Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos szakképzési tanévnyitó igazgatói értekezlet 2010/2011. tanév Tájékoztató a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról Fodor Istvánné mb. főigazgató-helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos szakképzési tanévnyitó igazgatói értekezlet 2010/2011. tanév Tájékoztató a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról Fodor Istvánné mb. főigazgató-helyettes."— Előadás másolata:

1 Országos szakképzési tanévnyitó igazgatói értekezlet 2010/2011. tanév Tájékoztató a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról Fodor Istvánné mb. főigazgató-helyettes Budapest, 2010. augusztus 27.

2 A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet Módosítás: 157/2010. (V. 6.) Korm. rendelet A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény Vonatkozó jogszabályok

3 Az RFKB-k döntését meghatározó szempontok a regionális ágazati bruttó hozzáadott értékre vonatkozó KSH adatok; az ÁFSZ által nyilvántartott regisztrált álláskereső pályakezdőkre vonatkozó adatok; a magyar munkaerőpiaci prognózisban szereplő adatok; a foglalkoztatottak FEOR és ágazat szerinti megoszlása; a döntést követő 3 éves szakiskolai kibocsátásra vonatkozó adatok.

4 Ösztöndíjas képzések régiók szerinti bontásban az RFKB-k döntése alapján

5 Az ösztöndíj forrása Az ösztöndíj forrása az MPA képzési alaprésze A 2010. évi forrás mértéke: 2.088.000.000 Ft Az ösztöndíj forrása fedezetet nyújt: A tanulók részére fizetendő ösztöndíjra, A 2,51 tanulmányi átlag alatti tanulók felzárkóztatását végző tanárok felzárkóztatási pótlékára és annak járulékaira, A lebonyolítási költségtérítésre (az igényelt ösztöndíj 2 %-ának megfelelő mértékig).

6 Ösztöndíjra jogosultak a közoktatási intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, a tanulói jogviszonyban lévő, a gazdaság által az adott régióban igényelt szakképesítést tanulók (régi/új OKJ konverziós tábla szerinti megfeleltetés), a Korm.r. 3.§ (2) bekezdésében foglaltak kivételével.

7 Nem részesülhet ösztöndíjban az a tanuló, aki 2,51 alatti tanulmányi átlageredményt ért el, évismétlő, a megismételt tanév időtartama alatt, 10 órát meghaladja az igazolatlan óráinak száma, jogerős fegyelmi büntetés alatt áll. ( a Kt. 76. § (2) bekezdés c), e) és f) pontja szerinti büntetés esetén )

8 Az ösztöndíj mértéke (tanulónként, havonta) az első szakképző évfolyam első félévében:10.000 Ft, azt követően 2,51 és 3,0 tanulmányi átlag között: 10.000 Ft, 3,01 és 3,5 tanulmányi átlag között: 15.000 Ft, 3,51 és 4,0 tanulmányi átlag között: 20.000 Ft, 4,01 és 4,5 tanulmányi átlag között: 25.000 Ft, 4,51 és 5,0 tanulmányi átlag között: 30.000 Ft. Az ösztöndíjat az iskola minden hónap 28. napjáig folyósítja a tanuló saját nevére szóló bankszámlára átutalással, azzal az eltéréssel, hogy a július és augusztus hónapra járó ösztöndíjat a szorgalmi időszak utolsó hónapjának 28. napjáig egy összegben fizeti ki

9 A finanszírozás rendszere Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat az iskola végzi. Az NSZFI az iskolával köt támogatási szerződést, melynek alapján előfinanszírozással biztosítja - az ösztöndíj, - a felzárkóztatási pótlék és annak munkáltatót terhelő járulékai, - a lebonyolítási költségtérítés fedezetét biztosító összeget igénylési időszakonként. A szerződés-kötéshez, a támogatás igényléshez és a támogatás felhasználás elszámolásához szükséges formanyomtatványok az NSZFI honlapjáról letölthetők.

10 Igénylési és elszámolási időszakok és határidők szept. 1- nov. 30-ig terjedő időszakra szeptember 15. dec. 1 – jan. 31-ig terjedő időszakra december 15. febr. 1 – máj. 31-ig terjedő időszakra február 15. jún. 1 – aug. 31-ig terjedő időszakra június 15.

11 2010. évi összesítés régiónként

12 Gyakran ismétlődő kérdések Fegyelmi büntetés - jogszabály változás! Felzárkóztatási pótlék kifizetés - csak a ténylegesen kifizetett összeg számolható el! Mi számolható el bonyolítási költségként - Részarányos bér, megbízási díj és járulékai, számlával igazolt dologi kiadás, bankköltség. - Felhalmozási kiadás nem számolható el! Fel nem használt maradvány kezelése - Nem kell visszautalni!

13 Adatszolgáltatási kötelezettség „Adatbejelentő lap” (szerződés kötéshez, adatváltozáshoz) „Igénybejelentő adatlap” „Elszámoló adatlap” A támogatási szerződés 4.2 pontja szerint minden év november 30-ig adatszolgáltatás szükséges A kitöltéshez Adobe Acrobat Reader szoftver szükséges! Postacím: NSZFI Támogatási és Bevalláskezelés Igazgatóság 1439 Budapest, Pf. 628. „Ösztöndíj”

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Fodor Istvánné fodor.istvanne@nive.hu


Letölteni ppt "Országos szakképzési tanévnyitó igazgatói értekezlet 2010/2011. tanév Tájékoztató a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról Fodor Istvánné mb. főigazgató-helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések