Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hely, ahol élünk Gömör és Észak-Nógrád Munkáltató értékkönyv 9-15 éves tanulók részére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hely, ahol élünk Gömör és Észak-Nógrád Munkáltató értékkönyv 9-15 éves tanulók részére."— Előadás másolata:

1 A hely, ahol élünk Gömör és Észak-Nógrád Munkáltató értékkönyv 9-15 éves tanulók részére

2 Az indulás  Mindig van egy álmom, egy pedagógi-vezérelt álmom, célom, melynek alapja a:  a változás és a kísérletezés elősegítése a pedagógiában  az élmény (öröm és önbecsülés, önazonosság) megteremtése a személyes érintettség, kutatás és alkotás által  az áramlat – flow előidézése mindazok számára, akik részt vesznek az álmok megvalósításában  kreatív szemlélet, a mindig újat keresés

3 A folytatás (avagy a sokadik álom)  Pedagógiai műhely teremtése, cél az alkotó pedagógus segítése, programfejlesztések  Az 1.pedagógiai projekt (féléves) előkészítése 15 iskola, 350 tanuló és pedagógus bevonásával  Azt elsőt követő pedagógiai projektek (célrendszer: - szociális kompetencia fejlesztése - szociális kompetencia fejlesztése - hagyományok és (helyi) értékek felkutatása a gazdagodás élményével - a téma kibontásához kötődő tartalomorientált célok - új tanulási környezet kialakítása - megvalósítás a konstruktív pedagógia révén: együttműködésen alapuló élményszerű tanulás, projektek a holisztikus tanulás érdekében.

4 Minden ötlet ötlettel terhes A közös műhely alapelvei:  hatékony kommunikáció  közös érdekeltség a megvalósítandó tartalomban  alkotás, önmegvalósítás, elkötelezettség, a próba és kiállása; „feladatok, melyek dalra fakasztják a lelket” (Nina Holton)  közösségben és közösségért történő munka  közösségi célok megfogalmazása, melyekre felfűződik a tartalom  egymás elfogadása és kiegészítése

5 A könyv születése  Alapgondolata: a regionális és helyi értékek beemelése az oktatás tartalmába  Hazaszeretet – a felnevelő szülőföld szeretete  Értékek, minták, követendő példák felmutatása  A saját, a helyi, a regionális értékek tudatosítása  Mit ad nekem Európa, mit adok én Európának

6 Célrendszere  Szakmai műhely terméke: a műhely célja a közösség értékeinek megmentése, összegyűjtése érdekében való önzetlen cselekedet; az összegyűjtött, rendezett anyagnak nevelési célok érdekében történő felhasználása; nem csak efemer célokat szolgál a műhely, hanem pedagógiai és közösség- megóvási, szakmai fejlesztési célokat is.

7 Pedagógiai célrendszere  Közösségfejlesztés – szociális kompetencia fejlesztése  Készségfejlesztés: helyesírás, lényegkiemelés, tömörítés, kreativitás, műfaji sokszínűség, szerkesztés, prezentáció; holisztikus szemléletmód kialakítása, viselkedési kultúra kialakítása, gyakorlása, …  Kompetenciafejlesztés (tudás – attitűd – készség): szövegértés, -alkotás, szociális kompetencia (asszertív viselkedés: önismeret, a másik megismerése és elfogadása), személyes kompetencia, …a tanulók előzetes tudására való támaszkodás, …  Differenciálás a feladatok és a tartalom szintjén a képességek szerint  A kreativitás, a divergens és a holisztikus gondolkodás fejlesztése  A tantárgyak integrációja: új tanulási mód (összefüggésekben való gondolkodás; Gordon-féle többszörös intelligencia és a Bloom-féle taxonómia mátrixának alkalmazása)  A kutatás, projektmunka ösztönzése  A helyi értékek beemelése a nevelés-oktatás tartalmába  IQ és EQ szintézisének megteremtése a helyi értékek tudatosítása mentén

8 A feladatok tartalmi szempontjai:  Kötődnek az adott tematikához, de komplex szemlélet kialakítását célozzák meg; túlmutatnak a helyi jellegen, ugyanakkor a globális megközelítés a helyi felé halad; mélységben és összefüggésekben bomlik ki a téma  A felvezető szöveg továbbgondolására irányulnak a helyitől a globálisig és fordítva  A hely szellemét ragadják meg, a lokális érzelmi kötődést fejlesztik és erősítik az értékek és a példaképek segítségével  Identitáserősítő szerepük van, az érintettséget (érzések, érzelem) hangsúlyozzák, a tájhoz való kötődést azáltal, hogy a megismerést személyessé teszik; a kutatót megérinti a téma, a kibontás során érzések, érzelmek alakulnak ki  A hely, a helyi közösség, annak személyes és közös történelme, életformája,ünnepei, hagyományai, mindennapjai, öröme, megpróbáltatásai, történelmi sorsfordulói, … kerülnek feldolgozásra európai, magyar és a helyi közösség történelmének kontextusába ágyazva  Hagyományok feldolgozása: ünnepek, mesterségek, azok munkafolyamatai, szokások megismerése, ….

9 Ami reményt adott 1. A 425/2008-as közoktatási törvény: pedagógiai program és HT – lehetőség a helyi értékek beemelésére a nevelés-oktatás tartalmába, 2. a személyes kompetencia fejlesztése (ki vagyok én, honnan indulok, hová tartok; hol van a felnevelő hazám, milyen értékekkel bír a megtartó közösség, mi alakítja a felnevelő szülőföldhöz való kötődést, …), a hagyományok tisztelete.

10 Az olvasókönyv szerkezete1.  Bevezető tanulmányok: - Művelődéstörténeti át- és kitekintés: a világ (Európa) – Magyarország – Gömör viszonylatában – Gömör …, az örök haza – Ferencz Anna - A palócokról – Puntigán Tünde - Élettelen természet – Gaál Lajos - Élő természet – Balázs Csaba

11 Az olvasókönyv szerkezete2.  A három folyóba (Sajó, Rima, Ipoly) siető patakok völgyeiben lévő települések értékeinek rövid áttekintése (földrajzi elhelyezkedés, lakosság száma, a település történelme, híres személyiségei, nevezetességei - látványosságai, érdekességek, egyediségek)  A nagy fejezetek előtt a folyóvölgyeket térkép jeleníti meg, ezáltal megkönnyíti a tanulóknak az eligazodást  A folyóvölgyeket rövid felvezető szöveg ismerteti  A települések bemutatása  Kreativitásra és kutatásra ösztönző projekt-jellegű feladatok  Földrajzi nevek szlovák megfelelői  Forrás

12 A könyv anyagi fedezete  Szülőföld Alap Oktatási Kollégiuma  Pro Scholis – Gömör és Észak-Nógrád Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért p.t.  SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja  Mecénások, támogatók, barátok  A régió településeinek önkormányzatai

13 Búcsúzóul  Ha az emberiség előtt még annyi generáció alkotása biztosított, amennyit maga mögött hagyott, és természeti kincseinkre, művelődéstörténeti értékeinkre, épített örökségünkre, hagyományainkra, szellemi és spirituális kincseinkre, anyanyelvünkre tudatosan vigyázunk, mindezek megóvására és továbbadására megtanítjuk gyermekeinket is, a 800. generáció megtette kötelességét. A kulturális evolúció információegységei, a mémek átörökítése megtörtént. A többi a 801. generáció dolga. És ez sem kevés!

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket és érdeklődésüket.


Letölteni ppt "A hely, ahol élünk Gömör és Észak-Nógrád Munkáltató értékkönyv 9-15 éves tanulók részére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések