Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szektorális adatvédelem. Az adatvédelmi szabályozás hierarchiája Alk. 59. § Avtv. szektorális tvek belső adatvéd. szabályzatok adatvédelmi tájékoztatók.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szektorális adatvédelem. Az adatvédelmi szabályozás hierarchiája Alk. 59. § Avtv. szektorális tvek belső adatvéd. szabályzatok adatvédelmi tájékoztatók."— Előadás másolata:

1 Szektorális adatvédelem

2 Az adatvédelmi szabályozás hierarchiája Alk. 59. § Avtv. szektorális tvek belső adatvéd. szabályzatok adatvédelmi tájékoztatók

3 3 kiemelt téma 1. közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés 2. munkahelyi adatkezelés 3. kamerajog

4 KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS

5 Módszerek hagyományos levél e-mail telefon sms fax

6 OPT IN OPT OUT

7 Opt in Tegyen ide pipát, ha kér reklámanyagot

8 CSAK GAZDASÁGI CÉLÚ GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ Postai úton Telefon- hívással Automatizált telefonhívással E-mail, SMS, MMS, azonnali üzenetküldők CÍMZETT Termé- szetes személy Reklám- törvény + Direkt- marketing tv. Reklám- törvény Reklámtörvény + Elektronikus hírközlési tv. Reklámtörvény + Elektronikus kereskedelmi tv. Nem termé- szetes személy –– Elektronikus hírközlési tv. Elektronikus kereskedelmi tv.

9

10 Hagyományos direkt marketing Az 1995. évi CXIX. törvény Név és lakcímadatok kezelése tekintetében opt out. Lehetséges források:HA – korábbi üzletfél vagy támogatónem tilt. – Népességnyilvántartásnem tilt. – nyilvános regiszterek felhív. & nem tilt. – más direktmarketerek tájék. & nem tilt.

11 Hagyományos direkt marketing Az 1995. évi CXIX. törvény Név és lakcímadatok kezelése tekintetében opt out. Lehetséges források:HA – korábbi ügyfél vagy támogatónem tilt. – Népességnyilvántartásnem tilt. – nyilvános regiszterek felhív. & nem tilt. – más direktmarketerek tájék. & nem tilt.

12 Hagyományos direkt marketing Kapcsolatfelvételi lista Üzletszerzési lista Robinson lista

13 Hagyományos direkt marketing Levelek kötelező tartalma: Honnan szerezték? Mire használják? Hogyan tiltakozhat? Adatkezelési nyilvántartási azonosító

14

15

16 Elektronikus direkt marketing Elektronikus hirdetés, nemcsak magánszemélyek adatairól van szó. 2001. évi CVIII. tv. Főszabály az opt in: „kizárólag az igénybe vevő egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető elektronikus hirdetés.”

17 Elektronikus direkt marketing Kötelező tartalom: 1. a hirdetés jellegről 2. a valós feladó személyéről 3. a különleges ajánlatról, a felhívás részleteiről 4. a sorsolásos játékról, feltételeiről 5. arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol az elektronikus hirdetések küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.

18 Elektronikus direkt marketing Engedélykérő levél: célja kizárólag a hozzájárulás kérése. Ez is elektronikus hirdetés.

19 MUNKAHELYI ADATKEZELÉS

20 Munkahelyi adatkezelés szinte mindenkit érint a nap egyharmada kiszolgáltatott helyzet munkáltató minél többet szeretne tudni

21 Munkahelyi adatkezelés Mindezek miatt: önkéntesség ritka ► hozzájárulás alapján történő adatkezelés valószínűtlen ► elsősorban törvény alapján történő adatkezelés

22 Munkahelyi adatkezelés Milyen adatot kérhet? amire törvény külön felhatalmazza (adó, tb is) Munka törvénykönyve: 1. a munkavállalótól csak olyan adatlap kitöltését kérheti, illetve vele szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely személyiségi jogait nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat 2. munkaidővel és a szabadságolással kapcsolatos adatok

23 Munkaerő-felvétel Nem munkavállalók, hanem pályázók. Ideiglenes viszony. A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adatlap kitöltése kérhető, illetve vele szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely személyiségi jogait nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat. (Mt. 77. §)

24 Munkaerő-felvétel Önéletrajzok Okiratok Feljegyzések Kézírás-elemzés Személyiség-tesztek Poligráfos vizsgálat Orvosi vizsgálat

25 A munkavégzés ellenőrzése a) munkahelyi számítógép b) e-mail c) internet-használat d) telefonhasználat e) GPS f) kamerás megfigyelés

26 Kamerázás titkos megfigyelés nem előzetes tájékoztatás nincs/hosszú törlési idő hozzáférés, felhasználás érintett jogai

27 A munkáltató nyomoz Irányított személyiségvizsgálat Poligráf

28 Értelmetlen adatgyűjtések Saját mobiltelefonok híváslistája Útlevél- és jogosítványszám mindenkitől Politikai véleményre vonatkozó adatgyűjtések

29

30 KAMERÁS MEGFIGYELÉS

31 Kamerajog Főszabály: önrendelkezés Kivétel: szektorális szabályokban. Például: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény Nem közterületen.

32 Tájékoztatás a megfigyelés tényéről A megfigyelés céljáról, jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az adatvédelmi jogokról és érvényesítésük rendjéről.

33 Abszolút tilalom Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, próbafülkében, mosdóban, illemhelyen, kórházi szobában és szociális intézmény lakóhelyiségében.

34 Megőrzési idő Főszabály: A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

35 Megőrzési idő 1. kivétel: legfeljebb a rögzítéstől számított harminc nap elteltével, ha a rögzítésre a) nyilvános rendezvényen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, b) nyilvános rendezvényen, közforgalmú közlekedési eszköz állomásán, megállóhelyén (pl. vasútállomáson, repülőtéren, metrómegállóban) terrorcselekmény és közveszélyokozás megelőzése, c) jelentős értékű pénz, értékpapír, nemesfém, drágakő biztonságos tárolása, kezelése, szállítása érdekében kerül sor.

36 Megőrzési idő 2. kivétel: legfeljebb a rögzítéstől számított hatvan nap elteltével, ha a rögzítés célja pénzintézetközönség számára nyilvános magánterületének védelme.

37 Felhasználás Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a törlés előtt jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.


Letölteni ppt "Szektorális adatvédelem. Az adatvédelmi szabályozás hierarchiája Alk. 59. § Avtv. szektorális tvek belső adatvéd. szabályzatok adatvédelmi tájékoztatók."

Hasonló előadás


Google Hirdetések