Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sejtbiológia (összefoglalás) Sejtbiológia fogalma

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sejtbiológia (összefoglalás) Sejtbiológia fogalma"— Előadás másolata:

1 Sejtbiológia (összefoglalás) Sejtbiológia fogalma
A sejtek kémiai felépítése Biogén elemek, biogén ionok, szervetlen vegyületek, szerves vegyületek Biogén elemek: Fogalma: Csoportosításuk: Elsődleges biogén elemek: C, H, O, N Szerepük:

2 Biogén ionok: Másodlagos biogén elemek: P, S, Na, K, Ca, Mg, Fe
Szerepük: Nyomelemek: I, F Biogén ionok: H+, Ca++, Mg++, Fe++, Fe+++ HCO3-, CO3--, NO3- Természetes előfordulásuk

3 Szervetlen vegyületek:
CO2, NH3, H2O Víz: Kémiai szerkezete: Biológiai jelentősége: Anyagmozgás vizes közegben: Diffúzió Ozmózis

4 Szerves vegyületek: Lipidek: Foszfatidok:
Lipidek, szénhidrátok, fehérjék, nukleotidok, nukleinsavak Lipidek: Kémiai felépítésük, oldhatóságuk Fajtái: Neutrális zsírok: Szerkezetük: Biológiai szerepük: Foszfatidok:

5 Szteroidok: Karotionidok: Szénhidrátok: Szerkezetük:
Az epesav biológiai szerepük: Karotionidok: Szerkezetük Fajtái a növényi, illetve az emberi szervezetben Szénhidrátok: Jelentőségük: Fajtái: Monoszacharidok, diszacharidok, poliszacharidok Mono- és diszacharidok közös jellemzői: (íz, emészthetőség, oldhatóság)

6 Biológiai szempontból fontos fajtái: Triózok: glicerin-aldehid-foszfát
Monoszacharidok: Biológiai szempontból fontos fajtái: Triózok: glicerin-aldehid-foszfát Pentózok: ribóz, dezoxiribóz Hexózok: glükóz, fruktóz Diszacharidok: Maltóz, cellobióz, szacharóz, laktóz Poliszacharidok (makromolekulák) közös jellemzői: (íz, emészthetőség, oldhatóság) Keményítő, állati keményítő, cellulóz, kitin

7 Fehérjék (makromolekulák):
A fehérjelánc (polipeptidlánc) monomerjei: aminosavak Szerkezetük: Elsődleges szerkezet: Másodlagos szerkezet: Harmadlagos szerkezet: Negyedleges szerkezet: (csak a több alegységes fehérjéknél) Csoportosításuk: Összetételük szerint: Egyszerű fehérjék Összetett fehérjék

8 Csak megfelelő környezetben működőképesek
Biológiai szerepük szerint: Enzimek, izomfehérjék, vázfehérjék, receptor fehérjék, szállítófehérjék, tartalék tápanyag fehérjék, ellenanyagok, jelölőfehérjék, véralvadási fehérjék szabályozófehérjék Csak megfelelő környezetben működőképesek Koagulációjuk (kicsapódásuk) együtt jár a denaturációjukkal (a működésképtelenné válásukkal) Fajtái: reverzibilis pl. könnyű fémsók hatására irreverzibilis pl. nehéz fémsók hatására)

9 Nukleotidok: Nukleozid + foszfát- csoport (ok) = nukleotid Csoportosításuk biológiai szerepük szerint: Energiatárolók (~szállítók, szolgáltatók): ATP, ADP, AMP Koenzimek felépítői (a vitaminokkal együtt): KoA, NAD+, NADP+ Nukleinsavak monomerjei: Nukleinsavak makromolekulák Monomerjeik a nukleozid-monofoszfátok, észter kötéssel összekapcsolódnak polinukleotidlánccá

10 Fajtái: DNS: 4 féle nukleotid építi fel (szerves bázisai: A,G,C,T) Szerkezete: Watson, Crick, Wilkins, Franklin Előfordulása: Biológiai szerepe: RNS: 4 féle nukleotid építi fel (szerves bázisai: A,G,C,U) Szerkezete: (t RNS lóheremodellje) Fajtáinak biológiai szerepe

11 Sejt fogalma: Élőlények csoportosítása a sejtjeik száma szerint:
A sejtvizsgálat kezdetei ( kutatók felfedezések): A prokarióta és az eukarióta sejt összehasonlítása: A biológiai membránok: Felépítése:Singer-Nicolson féle félfolyékony mozaik membrán szerkezet Biológiai jelentősége: Elhatárolás, anyagforgalom, összeköttetés, jelölés, jelfogás Anyagforgalom (transzport folyamatok) Fajtái: Passzív transzport: szabad diffúzió (pl. ozmózis) „átoldódás” a membránon

12 Sejtalkotók (sejtszervecskék, sejtorganellumok)
Aktív transzport: pl. Na+- K+ pumpamechanizmus Citózis: endo- és exocitózis Sejtalkotók (sejtszervecskék, sejtorganellumok) Sejtplazma: a sejt alapállománya Felépítése: Működése: Sejtváz (citoszkeleton): a sejtplazmában van felépítése: fehérjehálózat, mikrofilamentumok és mikrotubulusok képezik Mikrofilamentumok: fehérjék alkotta rostocskák Mikrotubulusok: fehérjék alkotta csövecskék

13 Mikrofilamentumok: Működése: képesek megrövidülésre, így a mozgásban való részvételre Előfordulásuk: izomfonalakban, az osztódási orsó húzófonalaiban Mikrotubulusos (csövecskés) szerkezetű sejtalkotók: Sejtközpont (citocentrum, centriólum): Felépítése, szerepe Csillók és ostorok: Felépítésük: Működésük: Előfordulásuk:

14 Riboszóma: prokarióta sejtben is van,
csak kisebb, mint az eukarióta sejtben Felépítése: Elhelyezkedése: Szerepe: Membránszerkezetű sejtalkotók: Sejthártya: Szerkezete, szerepe (sejtfal: nem membrán szerkezetű sejtalkotó, a sejthártyán kívül helyezkedik el prokarióta sejtre, gomba- és növényi sejtre jellemző)

15 Citoplazmában levő membránszerkezetű
sejtalkotók: Csak az eukarióta sejtekre jellemzők!!!! Sejtmag Endoplazmatikus retikulum (e. hálózat) Golgi készülék Lizoszóma Mitokondrium Színtest Felépítésük: Működésük:

16 Sejtciklus Fogalma: Részei: interfázis, sejtosztódás Interfázis szakaszai: G1-szakasz (G0-szakasz): Sejtmag jellemzői: Sejtplazma jellemzői: S-szakasz: G2- szakasz: sejtmag és a sejtplazma jellemzői

17 Mitózis: Sejtosztódás: Lényege: Fajtái: mitózis, meiózis
Biológiai jelentősége: Így osztódó sejtek: Így keletkező sejtek: Haploid és a diploid sejt fogalma: Folyamata: Előszakasz, középszakasz Utószakasz, végszakasz

18 Meiózis: Lényege: Biológiai jelentősége: Így osztódó sejtek Így keletkező sejtek: Folyamata: I. főszakasz: Előszakasz: kromatida szakaszok kicserélődése a homológ kromoszómáknál

19 Középszakasz: véletlenszerű a kromoszóma-
párok apai és anyai kromoszó- máinak a sejt középsíkjában való elhelyezkedése Utószakasz: két kromatidás kromoszómák haladnak a sejtvégek felé = kromoszómaszám feleződés! Végszakasz: II. főszakasz: Az I. főszakaszban keletkezett 2 utódsejt mitózissal osztódik

20 Enzimek: biokatalizátorok
Felépítésük: Működésük: Jellemzőik: Elnevezésük: Hiánybetegségek: pl. tejcukorérzékenység Sejtanyagcsere: Fogalma: Összetevői: felépítő folyamatok, lebontó folyamatok Felépítő folyamatok általános jellemzői: Fajtái: autotróf, heterotróf (a szénforrás alapján) fototróf, kemotróf (az energiaforrás szerint)

21 Lebontó folyamatok általános jellemzése:
Fajtái: a közeg oxigénellátottságától függően Biológiai oxidáció: jellemzői Erjedés: jellemzői Szénhidrát anyagcsere: Fotoautotróf szénhidrát bioszintézis (fotoszintézis): Jelentősége a földi életben: Összesített reakcióegyenlete: Folyamata, szakaszai: Fényszakasz: Lényege, színhelye, energia és vegyületszükséglete

22 végtermékei, folyamata
Sötétszakasz: Színhelye, lényege, folyamata Szénhidrátok lebontása: Biológiai oxidációval: Lényege: Összesített reakcióegyenlete: Folyamata: Glikolízis: Színhelye, összesített reakcióegyenlete Citromsav- ciklus (Szent-Györgyi- Krebs- ciklus) Színhelye, lényege, összesített egyenlete Terminális oxidáció:

23 Erjedés: Színhelye, lényege, fajtái Alkoholos, illetve tejsavas erjedés folyamata Mindennapi felhasználása

24 A DNS információhordozó szerepét bizonyító kísérletek:
Baktériumtranszformáció: Griffith kísérlete, a kísérleti eredmény értelmezése Avery kísérlete, a kísérleti eredmény értelmezése Fágfertőzés: Hershy és Chase kísérlete, a kísérleti eredmény értelmezése

25 Nukleinsavak bioszintézise:
DNS bioszintézis: Lényege, anyag- és energiaszükséglete, színhelye, folyamata, jellemzői RNS bioszintézis (transzkripció): színhelye, folyamata, Fehérje bioszintézis (transzláció): Lényege: Anyag- és energiaszükséglete: Megelőző folyamatai: Sejtplazmában, sejtmagban: Színhelye:

26 Folyamata: Lánckezdés, láncnövekedés, láncbefejezés: Genetikai kódrendszer: Kód, kodon, antikodon Jártasság a kodonszótár használatában Jellemzői: Univerzális Degenerált Átfedés mentes Vesszőmentes (kihagyásmentes)


Letölteni ppt "Sejtbiológia (összefoglalás) Sejtbiológia fogalma"

Hasonló előadás


Google Hirdetések