Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKKÉPZÉSI FÓRUM MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMOK, TÁMOGATÁSOK SZOMBATHELY, 2013. november 15. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKKÉPZÉSI FÓRUM MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMOK, TÁMOGATÁSOK SZOMBATHELY, 2013. november 15. 1."— Előadás másolata:

1 SZAKKÉPZÉSI FÓRUM MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMOK, TÁMOGATÁSOK SZOMBATHELY, november 15. 1

2 Kormányzati kezdeményezések Adókedvezmények Beruházási támogatás Bértámogatás 2

3 Kormányzati kezdeményezések Munkahelyvédelmi akcióterv 2013 Célja: a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények biztosítása a munkaadók részére. Jogszabályi alap: a évi CXLVI. törvény négy új, a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmény bevezetéséről rendelkezik. A kedvezmény alapja: a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó munkabér, de legfeljebb Ft. 3

4 Kormányzati kezdeményezések „A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése”központi munkaerő-piaci program„A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése”központi munkaerő-piaci program „Első munkahely garancia” munkaerő-piaci program„Első munkahely garancia” munkaerő-piaci program „Nyári diákmunka” munkaerő-piaci program„Nyári diákmunka” munkaerő-piaci program TÁMOP /1 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”TÁMOP /1 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” TÁMOP a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása munkaerő-piaci programTÁMOP a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása munkaerő-piaci program 2014-től az Ifjúsági garancia program (Youth Guarantee)2014-től az Ifjúsági garancia program (Youth Guarantee) Korosztályhoz nem kötött: A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó program 4

5 A „nők 40” program A „nők 40” program célja: az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó szolgálati idő megszerzése. A program célcsoportja: azon 55 év feletti nők, akik legalább 6 hónapja regisztrált álláskeresők és a 40 év szolgálati jogviszonyukhoz legfeljebb 12 hónap szolgálati idő hiányzik. A program október 15-től december 31-ig tart, ezen belül a programba vonásra és a program terhére történő kötelezettségvállalásra kizárólag év során, november 1-jétől december 31-ig van lehetőség. A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó nők munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre. 5

6 A „nők 40” program A támogatás megállapítása során havi munkabérként legfeljebb a garantált bérminimum (114 ezer Ft) 125%-a, azaz legfeljebb ,- Ft vehető figyelembe. A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 10 hónap lehet, ugyanakkor nem lehet több mint a 40 év szolgálati viszony megszerzéséhez hiányzó hónapok száma, a munkáltatónak 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia évben országosan összesen fő programba történő bevonása támogatható. A program teljes költsége 1,54 Mrd Ft, amely a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi kerete terhére kerül megvalósításra. A támogatást a területileg illetékes járási hivatal munkaügyi kirendeltségén lehet igényelni. Vas megye a január-augusztus havi létszámstatisztika alapján 23 fő programba vonására kapott lehetőséget. 6

7 Az „Első munkahely garancia” 2013 program Cél a 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, ami a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítását, az első munkahely megszerzésének elősegítését, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzését biztosítja. A program forrása:Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből biztosított 5 milliárd Ft. A program időtartama Vas megyei létszámterv 150 fő A program elemei: Munkaerő-piaci szolgáltatás Bérköltség-támogatás: A támogatás legfeljebb 6 hónapos időtartamra állapítható meg. Mértéke a munkaszerződés szerinti munkabér, valamint az azt terhelő és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a. Teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a támogatás alapjául figyelembe vehető munkabér legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a (2013- ban ez Ft/hó) max. 3 hónap: továbbfoglalkoztatási kötelezettség Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése 7

8 8

9 „A nyári diákmunka elősegítése” munkaerő-piaci program A program célja Az inaktív fiatalok száma ne növekedjen tovább. Prevenciós jelleggel-,már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is. Az önkormányzatoknál és a 100 %-ban önkormányzati fenntartású intézményekben a nyári szabadságolási időszakban jelentkező kisegítő munkaerő igényének kielégítését. A program célcsoportja nappali tagozaton tanuló diákok, életkor év között, közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. 9

10 „A nyári diákmunka elősegítése” munkaerő-piaci program A program forrása: Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből biztosított 1.5 milliárd Ft. Vas megye 34 millió Ft A program időtartama Vas megyei létszámterv 170 fő A program elemei: Munkaerő-piaci szolgáltatás Bérköltség-támogatás: A foglalkoztatás támogatása legfeljebb két hónapra, maximuma bérköltség 100 %-áig, de teljes munkaidős foglalkoztatás esetén legfeljebb Ft/fő/hó (a szakképzettséget nem igénylő munkakörök esetében csak a kötelező legkisebb munkabér összegéig) állapítható meg. 10

11 11

12 12

13 A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó program A Kormány célja a munkahelyek megvédése, új munkahelyek minél nagyobb számban történő létrehozása, ugyanakkor a kötelező legkisebb munkabér, illetőleg a garantált bérminimum reálértékének megőrzése, lehetőség szerinti emelése. Ennek a célnak a megvalósítását szolgálja a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből első félévében adódó többletterhekhez nyújtott támogatás azon 11 ágazatba tartozó munkáltatók számára, ahol magas a kötelező legkisebb munkabéren és a garantált bérminimumon foglalkoztatottak aránya, továbbá az adott ágazat foglalkoztatási helyzete és gazdasági körülményei azt indokolják. A támogatás elősegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését. 13

14 A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó program A munkaügyi központ a munkáltató részére – kérelmére – támogatást állapít meg a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum (a továbbiakban együtt: kötelező bérminimum) összege január 1. napjától bekövetkezett emelkedéséből adódó költségeinek csökkentéséhez. A támogatás forrása A Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből „A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása” előirányzatából biztosított 10 milliárd Ft. A támogatás időtartama A cég székhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja a támogatást január 1-től június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan egy összegben állapítja meg és folyósítja a munkaadó részére. 14

15 A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó program Kirendeltség Pályázatok számaTámogatás FtTámogatás fő Celldömölk ,37 Körmend Kőszeg ,33 Sárvár ,04 Szentgotthárd ,43 Szombathely ,71 Vasvár ,63 Vas megye összesen ,51 Elutasítás ,18 Részösszeg visszafizetése

16 Munkaerő-piaci adatok 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Forrás: KSH, Népszámlálás 2001., Népszámlálás

27 27

28 Forrás: KSH, Népszámlálás

29 Forrás: KSH, Népszámlálás 2001., Népszámlálás

30 Forrás: KSH, Népszámlálás 2001., Népszámlálás

31 31

32 A MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA KORCSOPORTOK SZERINT*, 2012 (%) Régió15–74 éves összesen Ezen belül 15–2425–64 éves Közép- Magyarorszá g 9,223,98,4 Közép- Dunántúl 9,823,88,7 Nyugat- Dunántúl 7,420,36,4 Dél-Dunántúl12,028,010,9 Észak- Magyarorszá g 16,638,714,8 Észak-Alföld13,935,712,0 Dél-Alföld10,528,39,2 ÖSSZESEN10,928,19,7 * A KSH munkaerő-felmérése alapján. 32

33 Forrás: KSH, Népszámlálás 2001., Népszámlálás

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 Forrás: AMS 40

41 Forrás: AMS 41

42 Forrás:VMKH MK 42

43 VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2013 / TANÉV Vas megye 75 általános iskolájában tanuló fő 8. osztályos diákjának továbbtanulási szándékát szerkesztettük összehasonlító táblázatba. 43

44 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 44


Letölteni ppt "SZAKKÉPZÉSI FÓRUM MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMOK, TÁMOGATÁSOK SZOMBATHELY, 2013. november 15. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések