Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Matematika feladatlap a 8. évfolyamosok számára

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Matematika feladatlap a 8. évfolyamosok számára"— Előadás másolata:

1 Matematika feladatlap a 8. évfolyamosok számára
2008. január 26. M-1 feladatlap

2 1. Határozd meg a p, q és r értékét, ha
p = a legkisebb kétjegyű prímszám; q = 5 − (−1,5)+ (− 4)⋅ (− 2); r = A) p = ………. B) q = ………. C) r = ………. D) Számítsd ki az s = s = ………………

3 1. Határozd meg a p, q és r értékét, ha
p = a legkisebb kétjegyű prímszám; q = 5 − (−1,5)+ (− 4)⋅ (− 2); r = a) p = pont b) q = 14, pont c) pont d) r = vagy 0, pont A pont akkor is jár, ha a c) részre nem kap pontot, de a törttel való osztást helyesen végezte el a rossz részeredménnyel. Ha csak a végeredményt közli helyesen (0,5), akkor is jár a c) item 1 pontja. e) s = pont A pont akkor is jár, ha rossz p, q vagy r értéket kapott, de ezekkel az értékekkel helyesen számolt a törtbe való behelyettesítésnél.

4 2. Sorold fel az összes olyan háromjegyű pozitív egész számot, amelyekben a tízesek helyén eggyel nagyobb számjegy van, mint az egyesek helyén, és a százasok helyén álló számjegy a másik két számjegy összege! Megoldás: a) Minden helyesen felírt számért 1-1 pont jár. legfeljebb 5 pont

5 3. Egészítsd ki az alábbi egyenlőségeket!
a) 6 kg 15 dkg = …………….. dkg b) 4,2 liter + 3,7 dm3 = …………….. liter c) óra + …………….. perc = 1 óra 5 perc d) 5800 cm2 – …………….. dm2 = 41 dm2 e) 1,3 km + …………….. m = 1785 m Megoldás: a) pont b) 7, pont c) pont d) pont e) pont

6 4. Pisti tüdőgyulladást kapott, és kórházba került
4. Pisti tüdőgyulladást kapott, és kórházba került. A lázát reggel hat órától éjfélig három óránként mérték, és az alábbi lázlapon ábrázolták. Válaszolj a grafikon alapján az alábbi kérdésekre:

7 4. Pisti tüdőgyulladást kapott, és kórházba került
4. Pisti tüdőgyulladást kapott, és kórházba került. A lázát reggel hat órától éjfélig három óránként mérték, és az alábbi lázlapon ábrázolták. Válaszolj a grafikon alapján az alábbi kérdésekre: a) Pistinek mekkora volt a legmagasabb láza? (A választ egy tizedes jegy pontossággal add meg!) 39,3°C pont b) Melyik mérési időpontokban volt legalább 38,1 °C a Pisti láza? (Minden ilyen időpontot sorolj fel!) 12; 18; pont Ha legalább egy helyes időpontot meghatároz, de nem írja fel az összest, vagy rosszakat is megjelöl, akkor 1 pontot kap. c) Hány °C volt a legkisebb eltérés két egymást követő mérés között? 0,3°C pont d) Melyik két egymást követő mérés között változott Pisti láza 0,9 °C-ot? A órai és a órai mérés között. A 18 órai és a 21 órai mérés között. 1pont

8 5. Gabi három nap alatt olvasott el egy könyvet
5. Gabi három nap alatt olvasott el egy könyvet. Hétfőn elolvasta a könyv negyed részét, kedden 49 oldalt, szerdán olvasta el a könyv megmaradt részét, ami a teljes könyv 40%-a. A) Hány oldalas volt a Gabi által elolvasott könyv? Írd le a megoldás menetét! a) x ,4x = x pont b) Az egyenlet helyes megoldása pont Ez a pont akkor is jár, ha az a) részre nem kap pontot, mert rossz egyenletet írt fel, de a hibásan felírt egyenletet helyesen oldotta meg. c) x = 140 (oldal) pont B) Hányszorosa a szerdán elolvasott oldalak száma a hétfőn elolvasott oldalak számának? d) A szerdai rész osztva a hétfői résszel pont Ha ezt nem írja le külön, de helyesen számolt, akkor is jár az 1 pont. e) pont Bármilyen más, helyes eredményre vezető megoldásért a pontok arányosan megadhatók

9 6. Az ábrán látható ABCD szimmetrikus trapézban a szárak és a rövidebbik alap egyaránt 16 egység hosszú. A trapéz átlója a hosszabb alappal 30°-os szöget zár be. Határozd meg az ábrán látható ε, δ és γ szög nagyságát, valamint az AB oldal hosszát! (Az alábbi ábra csak segítségül szolgál, nem feltétlenül tükrözi a valódi méreteket!) a) ε = 30° 1 pont b) δ = 120° 1 pont c) γ = 90° 1 pont d) AB = pont

10 7. Az alábbi számsorozatot úgy képezzük, hogy a harmadik tagjától kezdve a sorozat minden tagja az előtte lévő két tag szorzatának utolsó számjegye. A) Folytasd a sorozatot, írd fel a következő tíz tagját! 1; 2; 2; 4; 8; …. ; …. ; …. ; …. ; …. ; …. ; ….; …. ; …. ; …. a) 1; 2; 2; 4; 8; 2; 6; 2; 2; 4; 8; 2; 6; 2; pont Ha valahol hibázik, de a képzési szabály szerint legalább öt számot helyesen beír, vagy nem hibázik, de nem írja be mind a tízet, de legalább ötöt igen, akkor 1 pontot kap. B) Keress szabályosságot a sorozat tagjai között! Írd le a szabályt! b) A második elemtől kezdve a 2; 2; 4; 8; 2; 6 számcsoport ismétlődik. 1 pont Ha bármilyen helyes szabályosságot felismer, az 1 pont akkor is megadható. C) Melyik számjegy áll a sorozatban balról a helyen? ………………………… (Írd le a megoldás menetét!) c) A keresett számjegy a pont d) 2008 = ⋅6 + 3, tehát az ismétlődő szakasz 3. tagja a keresett számjegy. 2 pont Minden helyesen leírt indoklásért jár a 2 pont.

11 8. Az alábbi táblázatban négy állítást fogalmaztunk meg
8. Az alábbi táblázatban négy állítást fogalmaztunk meg. Döntsd el minden állításról, hogy az igaz, vagy hamis, és tegyél ∗ jelet a táblázat megfelelő rovataiba!

12 8. Az alábbi táblázatban négy állítást fogalmaztunk meg
8. Az alábbi táblázatban négy állítást fogalmaztunk meg. Döntsd el minden állításról, hogy az igaz, vagy hamis, és tegyél ∗ jelet a táblázat megfelelő rovataiba! Minden helyes megoldásért 1-1 pont jár.

13 9. Egy üzem téglatest alakú beton falazóblokkokat gyárt
9. Egy üzem téglatest alakú beton falazóblokkokat gyárt. Az alábbi ábrán látható a falazóblokk külső méretezése. A jobb hőszigetelés érdekében a blokkok közepén két téglalap keresztmetszetű lyuk van. A blokk minden falának vastagsága 10 cm. Válaszolj az alábbi kérdésekre, és írd le a számolás menetét is! (Az alábbi ábra csak segítségül szolgál, nem feltétlenül tükrözi a valódi méreteket!) A) Hány dm2 a szürkével jelölt felső lap területe? …………………………..…… dm2 B) Hány dm3 beton szükséges egy ilyen falazóblokk elkészítéséhez? ………… dm3

14 9. Egy üzem téglatest alakú beton falazóblokkokat gyárt
9. Egy üzem téglatest alakú beton falazóblokkokat gyárt. Az alábbi ábrán látható a falazóblokk külső méretezése. A jobb hőszigetelés érdekében a blokkok közepén két téglalap keresztmetszetű lyuk van. A blokk minden falának vastagsága 10 cm. Válaszolj az alábbi kérdésekre, és írd le a számolás menetét is! Megoldás: a) A lyukak méretének meghatározása (15 cm, 10 cm) pont b) A téglalap területe kiszámításának helyes alkalmazása. 1 pont c) A szürke terület 14,5 dm pont A b) és c) rész 1-1 pontját akkor is megkapja, ha rosszul határozta meg a lyuk méretét, de a rossz adatokkal helyesen számolt. d) A téglatest térfogata kiszámításának helyes alkalmazása. 1 pont e) A térfogat 58 dm pont A d) és e) rész 1-1 pontját akkor is megkapja, ha rosszul határozta meg a lyuk méretét, de a rossz adatokkal helyesen számolt.

15 nyolcadikosok 45%-a barnaszemű, a barnaszeműek részének a haja is
10. A nekeresdi iskola 8. évfolyamára összesen 60 diák jár. Közülük a szőke, a fekete, a barna és a vörös hajúak számának aránya ebben a sorrendben 4 : 2 : 5 : 1. (Más hajszín nem fordul elő közöttük.) A nyolcadikosok 45%-a barnaszemű, a barnaszeműek részének a haja is barna. Válaszolj az alábbi kérdésekre, és írd le a számolás menetét is! A) Hány diáknak van barna haja a nyolcadikosok között? a) a tanulók része barnahajú pont b) 25 diák barnahajú pont B) Hány diáknak van barna szeme a nyolcadikosok között? c) A barnaszeműek száma 60⋅0,45 = pont d) 27 fő pont

16 nyolcadikosok 45%-a barnaszemű, a barnaszeműek részének a haja is
10. A nekeresdi iskola 8. évfolyamára összesen 60 diák jár. Közülük a szőke, a fekete, a barna és a vörös hajúak számának aránya ebben a sorrendben 4 : 2 : 5 : 1. (Más hajszín nem fordul elő közöttük.) A nyolcadikosok 45%-a barnaszemű, a barnaszeműek részének a haja is barna. Válaszolj az alábbi kérdésekre, és írd le a számolás menetét is! C) Hány olyan diák van a barnaszemű nyolcadikosok között, akinek nem barna a haja? e) A barnaszeműek része nem barnahajú pont f) 12 diák barnaszemű, de nem barnahajú pont Ha a barnaszemű diákok számát nem helyesen határozta meg, de ezzel a rossz adattal helyesen számolt, akkor az e) és f) itemekre megkapja az 1-1 pontot.


Letölteni ppt "Matematika feladatlap a 8. évfolyamosok számára"

Hasonló előadás


Google Hirdetések