Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Évközi 6. vasárnap 2017. Február 12. – „A” év.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Évközi 6. vasárnap 2017. Február 12. – „A” év."— Előadás másolata:

1 Évközi 6. vasárnap 2017. Február 12. – „A” év

2 Kegyes szemmel nézz ránk, édes Istenünk, Akik szívvel, ajkkal áldunk, tisztelünk. Kegyelmednek árját áraszd ránk S légy mindenkor édes jó Atyánk!

3 Légy áldva az égben és a földtekén. Ameddig csak élek, dicsőítlek én
Légy áldva az égben és a földtekén! Ameddig csak élek, dicsőítlek én. Mindörökre engedd zengenem: Dicsőség tenéked, Istenem!

4 Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvé-reim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mu-lasztással. Én vétkem, én vét-kem, én igen nagy vétkem.

5 Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozza-tok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

6 Dicsőség a magasságban Istennek, És a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért.

7 Urunk és Istenünk. Mennyei Király. Mindenható Atyaisten
Urunk és Istenünk! Mennyei Király! Mindenható Atyaisten! Urunk, Jézus Krisztus: egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának Fia!

8 Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk
Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! Te elveszed a világ bűneit: hallgasd meg könyörgésünket! Te az Atya jobbján ülsz: irgalmazz nekünk!

9 Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölség: Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében! Amen

10 Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.

11

12 Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;

13 aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.

14 Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a minden-ható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

15 Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

16 Ajándékul néked mit adjon híved. Hisz az égben s földön minden a tied
Ajándékul néked mit adjon híved? Hisz az égben s földön minden a tied! Ez áldozat nékünk mindenünk, Ezt fogadd el tőlünk, Istenünk!

17 Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicsére-tére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára!

18 Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.

19 Most lett a kenyér Krisztus testévé, Most vált a színbor Jézus vérévé; Test már a kenyér, a bor igaz vér, Hiszem ezt, ámbár elmémbe nem fér.

20 Itt az Istenség az emberséggel Ím megegyezett nagy szövetséggel; Ebben reménylek, amíg csak élek, Ebben erősíts, Jézusom, kérlek.

21 Itt a test és vér felmutattatott, Mely a keresztfán értünk ontatott; Ó nagy szeretet, érted mennyit tett! Valld meg hát, bűnös, mért nem szereted.

22 Üdvözlégy Mária, tengernek csillagja, Mindenkor Szűzanya, mennyország kapuja. Téged kérünk, hallgass minket, szent Fiadnak ajánlj minket, Ó szép Szűz Mária!

23 Mennyből leküldetett Gábriel arkangyal, Hogy téged köszöntsön üdvözlő szavakkal. Téged kérünk, hallgass minket, szent Fiadnak ajánlj minket, Ó szép Szűz Mária!

24


Letölteni ppt "Évközi 6. vasárnap 2017. Február 12. – „A” év."

Hasonló előadás


Google Hirdetések