Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Start. Istennek terve van az életeddel Szeretet Élet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Start. Istennek terve van az életeddel Szeretet Élet."— Előadás másolata:

1 Start

2 Istennek terve van az életeddel Szeretet Élet

3 Mi a szeretet? „A szeretet Istent ő l van... „Isten a szeretet” (1Jn 4,8) Két dimenziója van: Mindig egyesít. Mindig alkot. A szeretet AD.

4 A Szeretet képére „Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére” (Ter 1,27) Az embernek van értelme és szabad akarata, így tehát képes rá, hogy szeressen. „Szeressétek egymást: ahogy én szerettelek titeket” (Jn 13,34)

5 Mit jelent szeretni? Szeretni, azt jelenti: kedvelni. Szeretni, azt jelenti: vágyni. Szeretni, azt jelenti: meger ő síteni. Ha szeretsz, jót cselekszel. A szeretet döntés.

6 Szeretet és kapcsolatok A szeretet hív, hogy kapcsolatokban éljünk. Barátkozunk egymással. A barátok megosztják az életüket. A barátságban megtanulunk adni önmagunkból. A szeretet önmagunk elajándékozása.

7 Szeretet “Nem élhetünk szeretet nélkül. Ha nem találkozunk a szeretettel, ha nem tapasztaljuk meg és nem éljük, és nem lesz lényünk részévé, akkor az életünk hiábavaló." (II. János Pál pápa)

8 A szeretet… „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság gy ő zelmében leli. Mindent elt ű r, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem sz ű nik meg soha.” (1 Kor 13,4-8a)

9

10 A Szeretet képére „Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette ő t, férfinak és n ő nek teremtette ő ket.” (Ter 1,27) A szeretetre való képesség emberi természetünkbe van írva. Bele van írva férfiúi és női mivoltunkba is! A szeretet egyesít!

11 Egyesít A szeretet, ami a nemi különbségeken alapul, nagyon különleges vonzódást és barátságot alakíthat ki férfiak és n ő k között. A férfi és a n ő kiegészítik egymást.

12 Egyesít „ …a mai naptól veled éljek jó vagy balsorsban, egészségben és betegségben, jólétben és szegénységben, és halálom órájáig mindenkor tisztelni és szeretni foglak” „…feleségül veszlek Téged” „…feleségül megyek hozzád” „ s a kett ő egy test lesz…”

13 Testi egyesülés „Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kett ő egy test lesz „ (Ter 2,24) A szexuális együttlét a szeretet egyik kifejez ő dése. Így, mint a szeretet is  A szexuális együttlét Egyesít. És úgyszintén Alkot.

14 Teremtés „Isten megáldotta ő ket, Isten szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. ” (Ter 1,28) A szexuális egyesülésben megvan az a fantasztikus lehet ő ség, hogy egy új személy életét indíthatja el. Lehet ő ség, hogy apa vagy anya legyünk. A gyermek élete egy pár mély szerelméb ő l születik.

15 Alkot 8. hét10. hét22. hét Mosolyog Szopja az ujját Ásít

16 Womb Kick

17 Life is a Miracle

18 A család Minden házassággal és a gyermekek születésével új család is születik. A család küldetése, hogy benne megélhessük a Szeretetet és az Életet. Mindennek az alapja a szül ő k egymás iránti szeretete. A szeretet fölszabadít: azzá válhatsz, aki vagy. Tör ő dés, megbocsátás, odafigyelés és a szolgálat teszi a családot a szeretet szentélyévé.

19 A Szeretet képére „Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott.” (Ter 1,31) A tested nagyon jó! A nemek: férfiasság – n ő isség: Nagyon jó! A szexuális egyesülés nagyon jó!

20 Szerzetesi élet Egyesülés közvetlenül Istennel Isten és az emberek iránti szeretetb ő l. Isten és a mennyország létezésének tanúivá lenni.

21

22 Tisztaság Az ember szeretetre teremtetett. A szexualitás az élet és a szeretet ereje bennünk. Szexuális vágyainkat meg kell tanulnunk kormányozni. Így irányíthatjuk ő ket a szeretet és az életfakasztás felé. Ezt nevezzük tiszta életnek.

23 Chastity is for Lovers

24 Mi az a tisztaság? A tisztaság erény. Az erény készség arra, hogy helyesen gondolkodjunk és helyesen cselekedjünk. A tisztaság erénye azért is fontos, mert ez óvja meg a valódi szeretetre való képességünket. Tisztaság = ész, szív és test tisztasága és annak az elhatározása, hogy a szexuális cselekvéssel várunk a házasságig A tisztaság er ő t ad az igazi szeretetre!

25 Csak szüzeknek? Nem. A tisztaság mindenkinek szól! A szexualitás er ő s késztetés, és van, hogy rossz döntést hozunk életünk során. De mindig vissza lehet fordulni, föl tudunk gyógyulni múltbéli sebeinkb ő l, lehet újra kezdeni a szeretet útján. Isten meg tud és meg is fog bocsátani. Ő meggyógyít Téged. Van újrakezdés: elindulhatsz az igazi szeretet ösvényén.

26 Az értelem tisztasága A szív tisztasága A test tisztasága Tisztaság Fejünkben helyes, jó és igaz dolgok járnak. Őrködünk gondolataink és képzeletünk fölött. Figyelünk szívünk vágyaira, hogy csak jó és életadó dolgok felé vonzódjunk. Elfogadjuk nemi önazonosságunkat mint férfi és nő. Tiszteletben tartjuk saját és mások testét. A testi cselekedeteket megőrizzük a házasságra.

27 Tisztelet A tisztaság fölnyitja a szemünket a másik ember valódi és teljes szépségére. “Isten alkotása vagyunk.” (Ef 2,10) Ha másokra is Isten gyermekeiként tekintünk, ez er ő t fog adni arra, hogy soha senkit se használjunk csupán saját élvezetünk céljából. Ez segíteni fog abban, hogy tiszteljük saját testünket és nemiségünket, valamint mások testét és nemiségét is.

28 Szemérem A szemérmesség nem más, mint helyes viszonyulás az emberi test nagyszer ű ségéhez. A szemérmesség annak a jele, hogy tiszteletben tartod saját testedet és nemiségedet. A szemérmesség segít az öltözködésben. Egy szemérmes öltözék nem mutatja meg tested rejtett szépségeit és csodáját bárkinek. A szemérmesség irányítja a viselkedést és a beszédet is.

29 Szabadság A tisztaság segít, hogy valóban szabad lehess. Ha ura tudsz lenni testi vágyaidnak, szabad leszel a választásban, hogy kit szeress. Csak ha valóban kézben tartod önmagad, akkor tudod magad szeretetb ő l másnak ajándékozni. A tisztaság megóv a következ ő kt ő l: - Kihasználás - Összetört szív, keser ű ség - Nem várt terhesség - B ű ntudat, szégyenérzet - Nemi úton terjed ő betegségek, fert ő zések - Törés az Istennel való kapcsolatodban

30 Szabadság “Dics ő ítsétek meg Istent testetekben.” (1 Kor 6,20) A tisztaság szabadság arra, hogy az légy, akinek Isten teremtett. Hogy úgy szeress, ahogy Ő szeret: Teljes és h ű séges szeretettel. A tisztaság felszabadít, hogy boldogan és békében éljünk.

31 Tanúságtétel a tisztaságról “Vannak dolgok, amikre érdemes várni... A tisztaság az, hogy nem adod magad kevesebbért, mint amennyit érsz, és az, hogy a feltétel nélküli szeretet mindenki számára elérhet ő.” Suzanne, 24 éves “Arra törekedni, és azért küzdeni, hogy megéljem a tisztaság erényét, az egyik legnagyobb és legizgalmasabb kihívás, ami egy férfit érhet. Számomra a tisztaság szépség.” Kevin, 25 “Mióta hallottam a tisztaságról, és próbálom megélni a gyakorlatban, úgy érzem, mély változáson megyek keresztül. Valamiféle bels ő nyugalmat és szabadságot élek meg. Joanna, 28

32 Harc a szeretetért Szeretet Kéjvágy

33 Mi indít a testiség felé Hogy úgy érezd, valaki szeret Hogy úgy érezd, valaki elfogad Hogy kapcsolatot teremts Hogy tapasztalatot szerezz Hogy gyönyörben legyen részed A média nyomása Alkohol vagy kábítószer hatása

34

35 Szex, ahogy azt Isten nem tervezte Szeretet és elkötelez ő dés nélkül! Az élet és a felel ő sség vállalása nélkül! Az élvezet kedvéért

36 Összetört szív Istennek nem az a szándéka, hogy a szívünk összetörjön.

37 Szakítás & Válás A válási mutatók magasabbak: Azoknál, akik tizenévesen szexuális életet éltek Olyan pároknál, akik együtt éltek házasság el ő tt H ű tlen pároknál Fogamzásgátlót használó pároknál

38 Nem várt élet „Krízisterhesség” „Nem kívánt terhesség”

39 Megbántad? A szüzességet manapság gyakran úgy kezeljük, mint valamit amit „el kellene már veszítenünk”.

40 Önkielégítés Önkielégítés az, amikor szexualitásod saját magadra irányul. Szexuális életed központjába az „én” kerül. A szexualitás a kapcsolódás energiája, az élet és a szeretet ereje. Az önkielégítés akadályozza a kapcsolódásra való képességedet, és sem szeretetet, sem életet nem szül. Küzdj azért, hogy a szeretet erejével önuralomra tehess szert.

41 Pornográfia A mezítelen emberi test kétségtelenül gyönyör ű. “Isten alkotása vagyunk” (Ef 2,10) A pornográfia a személy testére és nemiségére irányítja figyelmünket. Az emberi személyt egy testre redukálja: nem személyként, hanem tárgyként kezeli. Szeretettel légy úrrá a pornográfián!

42 Vonzódás azonos nem ű ekhez Pszichológiai eredete sok szempontból nem tisztázott. Minden ember meg van hívva a tiszta életre. Mindig tartsuk szem el ő tt: a szeretkezés az élet-adáshoz kapcsolódik. Ő k is meg vannak híva arra, hogy szeretetben odaajándékozzák magukat, de más módon!!! Segít tájékozódni: www.couragerc.net

43 Nemi úton terjed ő betegségek és fert ő zések • Melyek ezek? • Ki kaphatja el a fert ő zést? • Mítoszok a fert ő zéssel kapcsolatban… • Mik a tünetek? • Alkohol és más drogok szerepe!!! • Ha volt már szexuális kapcsolatod… Csinálj tesztet! (Vérvizsgálat stb.)

44 Melyek ezek a betegségek? •HIV/AIDS •Gonorrhea (kankó) •Szifilisz •Genitális szemölcsök •Húgycs ő gyulladás •Chlamydia •Herpesz “Az élet olyan, mint egy doboz bonbon - soha nem tudhatod, mit tartogat számodra.”

45 HIV/AIDS 1994 óta 500%-os emelkedést láthatunk az újabban diagnosztizált fert ő zéseknél. Máig összesen 4000 HIV-fert ő zés ismert... Forrás: www.hpsc.ie

46 Gonorrhoea & Szifilisz 2000%-os emelkedés a szifilisznél 1999-től 2002-ig… Forrás: www.hpsc.ie

47 Húgycsőgyulladás & Chlamydia Chlamydia: 1700% -os emelkedés 1994-től 2004-ig Húgycsőgyulladás: 330%-os emelkedés 1994-től 2004-ig Source: www.hpsc.ie

48 Genitális szemölcsök 800%-os emelkedés 1989-től 2001-ig Source: www.hpsc.ie

49 Nemi szervi herpeszek 500%-os emelkedés 1989 és 2004 között… Source: www.hpsc.ie

50 Nemi úton terjed ő betegségek és fert ő zések Az Egészségvédelmi Felügyeleti Központ éves összegz ő jelentése (2005 november) A fert ő zések száma Írországban 1994 óta évr ő l évre emelkedik, 2004-ben 12.1%-kal emelkedett. Ez jól mutatja, hogy a fiatalok szexuális magatartása továbbra is veszélybe sodorja ő ket. A fert ő zések több mint 50%-a 20-29 éves kor között jelentkezik. Erre a korcsoportra jellemz ő bb, hogy több szexuális partnerük van, és gyakrabban is váltogatják ő ket.

51 Mi van a biztonságos szexszel? A gumióvszer – ahogy általában használják - 15%-os hibaszázalékkal m ű ködik. A fogamzásgátló tabletták 8%-os hibaszázalékkal. Ez így már nem „biztonságos szex” hanem nagyon is kockázatos ! A szex szent. Szeretetkifejez ő és életadó.

52 Szül ő i felel ő sség A testi kapcsolatnak két jelentése van: az egyesülés és az életadás. Nem lehet szétválasztani ezt a kett ő t anélkül, hogy sérülést ne okoznánk a párnak. Ha a következ ő gyermekkel várni szeretnénk, egy ideig tartózkodnunk kell a szexuális együttlétt ő l. Ezeket a szakaszokat jól megismerhetjük a TCST módszereivel.

53 Szexuális visszaélés és erőszak Szexualitásunk Isten ajándéka, amit mi szabadon megoszthatunk valaki mással. Amikor szexualitásunkat durván megsértik, vagy akaratunkon „használják”, az visszaélés. Ez semmiképpen sem az áldozat bűne. Ha ilyen helyzetben találod magad, mindenképp beszélj valakivel, akiben megbízol.

54

55 A tisztaság el ő nyei Tisztelet önmagad és mások felé A tisztaság a szeretet ő re Esély arra, hogy igazán szerethess Valós lehet ő ség a tartós házasságra, a teljes és boldog szexuális életre Lehet ő ség a meghitt családi életre

56 Mit szeretnél az életben? Szex Isten tervén kívül Ezt szeretnéd?: •Összetört szív •Alacsony önértékelés •Bizalmatlanság •Félelem a terhességt ő l •Félelem a betegségekt ő l •Kihasználnak •Fölbomlott család •Fölbomlott kapcsolat Istennel Szex Isten terve szerint Vagy ezt: Szeretet Önbecsülés Szerelem megbánás nélkül Az áldott állapot öröme A betegség esélyének kizárása Nem használnak téged Szép és meghitt kapcsolat Istennel

57 Mi segít a tiszta élethez Imádkozz Legyenek egészséges, jó kapcsolataid Legyen valamilyen hobbid Küzdj azért, hogy tisztán élj Tarts ki! Kerüld azokat a helyzeteket, amelyeket kés ő bb megbánhatsz Járj szentmisére és gyónj!

58 Elkötelezettség a tiszta életre Az első lépés, hogy elhatározzuk, tiszta életet szeretnénk élni. Ez igenis lehetséges. A szeretet lehetséges. Megéri várni rád!

59 Teréz anya “Ti vagytok a családi élet jövője. Ti vagytok a szeretet örömének jövője. Tibennetek ott van a jövő, amikor az életetekből valami gyönyörűt alkottok Istenért... megélitek a hamisítatlan szeretetet. Az, hogy Te, fiú, szeretsz egy lányt vagy Te, lány, egy fiút, az csodálatos dolog, de ne tedd tönkre, ne rontsd el! Tartsd meg tisztán ezt a szeretetet! Tartsd szűzi tisztán a szívedet. Tartsd szűzi tisztán a szeretetet, így házasságotok napján majd valami gyönyörűt tudtok adni egymásnak... a tiszta szerelem örömét.”

60 “Isten szeretet” (1 Jn 4,8) Szeress bátran...

61 End

62 ‘Pure In Heart’ Elérhet ő ség: www.pureinheart.net ask@pureinheart.net


Letölteni ppt "Start. Istennek terve van az életeddel Szeretet Élet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések