Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektmenedzsment a gyakorlatban. Gondolkodjunk projektben   Van valamilyen célunk?   Hogyan érhetjük azt el?   Milyen lépéseket kell megtennünk.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektmenedzsment a gyakorlatban. Gondolkodjunk projektben   Van valamilyen célunk?   Hogyan érhetjük azt el?   Milyen lépéseket kell megtennünk."— Előadás másolata:

1 Projektmenedzsment a gyakorlatban

2 Gondolkodjunk projektben   Van valamilyen célunk?   Hogyan érhetjük azt el?   Milyen lépéseket kell megtennünk ezért?   Milyen körülmények között tehetjük azt?   Veszélyezteti azt valami?   Van-e más feladatunk, amivel egyidőben kell végeznünk?   Kivel és mivel oldjuk meg a feladatunkat?

3 Projekt   3 féle megközelítés: speciális jellemzőkkel bíró feladat: - - Komplex tartalom - - Viszonylagos egyediség - - Magas kockázat - - Nagy stratégiai fontosság - - célorientált

4 Projekt   Ideiglenes szervezet: - időben lehatárolt - üzleti folyamatok végrehajtására - - Speciális identitása van (spec célok, értékek)

5 Projekt   Társadalmi rendszer - - komplex, dinamikus rendszer - - Definíció: A projektorientált vállalat ideiglenes szervezete, melynek célja egy viszonylag egyedi, rövid/közepes időtartamú stratégiailag fontos, közepes/széles hatókörű folyamat végrehajtása.

6 Projekt másképp   Minden olyan tevékenység, amely egy/vagy több szervezet számára egyszeri, komplex feladatot jelent, teljesítés időtartama (kezdés- befejezés) meghatározottak, a teljesítés költségei/erőforrásai meghatározottak, egy határozott cél/eredmény elérésére irányul.

7 Varázsolj

8 Projektmenedzsment folyamatok A projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület, melynek célja, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a projekt céljai.szakterületmunkaprojekt

9  Kezdeményezési folyamat: igények, környezeti elvárások, kezdeti kockázatok felmérése – első projektmegbeszélés  Tervezési folyamatcsoport: célok pontosítása, célkitűzések, részfeladatok, erőforrások, felelősök  Végrehajtási folyamatcsoport: tevékenységek összehangolása, beszállítók kiválasztása, minőségbiztosítás, projektben dolgozók teljesítményértékelése  Követési munkacsoport: tervezett és tényleges végrehajtás között mi a különbség? + ellenőrzés  Zárás: adminisztratív és pénzügyi zárás, archiválás, visszacsatolás

10 Kezdeményezés, Programozás   SWOT analízis 1. 1. Erősségek (strenghts) BELSŐ TÉNYEZŐ 2. 2. Gyengeségek (weaknesses) BELSŐ TÉNYEZŐ 3. 3. Lehetőségek (opportunities) KÜLSŐ TÉNYEZŐ 4. 4. Veszélyek (threaths) KÜLSŐ TÉNYEZŐ

11 SWOT PL???   Erősségek Tapasztalt, szakmailag képzett munkaerő Osztályonként gyors infoáramlás Alacsony fluktuáció Önálló munkatársak Csapatmunka Helyettesíthetőség

12 SWOT PL???   Gyengeségek Nagyfokú és folyamatos túlterhelés Gyenge belső kommunikáció Hosszú távú HR koncepció hiánya Nem megfelelő feladatkiosztás és feladatmegosztás Vezetői visszajelzések hiánya Motiváció hiánya Nem versenyképes fizetés és juttatási rendszer

13 SWOT PL???   LEHETŐSÉGEK Elektronikus közigazgatás bevezetése Együttműködés, tapasztalatcsere más önkormányzatokkal Képzési lehetőségek Sikeres pályázatok – fejlesztések Teljesítménybéres javadalmaztatási rendszer Stratégiai vezetés Szervezeti jövőkép kialakítása

14 SWOT PL???   VESZÉLYEK Közigazgatási és gazdasági környezet változása Nem megfelelő munkakörülmények – fáradtság Inaktív lakosság, inaktív civil szervezetek Hivatal létszáma nem áll arányban az ügyek számával

15 Tervezés, Témalehatárolás   Várható partnerekkel kommunikáció   Célcsoport elemzés   Problémafa – Célfa   Konkrét projektötlet kiválasztása   Felelős kijelölése

16 Problémafa   Ok-okozati összefüggés   Gyökér: fő probléma   Korona: az okok   Kulcsszó: „emiatt”

17 Célfa   Problémafa tükörképe   Cél: problémák megszüntetése   Ok-okozati összefüggés   Kulcsszó: „azért, hogy”

18 Kidolgozás   Célok meghatározása   Tevékenységek meghatározása   Várt eredmények meghatározása   Megvalósítás idő-és költségterve   Külső feltételek, kockázatok számbavétele   Ha kell, üzleti terv

19 Döntés, partnerség   Előzetes partneri megállapodások   Döntés a pénzügyekről   Döntés a PM-ről

20 Végrehajtás   Szerződéskötések   Teljesítések   Fő szabályok: szerződés szerinti idő és ütemezés betartása és betartatása, Rendszeres monitoring, kapcsolattartás a hatósággal, pontos adminisztráció, dokumentáció

21 Zárás   Értékelés   Visszacsatolás tervekhez, célokhoz   Együttműködések értékelése   Eredmények beépítése   Folytatás?

22 9 menedzsment terület Integráció menedzsment Terjedelem menedzsment Ütemezés menedzsment Költség menedzsment Minőségmenedzsment HR menedzsment Kommunikáció menedzsment Kockázat menedzsment Beszerzés menedzsment

23 Projektmenedzserként az élet… A projektmenedzser felelős • az anyagi és • a humán erőforrások menedzseléséért, valamint • a projekt által kitűzött célok/eredmények eléréséért Tehát egy időben, egy helyen, egy személyben jó csapatmunkás, jó kommunikátor, jó időmenedzser, jó forrásszervező, jó tárgyaló, motiváló, és mindezek mellett ember marad. • Pályázatíró nem egyenlő a projektmenedzserrel!! • PM csak olyan lehet, aki nem hibázik? Van ilyen ember?

24

25 A PROJEKT 3-as kerete IDŐ KÖLTSÉG (fix,változó) EREDMÉNY (minőség)

26 Projektmenedzsment feladatok még hivatalosabban  A célok és/vagy a munkák megtervezése  A célok elemzése és meghatározása  Kockázatok felmérése és elkerülése  Erőforrás szükséglet becslése  Erőforrások biztosítása, lekötése  A munka szervezése  Az emberi- és más erőforrások beszerzése  Feladatok kiosztása  Vezetési tevékenységek  A projekt végrehajtásnak ellenőrzése  Előrehaladás követési és jelentési feladatok  Korrekciós akciók tervezése is végrehajtása  Dokumentációs és kommunikációs tevékenységek

27 Pályázatot írunk   A megrendelés oka? Szeretjük a potyapénzt Nem vagyunk tisztában a kötelezettségekkel Mágikus erőt tulajdonítunk a pályázatírónak Konkrét ötletre konkrét pályázat Minden pályázatra ugrunk

28 Pályázatot írunk II. www.nfu.hu   AKCIÓTERVEK   PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSE   AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK   LEZÁRULT PÁLYÁZATOK

29 AT-ből mit látunk?   Pályázati kiírások pontos számát   Indokoltságát   Támogatható tevékenységeket   Jogosultsági és értékelési szempontokat   Min/max támogatás   Mekkora a keret?   Várható pályázatok száma   Megjelentetés negyedéve

30 Társadalmi egyeztetés előnyei   Pályázat megjelenése előtt   Véleményezés   Kérdések feltevése   Változtatásokat lehet eszközölni   Kb. 80%-ban ez lesz a végleges kiírás

31 Pályázatok fajtái   Kiemelt   Egyfordulós   Kétfordulós   Automatikus   Közvetett (ernyőszervezetek)

32 Pályázati dokumentáció elemei   Pályázati felhívás   Pályázati útmutató   Pályázati adatlap   Pályázati adatlap kitöltési útmutató   EE, FF útmutató   Csatolandó dokumentumok listája   TSZ sablon

33 Hol kezdjük egy pályázatírást? – Avagy néhány gyakorlati aranyszabály  Olyan nincs, hogy valamilyen dokumentumot nem ismerünk!  Nem telhet el úgy nap, hogy nem néztük meg a vonatkozó honlapokat, GYIK-et  Az információs napra mindig érdemes elmenni,  mert mindig van kérdésünk!  mert másoknak is lehetnek okos kérdéseik!  és mert nem árt tudni, kik a „mások”!

34 Hogyan kezdjük? Az első lépések  Az útmutató hosszú, jegyzeteljük ki!  Az útmutatót nem elég egyszer olvasni!  Amik először elkészülnek:  Első megbeszélés jegyzőkönyve  Összegyűjtendő adatokhoz sablonok, sémák  Megvalósíthatósági tanulmány tartalomjegyzéke  Csatolandó dokumentumok listája  Kérdések a kiíró felé

35 Az útmutató csapdái Az összetartozó információk nincsenek egy helyen!  A csatolandó dokumentumokra 3 helyen is „rábukkanhatunk”  Jogosultság sem csak az elején szabályozott!  Tulajdoni viszonyok  Kötelező tevékenységek, vagy indikátorok  „Ha nem, nem befogadható”

36 Első megbeszélés – mit kell tisztáznunk?  Projektterv, projekt előzményei,milyen információk vannak meg?  Kötelező és előnyt jelentő tevékenységek, pontszámok!  Tervezési szempontok!  Költségvetés, költségkorlátok, költségbontás! (mindig nézzük meg a költségtáblát!)  Menedzsment  Indikátorok  Csatolandó dokumentumok  „Adatlisták”  Megvalósíthatósági tanulmány

37 Az első megbeszélés csapdái  Mindenki érti a feladatát?  Mindenki képes tartani a határidőket?  Mindenki el tud kezdeni dolgozni? Néhány tapasztalat:  A csatolandó dokumentumokat ne hagyjuk a végére!  Mindig mi állunk a sor végén!

38 Elindul a munka…  Gyűjtsük össze az adatokat!  Csináljunk célrendszert!  Tudjuk, hogy a többiek is dolgoznak, vagy csak reménykedünk?  Tényleges tervezés:  Célrendszer, amit a pályázatból tudunk levezetni  Tevékenységek, amik a célokat szolgálják  Tevékenységekhez tartozó költségek  Tevékenységek időigénye  Célok elérését mutató indikátorok

39 Alakul…  „Az igazi pályázatíró kockás papíron is tud milliárdos projektet tervezni!”  Megvalósíthatósági tanulmány előbb, űrlap a végén!  EMIR-kitöltőprogram – avagy az „egyszerű, pályázóbarát pályázatok”  Az „űrlap sablon”  Az „üres dosszié, sok-sok cetlivel”

40 Az űrlap csapdái  Ó, az az átkozott program! EMIR?  Ó, azok az átkozott pöttyök!!!  Ó, az az átkozott vonalkód!!!!!

41 SOS! BEADÁS! vanCD?vanfénymásoló?melyikgéptudCDtírni? vanpapír?vandoboz?vanspárgacelluxlukasztófeladó- vevénytértivevénycsomagolópapírnyomtatópatronkapocs kiszedő?meddigvannyitvaaposta?pecséttintadossziéollósn itzer?holleszazaláíró?tollaksímaragasztóA3-aslapok? melyikgépennyílikmegaprogram?címzés?kitudhozzáférni azelektronikusdokumentumokhoz? vanCD?vanfénymásoló?melyikgéptudCDtírni? vanpapír?vandoboz?vanspárgacelluxlukasztófeladó- vevénytértivevénycsomagolópapírnyomtatópatronkapocs kiszedő?meddigvannyitvaaposta?pecséttintadossziéollósn itzer?holleszazaláíró?tollaksímaragasztóA3-aslapok? melyikgépennyílikmegaprogram?címzés?kitudhozzáférni azelektronikusdokumentumokhoz? UGYE EZT NEM AZNAP AKARJUK VÉGIGGONDOLNI?! UGYE EZT NEM AZNAP AKARJUK VÉGIGGONDOLNI?!

42 BEADÁS – az „örök vis maior”  3 szintű kontroll:  Aki készíti, és az eredeti példányt összerakja  Akik összenézik az eredeti példányt a bemenő másolattal  Egy „külső szem”  „Ha nem, nem befogadható”  Mindig maradjon nálunk másolat!  Ne becsüljük le az időigényét!  Legyen kéznél egy „hadvezér”!

43 Újra szinuszritmus… (bent a csomag)  Érkeztetés!  Hiánypótlás! Olyan nincs, hogy nincs! Olyan nincs, hogy minden jó! Ha van, akkor baj van!  Befogadás!  És várakozás….

44 (igen, még mindig várunk, mert a döntés mindig késik…) de! Mi történik ezidő alatt a KSZ- ben?

45 Értékelik a pályázatunkat  1. beérkezés  2. jogosultság vizsgálat  3. pályázat teljességének vizsgálata (hipo)  4. befogadás (pályázat teljességnek való megfelelése)  5. tartalmi elemzés, elbírálás  6. döntés, értesítés

46 1.Nap HURRÁ NYERTÜNK! (pezsgő, boldogság, büszkeség)

47 2. Nap AJJAJ NYERTÜNK! (pálinka, félelem, rettegés)

48 Mi az oka a levertségnek?  „Dokumentumok Támogatási szerződés megkötéséhez”  Ki? Mit? Mikor? Hogyan? Támogatási szerződéshez szükséges dokumentumok benyújtása  Aláírás minta  Alapító okirat  Saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumok / nyilatkozatok  Jogerős építési engedély  Közbeszerzési dokumentumok  Nyilatkozat köztartozásokról  Bankszámla nyilatkozat  Nyilatkozat bankszámlaszámról (előlegről való lemondás esetén)  stb.

49 Programozás Témaelhatárolás Projekt kidolgozás Pályázat Idő tengely Projekt időszak Zárójelentés +5 év

50 Emlékeztetőül: Egy projekt megvalósítására kötünk szerződést! 1. Eredményt kell elérnünk! - Ez egyrészt: output, másrészt hatás! - Megjelenik: indikátorok kapcsán! 2. Egy adott időszak alatt kell elérnünk! - Ez megjelenik az ütemtervben és a mérföldköveknél 3. Egy adott költségből kell megvalósítani! Ennek dimenziói: - Projekt összköltség/támogatás/önrész – megjelenik: költségvetés - Mindezek időbeni rendelkezésre állása – megjelenik: cash-flow

51 Támogatási Szerződés  Támogató: OP végrehajtásáért felelős minisztérium, aki erre a célra létrehozott szervezeti egysége, az IH útján jár el, aki a KSZ-t bízza meg a lebonyolítással  Kedvezményezett  Mellékletek: pályázat, módosítások, költségvetés, igazolások (adó, könyvvizsgáló), biztosítékok

52 Támogatási Szerződés - tartalma  A támogatás tárgya (projekt neve, száma, utalás a mellékletekre, helyszín, végrehajtás időszaka, költsgévetés főbb számai)  A támogatás forrása (EU-s alap megnevezése és Magyar Állam, önerő, bankszámlaszámok, előleg!)

53 Támogatási Szerződés –tartalom 2  A támogatás felhasználása  Finanszírozás – szállítói, vegyes, utófinanszírozás  A végrehajtás során a beszerzésre vonatkozó szabályok  Tájékoztatás és nyilvánosság  Dokumentumok megőrzése  Kapcsolattartás, ellenőrzés HEI,ZHE,RHE  Szerződésszegés  ÜTEMEZÉS!!

54 TSZ módosításai  Közös akarattal: mindkét fél jogosult kezdeményezni  Visszamenőlegesen kizárt  Csak írásban  Változás bejelentő vs TSZMK

55 TSZ módosításai, változásbej.  Más finanszírozási mód választása  Csúszások a projekt végrehajtásában - a várható befejezés dátumát ez lényegesen (3 hó) nem veszélyezteti  Elszámolható összköltségnek ÖSSZESEN 20%-ánál kisebb mértékben változik a költségek KÖLTSÉG-KATEGÓRIÁK szerinti bontása  Változik a költségek évek szerinti bontása (2 évnél rövidebb projekt esetén, 250 milliónál kevesebb támogatás esetén)  10%-nál kisebb változás az indikátorszámokban  Pályázatban nem lett konkretizálva a szoftver, később kerül pontosításra

56 TSZ módosításai, TSZMK  Azonosító adatokban változás  Projekt befejezése várhatóan 3 hónapnál többet késik  Elszámolható összköltségnek ÖSSZESEN 20%-át meghaladó mértékben változik a költségek KÖLTSÉG-KATEGÓRIÁK szerinti bontása  Változik a költségek évek szerinti bontása (2 évet elérő vagy meghaladó projekt esetén, 250 milliót elérő vagy annál több támogatás esetén)  Bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a 90%-ot  Változik a projekt lényegi, célkitűzéseket érintő fontos jellemzője (pl. más szoftvert akarnak beszerezni, mint eredetileg)

57 Árajánlat, szerződések  KÖZBESZ szabályok változása  Piaci ár bizonyítása  Számlák kiállításának részletezése, résszámla  Projekt megkezdése? Árajánlat? szoftver? szerződés?  Bemutatkozás – árajánlatkérő – árajánlat – kiértékelő – nyerési / vesztési értesítő – szerződés tervezet, vagy közbeszerzésnél már az ajánlati dokis része a SZTervezet  Postai papírok, szempontok

58 A projektmenedzser feladatai Projektirányítás („pókszerep”) Általános feladatok (projekttípustól függetlenül) - Projektiktatás, adminisztráció, jelentések elkészítése - Kommunikáció, disszemináció - Partnerség fenntartása, kapcsolattartás Projekttől függő feladatok - Szakmai tartalom megvalósítása - Közbeszerzés NEM SZENTÍRÁS, HANEM GYAKORLAT!

59 Projektirányítás 1. Mindig tudni, hol tart a projekt, mi a következő lépés és hogy fejezzük be. 2. Konzorciumvezetőként mindig tudni, milyen feladatot adunk a partnernek. 3. Likviditást folyamatosan biztosítani. 4. Időben eleget tenni az elszámolási kötelezettségeknek.

60 Projektiktatás – kreatív munka?  A projekt kapcsán megjelenő iratok jelentős része nem kerül be az intézményi iktatási rendszerbe, ott „láthatatlan”.  A projekt kapcsán megjelenő iratokat nem tudjuk egy helyen tárolni.  A projekt kapcsán megjelenő iratok eredetijére két esetben van szükség: - előrehaladási jelentések benyújtásakor, - ellenőrzésekkor.

61 Javasolt az alábbiak tisztázása a projekt indításakor  Projekt egészére vonatkozó általános szabályok meghatározása (elkülönített számláról utalni, külön könyvelni, leltározni, arculati kézikönyv alkalmazása, stb.)  Kihez kell minden iratnak minden „szállítótól” befutnia? – szállítók tájékoztatása  Szállítóknak megrendelések a projektmenedzsertől (ne csak a feladatra, hanem a dokumentációra is!)  Milyen információkra van szükségem nekem, mint projektmenedzsernek? (pl. értesítés egy- egy számla utalásáról, támogatási összegek megérkezéséről, eszközök beszerzéséről- kiadásáról,fellelhetőségéről, sajtómegjelenésekről, stb.)

62 PEJ - EPEJ – ZJ - PFJ  PEJ: szakmai rész + pénzügyi rész elszámolási időszakra vonatkozóan  EPEJ: csak pénzügyi rész, törtidőszakra vonatkozóan  ZJ: szakmai + pénzügyi rész, utolsó időszakra és teljes projektre vonatkozóan  PFJ: csak adatközlés, indikátorok teljesülése, bevételek, disszemináció.  Hipo, ügyintéző, dupla oldalszám, cd,hiteles másolat, cégszerű aláírás

63 A projektmenedzser az, aki mindig tud válaszolni!  Iktatótábla az iratok nyomon követésére  Számlákat összegző tábla a kiadások nyomon követésére, szerződésmódosításhoz, stb.  Elszámoló tábla költségvetési soronként (PEJ része), a sorok állása miatt, következő elszámolás ütemezése miatt  Teljes elszámolási tábla egyes elszámolások, 80%- 20% nyomon követésére, támogatás megérkezésének nyomon követésére.

64 Projektek likviditása, pl ÁROP  TÁMOGATÁS - 92%-a - 1. Előleg (40%!) - 2. Szakmai: PEJ 6 havonta, EPEJ megszűnt - Szállítói finanszírozásnál támogatás a szállítónak megy  ÖNERŐVEL RENDELKEZNI KELL: - Pályázat benyújtásakor - TSZ aláírásakor - Projekt futamideje alatt is!!

65 Projektek likviditása, kifizetési kérelem Projekt indul Szept. 1. I. Elszámolási időszak – Kifizetési kérelem Febr. 28. I. PEJ,I. KK LEADÁS 60 nap vizsgálat Kifizetés Hiánypótl ás Számla felfüggesztés

66 Kifizetési kérelem ÁROP :  Utófinanszírozásnál mi a feltétel?  Szállítóinál mi a feltétel?  Vegyesnél?  Dokumentumok – KSZ „vak vezet világtalant”  Tipikus hibák

67 Egyéb projektmenedzseri feladatok  TSZ módosítás, változásbej, összes folyamat uralása  Ellenőrzések – belső monitoring, külső monitoring  És persze az összes többi projekt….

68 Projekt adminisztráció 1) A projekttel kapcsolatos iratot 10 évig meg kell őrizni 2) Elkülönülten kell tárolni 1) Projekt mappa (pályázat, levelezések, TSZ, változás bejelentések, kifizetési kérelmek, hiánypótlások, PEJ, stb.) 2) Közbeszerzés/versenyeztetés mappa (tevékenységekre lebontva tartalmazza a teljes közbeszerzést és versenyeztetést) 3) Szakmai mappák (összes szakmai anyagot + számlát, bankkivonatot, teljesítésigazolást tartalmazza) 4) Disszeminációs mappa 5) Esélyegyenlőségi mappa 6) Környezeti fenntarthatósági mappa 7) Társadalmi Fenntarthatóság mappa 3) Iktatni kell mindent, dokumentumok kiküldését és beérkezését igazolni kell tudni (tértivevény!) 4) Elkülönített könyvelést kell alkalmazni!

69 EMIR, a pályázó barátja

70

71

72

73

74 MONITORING  Folyamatos adatgyűjtés annak érdekében, hogy a menedzsment infohoz jusson egy adott tevékenység előrehaladásával kapcsolatban, és szükség esetén befolyásolhassa menetét.  Tehát : püi megvalósítás, fizikai megvalósítás, szakmai megvalósítás

75 Disszemináció = Nyilvánosság tájékoztatása a projektünkről  Irányadó rendeletek Strukturális Alapok (1083/2006/EK rendelet)  Strukturális Alapok haza alkalmazása (16/2006 (XII.28)  Alapelv: nyilvánosság és tájékoztatás  AZ INFOKHOZ VALÓ JUTÁSBAN MEGTEREMTENI AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGET

76 Disszemináció alapkérdései  Mit? (termék, eredmény, tapasztalat)  Milyen célból? (kommunikációs cél)  Kiknek? (célcsoport)  Hogyan? (csatornák)  Mikor? (ütemezés)  Miből? (költségek)

77 Disszemináció Minden esetben az Arculati Kézikönyv tartalmazza a kedvezményezettek kötelezettségeit! Ez mutatja be részletesen, hogy melyik disszeminációs elemen minek kell rajta lennie!

78 SZLOGENEK, FOTÓK Amennyiben az adott táblához, amit el szeretnénk készíttetni nincs a projektről fotó, de a disszeminációs elem előírja, akkor segítségül hívhatjuk az NFÜ oldalán található image fotókat: http://www.nfu.hu/arculatok A szlogenek is ugyanitt vannak felsorolva.

79

80 Nemzeti Fejlesztési Terv Arculata 2004-2006-ban  az Európai Unió Strukturális Alapjaiból finanszírozott  programok kommunikációja során alkalmazott  arculati elemek egységes  és következetes használatához Európa Terv logocsoport és szlogen 2005 novemberéig Európa Terv logocsoport és szlogen 2006 novemberétől

81 Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculata napjainkban

82 ÉRINTETT ALAP ÉS AZ EHHEZ TARTOZÓ UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSRA UTALÓ MONDAT ERFA: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. ESZA: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. KA: A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

83 „A” típusú hirdetőtábla

84 Tájékoztatási tábla „C” típus  Kivitelezés: Papír alapon, négy színes nyomással,bekeretezve, A2, Amennyiben az emlékeztető Papír alapon, négy színes nyomással,bekeretezve, A2, Amennyiben az emlékeztető tábla műemlék jellegű és/vagy olyan épületre kerül amelynek külleme azt megkívánja, a tábla készülhet rézből, gravírozással megmunkálva. Ez esetben el lehet tekinteni a színes kivitelezéstől.

85 Emléktábla  Célja:  Jól láthatóan és közérthetően kommunikálni:  Kötelező tartalmi elemek:  • Projekt megnevezése  • A projekttámogatás összege  Kötelező formai elemek:  • Új Magyarország Fejlesztési Terv logo  • EU logo és az uniós hozzájárulásra utaló  mondat az érintett alap megnevezésével  az emlékeztető tábla 25%-át elfoglaló kék  flekkben.  • Az emléktáblán az Irányító Hatóság/  Közreműködő Szervezet logoja nem  tüntethető fel  • Oldalsáv  • Trikolor  • Betűtípus: Futura light és extrabold  (RB), mérete a táblaméret és a tartalom  függvénye.

86 Projekt típus és támogatási összeg/tájékoztat ási eszköz Projektszi ntű kommunik ációs terv Hirdetőtá bla „A” típus Emlékezte tő tábla „B” típus Tájékozta tási tábla „C” típus Plakát „D” típus Eszközbeszerzés 125 M Ft felett X Eszközbeszerzés 10 M – 125 M Ft X Építési beruházás 125 M Ft felett XXX Építési beruházás 10 M – 125 M Ft XX Tanácsadás 125 M Ft felett X X Tanácsadás 10 M – 125 M Ft X Foglalkoztatás, képzés 125 M Ft felett X XX Foglalkoztatás, képzés 10 M – 125 M Ft X Fejlesztés 125 M Ft felett X X Fejlesztés 10 M – 125 M Ft X

87 Horizontális szempontok érvényesítése a pályázatok során - Esélyegyenlőség

88 Esélyegyenlőség 1.  Horizontális szempont elvárás, vagyis valamennyi projekt tervezése és megvalósítása esetén érvényesítendő  Elvárás tartalma: egy beavatkozás megtervezésénél gondoljuk végig, hogy a projektnek milyen kihatásai lehetnek az esélyegyenlőségi célcsoportokra nézve és a kedvező hatások hogyan maximálhatók

89  A „régi rendszer” (NFT):  Strukturális Alap pályázati űrlapban külön kitöltendő (vagyis önállóan megjelenik);  5 pont a 100-ból (vagyis: jelentős pontszámot ér)  Tapasztalat: gyenge megoldások  Pályázati útmutató: gyenge, nem nyújt valódi segítséget  Űrlapban 4000 leütés, gyakran ki sem töltik a pályázók a rendelkezésre álló helyet

90  Elsajátított módszer lényege:  Meggyőző elemzési rész (bírálónak tetszeni fog);  A 4000 leütés nem okoz gondot, sőt külön melléklet csatolható  „szeretni fogjuk a projektünket”  Disszeminációs muníció  Erőssége: - A projektciklus egészére (tervezés, megvalósítás, nyomon követés) - Biztosított az ellenőrizhetőség és mérhetőség; - Emiatt meg is valósítható

91 Célcsoportok

92  Esélyegyenlőségi célcsoportok a pályázati útmutató szerint: - Nemek (nők) - Fogyatékkal élők - Egyéb csoportok - Családbarát - Akadálymentesítés

93  Egy civilizált projekt ennél szélesebben értelmezi az esélyegyenlőség kérdéskörét: - Nemi esélyegyenlőség (miért ne lehetne esetenként a férfi hátrányos helyzetben); - Fogyaték esetében a gyenge szellemi képesség - Valamilyen fiziológiai paraméter (pl. balkezesség) - Hátrányos helyzetű célcsoportba tartozóság a romákon/cigányokon felül

94 Kik is a hátrányos helyzetűek?  minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban;  minden olyan súlyos testi, szellemi vagy lelki betegségből fakadó fogyatékossággal élő személy, aki ennek ellenére képes belépni a munkaerőpiacra;  minden olyan, a Közösség területére munkavégzés végett beköltöző vagy már beköltözött, vagy ott letelepedett migráns munkavállaló, aki és/vagy nyelvi képzésre szorul;  minden olyan személy, aki legalább háromévi kihagyás után újra dolgozni kíván, különösen azok, akik munkájukat a családi élet és a hivatás összeegyeztetésének a nehézségei miatt adták fel, a munkába állás utáni első hat hónapban;  minden olyan 45. életévét betöltött személy, aki nem szerzett középfokú vagy azzal egyenértékű képesítést;  minden hosszú távon, azaz megszakítás nélkül 12 hónapig munkanélküli személy, a munkába állás utáni első hat hónapban.

95 NFT vs UMFT Esélyegyenlőség  5 pont=5 pont  4000 karakter konkrét, kézzelfogható vállalások  Tetszőleges esélyegyenlőségi célcsoportok  6 lefedhető terület (választási lehetőség)  Vak vezet világtalant Esélyegyenlőségi útmutató

96 KF – környezeti fenntarthatóság • Kizárólag környezeti fenntarthatóság (2008tól megjelent a társadalmi is) • EMIR adatlapban külön kitöltendő (vagyis önállóan megjelenik) - Nem egyenlő a fenntarthatóságra vonatkozó kérdéssel! • De emellett: partnerségben, projekt célrendszerében is megjelenik • Maximum 5 pont a 100-ból (vagyis: jelentős pontszámot ér) • Minimum 1 pont - kötelezettség

97 • NFT  4000 karakter  Tapasztalat: • gyenge megoldások • Pályázati útmutató: nem nyújt valódi segítséget • ÚMFT  Nagyobb hangsúly  Bővebb útmutató  Táblázatos forma  számonkérhetőség, fenntartás során is vizsgálható

98  Minden pályázat esetében minimálisan szükséges adatszolgáltatás( mint jogosultsági kritérium):  Fajlagos vízfelhasználás mértéke (teljes vízfelhasználás [m3] / termelés egysége [változó])  Fajlagos energiafelhasználás mértéke (teljes energiafelhasználás [kWh] / termelés egysége [változó])  Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e) [t/év]  Ártalmatlanításra kerülő hulladék mértéke (ártalmatlanításra kerülő hulladék [t] / összes hulladék mennyisége [t])  A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke (kistérségben élő foglalkoztatottak száma [fő] / a foglalkoztatottak száma [fő])  A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma [fő]

99 Csak érintőlegesen…  Minden pályázat esetében minimálisan szükséges adatszolgáltatás( mint jogosultsági kritérium):  Fajlagos vízfelhasználás mértéke (teljes vízfelhasználás [m3] / termelés egysége [változó])  Fajlagos energiafelhasználás mértéke (teljes energiafelhasználás [kWh] / termelés egysége [változó])  Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e) [t/év]  Ártalmatlanításra kerülő hulladék mértéke (ártalmatlanításra kerülő hulladék [t] / összes hulladék mennyisége [t])  A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke (kistérségben élő foglalkoztatottak száma [fő] / a foglalkoztatottak száma [fő])  A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma [fő]

100 A projektmenedzsment is „tűzoltás”? Avagy a projektmenedzser az, aki mindig azt érzi, a projektje éppen összeomlik, mert…

101 Projektmenedzsment „magyar módra” „A GVOP-1.3.1-2005-06-0006/6.0 projekt finanszírozása során az 501. számú forráslehívást azért utasították el, mert kerekítési hiba miatt a saját forrás oszlopban az EMIR-ben 50 fillér negatív előjelű nem valós hiány keletkezett a 171.117.710 Ft összegű lehíváshoz képest. Emiatt a forráslehívást újra kellett kezdeményezni, ami miatt a támogatás jóváhagyása 1 hónapot csúszott”. (Állami Számvevőszék)

102 „örök csapatmunka!” „örök csapatmunka!”

103 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Projektmenedzsment a gyakorlatban. Gondolkodjunk projektben   Van valamilyen célunk?   Hogyan érhetjük azt el?   Milyen lépéseket kell megtennünk."

Hasonló előadás


Google Hirdetések