Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dorner Helga CEU Center for Teaching and Learning

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dorner Helga CEU Center for Teaching and Learning"— Előadás másolata:

1 Dorner Helga CEU Center for Teaching and Learning
Online kollaboratív szeminárium: Amikor a csoport másik fele egy kontinensnyire van… Dorner Helga CEU Center for Teaching and Learning E-learning a felsőoktatásban: utak, gyakorlatok, dilemmák PTE Felnőttképzési és Emberi ErőforrásFejlesztése Kar , Pécs, május 31.

2 West façade, Frederick R
West façade, Frederick R. Weisman Art Museum, University of Minnesota Tervezte: Frank O. Gehry

3 Online, kollaboratív, szeminárium

4 Online, kollaboratív, szeminárium
Aktív, szinkrón és aszinkrón tanulási folyamat online tanulási környezetben és videókonferencián keresztül. Önálló (egyéni) tudásalkotás (is) zajlik, személyes tudások és ismeretek jönnek létre. Az online tanulás szerves, támogató eleme a „jó interaktív online tanítás” is [good interactive online instruction] (Ally, 2004, 19. o.). Online, kollaboratív, szeminárium

5 Online, kollaboratív, szeminárium
Szervezett, szinkrón tevékenység, amely egy adott problémára vonatkozó közös elgondolás kialakítására és fenntartására irányul (Roschelle és Teasley, 1995). A kollaboráció, a közös tudásépítés és a résztvevők együttes tevékenysége, mint az interakciók egy különleges formája jelenik meg (Dillenbourg, 1999; Dillenbourg, Baker, Blaye, és O’Malley, 1996; Engeström, 1992; Lipponen, 2002). A tanulók a tudásközösség tagjává válnak (Jonassen és Land, 2000; Lave, 1991; Rogoff, 1990; Scardamalia és Bereiter, 1994; Vigotszkij, 1978). Online, kollaboratív, szeminárium

6 Online, kollaboratív, szeminárium
Egyetemi, formális, face-to-face oktatási keretek, a kurzus a mesterképzési szak képzési tervének része. A hallgatók a tanítás-tanulás folyamatának aktív résztvevői, amelynek az interakciók, az értelmezés és a véleményalkotás szerves részét képezik. Egy adott probléma megoldására irányuló kollaboratív tudásépítő folyamat, amelynek során a résztvevők a probléma megoldásával összefüggő elméleteiket megosztják és egyeztetik egymással. Online, kollaboratív, szeminárium

7 A tanítás-tanulási folyamat
F2F és online (web konferencia) Szemináriumi beszélgetés – csoportok/hallgatók közötti interakció. Szinkrón Kollaboratív és egyéni tanulást támogató feladatok az online tanulási környezetben vagy azon kívül. Aszinkrón A tanítás-tanulási folyamat

8 Interakció = Kollaboráció = Tanulás?
A produktív interakció, amelynek eredményeképpen a tudás és az aktív tanulás létrejön, nem alakul ki automatikusan (Berge, 1999; De Smet, Van Keer és Valcke, 2008; Dillenbourg, 1999; Liaw és Huang, 2000; Northrup, 2001; Rourke, 2000). A kollaboráció sem feltétlenül eredményez tanulást (Dillenbourg, 2002). Interakció = Kollaboráció = Tanulás?

9 A kollaboratív tanulás megtervezése
Tanulási célok; Feladattípusok; Tervezés mértéke; Csoport mérete; Számítógép által nyújtott támogatás. (Strijbos, Martens, és Jochems, 2004) A kollaboratív tanulás megtervezése

10 A kollaboratív tanulás megtervezése
Tanulási célok: Zárt készségek (closed skills) és a nyitott készségek (open skills). A nyitott készségek azonban komplex interakciók végrehajtásához nyújtanak segítséget: vita és egyeztetés, amelyek során a csoporttagok hozzászólásai egymásra épülnek, szorosan összefüggenek (Strijbos és mtsai, 2004). Feladattípusok: Strukturált feladatok (well-structured tasks) és kevésbé strukturált feladatok (ill-structured tasks): Az interakciókat a strukturált feladatok kevésbé támogatják, hiszen ezen feladatok esetében egy korrekt megoldás létezik (Jonassen és Kwon, 2001). Tervezés mértéke: A facilitátori instrukciók, a moderálás és a megfelelő tanulási környezet biztosításával a kölcsönös függőség és a csoporton belüli egyéni számonkérhetőség elősegítése. A tervezés mértéke ennek megfelelően lehet alacsony vagy magas. A kollaboratív tanulás megtervezése

11 A kollabortív tanulás megtervezése
Csoport mérete: Négy-fős csoportok esetében a csoporton belüli kommunikáció több kognitív konfliktust eredményez, mint a pármunka (Fuchs, Fuchs, Kazdan, Karns, Calhoon, és Hamlett, 2000) . Számítógép által nyújtott támogatás: A „technológiák kollaboratív módon történő felhasználása” és a „kollaboratív technológiák” közötti különbségtétel (Lipponen, 2001). Az előbbi a kommunikációt és a kollaboratív tevékenységet elősegítő integrált funkciók. A kollabortív tanulás megtervezése

12 Kollaborációt támogató feladatok és a munka értekelése
“Heti gondolatok” Rövid ( szavas) reflexió és/vagy kritika a heti kötelező irodalommal kapcsolatban. Feedback: Minden téma esetében az adott oktatótól és alkalmanként a társaktól is. A heti közös videókonferencián a hozzászólások megvitatása. Érdemjegy 20%-a “Terepgyakorlat” 1. fázis kollaboratív dokumentum a két csoport városairól. 2. egyéni online dokumentáció a terepgyakorlatról. Formátum: audio-vizuális, szöveges, statikus, animált stb. Érdemjegy 10%-a Kollaborációt támogató feladatok és a munka értekelése

13 Kollaborációt támogató feladatok és a munka értekelése
“Csoport projekt” 4-5 fős csoportok, 1 hónap közös kutatás - forrásfeldolgozás és disszemináció a hallgatók által kiválasztott szemináriumi témák közül. Az oktatók mindegyike 2-2 témáért felelős. Online kommunikáció és a projektek megvalósítása IKT/online eszközök támogatásával történik. Pl. Google hangout, online fórum, Google docs, Google sites, video, prezentáció stb. Érdemjegy 20%-a Kollaborációt támogató feladatok és a munka értekelése

14 A tanítás-tanulási folyamat
Szinkrón F2F és online (web konferencia) Szemináriumi beszélgetés – csoportok/hallgatók közötti interakció. Aszinkrón Kollaboratív és egyéni tanulást támogató feladatok az online tanulási környezetben vagy azon kívül. A tanítás-tanulási folyamat

15 A tanítás-tanulás folyamatának vizsgálata
Egy elméleti modell és mérési eszköz, amely az online tanulóközösség tervezett és szervezett kialakítását veszi alapul; a tanulást támogató tudásépítő interakciókra helyezi a hangsúlyt; meghatározza az online kollaboratív környezetben zajló sikeres tudásépítést segítő fogalmi keretét. A tanítás-tanulás folyamatának vizsgálata

16 A tanítás-tanulás folyamatának vizsgálata
Kérdező közösség [community of inquiry] (Garrison, Anderson és Archer, 2000) A tudásépítés az online tanulóközösség tagjai között létrejött kollaboratív munka eredménye. A tudásépítést segítő folyamatokat ún. jelenlétek formájában írja le. Ennek szerves része a segítő instrukciók összehangoltsága (tanári jelenlét), a támogató kollegiális légkör (társas jelenlét), valamint a kognitív jelenlét, amely az ún. praktikus kérdésfelvetések [practical inquiry] folyamatán keresztül mélyebb tudás elsajátítását és alkalmazását jelenti az online tanulóközösségekben. A tanítás-tanulás folyamatának vizsgálata

17 A tanítás-tanulási folyamat vizsgálata
Kognitív jelenlét Társas jelenlét Tanári jelenlét Diskurzus támogatása Tartalom kiválasztása A tanulás élménye Tanulási légkör Kérdező közösség (Garrison, Anderson és Archer, 2000) A tanítás-tanulási folyamat vizsgálata

18 A tanítás-tanulás folyamatának vizsgálata
Milyen a hatásrendszere a szervezett aszinkrón és szinkrón fázisokból álló tanítás-tanulási folyamatnak? Mi jellemzi az aszinkrón és a szinkrón folyamatokat a kognitív, társas és tanári jelenlét dimenzióját tekintve? Segíti-e a kollaboratív tanulást ez a strukturált tanítás-tanulási folyamat? Támogatja-e az egyén tudásgyarapodását? Milyen mértékben? Támogatja-e az online tanulóközösség kialakulását? Milyen mértékben? A tanítás-tanulás folyamatának vizsgálata

19 Online, kollaboratív, szeminárium

20 Köszönöm a figyelmet! Dorner Helga dornerh@ceu.hu
Center for Teaching and Learning Video case studies in technology-supported teaching and learning


Letölteni ppt "Dorner Helga CEU Center for Teaching and Learning"

Hasonló előadás


Google Hirdetések