Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Urunk megkeresztelkedése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Urunk megkeresztelkedése"— Előadás másolata:

1 Urunk megkeresztelkedése
2017. Január 8. – „A” év

2 János áll a part felett, véle hívő nagy sereg
János áll a part felett, véle hívő nagy sereg. S íme Jézus lép oda, mint a hajnal csillaga. Nincs homály, itt a nap, minden új fényt kap.

3 Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvé-reim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mu-lasztással. Én vétkem, én vét-kem, én igen nagy vétkem.

4 Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozza-tok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

5 Született világ Megváltója, angyalok jöttek, új hírt hoztak Betlehemben Örök Atyának szent Igéje íme hallgat, most nem szólhat, Betlehemben. Üdvösségünknek kútforrása emberré lett, s világra jött Betlehemben

6 Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.

7

8 Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;

9 aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.

10 Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a minden-ható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

11 Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

12 János ujjal rámutat. Készít néki tört utat, „Ím a Bárány, ím aki Bűneinket elveszi.” Nincs homály, itt a nap, minden új fényt kap.

13 És az Úr a vízbe lép, bűnös ember másaképp És meghajtva szent fejét, kéri a kereszt jelét. Nincs homály, itt a nap, minden új fényt kap.

14 Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicsére-tére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára!

15 Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.

16 Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste, Áldott légy, Jézusnak piros szent vére. Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség! Angyali drága vendégség!

17 Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója, Mi bűnös lelkünknek megorvoslója
Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója, Mi bűnös lelkünknek megorvoslója. Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség! Angyali drága vendégség!

18 Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága
Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága! Emberi nemzetnek fő boldogsága. Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség! Angyali drága vendégség!

19 Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfője, Megtérő bűnösnek tiszta fürdője. Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség! Angyali drága vendégség!

20 Üdvözlégy, nagy Szentség, csodák csodája! Éhező lelkünknek édes mannája. Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség! Angyali drága vendégség!

21 Áldjon meg minket szent Atyaúristen, Áldjon meg minket kegyes Fiúisten, Áldjon meg, áldjon Szentlélek Úristen, Háromszemélyű igaz, örök Isten.

22 Atyaúristen, aki szent Fiadat Bűn váltságára miérettünk adtad, Szentlélek Istent ki elküldted nékünk, Egy örök Isten, irgalmazz minékünk.

23


Letölteni ppt "Urunk megkeresztelkedése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések