Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SCHENGENI KIHÍVÁSOK ÉS TAPASZTALATOK DR. BERTA KRISZTINA főosztályvezető Konzuli Főosztály, Külügyminisztérium „Határon innen és határon túl – integráció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SCHENGENI KIHÍVÁSOK ÉS TAPASZTALATOK DR. BERTA KRISZTINA főosztályvezető Konzuli Főosztály, Külügyminisztérium „Határon innen és határon túl – integráció."— Előadás másolata:

1 A SCHENGENI KIHÍVÁSOK ÉS TAPASZTALATOK DR. BERTA KRISZTINA főosztályvezető Konzuli Főosztály, Külügyminisztérium „Határon innen és határon túl – integráció és migráció a Kárpát-medencében” Noszvaj, 2008. október 15-17.

2 A schengeni együttműködés rövid története  előzmények: Északi Útlevél Unió (1954), Benelux Gazdasági Unió (1958)  1985: a Benelux-államok, Németország és Franciaország aláírják a Schengeni Egyezményt a személyek szabad mozgásának elősegítésére.  1990: Schengeni Végrehajtási Egyezmény  1995: a Schengeni Egyezmény hatályba lépése, megszűnik a határellenőrzés a szerződő államok belső határain.  1999: az Amszterdami Szerződés hatályba lépése, amely a schengeni joganyagot a közösségi acquis részévé teszi. Így az EU-tagság feltétele lesz a schengeni joganyag átvétele.  2006: Schengeni Határellenőrzési Kódex

3 Magyarország a ’90-es évek elejétől tudta, hogy európai integrációs céljai megvalósítása során eljön egy átmeneti időszak, amikor Magyarország már Schengen-tag lesz, míg a környező, jelentős magyar nemzetiségű kisebbséggel rendelkező országok egy része nem. A megoldás lehetséges irányai: 1.schengeni/EU-szabályozás alakítása belülről – EU szint 2.bilaterális lehetőségek kihasználása – nemzeti szint 3.az átmeneti időszak lehető legrövidebbé tétele – EU szint

4 A schengeni együttműködés új biztonsági filozófiája  a vízumkiadó külképviseletek biztonsági szűrő szerepe  harmadik országokkal való együttműködés  ellenőrzés a külső határokon, mélységi ellenőrzés  rendőri, vám- és igazságügyi együttműködés

5 Schengeni tagállamok •24 tagország (+ICE, NO; - UK, IE, BG, RO, CY) •Svájc és Liechtenstein csatlakozása 2008-ban, RO és BG várhatóan 2011-ben •2500 külképviselet •12.9 millió ‘A’, ‘B’, ‘C’ vízumkérelem •211.000 LTV vízum (1.51%) •1.1 millió ‘D’ vízum •Moszkva (FI): 426.000 •átlagos elutasítási arány: 4.13%

6  A schengeni térséghez történő csatlakozás előkészületeit 2000- ben megkezdtük.  SCH-EVAL: helyszíni ellenőrzések és értékelések a rendőri együttműködés, az adatvédelem területén, a szárazföldi és légi határokon, SIS, vízumkiadó külképviseletek (Kijev, Belgrád)  2007. december 6-7.: a bővítésre vonatkozó tanácsi határozat elfogadása a BIÜT ülésén.  2007. dec. 21.: a 2004-ben csatlakozott új EU-tagállamok (CY kivételével) belső szárazföldi és vízi határain megszűnik a határellenőrzés.  2008. március 30.: a légi határokon is megszűnik a határellenőrzés. Magyarország csatlakozása a schengeni térséghez

7 SLOVAKIA 680,9 km AUSTRIA 356 km SLOVENIA 102 km CROATIA 344,6 km SERBIA 174,4 km ROMANIA 447,8 km UKRAINE 136,7 km Államhatár hossza: 2 242,5 km schengeni belső határ: 1 139 km Schengeni külső határ: 1 103,5 km

8 Központi elemek 1. Határellenőrzés schengeni külső határ - határátlépés a kijelölt határátkelőhelyeken, nyitvatartási időben -személyforgalom-ellenőrzés: RO: könnyített, egymegállásos CR: vízummentes, szig.+pótlap, vámellenőrzés SRB, UKR: szigorú schengeni szabályok szerint (+vámellenőrzés) schengeni belső határ - bárhol, bármikor átléphető, bárki által (aki a külső határokon már belépett) - személyforgalom ellenőrzése nélkül (vámellenőrzés 2004. máj. 1-jén megszűnt) -figyelembe veendő: * mélységi ellenőrzés * határellenőrzés ideiglenes visszaállítása

9 2. Vízumkiadás a)régi és új SCH-tagok: szabad mozgás és tartózkodás joga; vízum nélkül, útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, de személyellenőrzés nélkül mozoghatnak és tartózkodhatnak (6 hó/90 nap) b)EU-, de nem SCH-tagok: vízum nélkül, útlevél vagy személyi igazolvány birtokában, de személyforgalom-ellenőrzés mellett (könnyített) c)harmadik, vízummentes államok (CR): vízum nélkül, útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, személyforgalom- és vámellenőrzés d)harmadik, vízumkötelezett államok (SRB, UKR): vízum, útlevél, személyforgalom- és vámellenőrzés

10 A magyar schengeni vízumkiadás mutatói (2007.12.21. – 2008.09.30.) •Schengeni csatlakozásunk óta összes elbírált schengeni vízumügy: 243.253 db. •Összes elfogadott schengeni vízumügy: 234.834 db., az összes kérelmek 96,54%-a. •Összes elutasított schengeni vízumügy: 8.419 db., az összes kérelmek 3,46%-a. •Az adott időszak alatt 12.119 ‘D’ vízumkérelem, elutasítási arány 9,91%. •Ily módon az összes (A+B+C+D) KIR-ben kezelt vízumügy száma: 255.372 db., amelyből elfogadásra került 245.751 db., és elutasításra 9.621 db. •Összesített elutasítási arány: 3,77 %. •Legnagyobb vízumkiadónk: Szabadka, 2008. szeptember 30-ig: 49.305 db. elbírált vízumügy, elutasítási mutatója: 3,3 %. (Szabadka 2007-es össz- vízumszáma: 121.308 db.; eddigi változása 2008-ra: -72.003 db., azaz 40,6 %) •Viszonyításul: 2007-es összes vízumszámunk 498.660 db.; változás 2008 első kilenc hónapjára: - 243.288 db., azaz 51,2 %.

11 Az Európai Szomszédságpolitikán belüli speciális könnyítések  2006. december 20-i 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a kishatárforgalmi szabályozásról (bilaterális)  Vízumkönnyítési megállapodások (EU-Nyugat-Balkán országai, Ukrajna, Oroszország, Moldova)

12 Bilaterális kishatárforgalmi egyezmény (HU-UKR, 2007. dec.)  államhatártól 30/50 km-es sáv  legalább 3 éve a határmenti övezetben lakás  az engedély érvényességi ideje min. 1 év, max. 5 év  gyakori átlépés megalapozott (családi, gazdasági, szociális, kulturális ok)  útlevél + vízum helyett kishatárforgalmi engedély (sem cél, sem anyagi fedezet)  nincs bélyegzés  többszöri beutazásra, 6 hónapon belül 3 hónapos tartózkodásra jogosít a kijelölt határmenti övezetben

13  ellenőrzésre kerül a SIS-ben és a nemzeti adatbázisban, nem jelent- e veszélyt a közrendre, közbiztonságra, közegészségre, nemzetközi kapcsolatokra  díja 20 EUR, a megfizetés alól mentesülnek a csökkent mozgásképességű személyek, nyugdíjasok és a 18 évesnél fiatalabb gyermekek, és 21 évesnél fiatalabb eltartott gyermekek  az engedélyt kiadja HU részéről az ungvári és a beregszászi konzulátus, UKR részéről a nyíregyházi főkonzulátus  UKR: évi 150.000 vízum, kb. 40.000 kishatárforgalmi engedély – a kárpátaljai magyarság mintegy 90%-a számára biztosítja a könnyebb beutazás lehetőségét

14 EU vízumkönnyítési megállapodások könnyítések célban, díjban, kiadási határidőben, díjmentes kategóriák SCH-főszabály:  az egész SCH-térségre 6 hónapon belül 90 napos tartózkodás  ‘A’, ‘B’, ‘C’ vízumok  60 EUR  támogató dokumentumok: cél, anyagi fedezet, szállás igazolására  utasbiztosítás  személyes interjú  egységes formátum  ‘D’ nemzetivel tranzitálni lehet  kiadási határidő 30 nap

15 Könnyítések:  széles személyi kör  a vízumkérelem feldolgozásának díja 35 EUR  díjmentes kategóriák (példák – egyes megállapodásokban eltérőek lehetnek): hivatalos küldöttségek tagjai, nemzeti kormány vagy helyi/reg. önkormányzatok tagjai, tudományos, kulturális, művészeti tevékenységben részt vevők, tanulók, diákok képzés céljából, nemzetközi sportesemények résztvevői, testvérvárosok csereprogramjaiban részt vevők, fogyatékkal élők, újságírók, vallási közösségek képviselői, közeli hozzátartozók, nyugdíjasok, hat év alatti gyermekek, nemzetközi teher- és személyszállításban részt vevők stb.  a vízumkérelem feldolgozási ideje 10 nap  legfeljebb egy évig érvényes többszöri beutazásra jogosító vízum széles személyi kör számára  a SRB-ban élő magyarok 50-60%-a, az UKR-ban élő magyarság 40-50%-a részesül a könnyítésekben

16 Három hónapnál hosszabb tartózkodásra jogosító vízum a)szezonális munkavállalási vízum (egyszeri vagy többszöri beutazásra és három hónapot meghaladó, de legfeljebb hat hónapos szezonális munkavállalási célú tartózkodásra jogosít; érvényességi ideje max. 1 év), b)nemzeti vízum, c)tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum (egyszeri, tartózkodási engedély átvétele céljából történő beutazásra és legfeljebb 30 napos tartózkodásra jogosít

17 Nemzeti tartózkodási engedély, nemzeti tartózkodási vízum változatlan feltételekkel: -a magyar nyelv megőrzése, ápolása, -a kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése, -államilag elismert közép- vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívül oktatás, illetve tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapítása, -a családegyesítést kivéve, családi kapcsolatok erősítése érdekében 90 napot meghaladóan Azonban:  vizsgálni kell a tartózkodás célját, az anyagi fedezetet, lakhatást, megélhetést, mivel  schengeni ‘C’ vízumként használható

18 Magyar-magyar kapcsolatok elősegítése: kapcsolattartási támogatás  A magyar Kormány döntése alapján a szerbiai és az ukrajnai magyar közösség tagjainak 2008. január 1-jétől új támogatási formaként bevezetésre került a magyar-magyar kapcsolattartási támogatás.  UKR: 270 millió HUF  SRB: 450 millió HUF  utazás célja: oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civiltársadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti  magyar igazolvány vagy magyar hozzátartozói igazolvány birtokában  a támogatás összege 15 EUR, amennyiben a kapcsolattartás költsége átlagos, 50 EUR, amennyiben a kapcsolattartás költsége az átlagot meghaladja (ingyenes vízum esetén 15 €, vízumdíj fizetése esetén 50 €)

19 A schengeni tapasztalatok hatására létrejött változások (A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma kezdeményezésére, majd ötpárti egyeztetés során kikristályosodó igény egy „könnyítési csomagra”.) Elemei:  1. közérthető, felhasználóbarát információs kiadvány  2. folyamatos információs tevékenység az érintett országokban  3. magyar igazolványok elfogadása a beutazás céljának igazolására  4. határon túli magyar szervezetek „felelősségvállalása” a vízumeljárásban, mint új támogató dokumentum  5. BÁH ingatlan-nyilvántartáshoz való hozzáférése 6. tartózkodási engedéllyel rendelkezők jogosítványaira vonatkozó szabályok módosítása

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A SCHENGENI KIHÍVÁSOK ÉS TAPASZTALATOK DR. BERTA KRISZTINA főosztályvezető Konzuli Főosztály, Külügyminisztérium „Határon innen és határon túl – integráció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések