Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Mészner Zsófia Országos Gyermekegészségügyi Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Mészner Zsófia Országos Gyermekegészségügyi Intézet"— Előadás másolata:

1 Dr. Mészner Zsófia Országos Gyermekegészségügyi Intézet
Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet tevékenysége az elmúlt egy év tükrében Dr. Mészner Zsófia Országos Gyermekegészségügyi Intézet

2 Az OGYEI 2007-ben végzett fő tevékenységei
A „Közös kincsünk a gyermek” Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program időarányos feladatai Gyermekszegénység elleni program Nemzetközi kapcsolataink

3 „Közös kincsünk a gyermek”
I.CÉL: AZ ÚJSZÜLÖTTEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, A KORASZÜLÖTTEK ÉS FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGGEL SZÜLETETTEK ARÁNYÁNAK CSÖKKENTÉSE, A TÚLÉLÉSI ARÁNYOK NÖVELÉSE 6. Feladat: Újszülött-élesztési oktató-képzési program (A megkezdett program folytatása) Az l. Cél 6. pontjának regionális szinten történő teljesítéséhez az egyes régiók PIC vezetőivel történt együttműködési megállapodás az OGYEI részéről, melynek keretében az intézet átadott a budapesti centrumnak és minden decentrumnak 2 darab komplett reszuszcitaciós oktatási szettet, valamint helyszínenként 65 darab oktatási segédanyagot a képzések folytatása céljából.

4 „Közös kincsünk a gyermek”
9-10. Feladat: Bababarát kórházak, Szoptatást Támogató Bizottság tevékenységét folytatva. (Németh Tünde dr.) elkészült a WHO – „Hogyan segítsük a sikert…” kiadványának a magyar kiadása. Kiadásra került az ILCA „Első 14 nap” című anyaga. (A két kiadványt a szülészeti osztályokra és a gyermekháziorvosi-védőnői körzetekbe juttatjuk el.) A Szoptatási Atlasz hiánypótló szakmai kiadvány megjelentetésére a magas jogdíj, valamint szerzőkkel történt elhúzódó egyeztetések miatt nem kerülhetett sor. Olyan megegyezés született a szerzőkkel, hogy 148 eredeti példányt megvásárolunk és az elkészült magyar fordítást mellé tesszük. A Gyermekgyógyász-, a Pszichiátriai- és Szülészeti Szakmai Kollégium javaslatai és a nemzetközi ajánlások áttekintése után a Szoptatási Bizottság honlapjára szeretnénk feltenni a szoptatás alatt veszélytelenül adható gyógyszerek listáját. A Bababarát Terület kialakítására kiírt pályázaton 30 nyertes pályázó részesül ezer forint támogatásban az elkülönített, szoptatásra alkalmas helyiségek kialakítására.

5 „Közös kincsünk a gyermek”
11. Feladat. A korszerű védőoltások megismertetése a szakmai és laikus közvéleménnyel. Országos védőoltási tanácsadó hálózat informatikai modell-projektjének kialakítása. A projekt lényege: a házi gyermekorvosok számára online védőoltási tanácsadó hálózat kialakítása és működtetése a svájci mintára címen.

6 „Közös kincsünk a gyermek”
13. Feladat. Hallás- látásszűrés Felkért szakorvosok együttműködésével elkészült egy módszertani ajánlás tervezet a hallásszűrésről egyeztetése az érintett kollégiumokkal folyamatban Adat és információgyűjtés folyik a szűrés jelenlegi műszerezettségi hátteréről, hogy meg lehessen fogalmazni a jövőbeni műszerezettségi és finanszírozási szükségleteket elsősorban az újszülöttkori objektív hallásszűrés vonatkozásában A szemészeti szűrővizsgálatról, valamint a gyermekek tápláltsági állapotának megítéléséről régebben készült irányelvek átdolgozását elindítottuk.

7 „Közös kincsünk a gyermek”
II. CÉL. A GYERMEK ALAPELLÁTÁS EGYSÉGESEBBÉ TÉTELE AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A HOZZÁFÉRHETŐSÉG JAVÍTÁSÁVAL ÉS A JOBB MINŐSÉGŰ ELLÁTÁSSAL. 2. Feladat. Házi Gyermekorvosok Egyesülete folytatta a praxis-közösségek, kistérségi egészségi centrumok kialakításával kapcsolatos szakmai munkát A tanulmány elkészült A Kollégium tárgyalta, elfogadta

8 „Közös kincsünk a gyermek”
11. Feladat. A lakosság tájékoztatása az ügyelet funkciójáról és az igénybevétel indokoltságáról. Szakmai anyagok közzététele, tájékoztatás a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete és OGYEI együttműködésében. A 2006-ban megkezdett program továbbfejlesztése gyermekrendelők (eddig 30 ) várójába kihelyezett monitoron tájékoztató anyagokat vetítése sürgősségi ellátás igénybevételéről információ Az első eredményeket a programot elindító győri kollégák értékelték és szignifikáns csökkenést tapasztaltak a sürgősségi ellátás igénybevételével kapcsolatban. A beszámoló poszter formájában bemutatásra került az ESAP (European Society of Ambulatory Paediatricians) és a HGYE (Házi Gyermekorvosok Egyesülete) közös konferenciáján, mely Budapesten okt én került megrendezésre. Laikusok számára szóróanyagot készítettünk az ügyelet igénybevételéről. A szórólapot a Házi Gyermekorvosok Egyesülete közreműködésével eljuttattuk a rendelőkbe és feltettük intézetünk honlapjára is.

9 „Közös kincsünk a gyermek”
III. CÉL. ISKOLA-IFJÚSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE, HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE. 5. Feladat. Többszakmás serdülő-tanácsadók. OGYEI modellprojekt folytatása. A Csecsemő és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégiummal közösen minimum feltételek kidolgozása folyamatban van. 2007. április 25-én „Jól-Lét és Egész-ség Kamaszkorban” konferencia kamaszokkal foglalkozó szakembereknek (védőnőknek, gyermekgyógyászoknak, iskolaorvosoknak, pszichológusoknak). A konferencia előadói: Prof. Dr. Ranschburg Jenő (A kamaszkor, mint a személyiségfejlődés fontos állomása), Dr. Fohn Márta (Hogyan „kezeljük” a kamaszokat?), Dr. Kaposvári Júlia (Az iskolaorvos szerepe a kamasz egészséges fejlődésében), Dr. Szamosi Tamás (Kardiovaszkuláris betegségek megelőzése), Dr. Martos Éva (Drogmentes sport és egészséges táplálkozás), Dr. Boros Szilvia (Rekreáció), Dr. Erős Erika (Szexuális felvilágosítás) voltak. A rendezvényen 120 fő vett részt, a visszajelzések igen pozitívak. A nagy érdeklődés miatt az előadásokat intézetünk honlapján is közzé tettük.

10 „Közös kincsünk a gyermek”
2007. szeptember 21-én „Jól-Lét és Egész-ség Kamaszkorban” Egészségnapot rendezett az OGYEI a kamasz korosztály részére. 110 középiskolás kamasz vett részt, (öt iskola diákjai). kerekasztal beszélgetés Csollány Szilveszter, Miháldy Kinga (dietetikus); Várnai Dóra (iskolapszichológus); Divéky Anna (országos squash bajnok, magyar kupa győztes) Hunya Éva (szociológus, aki az Add a szíved! donorprogramot mutatta be); Keleti Andrea (versenytáncos). Délután különféle sportágakat (fallabda, fitness órák, társastánc, ping-pong, teremfoci, edzőtermi edzés) próbálhattak ki a fiatalok.

11 „Közös kincsünk a gyermek”
7. Feladat illetve XI. cél 3. feladat a. Gyermekbántalmazás felismerése, megelőzése, kezelése. A 2006 évi munka folytatása az OGYEI konferenciákat szervezett pedagógusok részére: 2007. ápr.25. Esztergom, kb. 100 résztvevő a tanárképző főiskoláról. 2007. máj. 9. Eger, kb. 100 résztvevő az egri és a budapesti tanárképző főiskolákról. A helyszíneken bemutatásra kerültek a helyi gyermekvédelmi programok majd az OGYEI munkatársai az oktató DVD segítségével prezentálták, hogy hogyan lehet az anyagot egyéni tanulásra is használni, illetve, hogy az írásos anyag milyen módon illeszkedik az előadásokhoz. Külön felhívtuk a résztvevők figyelmét az aktualizált közérdekű információkra (jogszabályok, telefonszámok, stb.) A konferenciák második felében interdiszciplináris kerekasztal-megbeszélés következett a helyi szakemberek közreműködésével.

12 „Közös kincsünk a gyermek”
b. Gyermekbalesetek megelőzése illetve XI. cél 1. feladat a HBSC kutatás (Health Behaviour in School-aged Children) baleseti kérdőívének adatait szerkesztünk és kiadunk egy serdülők számára készített szórólapot, amit az iskola- védőnői hálózaton keresztül juttatunk el a célcsoporthoz. Célcsoportnak a serdülők közül az iskolaváltás, a fokozódó önállóság és mobilitás miatt a kilencedik osztályos tanulókat tekintjük. Ezen belül a szakképzők, szakiskolák és szakközépiskolák tanulóit részesítjük előnyben, hiszen körükben a baleseti kockázat magasabb. A „Child Safety Action Plan” EU támogatással megvalósult program eredményeként az idén kiadott „Gyermekbalesetek Magyarországon” című kiadványt eljuttatjuk a döntéshozókhoz. A kiadvány fő célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a gyermekbalesetek népegészségügyi jelentőségére, a megelőzés módjára.

13 „Közös kincsünk a gyermek”
8. Feladat. Elsősegélynyújtás-újraélesztés oktatás középiskolások részére OGYEI és OMSZ együttműködésben A modell-program 4 tanítási órában valósul meg. 2 óra általános, alapfokú elsősegély-nyújtás ismeretek. 2 óra újraélesztés oktatás oktatófilm bemutatásával, gyakorlati képzéssel. 2 budapesti iskolában, 11. osztályos diákok részére. Külön oktatás érdeklődő pedagógusok részére. Oktatási segédanyagként oktatófilmet készítettünk „Ments életet!” címmel, amely az eszméletlen betegnek laikus által nyújtandó segítséget, és a laikus újraélesztést mutatja be. A rövid program a segítségnyújtáshoz való hozzáállás pozitív szemléletmódjának kialakításában játszik szerepet, hiszen az oktatás üzenete: tudj és merj segítséget nyújtani.

14 „Közös kincsünk a gyermek”
V. CÉL. (OGYEI és MGYT) A GYERMEK FEKVŐBETEG OSZTÁLYOK RACIONALIZÁLTABB, A SZÜKSÉGLETEKHEZ IGAZODÓ MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA. 2-3. Feladat Gyermekjogok Feldolgoztuk és prezentáltuk a kérdőíves felmérés eredményeit, melyet hazai fekvőbeteg gyógyintézményekben vettünk fel a gyermekek jogainak érvényesüléséről. Az eredmények hazai és nemzetközi bemutatása megtörtént. A nemzetközi bemutatás a Health Promoting Hospitals for Children and Adolescents munkacsoporttal való nemzetközi kollaboráció része. Gyermekjogokkal kapcsolatos szakmai anyagokat (European Association of Children in Hospitals Charta, Health Promoting Hospitals for Children and Adolescents) ajánlásai a gyermekjogokról az egészségfejlesztésről) lefordítottuk. Az anyag szakmai körben való terjesztésének előkészítése folyamatban van.

15 „Közös kincsünk a gyermek”
VIII. CÉL. RÉGIÓNKÉNT KOMPLEX GYERMEK-REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS KIALAKÍTÁSA, FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE. 4-6. Feladat. Gyermek-rehabilitáció területén az alábbi témákban készültek szakmai irányelvek a DEOEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszéke és az OGYEI együttműködésével. 1. Gyermekkori obezitás rehabilitációja 2. Idiopathias scoliosis rehabilitációja 3. Asthma és cystas fibrosis reh. 4. Cerebralis paresis rehabilitációja A „Fogyatékos gyermekek szakellátása, korai fejlesztése” országos adatbázis aktualizálása és karbantartása folyamatos. 4. Feladat. „A gyermekrehabilitáció és fejlődéspediátria alapjai” – továbbképző tanfolyam szervezése a rehabilitációs szakvizsgára készülő szakorvos-jelöltek számára az OGYEI és az OORI közös szervezésében áprilisában, mellyel a szakvizsgára ösztönzést segítettük elő.

16 Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program (Ferge Zsuzsa akadémikus irányításával)
Somogy és Heves megyében hátrányos helyzetű régiókhoz tartozó kisebb és nagyobb faluközösségek ill. egy kisváros szintjén kívánta megállapítani azt, hogy e közösségeken belül a kedvezőtlen szociális helyzet milyen összefüggéseket mutat a gyermekek szomatikus, pszichomotoros, szociális, értelmi és érzelmi fejlettségével és egészségi állapotával. A hipotézisnek megfelelően egy egészségi és egy szociális állapotfelvételre került sor. Az orvosi kérdőívben egészségi és a korosztálynak megfelelő pszichomotoros, értelmi és szociális fejlettség felmérésén túl értékelésre került a fizikális státusz, felvételre került a családi és újszülöttkori anamnézis, valamint az esetlegesen elszenvedett balesetek is rögzítésre kerültek. Ennek a kérdőívnek a sajátossága, hogy megfelel a pár éve kötelezően előírt, 5 éves gyerekekre vonatkozó un. státusz vizsgálat adatlapjának (OGYEI készítette). A családi kérdőívben az együttélők családi, munkaerőpiaci és jövedelmi helyzete, életminőségének mutatói kerültek összegyűjtésre.

17 Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program (Ferge Zsuzsa akadémikus irányításával)
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a szülők iskolázottsága és a család szociális helyzete szignifikáns kapcsolatot mutat a gyermekek születési súlyával, a későbbi testi és pszichomotoros fejlődéssel. A szegény családok gyermekei igen ritkán kapják meg a fakultatív védőoltásokat. A védőnők megítélése szerint a hátrányos helyzetű, alacsony iskolázottságú szülők egészségüggyel való kooperációja is nehezebb. A kutatás eredményeiből 2008 január végére egy kiadvány készül.

18 „Közös kincsünk a gyermek”
8. Feladat. Gyermekintézményekben nevelt gyermekek egészségi állapotának felmérése, OGYEI OTH együttműködésben A részfeladat teljesítése során egy korábbi, az OTH által 2003-ban lebonyolított vizsgálat eredményeinek feldolgozása és publikálása történt konferencia-előadás és poszter formájában. A vizsgálat célja egy speciális csoport, a év közötti, gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartásának és szubjektív jóllétének felmérése volt. Az adatfelvétel 48 állami intézetben zajlott (N=850), önkitöltős kérdőívek segítségével, amely túlnyomórészt a HBSC országos vizsgálat kérdéseire épült. Az eredmények alapján a gyermekotthonban nevelkedő fiatalok a hasonló korú, de családban élő társaikhoz képest számos vizsgált mutató mentén rosszabb egészségprofillal (pl. a rizikómagatartások, illetve a testi-lelki tünetek gyakoribb előfordulása, magasabb depresszió pontszám) jellemezhetők. A gyermekotthonban élő fiatalok körében a fiatalabb életkor, a lakásotthoni elhelyezés (a gyermekotthonnal szemben), a magasabb önértékelés és önkontroll, illetve a magasabb iskolai támogatás álltak kapcsolatban a jó alkalmazkodással.

19 „Közös kincsünk a gyermek”
XII. CÉL: A GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ INDIKÁTOROK MEGHATÁROZÁSA. 1-2. feladat Tumor-leukémia adatbázist II. sz. Gyermekklinika, Diabetes adatbázist Pécs Gyermekklinika továbbra is gondozza finanszírozás nélkül. 3. Feladat NIC adatbázis A Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium kezdeményezésére, 2002-ben elektronikus adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtés jött létre, mely az ország 22 NIC-ében ápolt minden koraszülöttre és újszülöttre kiterjed (évi 6000 fő). A rendszer működtetését 2005-től az Országos Gyermekegészségügyi Intézet vette át. Az adatbázis információt nyújt a NIC-ben kezelt koraszülöttek és újszülöttek demográfiai jellemzőiről, a várandósság eseményiről, a szülés és szülőszobai ellátás időszakáról, valamint a NIC-ben töltött ápolási időszak eseményeiről (rizikótényezők, ellátás-beavatkozások, szövődmények, kimeneti állapotok).

20 „Közös kincsünk a gyermek”
4. Feladat. Indikátor-fejlesztés Olyan, a gyermekek egészségi állapotát mérő mutatókra teszünk javaslatot, amelyek alkalmasak a magyar gyermeklakosság egészségi állapotának monitorozásához, a népegészségügyi szempontból legjelentősebb betegségek előfordulásának, azok térbeli és időbeni változásának követésére, országon belüli és nemzetközi összehasonlítások elvégzésére. Figyelembe vesszük a WHO European Strategy for Child and Adolescents Health and Development program monitorozásához kifejlesztett egészségi állapot indikátorokat, a Népegészségügyi Jelentés program során a gyermekegészségügy értékeléséhez használt magyar gyermekegészségügyi indikátorokat, a hazai adatgyűjtési rendszer sajátosságait, a tudományos céllal gyűjtött, de folyamatosan rendelkezésre álló morbiditási adatokat.

21 „Közös kincsünk a gyermek”
5.feladat – HBSC – reziliencia kutatás A HBSC kutatás évi országos reprezentatív felmérésének kutatási jelentése tartalmilag elkészült. Jelenleg nyomdában van az anyag, 1200 példányban fog megjelenni a kötet, várhatóan december közepére. Angol nyelven is készült verzió 

22 OGYEI külkapcsolatai – „Közös kincsünk”
I.Cél: Az újszülöttek életminőségének javítása a koraszülöttek és fejlődési rendellenességgel születettek arányának csökkentése, a túlélési arányok növelése Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft: Az OGYEI és a „Liga… (Berlin) az egészségügyi és a szociális területen dolgozó felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek részére Csecsemő-szülő konzultációs tanfolyamot tartott a tanfolyam befejezését követően szupervíziós alkalmat szervezett.

23 OGYEI külkapcsolatai III. Cél: Iskola-ifjúság egészségügyi ellátás fejlesztése, hatékonyságának növelése Kutatások HBSC, reziliencia –dr.Németh Á WHO jelenleg zajlanak az interjúk és megbeszélések – dr.Aszmann A CESP-EAP Injury prevention, child safety – dr.Páll G Vaccination working group – Mészner Zs

24 OGYEI külkapcsolatai V. cél: Gyermek fekvő beteg osztályok racionalizáltabb, a szükségletekhez igazodó működésének biztosítása "Health Promoting Hospitals" (HPH) A kérdőíves felmérés után összefoglaló készült a magyarországi gyermekosztályokról a gyermekjogi ajánlások és az EACH Charta lefordítás alatt van és még az idén a magyarországi helyzetre aktualizálva kikerül a gyermekosztályok részére. European Association for Children in Hospital (EACH) A szervezetnek Magyarország is résztvevője lett és a Gyermekjogi Charta fordítása megtörtént

25 OGYEI külkapcsolatai CEHAPE- Youth participation – a munka folyamatos
European Society for Social Pediatrics and Child Health (ESSOP) Magyar vezetőségi tag – Kovács Zs (OGYEI) IOWA-i egyetem Gyermek Környezetegészségügyi Távoktatási kurzus Folyamatos részvétel Kinderhospital Osnabrück - Gyermek Környezetgészségügyi Munkaértekezlet CEHAPE- Youth participation – a munka folyamatos ESPID, Unepsa, Protect, Cevag……

26 Köszönjük a figyelmet !


Letölteni ppt "Dr. Mészner Zsófia Országos Gyermekegészségügyi Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések