Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv 68/2007. OGY határozat Rauh Edit Szociális és Munkaügyi Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv 68/2007. OGY határozat Rauh Edit Szociális és Munkaügyi Minisztérium."— Előadás másolata:

1 Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv 68/2007. OGY határozat Rauh Edit Szociális és Munkaügyi Minisztérium

2 Háttér és előzmények Konferencia „Romák a bővülő Európában. A jövő kihívásai” címmel 2003. június Budapest Résztvevők: kilenc közép- és délkelet-európai ország (Szlovákia, Csehország, Magyarország, Románia, Bulgária, Macedónia, Szerbia, Montenegró, Horvátország) + nemzetközi szervezetek + roma szakemberek Cél:  romák és nem romák közötti szakadék csökkentése, megszüntetése,  a romák társadalmi és gazdasági integrációa  a romákról alkotott kép pozitív irányú átalakulása

3 A Stratégiai Terv elfogadása Társadalmi vita: 2005. június - 2005. augusztus 29. között az ország hét régiójában, kb. 700 szervezet, intézmény részvételével (többek között cigány kisebbségi önkormányzatok, roma civil szervezetek, területfejlesztési tanácsok, ipari és kereskedelmi kamarák, ÁNTSZ, munkaügyi központok,). Egyeztetés az érintett államigazgatási szervekkel.

4 Roma Integrációs Tanács (tagjai: érintett közigazgatási szervek, OCÖ, jelentősebb roma szervezetek) 2007 ápr. 3-i és 16-i ülésén tárgyalta. Civil Ernyő ápr.13-án tárgyalta. A kormány 2007. április 25-én fogadta el. Az országgyűlés 2007. június 25-én (341 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) hagyta jóvá. A Stratégiai Terv elfogadása

5 A Stratégiai Terv felépítése Stratégiai Terv – hosszú távú stratégia, 2015-ig szól, célok + feladatok + mutatók. I. Prioritások szociális és területi szempontok szerint: oktatás foglalkoztatás lakhatás egészségügy II. Kultúra – a közéleti szerepvállalás erősítése III. Média – a közvélemény formálása IV. Sport – a közösségépítés eszköze Horizontális szempontok: anti-diszkrimináció, nők és férfiak esélyegyenlősége

6 Oktatás Jelenlegi helyzet:  A cigány fiatalok 82,5 % fejezte be az általános iskolát, 5 %-uk érettségizett. Mindössze 1,2 %-uk tanul felsőoktatási intézményben – az összes fiatal közül 40 %.  Óvodába a roma gyerekek közül csak 42 % jár, míg az összes 3-5 éves gyermek közül országosan 88 %. Célok, feladatok:  az integrált oktatás kiterjesztése, a szegregáció megszüntetése;  több óvodai férőhely;  tanodák indítása hátrányos helyzetűek számára, speciális képzés az iskolából kimaradottak számára;  mentori hálózat az óvodától a munkába állásig;  Útravaló ösztöndíj program;  a roma pedagógusok számának növelése;  az állami támogatások újragondolása.

7 Foglalkoztatás Jelenlegi helyzet:  A 15 és 74 év közötti roma férfiak kevesebb, mint 1/3-ának volt valamilyen munkajövedelem az elsődleges megélhetési forrása.  A dolgozó romák 70 %-a segéd- vagy betanított munkásként dolgozik, 22 %-uk szakmunkásként. A fehérgalléros dolgozók aránya csupán 8 %. Célok, feladatok:  a diszkrimináció visszaszorítása (bér- és járuléktámogatás a munkáltatónak a hátrányos helyzetű térségekben);  roma foglalkoztatás-szervező menedzseri hálózat fejlesztése;  „második esély” iskolák az oktatásból lemorzsolódottak számára  esti iskolák újraindítása;  komplex munkaerő-piaci programok képzéssel egybekötve.

8 Lakhatás Jelenlegi helyzet: A romák kb. 40%-a – ezer vagy annál kisebb lélekszámú – községben él. Jelentős részük az ország gazdasági-, infrastrukturális, foglalkoztatási hátrányokkal sújtott kistérségeiben, többtízezren szegregált, elslumosodott, telepszerű, komfortnélküli lakáskörülmények között élnek. Célok, feladatok:  komplex célprogramok a telepeken élők integrációja érdekében;  a közszolgáltatások kiemelt fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű térségekben;  a rászorulók bevonása a szociális bérlakás programba;  a mobilitás elősegítése – a lakáscélú szociálpolitikai támogatás átalakítása

9 Egészségügy Jelenlegi helyzet: a romák születéskor várható élettartama tíz évvel alacsonyabb, mint az országos átlag. Célok, feladatok:  az alapszintű ellátás maradéktalan kiépítése a leghátrányosabb településeken is;  a szűrővizsgálatokon a romák részvételének ösztönzése;  roma orvosok, nővérek képzése, alkalmazásuk elősegítése;  a roma ügyfelek ismereteinek fejlesztése egészségügyi téren jogaikról és az igénybe vehető szolgáltatásokról.

10 Kultúra, média, sport  A roma kultúra elismertetése fontos értékként  Roma kulturális intézmények fejlesztése  Hiteles kép elérése a romákról a médiában  Roma fiatalok bevonása a tömeg- és élsportba ösztöndíjakkal

11 Kétéves intézkedési tervek 1. 2008-2009. •konkrét feladatok + felelős. •határidő: szeptember 30. •forrás: hazai és uniós források 2. 2010-től kétévente újabb intézkedési tervek

12 Finanszírozás  A mindenkori éves költségvetésből –Hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai tanulmnányit támogató ösztöndíjak (pl. Útravaló Ösztöndíjprogram, Roma tanulók tanulmányi ösztöndíja, Arany János ösztöndíj-program, stb.) –Integrációs és képesség - kibontakoztató normatívák a közoktatásban –Deszegregációs intézkedések a közokatatásban –Munkaerőpiaci programok (központi és decentralizált) –OFA programok –Népegészségügyi program –Roma telep program –Anti-diszkriminációs szolgáltatások fenntartása (Egyenlő Bánásmód Hatóság, Roma Anti-diszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat, civil jogvédelem, stb.)

13 Finanszírozás  Új Magyarország Fejlesztési Terv– TÁMOP, TIOP, ROP-k intézkedései –A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban – TÁMOP 3. prioritás –Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás – TÁMOP 3. prioritás –A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése – TÁMOP 5. prioritás  Pl. START Plus, START Extra kártyák –Az alkalmazkodóképesség javítása – TÁMOP 2. prioritás  „Lépj egyet előre”! –A halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében – TÁMOP 5. prioritás –Komplex programok – több operatív programból finanszírozva  „Esélyt a leghátrányosabb helyzetű térségben élőknek!”  21. század iskolája  Gyermekesély program

14 Nemzetközi elnökség  Nemzetközi elnökség –2003. július – 2005. június Magyarország –2005. július – 2006. június Románia –206. július – 2007. június Bulgária –2007. július – 2008. június Magyarország Szerbia, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Macedónia, Feladatok: –Új országok meghívása –Oktatási és lakhatási szegregáció elleni intézkedések –Kommunikációs kampány

15 További információ: www.romaweb.huwww.szmm.gov.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv 68/2007. OGY határozat Rauh Edit Szociális és Munkaügyi Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések