Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információk a CER2*-WP3 EU Program keretében tervezett „megújuló energia tanácsadó” képzés megalapozására *Central European Regions Cluster for Energy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információk a CER2*-WP3 EU Program keretében tervezett „megújuló energia tanácsadó” képzés megalapozására *Central European Regions Cluster for Energy."— Előadás másolata:

1 Információk a CER2*-WP3 EU Program keretében tervezett „megújuló energia tanácsadó” képzés megalapozására *Central European Regions Cluster for Energy from Renewables- NETwork (CER2) www.CER2.net Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya Energetikai Bizottság Megújuló Energetikai Technológiák Albizottság Előadó: dr Tóth Péter 2005 január 27.

2 CER2  A CER2 hét különböző ország 14 partnercégének kezdeményezése, amely a megújuló energiahordozók népszerűsítésének céljából jött létre.  A www.cer2.net programban együttműködő partnerek:www.cer2.net  Arsenal research (Austria) | European Centre for Renewable Energy Güssing (Austria) | Association for Business Development Schwäbisch Hall (Germany) | CERE - Center of Excellence forRenewable Energy, Energy Efficiency and Environment (Austria) | 17&4 Consulting Ltd. (Austria) |Municipality of the City of Vienna, Department 27 for EU-strategy and Economic Development (Austria) |The College of Management and Public Administration (Poland) |CALLA – Association for environmentalconservation (Czech Republic) | Czech Union for Nature Conservation – basic org. Veronica (CzechRepublic) | European Technological Centre, joint-stock company Pre_ov (Slovakia) | Central TransdanubianRegional Development Agency plc. (Hungary) | Federation of Technical and Scientific Societes, Fejer CountyOrganisation (Hungary) | Széchenyi István University (Hungary) | Energy Restructuring Agency (Slovenia) |  Projektvezető: Susanne Geissler, arsenal research

3 Előnyök Magyarország számára  A megújuló energiahordozók Magyarország számára is előnyt jelentenek  új perspektívákat nyit meg a regionális gazdálkodás terén  biztos ellátást teremt és  hozzájárul a hosszú távú fenntartható fejlődéshez  A CER2 az alábbiakat kínálja:  továbbképzések,  minőségbiztosítási tevékenység,  „Start ups” energetikai vállalkozások alapításának támogatása (információk),  regionális energiakoncepciók kidolgozása, valamint  regionális csoportosulások és szakmai hálózatok felépítése (klaszterek).  A CER2 segíti a tapasztalatcsere lehetőségét, tájékoztatást nyújt:  a megújuló energiahordozókról,  szakemberekkel veheti fel a kapcsolatot és  későbbi együttműködéseket készíthet elő.  A CER2 keretében alternatív energiatanácsadók képzését tervezzük:  a biomassza hasznosításáról  a napenergia termikus hasznosításáról  a napenergia passzív építészeti hasznosításáról, az ökoépítésről  a fotovillamos (PV) technológiáról,  a hőszivattyús energiahasznosításról

4 Az alternatív energia tanácsadók képzésének előkészítő anyaga A szakmai képzés tervezetének előkészítése  A CER2 WP3 program a Közép-Európai régióban tervezett alternatív energia tanácsadók képzésének előkészítését szolgáló felméréssel kezdődik. Annak érdekében, hogy hatékonyan alakítsuk ki a képzés arculatát nagyon fontos a szakmai képzés iránti érdeklődés előzetes felmérése.  Nagy valószínűséggel, több szakértővel is interjút kell készíteni, a helyes válaszok megadásához.  Alternatív energia tanácsadók tervezett képzése:  Ökoépület tervező / létesítő képzése  Szolárhő tervező / szerelő szakember képzés  Fotovillamos tervező/rendszer integrátor képzés  Hőszivattyús rendszer tervező / szerelő szakember képzés  Biomassza fűtőerőmű tervező / kivitelező szakember képzés

5 Általános információ (Magyarországra vonatkozóan)  A Közép-Európai régióban tervezett tréning és oktatás megvalósulásához szükséges a résztvevő országok helyzetéről tájékozódni. A CER2 projekt keretében olyan együttműködő szervezeteket és partnereket keresünk, akik majd adaptálják és végrehajtják a tervezett képzéseket. A CER2 partnerek a projekt ötletekkel, tréning koncepciókkal és a kidolgozott és az adott ország anyanyelvére lefordított tréning anyaggal járulnak hozzá a képzéshez. A fent említett tréningek átültetését és kivitelezését az adott ország igényeihez, kell majd igazítani.  A Magyarországra vonatkozó képzési igényeket felmérő kérdőíveket a korábban a bizottság elnökének megküldött anyag tartalmazza

6 Ökoépület tervező / létesítő képzés Általános elgondolás  Az ökoépület tervező/ létesítő képzése azon céllal jött létre, hogy képzést biztosítson építőipari szakembereknek alacsony energiaigényű épületek, passzívházak tervezéséhez ill. létesítéséhez. Olyan nemzetközi szabványokra épül, mint az épületek energiafelhasználásra vonatkozó EN 832 szabvány.  A módszer azon az ötleten alapul, hogy olyan értékelhető minőségi standardokat mutat be, melyek fejlett TQM rendszereknél, és engedélyeknél használatosak.  A képzésben résztvevők megismerkedhetnek az ökoépület tervezési programokkal és gyakorlati tervezési feladatokkal. A képzés részéhez tartozik még a hivatalos minősítés elnyeréséhez szükséges egy éves gyakorlat, valamint egy gyakorlati projekt dokumentálása és prezentációja. Az épületek energetikai minősítésére vonatkozó EU direktíva (European Building Directive) előírásainak betartására az épületek energetikai minősítése céljából erre amúgy is szükség lesz 2006 elejétől (2002/91 EU Derektiva, „Energy Performance of Buildings”)  Célcsoport: Építész-, építőmérnökök,  Képzési cél: fenntartható építészet technikai „Know-how”-jának biztosítása : magas energia hatékonyság, megújuló erőforrások használata, öko építkezés. Ez magában foglalja az épületfizikai oktatás korszerűsítést, az öko-hatékony építkezést, hőszigetelést, fűtő- és hűtő, klíma rendszereket és minőségellenőrzést.  Tervezett időtartam: 6 napos szeminárium napi 8 órában, mérnöktovábbképzés  Az Ecobuilder képzés tervezett programjának első változatát a CER2 2005 január 25.-i ülésén Wolperthausenben prezentálják

7 Szolár energia képzés Általános elgondolás  A képzés célja a szoláris rendszerek terén szerzett tudás és tapasztalat átadása a létesítők és tervezők részére.  A képzés célja a szakmai képzéssel szerezhető hivatalosan is elismert oklevél.  A képesítés egy minőség tanúsítást is jelenthet a kurzust elvégző hallgatók számára, mely a létesített teljes szolár energia rendszerre vonatkozna  Célcsoport: Tervezők, épületgépészek, installatőrök  Tréning célja: A szakmai tudás átadása, megismertetése a sikeres tervező és installatőrmunka érdekében. Lakóházak hagyományos kisebb szolárrendszereinek és nagyobb irodaházak és lakóházak nagy szolár rendszereinek szerelése és fenntartása.  Időtartam: napi 8 óra 8 napon keresztül, egy nap vizsga

8 Fotovillamos szakember képzés Általános elgondolás  Az új EU tagországokban tervezett képzés áttekintést ad a fotovillamos (PV) technológiákról. A téma iránt mélyebben érdeklődő szakemberek részére a kiadásra kerülő tervezői kézikönyv lehetőséget nyújt a technológia részletesebb tanulmányozására.  A szeminárium rövid, de nagyon informatív kell hogy legyen. A fotovillamos berendezések összes aspektusa tárgyalásra kerül. A hallgatóknak (kivitelezők és tervezők) áttekintést kell nyerniük a fotovillamos technológiáról valamint, annak használatáról.  Képzés célja: A fotovillamos PV technológiával foglalkozó szakember továbbképzése :  Alapok  Közüzemi hálózatra kapcsolt fotovillamos berendezések  Autonóm áramtermelő PV berendezések  Tervezés és méretezés  Számítások  Támogató programok  Instrukciók és irányelvek  A képzésnek hozzá kell hozzájárulnia egy olyan minőségi standard bevezetéséhez, amely garanciát ad a leendő fogyasztónak és ezáltal a potenciális piacot is támogatja.  Tervezett időtartam: napi 8 óra 8 napon keresztül, egy nap vizsga

9 Biomassza-fűtőmű-, erőmű tervező / létesítő szakember képzés Általános elgondolás  A Biomassza-fűtőmű-, erőmű tervező / létesítő szakember képzésének főbb céljai:  Az üzemelő és épülő biomassza fűtőművek, fűtőerőművek megvalósítása, ill. hatékonyságuk javítása  A szakképzés akkreditálása és a képzés bizonyítvánnyal töténő tanusítása  Regionális érték teremtése  Munkahelyteremtés  Együttműködés a különböző támogatást nyújtó uniós szervezetekkel  A kurzus moduljai versenyképes szakmai képzést tesznek lehetővé a különböző szakágak szakaemberei részére is. A résztvevők a képzésbe különböző szinteken kapcsolódhatnak be, amely a korábbi, igazolható, végzettségük függvénye.  Célcsoport: projektfejlesztők, tervezők, műszaki és gazdasági szakemberek, erőgépészek és folyamatirányítással foglalkozó szakemberek  Képzés célja: CER2 országaiban a referenciaüzemekben használt innovatív technológiák bemutatása és oktatása. A különböző szakmai háttérrel rendelkezők részére tervezett képzés két részből állna, egy műszaki-technikai és egy gazdasági részből. Ezenfelül az elmélet (egyetemi szint) ötvözete a gyakorlati tapasztalattal (demonstrációs projektek) széles körű szakmai képzést eredményez.  Időtartam: napi 8 óra 8 napon keresztül, egy nap vizsga

10 Hőszivattyús rendszer tervező / kivitelező szakember képzés Általános elképzelések  A képzés célja az új hőszivattyúpiac ellátása megfelelően képzett szakemberekkel, akik jártasak a hőszivattyús technológiákban, akik hibátlan és hatékony hőszivattyús rendszereket terveznek és létesítenek. Az ilyen jellegű képzési rendszer a leghatékonyabb az esetleges rossz minőségből fakadó piaci problémák megelőzésében.  Egy új piac fejlesztési szakaszában a hőszivattyú alkalmazás fő területe, célcsoportja az újonnan épült és külön álló családi házak. Az egyszerű rendszerek esetében is és a költséghatékonyság érdekében szükséges a tervező bevonása a projektbe. A rendszer megtervezése a leginkább problémás terület, ahol az egész rendszer hatékonysága eldől, ezért a rendszer megtervezése, a szereléssel és az üzemeltetéssel együtt a hőszivattyú tervező / létesítő szakember képzésének fő témakörét kell hogy alkossa.  Célcsoport: A képzés célcsoportjába azok a szakemberek tartoznak, akik az egész hőszivattyús energiaellátó rendszerért felelősséggel tartoznak.  Képzés célja: A hőszivattyús technológiák megismertetése a szakemberekkel, akik ezt követően megtervezik és kivitelezik a hőszivattyús rendszereket.  Időtartam: A legjobb eredmény a kurzus folyamán akkor érhető el, ha az, egy elméleti és egy gyakorlati részből áll, amit a képzés végén egy elméleti és gyakorlati vizsga is követ. A sikeres vizsgázás után a szakképesítést megszerzők képessé válnak hőszivattyús rendszerek tervezésére és kivitelezésére, családi és ikerházak számára (új épületeknél és rekonstrukcióknál). Napi 8 óra 8 napon keresztül, egy nap gyakorlati vizsga

11 A CER2 keretében kidolgozásra kerülő oktatási programok átvétele  Oktatási programok kidolgozása:  Fejlesztés  Adaptálás  Fordítás  Mindegyik tervezett képzési típus oktatási anyagai az előterjesztés során a résztvevő országok képviselőivel megvitatásra, véleményezésre kerülnek.  Az egyes képzési programok adaptálása és a fordítás finanszírozása a CER2 költségvetéséből történik

12 Kitekintés  A Magyarországon tervezett alternatív energia-tanácsadó tréning és oktatás megvalósításához a CER2 program keretében olyan együttműködő szervezeteket és partnereket, pályázati lehetőségeket keresünk, amellyel a bemutatott tréningtervezetek magyarországi bevezetését elősegíthetjük. Úgy gondoljuk, hogy az alternatív energia-tanácsadók magyarországi képzésének megalapozásában a finanszírozási kérdések megoldásában az állam szerepe nélkülözhetetlen.  A felsőoktatás folyamatban levő átalakítása a bolognai folyamatnak megfelelően, indokolttá tenné az új innovatív megújuló energia technológiák egyetemi szintű és középfokú oktatását.

13 Köszönöm a figyelmüket! Dr Tóth Péter tothp@sze.hu Mellékletek: 1. Project Handbook ( Central European Regions Cluster for Energy from Renewables- NETwork (CER2) 2. CER2 Ecobuilder theoretical concept-Draft1 3. Biomass District Heating Planner/Installer Education: Modul 1.1 Energy situation, Resources, Enviromental relevance, Biomass


Letölteni ppt "Információk a CER2*-WP3 EU Program keretében tervezett „megújuló energia tanácsadó” képzés megalapozására *Central European Regions Cluster for Energy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések