Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ó szép Jézus. Ez új esztendőben légy híveidben. Ó Mária

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ó szép Jézus. Ez új esztendőben légy híveidben. Ó Mária"— Előadás másolata:

1

2 Ó szép Jézus. Ez új esztendőben légy híveidben. Ó Mária
Ó szép Jézus! Ez új esztendőben légy híveidben. Ó Mária! Esedezzél értünk, édes reményünk! Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben Lehessünk Jézus drága kedvében.

3 Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvé-reim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mu-lasztással. Én vétkem, én vét-kem, én igen nagy vétkem.

4 Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozza-tok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

5 Született világ Megváltója, angyalok jöttek, új hírt hoztak Betlehemben Örök Atyának szent Igéje íme hallgat, most nem szólhat, Betlehemben. Üdvösségünknek kútforrása emberré lett, s világra jött Betlehemben

6 Dicsőség mennyben az Istennek. Dicsőség mennyben az Istennek
Dicsőség mennyben az Istennek! Dicsőség mennyben az Istennek! Az angyali seregek vígan így énekelnek: Dicsőség, dicsőség Istennek.

7 Békesség földön az embernek
Békesség földön az embernek! Békesség földön az embernek, Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet, Békesség, békesség embernek.

8 Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

9

10 Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;

11 aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.

12 Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a minden-ható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

13 Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

14 Szép kelet, szép nap! nincs benned homály, Mert az örök nap benned a király. Új esztendőben új szívekkel, Dicsérünk Jézus énekekkel.

15 Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicsére-tére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára!

16

17 Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.

18 Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait: Boldogságot adni másnak nincs hatalma itt, Csak Tenéked, Istenem. Ó, ha arcod megjelen Áldott ostya szent színében, boldog vagyok én.

19

20 Szülte a Szűz szent Fiát! Örvendezzünk! Liliomot rózsaág! Lelkendezzünk! Kisded, atya nélkül, néki szünet nélkül Glóriát zengedezzünk!

21 A próféták megírák: Örvendezzünk. Csodát látott a világ, Lelkendezzünk
A próféták megírák: Örvendezzünk! Csodát látott a világ, Lelkendezzünk! Kisded, atya nélkül, néki szünet nélkül Glóriát zengedezzünk!

22 Isten itt magára vett, Örvendezzünk. Emberi természetet, Lelkendezzünk
Isten itt magára vett, Örvendezzünk! Emberi természetet, Lelkendezzünk! Kisded, atya nélkül, néki szünet nélkül Glóriát zengedezzünk!

23 Góliát meggyőzetett, Örvendezzünk! Nyert az ember életet, Lelkendezzünk! Kisded, atya nélkül, néki szünet nélkül Glóriát zengedezzünk!

24 Csordapásztorok midőn Betlehemben Csordát őriznek éjjel a mezőben,

25 Isten angyali jövének melléjük, Nagy félelemmel telék meg ő szívük,

26 „Örömet mondok, nagy örömet néktek, Mert ma született a ti üdvösségtek

27 „Menjetek el csak gyorsan a városba, Ott találjátok Jézust a jászolba‘ ”

28 Elindulának és el is jutának, Szűz Máriának jónapot mondának,

29


Letölteni ppt "Ó szép Jézus. Ez új esztendőben légy híveidben. Ó Mária"

Hasonló előadás


Google Hirdetések