Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Értéket teremtünk a közigazgatásban www.idomsoft.hu Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala kekkh H-1094 Budapest, Balázs Béla.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Értéket teremtünk a közigazgatásban www.idomsoft.hu Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala kekkh H-1094 Budapest, Balázs Béla."— Előadás másolata:

1 Értéket teremtünk a közigazgatásban www.idomsoft.hu Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala kekkh H-1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. 1450 Budapest, Pf.: 81. Tel.: +36 (1) 455-6700 Fax.: +36 (1) 455-6875 Települési Szolgáltató Rendszer Tájékoztató

2 Értéket teremtünk a közigazgatásban 2 Bevezető • Egyre erősödő igény merült fel egy központi szolgáltató rendszer iránt, amely : • a települési önkormányzatok számára • 3-rétegű alkalmazás architektúra alkalmazásával • szerver oldalon Java servlet technológia alkalmazásával • kliens oldalon Java Webstart (átmenet a vékony és vastagkliens között) megoldással • egy, központi adatbázis (Oracle) használatával • Önálló felhasználó- és jogosultságkezeléssel elégíti ki az igényeket.

3 Értéket teremtünk a közigazgatásban 3 Bevezető Megvalósítása két fázisban történt • I. Fázis – Körzetesítés új körzettípusok – TSZR rendszer keretrendszere – Időközi névjegyzékek elkészítése – Személy és címkereső eljárás integrálása • II. Fázis – Statisztikai szolgáltatások – Jegyzék típusú szolgáltatások • Csoportos ismérvek szerinti leválogatás • Adategyeztetés – Naplózás, napló szolgáltatás • Fórum !

4 Értéket teremtünk a közigazgatásban 4 Körzetesítés • a TSZR-ben elkészíthető szolgáltatások döntő többsége körzet adatokhoz kapcsolódik • a TSZR I. fázisában, a 2007. év óta a Cím nyilvántartási rendszer alrendszereként működő körzetesítési alkalmazásban új körzettípusok kerültek bevezetésre: Körzet felnőtt háziorvosigyermek háziorvosi vegyes háziorvosifelnőtt fogorvosi gyermek fogorvosivegyes fogorvosi védőnőióvodai általános iskolaiszociális ellátási katasztrófavédelmi

5 Értéket teremtünk a közigazgatásban 5 Körzetesítés • a TSZR csak akkor tudja egy kiválasztott körzettípusban a kért szolgáltatást elkészíteni, ha abban a körzettípusban a körzetesítő alkalmazás használatával a település SZL címei „be vannak körzetesítve” • ha egy település, adott körzettípusában a körzetek kialakítása megtörtént, akkor ettől kezdve a településen a cím nyilvántartásban bekövetkezett változások automatikusan átvezetésre kerülnek a körzet nyilvántartáson is

6 Értéket teremtünk a közigazgatásban 6 Körzetesítés Bejelentkezés a cím nyilvántartásba •t•települési, •o•okmányirodai, •m•megyei vagy •k•központi felhasználóval lehetséges Körzetesítő rendszer menü használandó funkciói: •i•illetékesség átvétel •k•körzet karbantartás •k•körzethatár nyilvántartás karbantartása.

7 Értéket teremtünk a közigazgatásban 7 Körzetesítés - Illetékesség átvétel Illetékesség átvétel = település kijelölése, amelynek körzetesítése a feladat Települési szintű bejelentkezés esetén csak körjegyzőség esetén szükséges az illetékesség átvétel!

8 Értéket teremtünk a közigazgatásban 8 Körzetesítés - Körzet karbantartás Első lépés a körzettípus körzeteinek kialakítása - körzettípus választás - Keresés, a körzetek adatait tartalmazó kiválasztó táblázat megjelenítése

9 Értéket teremtünk a közigazgatásban 9 Körzetesítés - Körzet karbantartás Új körzet létrehozása, adatainak megadása •a•az objektum típusa „normál” •k•körzet azonosítója max. 6 karakteres kód •a•a megadott név és cím adatok a listákon jelennek meg

10 Értéket teremtünk a közigazgatásban 10 Körzetesítés - Körzet karbantartás A létrehozott körzetek „felső” körzet kapcsolatának meghatározása •a•a TSZR használat céljából létrehozott körzet „felső” körzet kapcsolata a település körzet (ablakból kell kiválasztani)

11 Értéket teremtünk a közigazgatásban 11 Körzetesítés - Körzethatár nyilvántartás karbantartás •k•körzettípus választás •a•az SZL címek betöltése a körzet nyilvántartásba a Feltölt nyomógombbal (ha még nem történt meg), •a•a címek körzetesítetlen címként jelennek meg

12 Értéket teremtünk a közigazgatásban 12 Körzetesítés - Körzethatár nyilvántartás karbantartás •k•közterületekre bontás Módosít, Új körzet nyomógombokkal •k•körzetbe sorolás (teljes település, teljes közterület, páros házszámok, páratlan házszámok, házszám intervallum besorolási típusok) •t•teljességellenőrzés kapukra nézve •ú•újraépítés = körzethatár intervallum megadások optimalizálása a programmal

13 Értéket teremtünk a közigazgatásban 13 Körzetesítés - Körzethatár nyilvántartás karbantartás •k•körzetbe sorolás az összes közterületre egy-időben vagy egy közterületre (ajánlott) •s•segéd információs ablakok: kapunkénti körzet adat, körzetenkénti létszám adat településre vagy 1 közterületre •k•körzettípusra jellemző, jogszabályban előírt életkori feltételek érvényesítése a körzetesítés során kimutatott létszám adatokban

14 Értéket teremtünk a közigazgatásban 14 Körzetesítés - Körzetlisták A körzetesítés eredményének ellenőrzése listák segítségével: •K•Körzetek – kivonatos lista •K•Körzetek – részletes lista •K•Körzetmutató lista •K•Körzetleíró lista •K•Körzetstatisztika •K•Körzetek – tételes ellenőrző lista

15 Értéket teremtünk a közigazgatásban 15 Körzetesítés - Körzetlisták A létrehozott körzetek kivonatos és részletes listája

16 Értéket teremtünk a közigazgatásban 16 Körzetesítés - Körzetlisták A körzetbe sorolt SZL címek intervallumos felsorolása körzetmutató: címintervallumok és körzeteik körzetleíró: körzetek és a hozzájuk besorolt címintervallumok

17 Értéket teremtünk a közigazgatásban 17 Körzetesítés - Körzetlisták Körzetenkénti statisztikai adatok, körzetenkénti tételes (kapubontású) adatok

18 Értéket teremtünk a közigazgatásban 18 TSZR folyamata Menü Statisztika Jegyzék Adat- egyeztetés Input definíció Output definíció Indítás Adat átadás Output lekérdezés Templét Másolás Output készítés Feldolgozási napló Keresés Nyomtatás Szolgáltatás nyilvántartás Nyomtatás Adatszolg. napló lekérd. Időközi NJ. napló lekérd.

19 Értéket teremtünk a közigazgatásban 19 TSZR - Illetékesség Egy felhasználó illetékességi körébe azok a települések (szervkódok) tartoznak, melyek a felhasználó szervkódjának illetékességi területét alkotják. (Alap: SZERV rendszer) TSZR szervezeti hierarchiájában minden szint a saját és az alatta lévő szinten illetékes: • települési szint: – önkormányzati szerv: • körjegyzőségi székhely: körjegyzőséghez tartozó minden település (Figyelem: tagtelepülése által nyilvántartásba vett szolgáltatást nem szerkesztheti!) • nem körjegyzőségi székhely (önálló vagy tag település): csak saját település – okmányirodai szerv: okmányirodához tartozó minden település • területi szint: területi szerv – szolgáltatás tekintetében a megyéhez tartozó minden település, – felhasználók tekintetében ezen kívül még a megye okmányirodái és maga a területi szerv • országos, központi szint: országos szerv – szolgáltatás tekintetében az összes település, (csak lekérdezési jog) – felhasználók tekintetében ezen kívül még az összes okmányirodai, területi szerv és maga a központi szerv

20 Értéket teremtünk a közigazgatásban 20 TSZR - Illetékesség • Önkormányzati illetékességi lista készítése:

21 Értéket teremtünk a közigazgatásban 21 TSZR – Jogosultság kezelés • A rendszer szolgáltatásait csak olyan felhasználó veheti igénybe, aki rendelkezik az ehhez szükséges jogosultsággal. A rendszer elérésére az jogosult, aki érvényesen szerepel a TSZR felhasználó nyilvántartásában. • A TSZR-ben a jogosultságok kezelése úgy került kialakításra, hogy minden felhasználó – azon funkciókat (menüpontokat) láthatja a rendszer elindítását követően megjelenő felületen, amelyhez jogosultságot kapott, – az egyes funkciókban olyan műveletet végezhet (csak lekérdezés vagy karbantartás is), melyet az adott felhasználó és a megadott jog alapján az adott rendszerfunkció határoz meg.

22 Értéket teremtünk a közigazgatásban 22 TSZR – Jogosultság kezelés A rendszergazda felhasználók megtekinthetik a felhasználói jogcsoportokat:

23 Értéket teremtünk a közigazgatásban 23 TSZR – Jogosultság kezelés

24 Értéket teremtünk a közigazgatásban 24 TSZR – Jogosultság kezelés

25 Értéket teremtünk a közigazgatásban 25 TSZR – Felhasználó kezelés Addig nem végezhető karbantartás, amíg a rendszergazda nem kerül megszemélyesítésre! Csak személyes adatokkal rendelkező felhasználó dolgozhat TSZR-ben!

26 Értéket teremtünk a közigazgatásban 26 TSZR – Felhasználó kezelés Keresés: a szerkeszthető mezők szerint lehet keresni A beírt karaktersorozatot a mezők elején keresi a program; vizsgálatnál a kisbetű = nagybetű Az intervallumban érvényes felhasználók lesznek leválogatva. A mezők csak együtt lehetnek kitöltve. Ha a szervezet kitöltött, a hozzátartozó felhasználók között, ha üres, akkor a lekérdező felhasználó illetékességi körébe tartozó felhasználók között történik a keresés. A mezők csak együtt lehetnek kitöltve. Ha a szervezet kitöltött, a hozzátartozó felhasználók között, ha üres, akkor a lekérdező felhasználó illetékességi körébe tartozó felhasználók között történik a keresés. OK: indul a keresés Mégsem: kilépés a keresésből OK: indul a keresés Mégsem: kilépés a keresésből

27 Értéket teremtünk a közigazgatásban 27 TSZR – Felhasználó kezelés Rögzítés: megadható adatmezők szerkeszthetővé válnak. Kötelező adatok megadására a rendszer üzen Jelszó: kétszer egymással megegyezően kell megadni. Érvényessége: lejártra áll be! Min. 8 karakter,kis és nagybetűket és számokat kell tartalmaznia; 3 hónapig érvényes; új jelszó nem lehet azonos az előzővel; első belépéskor le kell cserélni; azonosító és jelszó nem lehet azonos. Jelszó: kétszer egymással megegyezően kell megadni. Érvényessége: lejártra áll be! Min. 8 karakter,kis és nagybetűket és számokat kell tartalmaznia; 3 hónapig érvényes; új jelszó nem lehet azonos az előzővel; első belépéskor le kell cserélni; azonosító és jelszó nem lehet azonos. Felhasználói jogosultsági csoport felhasználónak adása/elvétele a dupla klikkelésre megjelenő képernyőn (lásd következő képen) Felhasználói jogosultsági csoport felhasználónak adása/elvétele a dupla klikkelésre megjelenő képernyőn (lásd következő képen) OK: adatok elfogadása, ellenőrzés, mentés Mégsem: kilépés a rögzítésből OK: adatok elfogadása, ellenőrzés, mentés Mégsem: kilépés a rögzítésből SZL adatok elérésének cél-jogalap szerint képzett jogosultság csoportja

28 Értéket teremtünk a közigazgatásban 28 TSZR – Felhasználó kezelés

29 Értéket teremtünk a közigazgatásban 29 TSZR – Felhasználó kezelés Módosítás: módosítható adatmezők szerkeszthetővé válnak. Alábbiakon kívül a rögzítésnél írtak érvényesek! Módosítás: módosítható adatmezők szerkeszthetővé válnak. Alábbiakon kívül a rögzítésnél írtak érvényesek! Nem módosítható adatmezők OK: adatok elfogadása, ellenőrzés, mentés Mégsem: kilépés a módosításból OK: adatok elfogadása, ellenőrzés, mentés Mégsem: kilépés a módosításból Akkor módosítható, ha az aktuális dátumnál későbbi dátumú az adat Felhasználó inaktívvá tétele: Tiltva mező (mely okból) – azonnali kitiltás a rendszerből; visszaállítható Felhasználó inaktívvá tétele: Tiltva mező (mely okból) – azonnali kitiltás a rendszerből; visszaállítható Felhasználó inaktívvá tétele: Érvényesség vége dátum megadása – adott naptól felhasználó nem tud belépni – nem visszaállítható Felhasználó inaktívvá tétele: Érvényesség vége dátum megadása – adott naptól felhasználó nem tud belépni – nem visszaállítható

30 Értéket teremtünk a közigazgatásban 30 TSZR – Felhasználó kezelés Jelszóváltás: csak a jelszó módosítható. Az új jelszót kétszer egymással megegyezően kell megadni. Érvényessége: lejártra áll be! Jelszóváltás: csak a jelszó módosítható. Az új jelszót kétszer egymással megegyezően kell megadni. Érvényessége: lejártra áll be! OK: adatok elfogadása, ellenőrzés, mentés Mégsem: kilépés a jelszóváltásból OK: adatok elfogadása, ellenőrzés, mentés Mégsem: kilépés a jelszóváltásból

31 Értéket teremtünk a közigazgatásban 31 TSZR – Felhasználó kezelés

32 Értéket teremtünk a közigazgatásban 32 Szolgáltatás nyilvántartás A Települési Szolgáltató Rendszerben a beérkezett szolgáltatási igények adatainak bevitelét valamint a már előzőleg nyilvántartásba került adatok lekérdezését egy közös szolgáltatás nyilvántartási funkció teszi lehetővé. A szolgáltatások nyilvántartása az alábbi típusonként történik: – Statisztika típusú szolgáltatások – Jegyzék típusú szolgáltatások » Csoportos ismérvek szerinti leválogatás » Adategyeztetés Minden szolgáltatási igényről fel kell venni egy nyilvántartó rekordot. A szolgáltatás lehet egyszeri vagy rendszeres. A törvények által előírt kötelező szolgáltatások elkészítését úgynevezett - előre felparaméterezett – templétekkel segíti a rendszer. A már nyilvántartásba vett szolgáltatások részleges adatainak átmásolásával szintén lehetséges egy újabb szolgáltatást nyilvántartásba venni.

33 Értéket teremtünk a közigazgatásban 33 Szolgáltatás nyilvántartás - elérése

34 Értéket teremtünk a közigazgatásban 34 Szolgáltatás nyilvántartás - indítása A szolgáltatás nyilvántartás mindhárom típusánál egy kereső ablak teszi lehetővé az új szolgáltatás rögzítését, vagy egy régebbi szolgáltatás megtekintését, módosítását. •A•A keresés paramétereit az gomb megnyomása után lehet megadni. •A•A paraméterek megadása után az gomb megnyomását követően a képernyő alsó felében megjelenik a találati lista, amely tételek közül kiválasztható a keresett szolgáltatás. •A•Abban az esetben, ha a gomb kerül kiválasztásra, akkor egy új szolgáltatás adatai rögzíthetőek.

35 Értéket teremtünk a közigazgatásban 35 Szolgáltatás nyilvántartás A képernyő a következő részekből épül fel: •S•Szolgáltatást igénylő adatai •K•Kapcsolattartó adatai •S•Szolgáltatás adatai •A•Az iktatószámnak egyedinek kell lenni •E•Engedély adatai, amennyiben engedélyhez kötött •Á•Általános paraméterek, amelyek - a jogszabályokban előírt - az adatok kiadhatóságára vonatkoznak.

36 Értéket teremtünk a közigazgatásban 36 Szolgáltatás nyilvántartás - kitöltése A szolgáltatás nyilvántartásnál lehetőség van az adatok módosítására, átmásolására illetve nyomtatására. Erről a képernyőről kezdeményezhető • Az input – azaz a leválogatás feltételeinek – megadása; • Az output – azaz a leválogatás eredményének adatainak – megadása; • A megadott paraméterek szerinti leválogatás indítása; Szolgáltatás indítás feltételei: – A felhasználónak van megfelelő jogosultsága; – A szolgáltatás még nem lett elindítva, illetve már befejeződött az előző futás – rendszeres szolgáltatás esetén; – Az input és output megadása megtörtént; – Az inputban az érintett település kiválasztása megtörtént; – A szolgáltatás kezdeti dátuma egyenlő vagy kisebb mint az aktuális nap. • Futási információ – a szolgáltatás futásával kapcsolatos információk kérdezhetőek le.

37 Értéket teremtünk a közigazgatásban 37 Templétek fajtái A TSZR rendszer előre gyártott templétekkel támogatja a szolgáltatások gyorsabb, hatékonyabb létrehozását. A rendszer jelenleg a 2013-as, törvény által előírt, kötelező statisztikák templétjeit tartalmazza, melyek a következők: • Rendszeres Statisztika 2013- gyermek háziorvosi körzetekre • Rendszeres Statisztika 2013 - felnőtt háziorvosi körzetekre • Rendszeres Statisztika 2013 - vegyes háziorvosi körzetekre • Rendszeres Statisztika 2013 - gyermek és ifjúsági fogorvosi körzetekre • Rendszeres Statisztika 2013 - felnőtt fogorvosi körzetekre • Rendszeres Statisztika 2013 - vegyes fogorvosi körzetekre • Rendszeres Statisztika 2013 - védőnői körzetekre • Rendszeres Statisztika 2013/14 tanév - általános iskolai körzetekre • Rendszeres Statisztika 2013/14 tanév - általános iskolai körzetekre - iskolakezdők • Rendszeres Statisztika 2013/14 tanév – óvodai körzetekre • Rendszeres Statisztika 2013/14 tanév – óvodai körzetekre - óvodakezdők

38 Értéket teremtünk a közigazgatásban 38 Templétek kezelése • Amennyiben egy adatszolgáltatás templét alapján kerül létrehozásra, a templét kiválasztásával a létrehozandó adatszolgáltatás mezői (input, output adatok is) automatikusan feltöltésre kerülnek a templét adatok alapján. • Az adatszolgáltatás egyedi adatait (pl. iktatószám) természetesen templétből történő létrehozás esetén is gépeléssel kell megadni. • A rendszer jelenlegi templétjein kívül további tetszőleges adattartalmú templétek készíthetők. • A templét készítéshez adminisztrátori jogosultság szükséges.

39 Értéket teremtünk a közigazgatásban 39 Templétek kiválasztása •T•Templét kiválasztása: „Köt.szolg.temp gomb” •A•A lenyíló listából kiválasztható a megfelelő templét. • Az OK gomb megnyomására az ablak bezáródik, •A•A „TSZR - Szolgáltatás Nyilvántartás” ablakban az adatmezők feltöltésre kerülnek a kiválasztott templét adatai alapján. •H•Hatására megjelenik:

40 Értéket teremtünk a közigazgatásban 40 Templétek kezelése Az adatszolgáltatás rögzítésének további lépései azonosak a templét nélkül létrehozott adatszolgáltatás rögzítésének lépéseivel.

41 Értéket teremtünk a közigazgatásban 41 Futtatásról általában A Feldolgozás napló funkció lehetővé teszi a TSZR rendszer feldolgozás tételeinek • statisztikák • jegyzékek • adategyeztetés • lekérdezését, • részletes adatainak megtekintését, • státusz beállításait (hiba kezelés, adat átadás).

42 Értéket teremtünk a közigazgatásban 42 Futtatás indítása Indítás helyei: Hívható menüből, ekkor a felhasználó illetékességéhez tartozó bármely feldolgozás tétel lekérdezhető. Hívható a Futás info. gomb megnyomására. Ekkor az aktuális adatszolgáltatáshoz tartozó feldolgozás tételeket jeleníti meg a funkció. Az Indítás gomb megnyomására is a Feldolgozási napló ablak jelenik meg, ahol nyomon követhető az aktuális feldolgozás állása.

43 Értéket teremtünk a közigazgatásban 43 Feldolgozási napló funkciói A TSZR Szolgáltatás nyilvántartás képernyőről indítva: A feldolgozások fejléc adatait megjelenítő lista. Kereső mezők. Csak akkor szerkeszthető, ha a funkció a menüből került elindításra. Részletes feldolgozás adatok. A felső táblázatban kiválasztott feldolgozás fejléc adatokhoz tartozó feldolgozás tétel adatokat megjelenítő lista. Menüből indítva a kereséssel kezdődik: Keresés végrehajtása módosítások mentése Keresés végrehajtása módosítások mentése Módosítások visszavonása. Vissza az előző képernyőre.

44 Értéket teremtünk a közigazgatásban 44 Futtatás - nyomógombok Keresés gomb, menüből hívás esetére Módosítás gomb: Futás állapota: hibásan lefutott feldolgozás újrafuttatása Módosítás gomb: Futás állapota: hibásan lefutott feldolgozás újrafuttatása Módosítás gomb: Futás eredménye: feldolgozás lezárása Módosítás gomb: Futás eredménye: feldolgozás lezárása Adatátadás – lásd Jegyzék Adategyeztetésnél: Többes találat – Lásd ott. Adategyeztetésnél: Többes találat – Lásd ott. Frissítés: Futás alatt célszerű megnyomni többször

45 Értéket teremtünk a közigazgatásban 45 Futtatás – Output készítés Outp. készítés: megjelenik a választó ablak: Jegyzéknél és adategyeztetésnél elkészül az output.

46 Értéket teremtünk a közigazgatásban 46 Output lekérés Az Outp. lekérés gomb megnyomására megjelenik egy web böngésző, •e•ennek segítségével letölthető az output állomány a kliens gépre. •a•a mentés befejeztével megjelenik egy üzenet,melynek jóváhagyásával a rendszerben jelzésre kerül, hogy a fájl letöltése sikeres volt.

47 Értéket teremtünk a közigazgatásban 47 Feldolgozási adatok nyomtatása Listázás indítása A feldolgozási adatok pdf formátumban készülnek

48 Értéket teremtünk a közigazgatásban 48 Statisztika készítés A statisztika szolgáltatás a többi szolgáltatáshoz hasonló elven működik, de nincs •o•output definíció •a•adatátadás •a•adatszolgáltatási napló készítés

49 Értéket teremtünk a közigazgatásban 49 Input definíció megadása I. • 21 féle adatcsoport – „és” logikai kapcsolattal • Csoportosítás 4 fülre – Körzet és cím adatok – Születési idő – korcsoportok – Személyi és egyéb adatok – Név adatok • Többes kiválasztási lehetőség – „vagy” logikai kapcsolattal • Kiválasztva – nincs kiválasztva • Az eredmény egy vagy több létszám adat

50 Értéket teremtünk a közigazgatásban 50 Input definíció megadása II. • Összesítve: – Az eredményben összesítve szerepelnek a feltételnek megfelelő létszámok • Megbontva – Az eredményben ez alapján csoportosítva jelennek meg a létszámok • Bontási sorrend – Ilyen sorrendben készülnek a csoportosítások tetszőleges mélységben Nőtlen, hajadon Férfi3 Nő4 Házas Férfi7 Nő6 Elvált Férfi4 Nő3 Nőtlen, hajadon Férfi3 Nő4 Házas Férfi7 Nő6 Elvált Férfi4 Nő3 Férfi Nőtlen, hajadon 3 Házas7 Elvált4 Nő Nőtlen hajadon 4 Házas6 Elvált3 Férfi Nőtlen, hajadon 3 Házas7 Elvált4 Nő Nőtlen hajadon 4 Házas6 Elvált3 1.Családi állapot 2.Nem 1.Családi állapot 2.Nem 1.Nem 2.Családi állapot 1.Nem 2.Családi állapot Egyszerű példa

51 Értéket teremtünk a közigazgatásban 51 Körzet és cím adatok Kötelező kiválasztani Csak az illetékességi területhez tartozó települések Csak a kiválasztott közterületnek megfelelő kapukból Csak a kiválasztott kapuknak megfelelő lakásokból Előbb el kell végezni a körzetesítést Ha nincs körzet kiválasztva ezt is üresre kell állítani

52 Értéket teremtünk a közigazgatásban 52 Születési idő – Első lehetőség Ezt választva indul Új sor nyitása (+) Adatbeviteli lehetőség Bevitt adatok módosítása (M) Sor törlése (-) Ellenőrzések: •Valós dátumok •Intervallum átfedés Ellenőrzések: •Valós dátumok •Intervallum átfedés Relációk konvertálása nagyobb egyenlő – kisebb alakra.

53 Értéket teremtünk a közigazgatásban 53 Születési idő – Második lehetőség - korcsoport Ezt választva indul Éven belüli fordulónap: Minden évszámhoz ezt rendeli hozzá Passzív esetben nem szabad megadni. Ilyenkor a passziválás dátumához igazodik. Passzív esetben nem szabad megadni. Ilyenkor a passziválás dátumához igazodik. Intervallum ebben az esetben üres. Évszám intervallumokat lehet megadni

54 Értéket teremtünk a közigazgatásban 54 Születési idő – Harmadik lehetőség korcsoport intervallum Ezt választva indul Intervallum ebben az esetben meg van adva Ha lementjük és visszahozzuk akkor a kifejtett listát kapjuk Ha nem osztható az intervallummal akkor az utolsó csoportból vesz el Passzív eset egyforma az előzővel Csak egy induló és egy befejező évet kell megadni

55 Értéket teremtünk a közigazgatásban 55 Személyi és egyéb adatok NEM: Kissé eltérő stílus Előbb országot kell választani Utána meg kell adni a település első 3 karakterét Ezeket kiválasztva lesz PASSZIV eset

56 Értéket teremtünk a közigazgatásban 56 Név adatok Statisztikánál név adatok megadásával történő szolgáltatás nem jellemző, de lehetséges.

57 Értéket teremtünk a közigazgatásban 57 További feladatok: •H•Ha minden input adat beállításra került: •S•Szolgáltatás nyilvántartás: •F•Feldolgozási napló:Többször is amíg le nem fut. •F•Feldolgozási napló: •B•Browser: •L•Letöltés: •K•Kibontás: •M•Megnyitás Excelben:

58 Értéket teremtünk a közigazgatásban 58 Jegyzékkészítés Jegyzék: olyan adatszolgáltatás, amelynél a szolgáltatás tételes személy és lakcím adatokat tartalmaz. A jegyzék típusú szolgáltatások, a szolgáltatásokra jellemző tulajdonságaik alapján, két típusba sorolhatók: • csoport ismérvek szerinti jegyzékkészítés: Ekkor az adatszolgáltatási igény meghatározott szempontok alapján képzett csoportba tartozó személyekre vonatkozik, melyhez a szolgáltatást igénylő megadja a csoportképző ismérveket, a szolgáltatásban pedig az ezeknek megfelelő olyan személyek adatait kapja meg, amelyek átadhatók. Mindig településenként készül. • adategyeztetés Ekkor az adatszolgáltatási igény konkrét személyre/személyekre vonatkozik, melyhez az adatszolgáltatást igénylő megadja az érintett személyek azonosításához szükséges adatait, a szolgáltatásban pedig ezek aktuális adatait kapja meg (amennyiben szolgáltatható).

59 Értéket teremtünk a közigazgatásban 59 Jegyzékkészítés – Csoportos ismérvek szerinti leválogatás •A•A menüpont kiválasztása után a Szolgáltatás nyilvántartás funkció indul el, melynek részei a jegyzék típusú szolgáltatásoknál –N–Nyilvántartás – igénylési – alapadatai (lásd Szolgáltatás nyilvántartás funkciónál) –I–Input definíciós adatok (leválogatási szempontok), –O–Output definíciós adatok (átadásra kerülő adatkör).

60 Értéket teremtünk a közigazgatásban 60 Jegyzékkészítés – Csoportos ismérvek szerinti leválogatás • Input definíció megadása: azonos a Statisztika készítésnél leírtakkal azzal a különbséggel, hogy a – Kiválasztott szempontra: ismérvnél (minden fülön, minden szempontnál) alapértelmezetten a Megbontva érték van beállítva, mely nem módosítható (tételes); – Sorrend: ismérv itt nem értelmezett adat, így sehol nem szerkeszthető a mező

61 Értéket teremtünk a közigazgatásban 61 Jegyzékkészítés – Csoportos ismérvek szerinti leválogatás • Output definíció megadása: – Jegyzék készítésénél – a kérelem és a jogszabályok alapján – mindig meg kell határozni, hogy milyen adatkör kerüljön leválogatásra, kiadásra. – Az output paraméter adatok akkor szerkeszthetők, ha a felhasználónak van karbantartási joga, de ekkor is csak a saját szervkódján rögzített adatszolgáltatás adatait módosíthatja. Lekérdező jogosultság esetén csak megtekinthetők az adatok.

62 Értéket teremtünk a közigazgatásban 62 Jegyzékkészítés – Csoportos ismérvek szerinti leválogatás Szolgáltatás adatai. Nem szerkeszthetők Szolgáltatás adatai. Nem szerkeszthetők Azon adatok halmaza, melyek szerepelhetnek az output jegyzéken, és még nem kerültek kiválasztásra. Azon adatok halmaza, melyek kiválasztásra kerültek az output jegyzékre. Azon output jegyzékre kiválasztott adatra vonatkozó információk., melyek a kurzorral kijelölésre kerültek. Több tételes kijelölés esetén üres mező.

63 Értéket teremtünk a közigazgatásban 63 Jegyzékkészítés – Csoportos ismérvek szerinti leválogatás Rögzítés: Aktív, amikor nincs kiválasztott adat. Adatok szerkeszthetők (adatmozgató gombok) Rögzítés: Aktív, amikor nincs kiválasztott adat. Adatok szerkeszthetők (adatmozgató gombok) Módosítás: Aktív, amikor van már kiválasztott adat és a szolgáltatás még módosítható. Adatok szerkeszthetők (adatmozgató gombok) Módosítás: Aktív, amikor van már kiválasztott adat és a szolgáltatás még módosítható. Adatok szerkeszthetők (adatmozgató gombok) Nyomtatás: Aktív, amikor van már kiválasztott adat OK: adatmegadás ellenőrzés. Hibátlan adatmegadásnál mentés adatbázisba. Mégsem: a szerkesztés előtti állapotba kerül a képernyő. OK: adatmegadás ellenőrzés. Hibátlan adatmegadásnál mentés adatbázisba. Mégsem: a szerkesztés előtti állapotba kerül a képernyő.

64 Értéket teremtünk a közigazgatásban 64 Jegyzékkészítés – Csoportos ismérvek szerinti leválogatás

65 Értéket teremtünk a közigazgatásban 65 Jegyzékkészítés – Csoportos ismérvek szerinti leválogatás • Ha az input és output adatok is rögzítésre kerültek elindítható a jegyzék készítése: – A szolgáltatás nyilvántartás képernyő: Indítás nyomógomb. – A Feldolgozási napló képernyő tartalmazza a futási információkat, a leválogatás megtörténte után a feldolgozás itt fejezhető be: • A leválogatott adatok előkészítése az Adatátadás nyomógombra megjelenő funkcióban Minden jegyzék típusú szolgáltatás esetén az elkészült futásonként (településenként és nem kell megvárni, hogy a szolgáltatás minden településére lefusson a leválogatás) meg kell határozni, hogy mennyi és mely leválogatott tételek kerüljenek átadásra az igénylőnek. • Az ily módon előkészített adatokból az output file előállítása az Outp. készítése nyomógombra megjelenő funkcióban • Az output file lementése az Outp. lekérés nyomógombra megjelenő funkcióban a felhasználó által meghatározott névvel és helyre.

66 Értéket teremtünk a közigazgatásban 66 Jegyzékkészítés – Csoportos ismérvek szerinti leválogatás Adatátadás: megnyomására megjelenő „Tételes adatátadás visszajelzése” képernyő működése a jegyzék típusától függő. (A jegyzék típusa a szolgáltatás nyilvántartás képernyő adataként kerül megadásra ) Külön jogosultság kapcsolódik hozzá (lekérdező, karbantartó) Adatátadás: megnyomására megjelenő „Tételes adatátadás visszajelzése” képernyő működése a jegyzék típusától függő. (A jegyzék típusa a szolgáltatás nyilvántartás képernyő adataként kerül megadásra ) Külön jogosultság kapcsolódik hozzá (lekérdező, karbantartó)

67 Értéket teremtünk a közigazgatásban 67 Jegyzékkészítés – Csoportos ismérvek szerinti leválogatás Adatátadás funkció szerepe megkeresésnél : a leválogatott személyek közül meg lehessen jelölni azokat, akik adatai ténylegesen átadásra kerülnek az adatigénylőnek. Szolgáltatás adatai. Nem szerkeszthetők. A kiválasztott szolgáltatás aktuális statisztikai adatai. Nem szerkeszthetők, a program állítja Kereső paraméterek. Keresés gomb hatására szerkeszthetővé váló mezők. Az adatok mindig egy keresés után láthatók. Induló képernyő: bejelölve a Beállításra váró tételek. Nem kötelező (500 tétel sor határ) Kereső paraméterek. Keresés gomb hatására szerkeszthetővé váló mezők. Az adatok mindig egy keresés után láthatók. Induló képernyő: bejelölve a Beállításra váró tételek. Nem kötelező (500 tétel sor határ) Találati lista adatai: átadás jelző (üres=beállításra vár; I=átadható; N=nem adható át), letiltott (I=adatait letiltotta; N=nincs letiltva), viselt név, születési név, anyja neve, születési hely és idő. Szerkeszthető adat: Átadás jelző (Módosítás gomb hatására). Paraméterek és kapcsolatban vannak

68 Értéket teremtünk a közigazgatásban 68 Jegyzékkészítés – Csoportos ismérvek szerinti leválogatás Módosítás, jóváhagyás után aktualizálásra kerülnek a statisztikai adatok Módosítás: Aktív, ha a találati lista nem üres és felhasználónak van karbantartási joga hozzá. „Átadás” mező: szerkeszthetővé válik, lehetséges az információ soronkénti megadása (átadható=I; nem adható át az adat=N;) Átadhatók: egyszerre a találati lista minden tétele átadásra kerül (Átadás=I, minden sorban) Adattilt.nélkül: egyszerre a találati lista minden olyan tétele átadásra kerül, ahol nincs letiltva az adat (Letiltott=Nem  Átadás=Igen) Nem átadhatók: egyszerre a találati lista minden tételébe beállításra kerül, hogy nem lesz átadva (Átadás=N)

69 Értéket teremtünk a közigazgatásban 69 Jegyzékkészítés – Csoportos ismérvek szerinti leválogatás Adatátadás funkció szerepe jegyzéknél és értesítésnél : az ügyintéző megadhassa az adatkérő által igényelt tételszámot, mely eltérhet a leválogatottól. (A leválogatott tételek itt nem kerülnek tételesen megmutatásra, mivel a leválogatott személyi körön belül már nincs lehetőség az egyes személyek közötti differenciálásra) Szolgáltatás adatai. Nem szerkeszthetők. Szolgáltatás adatai. Nem szerkeszthetők. A kiválasztott szolgáltatás aktuális statisztikai adatai. Nem szerkeszthetők. Mind beáll. vár:: Aktív a gomb, ha a felhasználónak van karbantartási joga a funkcióhoz és a képernyő nincs módosítás módban.

70 Értéket teremtünk a közigazgatásban 70 Jegyzékkészítés – Csoportos ismérvek szerinti leválogatás Módosításkor szerkeszthető mező: itt adható meg, hogy hány tétel kerüljön átadásra (max 8 számjegy). Módosítás: Aktív, ha a találati lista nem üres és felhasználónak van karbantartási joga hozzá. Módosítás, jóváhagyás után aktualizálásra kerülnek a statisztikai adatok

71 Értéket teremtünk a közigazgatásban 71 Adategyeztetés Az adatigénylő az adategyeztetéshez korábban •a•a nyilvántartás szervétől kapott, vagy •m•más forrásból származó •s•személyi azonosítót, vagy •s•személyadatokat ad át, és ez alapján a személyek aktuális adatait kéri vissza (pl. adótartozás miatti felszólításhoz). Az SZL történeti nyilvántartásában történik a személyek megkeresése (a személyi azonosító is változhatott) és •a•az egyedi azonosítójuk alapján •a•az aktuális nyilvántartásból kerül szolgáltatásra az adat. A lekérdezéshez az adatok érkezhetnek •p•papíron, vagy •a•adatállományban (CSV fájlban).

72 Értéket teremtünk a közigazgatásban 72 Adategyeztetés – input definíció •E•Ellenőrizzük, hogy elegendő és megfelelő mezők kerültek-e kiválasztásra: –A–A viselt, születési és anyja neve családi név része közül legalább egy megadása kötelező, –a–a többi mező opcionális, de a többes találatok elkerülése végett ennél többet célszerű megadni. •N•Neveknél a családi nevet sorrendben követnie kell a hozzátartozó utónév 1 és 2-nek. •S•Személyi azonosító csak önmagában választható. •S•Sorrendet kell megadni, de ehhez a sorszámoknak nem kell egyesével követniük egymást: 5,10,15 pl. megfelel az 1,2,3- nak. •H•Ha már definíció alapján betöltésre kerültek az adatok, akkor a paraméterek módosítása után ezek elvesznek, újra kell rögzíteni vagy betölteni.

73 Értéket teremtünk a közigazgatásban 73 Adategyeztetés – input adatok rögzítése •D•Dinamikusan változnak a rögzítendő mezők az input definíció alapján. •A•A rögzítés (adatbázisba tárolás) soronként történik. •A•Az Új nyomógomb helyettesíti az OK és a Rögzítés nyomógombok egymás utáni megnyomását. •A•A rögzített adatokat célszerű elmenteni fájlba is, mert minden futás után törlődnek az input adatok ! •A•Az elmentett adatok betölthetők a következő futtatáshoz rendszeres adatszolgáltatás esetén pl., ha később is ugyanazon személyek kellenek. •A•A betöltött adatok is módosíthatók ezen a képernyőn, vagy hozzá is lehet rögzíteni, vagy törölni belőle.

74 Értéket teremtünk a közigazgatásban 74 Adategyeztetés – input adatok betöltése vagy "KISS";"ERNŐ";"VARGA";"MARI";"20121217" vagy KISS;ERNŐ;VARGA;MARI;20121217 vagy ’KISS’;’ERNŐ’;’VARGA’;’MARI’;’20121217’ Ha a második utónevek is ki lettek volna választva: "KISS";"ERNŐ";;"VARGA";"MARI";;"20121217" •C•C:\temp az alapértelmezett könyvtár, de más könyvtár is kiválasztható. •A•A betöltés csak akkor történik meg, ha a fájl tartalma az input definíciónak megfelelő és nincs adathiba sem •D•Dátum megadása: ééééhhnn formában. • Ha az adatkérőnek nem áll rendelkezésre a bontott név, akkor az input definícióban csak a családi nevet kell megjelölni, s nem baj, ha ebben a mezőben a teljes név megadásra kerül. •A•A családi névnek a DR. jelző is része lehet, de az sem baj, ha nincs megadva.

75 Értéket teremtünk a közigazgatásban 75 Adategyeztetés – output definíció Fontos, hogy a Hibaüzenet és az input adatok közül annyi adat kiválasztásra kerüljön, amennyi alapján a lekérdezett személy beazonosítható, mert lehet, hogy pl. azóta már férjhez ment és más néven szerepel!

76 Értéket teremtünk a közigazgatásban 76 Adategyeztetés – többes találat kezelés Akkor szükséges, ha egyébként az adatkérőnek többes találat nem adható ki, de a kevés, vagy pontatlan azonosító adatok miatt előfordul többes találat. •K•Képernyő felső táblázatában kiválasztott inputhoz tartozó találatok jelennek meg az alsó táblázatban. •S•Szerepe az, hogy a leválogatott személyek közül ha lehetséges a döntés, akkor meg legyen jelölve az az egy sor, amely adatai ténylegesen átadásra kerülhetnek az adatigénylőnek. •H•Ha többes találat visszaadható, akkor arra használható a funkció, hogy nem átadhatóra lehet jelölni azokat a tételeket, amelyekről egyértelműen megállapítható, hogy nem a kérdéshez tartozó a válasz. •A•Amennyiben egy input adatsorra több mint 10 találat érkezne, akkor a fájl készítésekor az adott sorra „10-nél több találat” hibaüzenet kerül kiírásra. •H•Hibaüzenetek: pl. nincs találat, 10-nél több találat, adatai letiltva, stb.

77 Értéket teremtünk a közigazgatásban 77 Naplózás – Napló lekérdezés •A•Az adatszolgáltatási napló : az elkészült, s az igénylőnek átadott adatszolgáltatások nyilvántartása. •A•A lekérdezés akkor kerül naplózásra, ha az átadás ténye bejegyzésre is került a Feldolgozási napló futás eredményéhez. •F•Futási tételenként kerülnek bejegyzésre az adatszolgáltatások főbb adatai, és ezekhez kapcsolódóan azon személyek azonosítói, akik szerepeltek az adatszolgáltatásban. •A•A jegyzék és adategyeztetés típusú szolgáltatásoknál az átadott adattartalom a letárolt válaszból letölthető. •M•Mivel a statisztikai típusú szolgáltatások személyek adatait nem tartalmazzák, ezekről nem készül bejegyzés az adatszolgáltatási naplóba. •A•A rendszerben eltárolásra kerülnek az adatszolgáltatási naplóból végzett lekérdezések adatai is.

78 Értéket teremtünk a közigazgatásban 78 Naplózás – Napló lekérdezés

79 Értéket teremtünk a közigazgatásban 79 Naplózás – Napló lekérdezés Egy személy mely adatszolgáltatásokban szerepelt:

80 Értéket teremtünk a közigazgatásban 80 Naplózás – Napló lekérdezés Egy település adott időszakban végzett adatszolgáltatásai

81 Értéket teremtünk a közigazgatásban 81 Időközi névjegyzék-készítés a TSZR-ben A TSZR speciális jegyzék típusú szolgáltatás készítő funkcionalitása az időközi választásokat és helyi népszavazásokat támogató névjegyzék-készítő funkció. 3 féle választástípusban lehet időközi névjegyzéket készíteni, szolgáltatás megrendelés formájában – országgyűlési képviselő választás – önkormányzati képviselő és polgármester választás – helyi népszavazás.

82 Értéket teremtünk a közigazgatásban 82 Időközi névjegyzék-készítés a TSZR-ben Az időközi névjegyzék is körzetadat függő, a korrekt névjegyzék tartalomhoz, az adott választástípusban aktuális körzetállapotoknak kell lenniük a körzetnyilvántartásban. A TSZR I. fázisában a választási körzettípusok is választástípusonként megbontásra kerültek, ezért minden választás típushoz saját körzet nyilvántartás tartozik. Az időközi névjegyzék-készítés saját szolgáltatás-nyilvántartással rendelkezik (más típusú adatokat kell tárolni mint az SZL típusú szolgáltatások nyilvántartásában).

83 Értéket teremtünk a közigazgatásban 83 Időközi névjegyzék-készítés a TSZR-ben Az időközi névjegyzék-készítés más típusú naplózás funkcióval rendelkezik: – egyrészt személyenként bejegyzés készül az integrált naplóba, – másrészt saját archív nyilvántartásában tárolja az elkészült időközi névjegyzékek adatait. A választástípus szerinti névjegyzékek egymástól eltérnek: – területi érintettségben • országgyűlési képviselő választás esetén teljes OEVK, • önkormányzati képviselő választás és helyi népszavazás esetén lehet teljes település, • önkormányzati képviselő választás esetén lehet település 1 választókerülete (TEVK), • helyi népszavazás esetén lehet település 1 vagy több szavazóköre – választójogosultsági szabályokban.

84 Értéket teremtünk a közigazgatásban 84 Időközi névjegyzék-készítés a TSZR-ben Azonos illetékesség kezelési szabályok érvényesek mint a körzetesítő alkalmazásban!

85 Értéket teremtünk a közigazgatásban 85 Időközi névjegyzék-készítés a TSZR-ben Első lépés a Keresés nyomógombbal a névjegyzék kiválasztó ablak feltöltése (szükség esetén szűkítő feltételek megadása lenyíló ablakok segítségével)

86 Értéket teremtünk a közigazgatásban 86 Időközi névjegyzék-készítés a TSZR-ben Időközi névjegyzék igény rögzítése: választástípus kiválasztás, választás időpontjának, helyének megadása választástípustól függően, technikai adatok megadása (értesítő szelvény rendezettsége, a névjegyzék-készítés indításának időpontja (ha nem azonnal kell), értesítendő e-mail cím, ha elkészült a névjegyzék). Ha szükséges, a szavazókörök megadása külön ablakban. A névjegyzék-készítés aktiválása állapotváltással (Módosítás nyomógombbal „Indítva” állapot). Országgyűlési képviselő választás esetén csak OEVK székhely település jogosult névjegyzéket készíteni.

87 Értéket teremtünk a közigazgatásban 87 Időközi névjegyzék-készítés a TSZR-ben Az időközi névjegyzék készítése aszinkron módon fut (azonnal vagy időzítve a megadott dátum bekövetkeztével). Indítás után ki lehet lépni a funkcióból. A képernyőn bármikor lekérdezhető a futási állapot (egyrészt a kiválasztó ablakban, másrészt a log bejegyzések ablakában, harmadrészt az állapot mezőben.

88 Értéket teremtünk a közigazgatásban 88 Időközi névjegyzék-készítés a TSZR-ben •A•Az elkészült névjegyzék megjeleníthető, letölthető a Könyvtár nyomógomb segítségével. •B•Browser ablakban megjelennek az elkészült állományok PDF formátumban, az elérési link megadásával. A kiválasztott dokumentum közvetlen kinyomtatható, vagy letölthető saját lokális könyvtárba. •A•A dokumentumok típusai: névjegyzék állomány, értesítő állományok a megadott bontásban (szavazókörönként vagy postai irányítószámonként).

89 Értéket teremtünk a közigazgatásban 89 Időközi névjegyzék-készítés a TSZR-ben •A•A linkre kattintva a TSZR felhasználói azonosítóval be kell jelentkezni a szerverre, majd a kiválasztott PDF dokumentum megjelenítésre kerül Acrobat Reader segítségével. •K•Könyvjelzők segítik a részletekben történő nyomtatást. •A•Az Acrobat Reader ikonok használatával lehetséges a nyomtatás vagy mentés végrehajtása.

90 Értéket teremtünk a közigazgatásban 90 Köszönjük a részvételt !


Letölteni ppt "Értéket teremtünk a közigazgatásban www.idomsoft.hu Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala kekkh H-1094 Budapest, Balázs Béla."

Hasonló előadás


Google Hirdetések