Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OKJ - 2006. Szakmai- és vizsgakövetelmények. Szakképesítések modularizációja AB 8. 17. 55.48. 78.92. C 8. 55. 78. 92.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OKJ - 2006. Szakmai- és vizsgakövetelmények. Szakképesítések modularizációja AB 8. 17. 55.48. 78.92. C 8. 55. 78. 92."— Előadás másolata:

1 OKJ - 2006. Szakmai- és vizsgakövetelmények

2 Szakképesítések modularizációja AB 8. 17. 55.48. 78.92. C 8. 55. 78. 92.

3 3. szakképesítés 4. szakképesítés 1. szakképesítés2. szakképesítés Szakképesítések lehetséges átfedései

4

5 Vizsgált szakképesítés2. szakképesítés3. szakképesítés4. szakképesítés Szakképesítések felépítése funkcionális részekből

6 Vizsgált szakképesítés2. szakképesítés3. szakképesítés4. szakképesítés Szakképesítések felépítése átfedő részekből

7 Vizsgált szakképesítés2. szakképesítés3. szakképesítés4. szakképesítés Szakképesítés felépítése additív részekből

8 Szakképesítés csoportok Csoportokon belüli közös követelmények A BCD

9 Csoportba tartozó foglalkozások/munkakörök összevetése, a párok közötti, alap-modulcsoportot meghaladó átfedések behatárolása Kiegészítő modulcsoport Alap modulcsoport

10 Egyedi, csoportba nem tartozó foglalkozások/munkakörök összevetése 1. foglalkozás / munkakör 2. foglalkozás / munkakör 3. foglalkozás / munkakör 4. foglalkozás / munkakör 5. foglalkozás / munkakör 6. foglalkozás / munkakör 1. egyedi modulcsoport 2. egyedi modulcsoport 3. egyedi modulcsoport 4. egyedi modulcsoport 5. egyedi modulcsoport 6. egyedi modulcsoport

11 Szakképesítések követelményeinek felépítése Kiegészítő modulcsoport Alap modulcsoport Egyedi modulcsoport

12 Példa egy szakképesítés-csoport moduláris felépítésére

13 Szakmai vizsga I. Fogalmak II. A szakmai vizsga időtartama és keretei III. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei IV. A szakmai vizsga feladatai, tevékenységei, és értékelési módjai V. A vizsgaszakaszok/tevékenységek alóli felmentés feltételei

14 FOGALMAK 1. Követelménymodul A követelménymodul a szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések esetén annak egésze. A szakképesítés követelménymoduljainak összessége tartalmazza a szakképesítés valamennyi szakmai követelményét. A követelménymodulok egyes szakképesítések szakmai követelményeinek összevetése útján keletkez(het)nek, feladatkompetenciákat és tulajdonságkompetenciákat tartalmaz(hat)nak. Vizsgaszakasz A szakmai vizsga szervezési egysége. Egy vagy több, sorban következő vizsgafeladatot tartalmaz, és általában egy követelménymodulhoz van hozzárendelve.

15 FOGALMAK 2. Vizsgafeladat A szakmai vizsga tartalmi és értékelési egysége. A vizsgafeladat megfogalmazása tartalmazza a vizsgate- vékenység(ek) célját és a teljesítés meghatározó körülményeit. A vizsgafeladathoz legalább egy tevékenységet kell hozzárendelni. Követelménymodul vizsgaszakaszon belüli első vizsgafeladatának meghatározott teljesítése lehet feltétele a modul folytatásának. Komplex vizsgafeladat A komplex vizsgafeladat megoldása során a vizsgázó megha- tározó arányban gyakorlati vizsgatevékenységet végez, és te- vékenysége kiegészül egyes meghatározott kompetenciák fel- mérésére szolgáló szóbeli, interaktív, vagy írásbeli vizsgate- vékenységgel. A komplex vizsgafeladatban lehetnek olyan – célszerűen témájukat tekintve a fő feladattal összefüggő – feladatok is, amelyek elvégzése nem feltétele, nem része a fő feladat teljesítésének.

16 FOGALMAK 3. Vizsgatevékenység Vizsgafeladatban közölt cél eléréséhez szükséges, a vizsgázótól elvárt tevékenység. Egy vizsgafeladaton belül többféle párhuzamos vizsgatevékenység határozható meg. A vizsgatevékenységhez legalább egy értékelést kell hozzárendelni.

17 FOGALMAK 4. A szakképesítés célja szerinti gyakorlatai vizsgatevékenység A szakképesítés megszerzése révén végezhető munka- tevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező tevékenység (továbbiakban gyakorlati vizsgatevékeny- ség). A szakképesítés célja szerinti szóbeli vizsgatevékenység A szakképesítés megszerzése révén végezhető munka- tevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező, vizsgáztató jelenlétében folyó, jellemzően szóbeli infor- mációközléssel járó vizsgatevékenység.

18 FOGALMAK 5. A szakképesítés célja szerinti interaktív (számítógépes) vizsgatevékenység: A szakképesítés megszerzése révén végezhető munkatevé- kenységgel azonos vagy azt pontosan modellező, a köztes eredményektől is függően előre meghatározottan és automatikusan irányított, általában számítógép használata mellett végzett vizsgatevékenység. A szakképesítés célja szerinti írásbeli vizsgatevékenység A szakképesítés megszerzése révén végezhető munkatevé- kenységgel azonos, vagy azt pontosan modellező, a vizsgázó által készített, (kiegészített) papíron vagy elektronikusan rögzített vizsga- produktumot eredményező vizsgatevékenység. Arányos időtartam Az órában meghatározott maximális képzési idő 1%-a és 2%-a közé eső időtartam

19 A szakmai vizsga időtartama és keretei Követelménymodulok és vizsgaszakaszok összerendelése A vizsga időbeli terjedelme, keretei és tagolódása A vizsgaszakaszok jellemzői

20 Követelménymodulok és vizsgaszakaszok összerendelése Törekedni kell a követelménymodulhoz vizsgaszakaszt rendelni Az utolsó vizsgaszakaszt megelőzően legfeljebb 2 vizsgaszakasz rendelhető 1 követelménymodulhoz Az utolsó vizsgaszakasz valamennyi követelménymodullal összerendelhető – teljes vizsgabizottság előtt kell lefolytatni

21 A vizsga időbeli terjedelme, keretei és tagolódása –Vizsgaszakaszok száma 2-9, max. 3 nap –Egymást tevékenységében követő vizsgafeladatot tartalmaz –Követelménymodulhoz rendelendő –Maximum napi 8 óra –3 egymást követő nap esetén maximum 18 óra

22 Vizsgaszakaszok jellemzői Központilag meghatározott vizsgafeladatok – követelménymodulban meghatározottak 60%-a A követelménymodulban elért eredmények hatását a vizsga egészére (szakképesítés, rész- szakképesítés; minimum-feltétel) A vizsgaszakaszban végzett tevékenység értékelése alapján a vizsga folytathatóságának feltételei Az adott vizsgaszakaszban a vizsgatevékenység meghatározása

23 A szakmai vizsgára bocsátás feltételei Amennyiben az SZVK tartalmazza Szintvizsga Modulzáróvizsga

24 A szakmai vizsga feladatai, tevékenységei, és értékelési módjai Egy vizsgaszakaszon belül egy vagy időben egymás után elvégzendő több vizsgafeladatot, továbbá vizsgafeladatonként egy vagy egymással párhuzamos több vizsgatevékenységet kell meghatározni. Ennek alapján legyen elkészíthető a követelménymodul valamennyi – a vizsgán felmérhető – feladat- és tulajdonságkompetenciáját lefedő feladatkészlet. Ezen felül törekedni kell arra, hogy az egyes vizsgázók személyes vizsgatevékenységei lefedjék a szakképesítés legjellemzőbb munkatevékenységeit.

25 Példa a vizsgaszakaszra Férfi munkáskabát szerkesztése,szabása és összeállítása Tudja a szabásmintát elkészíteni és a meghatározott rajz szerint kiszabni a férfi munkaruhát. Rendelkezésre állnak a szükséges méretek, a műveleti leírás, valamint a feladat elvégzéséhez szükséges eszközök. Feladatok: –Gallér készítése –Zsebek készítése –Elejeszél készítése –Ujja szakasz –Akasztó –Ujja-alja készítése –Felhajtás A szakképesítés célja szerinti gyakorlati vizsgatevékenység.

26 Szakmai vizsga összegző értékelése 1. A szakképesítés megszerzéséhez valamennyi követelménymodul esetében el kell érni a modulonként megállapított elégséges szintet. Egy követelménymodul elégséges szintjének teljesítéséhez el kell érni a modul egészének és a központi meghatározású részének 50%-át, továbbá az egyes modulokra vonatkozóan a szerző által szükségesnek ítélt minimumfeltételeket.

27 Szakmai vizsga összegző értékelése 2. A szakmai vizsga összegzett teljesítménye az egyes modulokhoz tizedes törtként képzett, a modulban elért értéknek és a modul súlyának szorzatai összegeként adódik. Az ennek megfe- lelő százalékérték alapján az osztályzatokat a következőképpen kell megállapítani: elért 50% esetén elégséges (2), elért 60% esetén közepes (3), elért 70% esetén jó (4), elért 80% esetén jeles (5).

28 Példa: A szakképesítésben X modul aránya 60%, teljesítése 50% Y modulé 40%, teljesítése 80%. Összegzett értékelés: 0,6*0,5 + 0,4*0,8 = 0,30 + 0,32 = 0, 62 ; 62%, Közepes (3) A vizsgázó a szakmai vizsgáról tanúsítványt kap, melyben – akkor is ha valamelyik modul elégtelensége miatt a szakképesítést nem szerzi meg – valamennyi teljesített modulra vonat- kozóan fel kell tüntetni a modul teljesítésének (kerekített) százalékban kifejezett értékét.

29 A vizsgaszakaszok/tevékenységek alóli felmentés feltételei 1. A vizsgázó által a vizsgát megelőzően letett olyan vizsga, amely – a szakképesítés valamely követelménymoduljának teljes egészét magában foglalja, és – szervezési, felügyeleti és egyéb körülményei megfelelnek a szakmai vizsga követelményeinek( állami vizsga). Egy ilyen vizsga lehet egyébként – egy szakképzési folyamatba illeszkedő modulzáró vizsga, – a gyakorlati képzés eredményességét, illetve az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat felmérő szintvizsga, – a szakközépiskolai érettségi vizsga, – a szakiskolai 10. osztály végén letett vizsga.

30 A vizsgaszakaszok/tevékenységek alóli felmentés feltételei 2. Továbbá lehet: Az Szvk-ban meghatározott egyes modulok esetében a vizsgázó által a vizsgát megelőzően letett olyan, az Szvk-ban meghatározott feltételeknek megfelelően lefolytatott és dokumentált vizsga, amely a vizsgatevékenység szezonális jellege, helyszíne, szervezési és más körülményei következtében a szakmai vizsga többi moduljával egy időszakban nem szervezhető meg.

31 A vizsgaszakaszok/tevékenységek alóli felmentés feltételei 3. Valamint lehet: A vizsgázó által, az Szvk-ban meghatározott módon elkészített, dokumentált és aszerint értékelt tárgyi formában megjelenő produktum, pl. vizsgaremek, szakdolgozat stb. A vizsgát megelőzően az Szvk-ban meghatározott időszakban, módon, és annak megfelelően dokumentálva a vizsgázó által elkészített produktumok és elvégzett tevékenységek (pl. elvégzett gyakorlófeladatok gyűjteménye, igazolt és dokumentált munkagyakorlat stb.).

32 Összefoglalva Az OKJ 2006. kompetencia alapú, moduláris szakképzési szerkezet. A kapcsolódó vizsga alkalmas a kompetenciák mérésére és értékelésére, valamint lehetővé teszi a rendszer kimeneti (követelmény oldali) átjárhatóságát.

33 Köszönöm a figyelmet NAGY LÁSZLÓ nagy.laszlo@nszi.hu www.nszi.hu


Letölteni ppt "OKJ - 2006. Szakmai- és vizsgakövetelmények. Szakképesítések modularizációja AB 8. 17. 55.48. 78.92. C 8. 55. 78. 92."

Hasonló előadás


Google Hirdetések