Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Online kollaboratív szeminárium: Amikor a csoport másik fele egy kontinensnyire van… Dorner Helga CEU Center for Teaching and Learning E-learning a felsőoktatásban:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Online kollaboratív szeminárium: Amikor a csoport másik fele egy kontinensnyire van… Dorner Helga CEU Center for Teaching and Learning E-learning a felsőoktatásban:"— Előadás másolata:

1 Online kollaboratív szeminárium: Amikor a csoport másik fele egy kontinensnyire van… Dorner Helga CEU Center for Teaching and Learning E-learning a felsőoktatásban: utak, gyakorlatok, dilemmák PTE Felnőttképzési és Emberi ErőforrásFejlesztése Kar, Pécs, 2013. május 31.

2 West façade, Frederick R. Weisman Art Museum, University of Minnesota Tervezte: Frank O. Gehry

3 Online, kollaboratív, szeminárium

4 Online • Aktív, szinkrón és aszinkrón tanulási folyamat online tanulási környezetben és videókonferencián keresztül. • Önálló (egyéni) tudásalkotás (is) zajlik, személyes tudások és ismeretek jönnek létre. • Az online tanulás szerves, támogató eleme a „jó interaktív online tanítás” is [good interactive online instruction] (Ally, 2004, 19. o.).

5 Online, kollaboratív, szeminárium Kollaboratív • Szervezett, szinkrón tevékenység, amely egy adott problémára vonatkozó közös elgondolás kialakítására és fenntartására irányul (Roschelle és Teasley, 1995). • A kollaboráció, a közös tudásépítés és a résztvevők együttes tevékenysége, mint az interakciók egy különleges formája jelenik meg (Dillenbourg, 1999; Dillenbourg, Baker, Blaye, és O’Malley, 1996; Engeström, 1992; Lipponen, 2002). • A tanulók a tudásközösség tagjává válnak (Jonassen és Land, 2000; Lave, 1991; Rogoff, 1990; Scardamalia és Bereiter, 1994; Vigotszkij, 1978).

6 Online, kollaboratív, szeminárium Szeminárium • Egyetemi, formális, face-to-face oktatási keretek, a kurzus a mesterképzési szak képzési tervének része. • A hallgatók a tanítás-tanulás folyamatának aktív résztvevői, amelynek az interakciók, az értelmezés és a véleményalkotás szerves részét képezik. • Egy adott probléma megoldására irányuló kollaboratív tudásépítő folyamat, amelynek során a résztvevők a probléma megoldásával összefüggő elméleteiket megosztják és egyeztetik egymással.

7 A tanítás-tanulási folyamat •F2F és online (web konferencia) •Szemináriumi beszélgetés – csoportok/hallgatók közötti interakció. Szinkrón •Kollaboratív és egyéni tanulást támogató feladatok az online tanulási környezetben vagy azon kívül. Aszinkrón •F2F és online (web konferencia) •Szemináriumi beszélgetés – csoportok/hallgatók közötti interakció. Szinkrón

8 Interakció = Kollaboráció = Tanulás? • A produktív interakció, amelynek eredményeképpen a tudás és az aktív tanulás létrejön, nem alakul ki automatikusan (Berge, 1999; De Smet, Van Keer és Valcke, 2008; Dillenbourg, 1999; Liaw és Huang, 2000; Northrup, 2001; Rourke, 2000). • A kollaboráció sem feltétlenül eredményez tanulást (Dillenbourg, 2002).

9 A kollaboratív tanulás megtervezése 1.Tanulási célok; 2.Feladattípusok; 3.Tervezés mértéke; 4.Csoport mérete; 5.Számítógép által nyújtott támogatás. (Strijbos, Martens, és Jochems, 2004)

10 A kollaboratív tanulás megtervezése 1.Tanulási célok: Zárt készségek (closed skills) és a nyitott készségek (open skills). A nyitott készségek azonban komplex interakciók végrehajtásához nyújtanak segítséget: vita és egyeztetés, amelyek során a csoporttagok hozzászólásai egymásra épülnek, szorosan összefüggenek (Strijbos és mtsai, 2004). 2.Feladattípusok: Strukturált feladatok (well-structured tasks) és kevésbé strukturált feladatok (ill-structured tasks): Az interakciókat a strukturált feladatok kevésbé támogatják, hiszen ezen feladatok esetében egy korrekt megoldás létezik (Jonassen és Kwon, 2001). 3.Tervezés mértéke: A facilitátori instrukciók, a moderálás és a megfelelő tanulási környezet biztosításával a kölcsönös függőség és a csoporton belüli egyéni számonkérhetőség elősegítése. A tervezés mértéke ennek megfelelően lehet alacsony vagy magas.

11 A kollabortív tanulás megtervezése 4.Csoport mérete: Négy-fős csoportok esetében a csoporton belüli kommunikáció több kognitív konfliktust eredményez, mint a pármunka (Fuchs, Fuchs, Kazdan, Karns, Calhoon, és Hamlett, 2000). 5.Számítógép által nyújtott támogatás: A „technológiák kollaboratív módon történő felhasználása” és a „kollaboratív technológiák” közötti különbségtétel (Lipponen, 2001). Az előbbi a kommunikációt és a kollaboratív tevékenységet elősegítő integrált funkciók.

12 Kollaborációt támogató feladatok és a munka értekelése • “Heti gondolatok” • Rövid (250-300 szavas) reflexió és/vagy kritika a heti kötelező irodalommal kapcsolatban. • Feedback: Minden téma esetében az adott oktatótól és alkalmanként a társaktól is. • A heti közös videókonferencián a hozzászólások megvitatása. • Érdemjegy 20%-a • “Terepgyakorlat” • 1. fázis kollaboratív dokumentum a két csoport városairól. • 2. egyéni online dokumentáció a terepgyakorlatról. Formátum: audio-vizuális, szöveges, statikus, animált stb. • Érdemjegy 10%-a

13 Kollaborációt támogató feladatok és a munka értekelése • “Csoport projekt”Csoport projekt • 4-5 fős csoportok, • 1 hónap közös kutatás - forrásfeldolgozás és disszemináció a hallgatók által kiválasztott szemináriumi témák közül. • Az oktatók mindegyike 2-2 témáért felelős. • Online kommunikáció és a projektek megvalósítása IKT/online eszközök támogatásával történik. Pl. Google hangout, online fórum, Google docs, Google sites, video, prezentáció stb.Google sites • Érdemjegy 20%-a

14 A tanítás-tanulási folyamat •F2F és online (web konferencia) •Szemináriumi beszélgetés – csoportok/hallgatók közötti interakció. Szinkrón •Kollaboratív és egyéni tanulást támogató feladatok az online tanulási környezetben vagy azon kívül. Aszinkrón •F2F és online (web konferencia) •Szemináriumi beszélgetés – csoportok/hallgatók közötti interakció. Szinkrón

15 A tanítás-tanulás folyamatának vizsgálata Egy elméleti modell és mérési eszköz, amely • az online tanulóközösség tervezett és szervezett kialakítását veszi alapul; • a tanulást támogató tudásépítő interakciókra helyezi a hangsúlyt; • meghatározza az online kollaboratív környezetben zajló sikeres tudásépítést segítő fogalmi keretét.

16 A tanítás-tanulás folyamatának vizsgálata Kérdező közösség [community of inquiry] (Garrison, Anderson és Archer, 2000) • A tudásépítés az online tanulóközösség tagjai között létrejött kollaboratív munka eredménye. A tudásépítést segítő folyamatokat ún. jelenlétek formájában írja le. • Ennek szerves része a segítő instrukciók összehangoltsága (tanári jelenlét), a támogató kollegiális légkör (társas jelenlét), valamint a kognitív jelenlét, amely az ún. praktikus kérdésfelvetések [practical inquiry] folyamatán keresztül mélyebb tudás elsajátítását és alkalmazását jelenti az online tanulóközösségekben.

17 A tanítás-tanulási folyamat vizsgálata A tanulás élménye Tanulási légkör Tartalom kiválasztása Diskurzus támogatása Kérdező közösség (Garrison, Anderson és Archer, 2000)

18 A tanítás-tanulás folyamatának vizsgálata • Milyen a hatásrendszere a szervezett aszinkrón és szinkrón fázisokból álló tanítás-tanulási folyamatnak? Mi jellemzi az aszinkrón és a szinkrón folyamatokat a kognitív, társas és tanári jelenlét dimenzióját tekintve? • Segíti-e a kollaboratív tanulást ez a strukturált tanítás- tanulási folyamat? • Támogatja-e az egyén tudásgyarapodását? Milyen mértékben? • Támogatja-e az online tanulóközösség kialakulását? Milyen mértékben?

19 Online, kollaboratív, szeminárium

20 Köszönöm a figyelmet! Dorner Helga dornerh@ceu.hu Center for Teaching and Learning Video case studies in technology-supported teaching and learning


Letölteni ppt "Online kollaboratív szeminárium: Amikor a csoport másik fele egy kontinensnyire van… Dorner Helga CEU Center for Teaching and Learning E-learning a felsőoktatásban:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések