Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ Valami nevelés féle…” Szekszárd, 2010.április 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ Valami nevelés féle…” Szekszárd, 2010.április 16."— Előadás másolata:

1 „ Valami nevelés féle…” Szekszárd, 2010.április 16.

2 Sajátos igények A súlyos tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarokkal rendelkező hátterében: -részképesség-zavarok, -iskolai teljesítmények fejlődési zavara, -hiperaktivitás és/vagy figyelem, -a fejlődés pervazív zavara, -illetve halmozott előfordulásuk áll. Nem határozhatók meg egységes jellemző jegyek. Az egyes állapotok a tünetek/tünetegyüttesek komplexitásától függően a funkciógyengeségtől a komplex személyiség-, illetve általános tanulási zavarig terjedhetnek.

3 Következmény A tanulási nehézség másodlagosan okozhat: -magatartási zavart, illetve magatartási probléma eredményezhet: -tanulási zavart, a tünetek kölcsönhatásba kerülhetnek, egymást erősíthetik. A zavarok kezeletlen halmozódása, különösen serdülőkorra, súlyos veszélyeztetettséget idézhet elő: - peremhelyzeti küzdés - hetero –, auto - agresszív cselekvés - kriminalizálódás A környezet féli és félti, ha látja/érzékeli (személyes – közösségi sors)

4 Harag és felháborodás •„Az agresszív, destruktív gyermek sohasem váltja ki a szülők, nevelők vagy a társadalom részvétét, nem kelti a gondozás és gyógyítás szükségszerűségének érzését, hanem elsősorban haragot és felháborodást ébreszt.” (György Júlia)

5 Történelmi - történeti előzmények

6 A „kezdetek” •A javító intézetek igazgatója és felügyelő személyzete sohase tévessze szem elől azt, hogy az intézet nem büntetés végrehajtásra rendelt hely.

7 A „kezdetek” •Ennélfogva az ifjak nem bűnhődés, hanem elhanyagolt vagy megromlott erkölcseik megjavítása és fejlesztése végett vannak felügyeletükre és őrizetükre bízva.

8 A „kezdetek” •Azért ezen ifjak nem is foglyoknak, hanem növendékeknek neveztetnek.

9 1905 •„A civil társadalom jelentős része még ma is körülbelül így gondolkozik a javítóintézetről: fiatal gonosztevők vannak ott összezárva, végeznek is velük valami nevelés – félét, de teljesen eredménytelenül, mert a fiatal, ha kiszabadul éppen olyan rossz, ha nem rosszabb, mint amikor bekerült az intézetbe, még aki jó volt is, romlottan kerül ki, mert a többiek elrontják.”

10 Btk. •118.§. (1) Javítóintézeti nevelést a bíróság akkor rendel el, ha a fiatalkorú eredményes nevelése érdekében intézeti elhelyezése szükséges.

11 Bv.tvr. •105.§ (1) A javítóintézeti nevelés végrehajtásának feladata a fiatalkorú nevelése, oktatása és szakmai képzése által annak elősegítése, hogy helyes irányban fejlődjék és a társadalom hasznos tagjává váljék.

12 Az út… A szocializáció színterei Az intézmény színterei

13 Aszódi Javítóintézet

14

15 Iskolai megoszlás befogadáskor 2000-2009.év között Aszódi Javítóintézet

16

17 „érzelmi katasztrófa” A gyermek ösztönélete „lerögzítődik az infantilis állapotokban”, érzelmi, értelmi fejlődése zavart szenved, s elmarad „az érzelmi rétegekben gyökerező etikai struktúrák, a legfőbb fékek s az embertársakkal való pozitív kapcsolatok kifejlődésének lehetősége” is.

18 kölcsönhatás •Szocializációs zavarok és mulasztások: családi családon kívüli környezet iskola társadalom •A fiatalok megtanultak együtt élni a hajléktalanság a munkanélküliség a drogok jelenségeivel – élményével - ismeretével.

19 Fekete doboz

20 Zártan és nyitottan •Optimális arányok biztosítása •Szabályok •Elérhető célok •Rendszeresség •Értékelés

21 Optimális arányok Nem büntetni, de szabadságát korlátozva nevelni.

22 Janus A javítóintézet kultúrvilágában a kényszer mechanizmusai mellett a gyermek iránti együttérzés, segítőkészség és szeretet is megnyilvánulnak.

23 szabályok megértés – elfogadás – segítés „kemény kéz” - fegyelmezés

24 Célok – rendszeresség - értékelés: Alkalmazkodás Elfogadás – együttműködés – segítségkérés Tiltakozás – védekezés - szökés

25 Tao Te King 27 vers „A jó a rossznak tanítója. A rossz a jónak támaszadója.”

26 A befogadás  Általában 1 hónap  Szerepe: - házirend megismertetése - szocializáció az intézeti szabályokra - állapotfelmérés célja:- személyiségállapot, fejleszthetőség irányainak megfelelő nevelő és csoport kiválasztása - további pszichológiai támogatás meghatározása - további pszichológiai támogatás meghatározása

27 Csoportok típusai •Otthon csoportok •Speciális csoportok: - korrekciós, -pszichopedagógiai, -zárt intézeti részleg, -egészségügyi részleg.

28 Nevelési színterek  Oktatás: iskola, szakképzés  Munkafoglalkoztatás: - tanműhelyek: asztalos, szobafestő- mázoló, kosárfonó, hegesztő, szerelő, reszelő, -tangazdaság, -terápiás jellegű foglalkoztatás: speciális csoportok műhelyei, park gondozás, képzőművészeti.

29 Délutáni foglalkozások Nevelővel: a délelőtt megbeszélése: „összeülés”, korrepetálás:„csendes”, tematikus csoport-megbeszélés. Testnevelés kötelező jellegű Fejlesztő program: gyógypedagógiai okokból Terápiás jellegű foglalkozások: - zeneterápia, - képzőművészeti alkotás, - képzőművészeti alkotás, - film-feldolgozás, - pszichodráma.

30 Szocializációs szintekre épülő fejlesztő program Az „időszak rendszer” Szintek- követelmények, kedvezmények jellege Az értékelés területei Havi értékelő foglalkozáson

31

32 Viták Viták V I T Á K

33 Aszódi Javítóintézet

34

35

36 anziksz

37 Internet www.aszod-afi.hu www.aszod-afi.hu


Letölteni ppt "„ Valami nevelés féle…” Szekszárd, 2010.április 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések