Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Matematika feladatlap a 8. évfolyamosok számára 2008. január 26. M-1 feladatlap.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Matematika feladatlap a 8. évfolyamosok számára 2008. január 26. M-1 feladatlap."— Előadás másolata:

1 Matematika feladatlap a 8. évfolyamosok számára 2008. január 26. M-1 feladatlap

2 1. Határozd meg a p, q és r értékét, ha p = a legkisebb kétjegyű prímszám; q = 5 − (−1,5)+ (− 4) ⋅ (− 2); r = A) p = ………. B) q = ………. C) r = ………. D) Számítsd ki az s = s = ………………

3 1. Határozd meg a p, q és r értékét, ha p = a legkisebb kétjegyű prímszám; q = 5 − (−1,5)+ (− 4) ⋅ (− 2); r = a) p = 11 1 pont b) q = 14,5 1 pont c) 1 pont d) r = vagy 0,5 1 pont A pont akkor is jár, ha a c) részre nem kap pontot, de a törttel való osztást helyesen végezte el a rossz részeredménnyel. Ha csak a végeredményt közli helyesen (0,5), akkor is jár a c) item 1 pontja. e) s = 1 pont A pont akkor is jár, ha rossz p, q vagy r értéket kapott, de ezekkel az értékekkel helyesen számolt a törtbe való behelyettesítésnél.

4 2. Sorold fel az összes olyan háromjegyű pozitív egész számot, amelyekben a tízesek helyén eggyel nagyobb számjegy van, mint az egyesek helyén, és a százasok helyén álló számjegy a másik két számjegy összege! Megoldás: 110 321 532 743 954 a) Minden helyesen felírt számért 1-1 pont jár. legfeljebb 5 pont

5 3. Egészítsd ki az alábbi egyenlőségeket! a) 6 kg 15 dkg = …………….. dkg b) 4,2 liter + 3,7 dm 3 = …………….. liter c) óra + …………….. perc = 1 óra 5 perc d) 5800 cm 2 – …………….. dm 2 = 41 dm 2 e) 1,3 km + …………….. m = 1785 m Megoldás: a) 6151 pont b) 7,91 pont c) 501 pont d) 171 pont e) 4851 pont

6 4. Pisti tüdőgyulladást kapott, és kórházba került. A lázát reggel hat órától éjfélig három óránként mérték, és az alábbi lázlapon ábrázolták. Válaszolj a grafikon alapján az alábbi kérdésekre:

7 a) Pistinek mekkora volt a legmagasabb láza? (A választ egy tizedes jegy pontossággal add meg!) 39,3°C1 pont b) Melyik mérési időpontokban volt legalább 38,1 °C a Pisti láza? (Minden ilyen időpontot sorolj fel!) 12; 18; 212 pont Ha legalább egy helyes időpontot meghatároz, de nem írja fel az összest, vagy rosszakat is megjelöl, akkor 1 pontot kap. c) Hány °C volt a legkisebb eltérés két egymást követő mérés között? (A választ egy tizedes jegy pontossággal add meg!) 0,3°C1 pont d) Melyik két egymást követő mérés között változott Pisti láza 0,9 °C-ot? A......órai és a.......órai mérés között. A 18 órai és a 21 órai mérés között. 1pont

8 5. Gabi három nap alatt olvasott el egy könyvet. Hétfőn elolvasta a könyv negyed részét, kedden 49 oldalt, szerdán olvasta el a könyv megmaradt részét, ami a teljes könyv 40%-a. A) Hány oldalas volt a Gabi által elolvasott könyv? Írd le a megoldás menetét! a) x + 49 + 0,4x = x1 pont b) Az egyenlet helyes megoldása. 1 pont Ez a pont akkor is jár, ha az a) részre nem kap pontot, mert rossz egyenletet írt fel, de a hibásan felírt egyenletet helyesen oldotta meg. c) x = 140 (oldal)1 pont B) Hányszorosa a szerdán elolvasott oldalak száma a hétfőn elolvasott oldalak számának? d) A szerdai rész osztva a hétfői résszel. 1 pont Ha ezt nem írja le külön, de helyesen számolt, akkor is jár az 1 pont. e) 1 pont Bármilyen más, helyes eredményre vezető megoldásért a pontok arányosan megadhatók

9 6. Az ábrán látható ABCD szimmetrikus trapézban a szárak és a rövidebbik alap egyaránt 16 egység hosszú. A trapéz átlója a hosszabb alappal 30°-os szöget zár be. Határozd meg az ábrán látható ε, δ és γ szög nagyságát, valamint az AB oldal hosszát! (Az alábbi ábra csak segítségül szolgál, nem feltétlenül tükrözi a valódi méreteket!) a) ε = 30° 1 pont b) δ = 120° 1 pont c) γ = 90° 1 pont d) AB = 32 1 pont

10 7. Az alábbi számsorozatot úgy képezzük, hogy a harmadik tagjától kezdve a sorozat minden tagja az előtte lévő két tag szorzatának utolsó számjegye. A) Folytasd a sorozatot, írd fel a következő tíz tagját! 1; 2; 2; 4; 8; …. ; …. ; …. ; …. ; …. ; …. ; ….; …. ; …. ; …. a) 1; 2; 2; 4; 8; 2; 6; 2; 2; 4; 8; 2; 6; 2; 2 2 pont Ha valahol hibázik, de a képzési szabály szerint legalább öt számot helyesen beír, vagy nem hibázik, de nem írja be mind a tízet, de legalább ötöt igen, akkor 1 pontot kap. B) Keress szabályosságot a sorozat tagjai között! Írd le a szabályt! b) A második elemtől kezdve a 2; 2; 4; 8; 2; 6 számcsoport ismétlődik. 1 pont Ha bármilyen helyes szabályosságot felismer, az 1 pont akkor is megadható. C) Melyik számjegy áll a sorozatban balról a 2008. helyen? ………………………… (Írd le a megoldás menetét!) c) A keresett számjegy a 4. 1 pont d) 2008 = 1 + 334 ⋅ 6 + 3, tehát az ismétlődő szakasz 3. tagja a keresett számjegy. 2 pont Minden helyesen leírt indoklásért jár a 2 pont.

11 8. Az alábbi táblázatban négy állítást fogalmaztunk meg. Döntsd el minden állításról, hogy az igaz, vagy hamis, és tegyél ∗ jelet a táblázat megfelelő rovataiba!

12 Minden helyes megoldásért 1-1 pont jár.

13 9. Egy üzem téglatest alakú beton falazóblokkokat gyárt. Az alábbi ábrán látható a falazóblokk külső méretezése. A jobb hőszigetelés érdekében a blokkok közepén két téglalap keresztmetszetű lyuk van. A blokk minden falának vastagsága 10 cm. Válaszolj az alábbi kérdésekre, és írd le a számolás menetét is! (Az alábbi ábra csak segítségül szolgál, nem feltétlenül tükrözi a valódi méreteket!) A) Hány dm 2 a szürkével jelölt felső lap területe? …………………………..…… dm 2 B) Hány dm 3 beton szükséges egy ilyen falazóblokk elkészítéséhez? ………… dm 3

14 9. Egy üzem téglatest alakú beton falazóblokkokat gyárt. Az alábbi ábrán látható a falazóblokk külső méretezése. A jobb hőszigetelés érdekében a blokkok közepén két téglalap keresztmetszetű lyuk van. A blokk minden falának vastagsága 10 cm. Válaszolj az alábbi kérdésekre, és írd le a számolás menetét is! Megoldás: a) A lyukak méretének meghatározása (15 cm, 10 cm). 1 pont b) A téglalap területe kiszámításának helyes alkalmazása. 1 pont c) A szürke terület 14,5 dm2. 1 pont A b) és c) rész 1-1 pontját akkor is megkapja, ha rosszul határozta meg a lyuk méretét, de a rossz adatokkal helyesen számolt. d) A téglatest térfogata kiszámításának helyes alkalmazása. 1 pont e) A térfogat 58 dm3. 1 pont A d) és e) rész 1-1 pontját akkor is megkapja, ha rosszul határozta meg a lyuk méretét, de a rossz adatokkal helyesen számolt.

15 10. A nekeresdi iskola 8. évfolyamára összesen 60 diák jár. Közülük a szőke, a fekete, a barna és a vörös hajúak számának aránya ebben a sorrendben 4 : 2 : 5 : 1. (Más hajszín nem fordul elő közöttük.) A nyolcadikosok 45%-a barnaszemű, a barnaszeműek részének a haja is barna. Válaszolj az alábbi kérdésekre, és írd le a számolás menetét is! A) Hány diáknak van barna haja a nyolcadikosok között? a) a tanulók része barnahajú. 1 pont b) 25 diák barnahajú. 1 pont B) Hány diáknak van barna szeme a nyolcadikosok között? c) A barnaszeműek száma 60 ⋅ 0,45 = 1 pont d) 27 fő. 1 pont

16 10. A nekeresdi iskola 8. évfolyamára összesen 60 diák jár. Közülük a szőke, a fekete, a barna és a vörös hajúak számának aránya ebben a sorrendben 4 : 2 : 5 : 1. (Más hajszín nem fordul elő közöttük.) A nyolcadikosok 45%-a barnaszemű, a barnaszeműek részének a haja is barna. Válaszolj az alábbi kérdésekre, és írd le a számolás menetét is! C) Hány olyan diák van a barnaszemű nyolcadikosok között, akinek nem barna a haja? e) A barnaszeműek része nem barnahajú. 1 pont f) 12 diák barnaszemű, de nem barnahajú. 1 pont Ha a barnaszemű diákok számát nem helyesen határozta meg, de ezzel a rossz adattal helyesen számolt, akkor az e) és f) itemekre megkapja az 1-1 pontot.


Letölteni ppt "Matematika feladatlap a 8. évfolyamosok számára 2008. január 26. M-1 feladatlap."

Hasonló előadás


Google Hirdetések