Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Évközi 8. vasárnap 2017. Február 26. – „A” év.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Évközi 8. vasárnap 2017. Február 26. – „A” év."— Előadás másolata:

1 Évközi 8. vasárnap 2017. Február 26. – „A” év

2 Áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped, Hogy végtelen jóságodért hálát adjon tenéked. A gyermeki hű szíveknek áldozatját nem veted meg, Szálljon arra országodból isteni szent tetszésed.

3 Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvé-reim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mu-lasztással. Én vétkem, én vét-kem, én igen nagy vétkem.

4 Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozza-tok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

5 Dicsőség a magasságban Istennek, És a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért.

6 Urunk és Istenünk. Mennyei Király. Mindenható Atyaisten
Urunk és Istenünk! Mennyei Király! Mindenható Atyaisten! Urunk, Jézus Krisztus: egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának Fia!

7 Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk
Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! Te elveszed a világ bűneit: hallgasd meg könyörgésünket! Te az Atya jobbján ülsz: irgalmazz nekünk!

8 Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölség: Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében! Amen

9 Lelkem, bízzál Istenedben: * megnyugvásod tőle várjad!

10

11 Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;

12 aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.

13 Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a minden-ható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

14 Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

15 Az oltáron megújul most a kereszt áldozata, Mint azt vérrel bűneinkért Megváltónk bemutatta. Ámbár itten nincs vérontás, de megvan az Istenáldás, Bőven árad ránk a váltság, vérének szent harmata.

16 Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicsére-tére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára!

17 Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.

18 Ó áldott szent Istenem, az Oltáriszentségben, Édes Jézus
Ó áldott szent Istenem, az Oltáriszentségben, Édes Jézus. Téged szívem úgy kíván, Tégedet én lelkem vár, Édes Jézus, édes Jézus.

19 Maradj nálam kevéssé, tedd szívemet édessé, Uram Jézus
Maradj nálam kevéssé, tedd szívemet édessé, Uram Jézus. Ám tégy engem semmivé, csak szívem tedd Tieddé, Édes Jézus, édes Jézus.

20 Emberek és angyalok, most mind előálljatok És a Jézust Teljes szívvel áldjátok, jertek és imádjátok Édes Jézust, édes Jézust.

21 Áldj meg minket, Teremtő nagy Úristen, Áldj meg minket, Üdvözítő Úristen, Áldj meg, Szentlélek Úristen, Három személy igaz Isten! Áldj meg minket, Szentháromság egy Isten!

22


Letölteni ppt "Évközi 8. vasárnap 2017. Február 26. – „A” év."

Hasonló előadás


Google Hirdetések