Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Semmelweis Kutatóegyetem Technológia Modul Megnyitó 2010. november 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Semmelweis Kutatóegyetem Technológia Modul Megnyitó 2010. november 19."— Előadás másolata:

1 Semmelweis Kutatóegyetem Technológia Modul Megnyitó 2010. november 19.

2 1.SE Nanokémiai Központ 2.SE Nanomedicina Oktatási és Kutatási Központ 3.SE Gyógyszerkutatási és Gyógyszerbiztonsági Centrum 4.SE Orális Radiológiai Részleg 5.SE Molekuláris Orális Biológiai Kutatócsoport (MOLOR) a. SE FOK Orálbiológia, Mágneses Jelenségek Kutatócsoport 6.SE TF Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék/Szentágothai János Tudásközpont TECHNOLÓGIA MODUL Bioanyagok – nanotechnológiától a mesterséges szövetekig Résztvevők:

3 1. NANOKÉMIAI KÖZPONT BIOANYAGOK ÉS BIOMIMETIKUS ANYAGOK KUTATÁSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT Célok: 1.Biokompatibilis és/vagy biodegradábilis tulajdonságokkal rendelkező polimer implantátumok 2.Nano mérettertományba eső „tissue engineering”-hez használható mátrixok 3.Szabályozott- és célba juttatott hatóanyag-leadáshoz használható hordozók 4.Molekuláris felismerésre (molecularly imprinting) alkalmas biomimetikus receptorokat tartalmazó polimergélek 5.Tervezhetően lebomló biodegradábilis polimerek 6.Önszerveződő (self assembly) strukturák 7.Mesterséges izmok kifejlesztése. Bioanyagok: az élővilágot alkotó, az élő szervezetek által előállított, vagy befogadott (szintetikus) anyagok pH-változással vezérelhető hatóanyagleadás Mesterséges izom Lokális kontrakció Változatos alakú és méretű (nm- cm), biodegradábilis polimer Hatóanyag molekulák Polimérbe zárt hatóanyag

4 2. NANOMEDICINA OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI KÖZPONT HARMADIK GENERÁCIÓS LIPOSZÓMÁK FEJLESZTÉSE Liposzómák: a célzott terápia eszközei •Fejlesztésnél gyorsabb elfogadás – jóval kevesebb fejlesztési költség (30 év helyett 8 év) •Csak a tumor területére kerül citosztatikum (lásd ábra), ezért nem lesznek mellékhatások (hányás, hasmenés, hajkihullás stb.) •30%-kal kisebb a gyógyítási költség a mellékhatások csökkenése miatt PEG védőréteg Kristályos vegyület a vizes fázisban Lipid- oldékony vegyület Ellenanyag Lipid kettős réteg Célkitűzés: intelligens liposzómák fejesztése Liposzómák EM felvételen Liposzóma funkcionalizálás Szabad és liposzómába zárt gyógyszer eloszlásának összehasonlítása

5 Ellenanyagok, fehérjék Sejten belüli célzás (pl. mitokondiumok) Internalizáció: raftok, caveolák degítségével + siRNA Neurodegeneratív betegségek korrekciója ? A multidrog transzportereket kikerüli, (nagy hatékonyság) Harmadik generációs liposzómák: sejten belüli célbajuttatást tesznek lehetővé 2. NANOMEDICINA OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI KÖZPONT HARMADIK GENERÁCIÓS LIPOSZÓMÁK FEJLESZTÉSE

6 Háttér: 1.Gyulladásos betegségekben (diabetes, arteriosclerosis) szemikarbazid szenzitív amin-oxidáz (SSAO) aktivitás fokozódik. 2.Vaszkuláris adhéziós fehérje1 (VAP-1) és SSAO azonosak, inhibitoraik gyulladáscsökkentő hatást fejtenek ki állatkísérletekben. 3.Bizonyos daganatos betegségekben az SSAO szint emelkedik. Célok: 1.SSAO mint célfehérje és/vagy biomarker analízise szövetmintákban 2.SSAO inhibitorok mint lehetséges terápiás szerek fejlesztése 3.Platform SSAO aktivitás mérésére, inhibitorok vizsgálatára és új vegyületek fejlesztésére. Betegség-orientált kutatás-technológiai platform VAP-1/SSAO inhibitor gyógyszerkészítmények kutatására és fejlesztésére 3. GYÓGYSZERKUTATÁSI ÉS GYÓGYSZERBIZTONSÁGI CENTRUM SSAO enzim-funkció: primer aminok oxidatív dezaminálása:

7 nanoszerkezetű fehér tömőanyag Szempontok: •fenntartható fejlődés •szimulációra épülő anyagtervezés •nanotechnológia •biokompatibilitás •szellemi potenciál fejlesztés •nemzetközi kutatási hálózat Cél: interdiszciplináris tudásalapú fogászati anyagtudomány és kísérleti fejlesztés Anyag: fogászatban használatos üveg-ionomer cementek tulajdonságainak meghatározása atomi szinttől a klinikai alkalmazásig, illetve továbbfejlesztése 4. ORÁLIS RADIOLÓGIA RÉSZLEG SE FOK ANYAGTUDOMÁNYI KUTATÓ KÖZPONT Módszerek: •elektronszerkezet mechanikai tulajdonságok közti kapcsolat meghatározása •szimuláción alapuló számítógépes molekula tervezés •nano- mikro- és makrofunkcionalitás •(nanoindentálás, nanoCT, microCT, SEM, EDX, •fraktográfia, mechanikai és biokompatibilitás tesztek)

8 5. MOLEKULÁRIS ORÁLIS BIOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT (MOLOR) Regeneráció Alveoláris csont Periodontális ligamentum Cement, Dentin, Pulpa, Zománc Kollagén, fibronektin, fibrin, proteoglikán Habok és rostok Gélek és membránok Nanostruktúrák Nanoszerkezet TGFß / BMP, FGF, WNT, Hedgehog, VEGF Szignálok Felnőtt, embrionális csontvelői foggyökérhártya őssejt, fogbél őssejt Sejtek Háttér: A regeneratív fogászat triádja - őssejtek, nanoegységekből felépülő szerkezeti elemek és bioaktív szignálok Célkitűzés: őssejt alapú, nanostrukturákra épülő szöveti regenerációs technológiák fejlesztése

9 Metodika: Foggyökérhártya alapú őssejtekre épülő szöveti regenerációs technológiák fejlesztése 5. MOLEKULÁRIS ORÁLIS BIOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT (MOLOR) RÉSZLEGES VAGY TELJES FOG-REGENERÁCIÓ Őssejtek tenyésztése Őssejtek kinyerése Differenciáltatás epitheliális- mesenchymális komplexummá nanoszerkezeti elemekkel A fogbél eredetű őssejtek neurogén irányba is differenciálódhatnak! Nap Hideglézió Beültetés Gazdaállat Feldolgozás Neurológiai tesztek IDEGRENDSZERI REGENERÁCIÓ

10 5.a SE FOK ORÁLBIOLÓGIA – MÁGNESES JELENSÉGEK KUTATÓCSOPORT Mágneses nanopartikulumokkal történő receptor-ligand kötés mérés Mágneses tér Nagy finomsággal szabályozott mágneses erőtér a „ligand-kötések” felszakításához Különböző méretű mágneses nano-partikulumok (3-4μm-ig), kovalensen kötött ligandokkal Kovalens kötés funkcionalizált tárgylemez felszinhez, vagy pl. plazmamembránhoz Fejlesztés: Mikroszkóp objektívje körül kialakított mágnesgyűrű a finoman szabályozott mágneses tér kialakításához, valamint megfelelő érzékenységű magnetométer a tárgylemez síkjában létrehozott erőtér méréséhez. Célkitűzés: Epi-dermális növekedési faktor (EGF), és más tirozinkináz valamint G-fehérjéhez kötött receptorok kötés-erősségének, valamint a receptor interakciók vizsgálata. Antigén Antitest

11 Probléma: Sport csúcsteljsítmények közben rendkívüli élettani hatások. Perctérfogat 5 l/min – 28 l/min Szívfrekvencia 42 – 215 Stroke volume 70 – 210 ml/ütés 6. TF EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SPORTORVOSI TANSZÉK SZENTÁGOTHAI JÁNOS TUDÁSKÖZPONT Cél: Komplex, integrált technológiák kidolgozása és alkalmazása csúcsteljesítményű sportolók élettani, kórélettani monitorozására Metodikák: 1. Spyroergometria, 2. Proteomika, 3. Genomika 1. Spyroergometria: Terheléses labor és pályamódszerek fejlesztése Fekvő kerékpár – stressz echokardiográfia, evező pad, kajak-kenu pad, Parasportolók Saját fejlesztésű keringésmonitorozó telemetriás egység Komplex terheléses labor Parasportolók monitorozása Pályamódszer

12 2. Proteomika: Tömegspektrométer alapú analitika sportolói csúcsterhelés során Stressz faktorok, aritmogén anyagok: Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, Angiotenzinogen, Endothelin, Cortisol 6. TF EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SPORTORVOSI TANSZÉK SZENTÁGOTHAI JÁNOS TUDÁSKÖZPONT Génchip fejlesztése 64 gén: sport teljesítmény 12 hirtelen szívhalál 42 metabolikus jellemzők 10 Fizikális teljesítmény és génvariánsok összefüggése •ACE •ACTN3 R577X •IGF2 •VDR •BDKRB2 •ADRB2 R16G, Q27E •PPARG Pro12Ala •PGC1A Gly482Ser •PGC1B Ala203Pro •GR ER 22/23 EK •Myostatin 3. Genomika: géntérkép ajalízise csúcsteljesítményű sportolókban

13 Semmelweis Kutatóegyetem Technológia Modul


Letölteni ppt "Semmelweis Kutatóegyetem Technológia Modul Megnyitó 2010. november 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések