Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaterv és a költségvetés elkészítése. Eddig a helyzet a következő …  A projekt teamnek mostanra rendelkeznie kell:  egy meghatározott projekttel,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaterv és a költségvetés elkészítése. Eddig a helyzet a következő …  A projekt teamnek mostanra rendelkeznie kell:  egy meghatározott projekttel,"— Előadás másolata:

1 A munkaterv és a költségvetés elkészítése

2 Eddig a helyzet a következő …  A projekt teamnek mostanra rendelkeznie kell:  egy meghatározott projekttel,  beazonosított projekt célokkal, melyekkel minden fél egyetért,  egy a projekt létjogosultságát igazoló logikával (miért érdemes támogatni, és hogyan illeszkedik a tágabb értelemben vett stratégiai célokba).

3 Eddig a helyzet a következő …  A következőket kell tenni:  Azonosítani kell az információs és adatréseket.  Információt gyűjtöttünk és elemeztünk:  másodlagos forrásokon keresztül (kutatás az íróasztalnál),  elsődleges forrásokon keresztül (felmérések, interjúk, stb.).  Elvégeztük az előzetes értékelést, hogy:  megtudjuk, a projekt érdemes-e a támogatásra,  ellenőriztük, hogy a projekt mérete reális-e,  meggyőződtünk róla, hogy a megfelelő monitoring és értékelés mutatók rendelkezésre állnak-e.

4 MOST: Következhet a projekt részletes megtervezése.

5  A projekt feladatok és tevékenységek szerkezetbe foglalásának számos módja létezik:  Ezek közül a két leggyakrabban használt mód:  Munkaterv (vagy PERT)  GANTT táblázat

6 Példa: Kisvállalkozás fejlesztési program  Projekt: Megbíztak egy egyetemet, hogy nyújtson támogatást a kisvállalkozások részére.  A projekt:  Elemezni fogja a kisvállalkozások szükségleteit a térségükben.  Ki fog dolgozni, és meg is valósít egy programot, mely kielégíti az adott szükségleteket.

7 Példa: Kisvállalkozás fejlesztési program A projekt tevékenységei magukba fogják foglalni:  irodai kutatás,  személyes és telefonos interjúk a szolgáltatókkal és a szolgáltatások felhasználóival,  ötletek megvitatása a partnerekkel, hivatásosokkal és a politika készítőivel,  elemzés,  anyagok készítése és bemutatása.

8 Példa: Kisvállalkozás fejlesztési program A programot 10 munkacsomagra lehet lebontani – lásd a munkatervet

9 Példa: Kisvállalkozás fejlesztési program Munka- csomag TartalomTanácsadói napok 1Háttérmunka/adatgyűjtés15 2Eszközök/szolgáltatások felmérése20 3Igényfelmérés20 4A legjobb mód megkeresése10 5Javaslatok a szolgáltatások fejlesztésére 30 6Marketing15 7Megvalósítás és továbbadás67 8Menedzsment35 9Értékelés15 Összes227

10 Munkacsomag: egy példa 9. munkacsomag: Értékelés  Mivel a projekt innovatív jellegű, és remélhetőleg mintaként szolgál majd a többi projekt számára, az értékelésre különös hangsúlyt kell fektetni.

11 Munkacsomag: egy példa  9.1 értékelés jelentés vázlatának elkészítése  9.2 egyeztetés  9.3 végleges értékelés jelentés elkészítése és közreadása Start: 2000. 10. 01. Időtartam: 13 hét Munkanapok: 15 Benyújtandó: D26 – Végleges értékelés jelentés Dátum: 2000. 12. 31.

12 Munkacsomag: egy példa Teljesítmények: Az egyes konkrét célokra vonatkozóan mérhető teljesítményeket határoztak meg

13 Példa: 2. Cél: KKV innovációt támogató tréning program kidolgozása Teljesítmények:  a támogatott KKV-k száma: 2000. 12. hóig 60  azonosított, illetve támogatott új termékek száma: 2000. 12. hóig 20 3. Cél: a jó gyakorlat továbbadása egy fórum keretén belül Teljesítmények:  a bevont KKV-k száma: 2000. 12. hóig 250

14 Munkatársak  Tanácsadó:  a főbb tevékenységek menedzseléséhez, koordinálásához és a főbb feladatok kivitelezéséhez; 200 000 Ft/hét belső tanácsadási díj és 400 000 Ft/hét a külső tanácsadásra (ebben az esetben az egyetemen kívülről, ezért nettó rezsiköltséggel is kell számolni) 227 nap = 45,4 tanácsadói hét (Ebből: 27,2 hét belső, 18,2 hét külső)  Titkári:  speciális titkári és adminisztratív támogatás biztosítása érdekében, illetve a felmérés és kutató feladatok inputjának biztosításához, heti díjazás 50 000 Ft, feltételezve a folyamatos szolgáltatásnyújtást a projekt teljes időtartama alatt 84 hét 50 000 Ft / hét

15 A munkaterv  A munkatervnek:  sorrendben kell megadnia a projekt legfőbb tevékenységeit:  a tevékenységek címszavakban,  a tevékenység szöveges leírása, illetve annak indoklása, hogy miért szerepel a projektben.  Meg kell adni az adott tevékenység elvégzéséhez szükséges napok számát (valamint, ahol lehet azon személy(ek) nevét, aki(k) részt fog(nak) venni a munkában).  Meg kell adni a kitűzött határidőket és a teljesítéshez szükséges időtartamot.

16 Projekttervezés Munka- terv Forrás táblázat GANTT táblázat Költs.vet. táblázat

17 A projekt költségvetésének elkészítése  ‘Technikai támogatást nyújtó’ projektek  Befektetetési projektek

18 Technikai támogatást nyújtó projektek:  Keresni kell az akár 100%-os támogatottság lehetőségét.  A támogatók rendszerint elvárják a „kedvezményezett” pénzügyi vagy „természetbeni” hozzájárulását.  A pályázat azért kéri a támogatást, hogy megszüntesse a rést:  a projekt összköltsége és  a kedvezményezett és egyéb finanszírozók (bankok, magánszektorbeli partnerek, stb.) által biztosított támogatás/ forrás között.

19 Befektetés/bevétel generáló projektek:  Támogatás keresése, hogy kitöltsük a rést a:  a projekt összköltsége és  a támogatást adó: •kedvezményezettek, •partnerek, •és a projekt által generált bevételek között.  A potenciális bevételeket fel kell tüntetni a költségvetésben

20 Költségvetési irányelvek  Nézzetek utána a díjazás irányelveinek (pl. a Phare esetében max. 650 ECU/nap).  Nézzetek utána a napidíj és útiköltség irányelveknek.  A tanácsadók időnként rákérdeznek, hogy hogyan lettek a díjak kiszámítva.  A díjazások megállapítása legyen következetes.  A díjak feleljenek meg az adott szakértő országos viszonylatainak.


Letölteni ppt "A munkaterv és a költségvetés elkészítése. Eddig a helyzet a következő …  A projekt teamnek mostanra rendelkeznie kell:  egy meghatározott projekttel,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések