Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sejtbiológia (összefoglalás) Sejtbiológia fogalma A sejtek kémiai felépítése –Biogén elemek, biogén ionok, –szervetlen vegyületek, szerves vegyületek Biogén.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sejtbiológia (összefoglalás) Sejtbiológia fogalma A sejtek kémiai felépítése –Biogén elemek, biogén ionok, –szervetlen vegyületek, szerves vegyületek Biogén."— Előadás másolata:

1 Sejtbiológia (összefoglalás) Sejtbiológia fogalma A sejtek kémiai felépítése –Biogén elemek, biogén ionok, –szervetlen vegyületek, szerves vegyületek Biogén elemek: –Fogalma: –Csoportosításuk: Elsődleges biogén elemek: –C, H, O, N –Szerepük:

2 Másodlagos biogén elemek: –P, S, Na, K, Ca, Mg, Fe –Szerepük: Nyomelemek: –I, F –Szerepük: Biogén ionok: –H +, Ca ++, Mg ++, Fe++, Fe +++ –HCO 3 -, CO 3 --, NO 3 - –Természetes előfordulásuk

3 Szervetlen vegyületek: –CO 2, NH 3, H 2 O –Víz: Kémiai szerkezete: Biológiai jelentősége: Anyagmozgás vizes közegben: –Diffúzió –Ozmózis

4 Szerves vegyületek: –Lipidek, szénhidrátok, fehérjék, nukleotidok, –nukleinsavak Lipidek: –Kémiai felépítésük, oldhatóságuk –Fajtái: Neutrális zsírok: –Szerkezetük: –Biológiai szerepük: Foszfatidok: –Szerkezetük: –Biológiai szerepük:

5 Szteroidok: –Szerkezetük: –Az epesav biológiai szerepük: Karotionidok: –Szerkezetük –Fajtái a növényi, illetve az emberi szervezetben Szénhidrátok: –Jelentőségük: –Fajtái: Monoszacharidok, diszacharidok, poliszacharidok –Mono- és diszacharidok közös jellemzői: (íz, emészthetőség, oldhatóság)

6 –Monoszacharidok: –Biológiai szempontból fontos fajtái: Triózok: glicerin-aldehid-foszfát Pentózok: ribóz, dezoxiribóz Hexózok: glükóz, fruktóz –Diszacharidok: –Biológiai szempontból fontos fajtái: Maltóz, cellobióz, szacharóz, laktóz –Poliszacharidok (makromolekulák) –közös jellemzői: (íz, emészthetőség, oldhatóság) Keményítő, állati keményítő, cellulóz, kitin

7 Fehérjék (makromolekulák): A fehérjelánc (polipeptidlánc) monomerjei: aminosavak Szerkezetük: –Elsődleges szerkezet: –Másodlagos szerkezet: –Harmadlagos szerkezet: –Negyedleges szerkezet: (csak a több alegységes – fehérjéknél) Csoportosításuk: –Összetételük szerint: Egyszerű fehérjék Összetett fehérjék

8 –Biológiai szerepük szerint: Enzimek, izomfehérjék, vázfehérjék, receptor fehérjék, szállítófehérjék, tartalék tápanyag fehérjék, ellenanyagok, jelölőfehérjék, véralvadási fehérjék szabályozófehérjék Csak megfelelő környezetben működőképesek –Koagulációjuk (kicsapódásuk) –együtt jár a denaturációjukkal –(a működésképtelenné válásukkal) –Fajtái: reverzibilis pl. könnyű fémsók hatására irreverzibilis pl. nehéz fémsók hatására)

9 Nukleotidok: Nukleozid + foszfát- csoport (ok) = nukleotid Csoportosításuk biológiai szerepük szerint: –Energiatárolók (~szállítók, szolgáltatók): ATP, ADP, AMP –Koenzimek felépítői (a vitaminokkal együtt): KoA, NAD +, NADP + –Nukleinsavak monomerjei: Nukleinsavak makromolekulák –Monomerjeik a nukleozid-monofoszfátok, –észter kötéssel összekapcsolódnak polinukleotidlánccá

10 Fajtái: –DNS: 4 féle nukleotid építi fel (szerves bázisai: A,G,C,T) Szerkezete: Watson, Crick, Wilkins, Franklin Előfordulása: Biológiai szerepe: –RNS: 4 féle nukleotid építi fel (szerves bázisai: A,G,C,U) Szerkezete: (t RNS lóheremodellje) Fajtáinak biológiai szerepe

11 Sejt fogalma: Élőlények csoportosítása a sejtjeik száma szerint: A sejtvizsgálat kezdetei ( kutatók felfedezések): A prokarióta és az eukarióta sejt összehasonlítása: A biológiai membránok: –Felépítése:Singer-Nicolson féle félfolyékony mozaik – membrán szerkezet –Biológiai jelentősége: Elhatárolás, anyagforgalom, összeköttetés, jelölés, jelfogás Anyagforgalom (transzport folyamatok) Fajtái: –Passzív transzport: szabad diffúzió (pl. ozmózis) – „átoldódás” a membránon

12 –Aktív transzport: pl. Na + - K + pumpamechanizmus –Citózis: endo- és exocitózis Sejtalkotók (sejtszervecskék, sejtorganellumok) –Sejtplazma: a sejt alapállománya Felépítése: Működése: –Sejtváz (citoszkeleton): a sejtplazmában van felépítése: fehérjehálózat, mikrofilamentumok és mikrotubulusok képezik –Mikrofilamentumok: fehérjék alkotta rostocskák –Mikrotubulusok: fehérjék alkotta csövecskék

13 –Mikrofilamentumok: Működése: képesek megrövidülésre, – így a mozgásban való részvételre Előfordulásuk: izomfonalakban, – az osztódási orsó húzófonalaiban –Mikrotubulusos (csövecskés) szerkezetű sejtalkotók: –Sejtközpont (citocentrum, centriólum): Felépítése, szerepe –Csillók és ostorok: Felépítésük: Működésük: Előfordulásuk:

14 –Riboszóma: prokarióta sejtben is van, – csak kisebb, mint az eukarióta sejtben Felépítése: Elhelyezkedése: Szerepe: –Membránszerkezetű sejtalkotók: –Sejthártya: Szerkezete, szerepe (sejtfal: nem membrán szerkezetű sejtalkotó, a sejthártyán kívül helyezkedik el prokarióta sejtre, gomba- és növényi sejtre jellemző)

15 –Citoplazmában levő membránszerkezetű –sejtalkotók: Csak az eukarióta sejtekre jellemzők!!!! Sejtmag Endoplazmatikus retikulum (e. hálózat) Golgi készülék Lizoszóma Mitokondrium Színtest –Felépítésük: –Működésük:

16 Sejtciklus –Fogalma: –Részei: interfázis, sejtosztódás –Interfázis szakaszai: G 1 -szakasz (G 0 -szakasz): –Sejtmag jellemzői: –Sejtplazma jellemzői: S-szakasz: –Sejtmag jellemzői: G 2 - szakasz: sejtmag és a sejtplazma jellemzői

17 –Sejtosztódás: Lényege: Fajtái: mitózis, meiózis –Mitózis: Lényege: Biológiai jelentősége: Így osztódó sejtek: Így keletkező sejtek: Haploid és a diploid sejt fogalma: Folyamata: –Előszakasz, középszakasz –Utószakasz, végszakasz

18 –Meiózis: Lényege: Biológiai jelentősége: Így osztódó sejtek Így keletkező sejtek: Folyamata: –I. főszakasz: »Előszakasz: kromatida szakaszok kicserélődése a homológ kromoszómáknál

19 –Középszakasz: véletlenszerű a kromoszóma- párok apai és anyai kromoszó- máinak a sejt középsíkjában való elhelyezkedése –Utószakasz: két kromatidás kromoszómák haladnak a sejtvégek felé = kromoszómaszám feleződés! –Végszakasz: II. főszakasz: Az I. főszakaszban keletkezett 2 utódsejt mitózissal osztódik

20 Enzimek: biokatalizátorok –Felépítésük: –Működésük: –Jellemzőik: –Elnevezésük: –Hiánybetegségek: pl. tejcukorérzékenység Sejtanyagcsere: –Fogalma: –Összetevői: felépítő folyamatok, lebontó folyamatok Felépítő folyamatok általános jellemzői: –Fajtái: autotróf, heterotróf (a szénforrás alapján) fototróf, kemotróf (az energiaforrás szerint)

21 Lebontó folyamatok általános jellemzése: Fajtái: a közeg oxigénellátottságától függően –Biológiai oxidáció: jellemzői –Erjedés: jellemzői Szénhidrát anyagcsere: –Fotoautotróf szénhidrát bioszintézis (fotoszintézis): Jelentősége a földi életben: Összesített reakcióegyenlete: Folyamata, szakaszai: –Fényszakasz: »Lényege, színhelye, »energia és vegyületszükséglete

22 –végtermékei, folyamata Sötétszakasz: –Színhelye, lényege, folyamata –Szénhidrátok lebontása: Biológiai oxidációval: Lényege: Összesített reakcióegyenlete: Folyamata: –Glikolízis: »Színhelye, összesített reakcióegyenlete –Citromsav- ciklus (Szent-Györgyi- Krebs- ciklus) »Színhelye, lényege, összesített egyenlete –Terminális oxidáció: »Színhelye, lényege, összesített egyenlete

23 Erjedés: –Színhelye, lényege, fajtái »Alkoholos, illetve tejsavas erjedés folyamata »Mindennapi felhasználása

24 A DNS információhordozó szerepét bizonyító kísérletek: –Baktériumtranszformáció: Griffith kísérlete, a kísérleti eredmény értelmezése – Avery kísérlete, a kísérleti eredmény értelmezése –Fágfertőzés: Hershy és Chase kísérlete, a kísérleti eredmény értelmezése

25 Nukleinsavak bioszintézise: –DNS bioszintézis: Lényege, anyag- és energiaszükséglete, színhelye, folyamata, jellemzői –RNS bioszintézis (transzkripció): Lényege, anyag- és energiaszükséglete, színhelye, folyamata, Fehérje bioszintézis (transzláció): –Lényege: –Anyag- és energiaszükséglete: –Megelőző folyamatai: Sejtplazmában, sejtmagban: –Színhelye:

26 –Folyamata: Lánckezdés, láncnövekedés, láncbefejezés: Genetikai kódrendszer: –Kód, kodon, antikodon –Jártasság a kodonszótár használatában –Jellemzői: Univerzális Degenerált Átfedés mentes Vesszőmentes (kihagyásmentes)


Letölteni ppt "Sejtbiológia (összefoglalás) Sejtbiológia fogalma A sejtek kémiai felépítése –Biogén elemek, biogén ionok, –szervetlen vegyületek, szerves vegyületek Biogén."

Hasonló előadás


Google Hirdetések