Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKKÉPZÉSI FÓRUM MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMOK, TÁMOGATÁSOK SZOMBATHELY, 2013. november 15. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKKÉPZÉSI FÓRUM MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMOK, TÁMOGATÁSOK SZOMBATHELY, 2013. november 15. 1."— Előadás másolata:

1 SZAKKÉPZÉSI FÓRUM MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMOK, TÁMOGATÁSOK SZOMBATHELY, 2013. november 15. 1

2 Kormányzati kezdeményezések Adókedvezmények Beruházási támogatás Bértámogatás 2

3 Kormányzati kezdeményezések Munkahelyvédelmi akcióterv 2013 Célja: a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények biztosítása a munkaadók részére. Jogszabályi alap: a 2012. évi CXLVI. törvény négy új, a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmény bevezetéséről rendelkezik. A kedvezmény alapja: a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 Ft. 3

4 Kormányzati kezdeményezések „A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése”központi munkaerő-piaci program„A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése”központi munkaerő-piaci program „Első munkahely garancia” munkaerő-piaci program„Első munkahely garancia” munkaerő-piaci program „Nyári diákmunka” munkaerő-piaci program„Nyári diákmunka” munkaerő-piaci program TÁMOP-1.1.2-11/1 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”TÁMOP-1.1.2-11/1 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” TÁMOP 2.3.6. a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása munkaerő-piaci programTÁMOP 2.3.6. a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása munkaerő-piaci program 2014-től az Ifjúsági garancia program (Youth Guarantee)2014-től az Ifjúsági garancia program (Youth Guarantee) Korosztályhoz nem kötött: A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó program 4

5 A „nők 40” program A „nők 40” program célja: az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó szolgálati idő megszerzése. A program célcsoportja: azon 55 év feletti nők, akik legalább 6 hónapja regisztrált álláskeresők és a 40 év szolgálati jogviszonyukhoz legfeljebb 12 hónap szolgálati idő hiányzik. A program 2013. október 15-től 2014. december 31-ig tart, ezen belül a programba vonásra és a program terhére történő kötelezettségvállalásra kizárólag 2013. év során, november 1-jétől december 31-ig van lehetőség. A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó nők munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre. 5

6 A „nők 40” program A támogatás megállapítása során havi munkabérként legfeljebb a garantált bérminimum (114 ezer Ft) 125%-a, azaz legfeljebb 142 500,- Ft vehető figyelembe. A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 10 hónap lehet, ugyanakkor nem lehet több mint a 40 év szolgálati viszony megszerzéséhez hiányzó hónapok száma, a munkáltatónak 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia. 2013. évben országosan összesen 1 000 fő programba történő bevonása támogatható. A program teljes költsége 1,54 Mrd Ft, amely a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi kerete terhére kerül megvalósításra. A támogatást a területileg illetékes járási hivatal munkaügyi kirendeltségén lehet igényelni. Vas megye a 2013. január-augusztus havi létszámstatisztika alapján 23 fő programba vonására kapott lehetőséget. 6

7 Az „Első munkahely garancia” 2013 program Cél a 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, ami a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítását, az első munkahely megszerzésének elősegítését, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzését biztosítja. A program forrása:Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből biztosított 5 milliárd Ft. A program időtartama 2013.03.01-2013.06.30.Vas megyei létszámterv 150 fő A program elemei: Munkaerő-piaci szolgáltatás Bérköltség-támogatás: A támogatás legfeljebb 6 hónapos időtartamra állapítható meg. Mértéke a munkaszerződés szerinti munkabér, valamint az azt terhelő és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a. Teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a támogatás alapjául figyelembe vehető munkabér legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a (2013- ban ez 147.000 Ft/hó) max. 3 hónap: továbbfoglalkoztatási kötelezettség Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése 7

8 8

9 „A nyári diákmunka elősegítése” munkaerő-piaci program A program célja Az inaktív fiatalok száma ne növekedjen tovább. Prevenciós jelleggel-,már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is. Az önkormányzatoknál és a 100 %-ban önkormányzati fenntartású intézményekben a nyári szabadságolási időszakban jelentkező kisegítő munkaerő igényének kielégítését. A program célcsoportja nappali tagozaton tanuló diákok, életkor 16 -25 év között, közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. 9

10 „A nyári diákmunka elősegítése” munkaerő-piaci program A program forrása: Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből biztosított 1.5 milliárd Ft. Vas megye 34 millió Ft A program időtartama 2013.07.01-2013.08.31.Vas megyei létszámterv 170 fő A program elemei: Munkaerő-piaci szolgáltatás Bérköltség-támogatás: A foglalkoztatás támogatása legfeljebb két hónapra, maximuma bérköltség 100 %-áig, de teljes munkaidős foglalkoztatás esetén legfeljebb 100.000Ft/fő/hó (a szakképzettséget nem igénylő munkakörök esetében csak a kötelező legkisebb munkabér összegéig) állapítható meg. 10

11 11

12 12

13 A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó program A Kormány célja a munkahelyek megvédése, új munkahelyek minél nagyobb számban történő létrehozása, ugyanakkor a kötelező legkisebb munkabér, illetőleg a garantált bérminimum reálértékének megőrzése, lehetőség szerinti emelése. Ennek a célnak a megvalósítását szolgálja a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó többletterhekhez nyújtott támogatás azon 11 ágazatba tartozó munkáltatók számára, ahol magas a kötelező legkisebb munkabéren és a garantált bérminimumon foglalkoztatottak aránya, továbbá az adott ágazat foglalkoztatási helyzete és gazdasági körülményei azt indokolják. A támogatás elősegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését. 13

14 A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó program A munkaügyi központ a munkáltató részére – kérelmére – támogatást állapít meg a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum (a továbbiakban együtt: kötelező bérminimum) összege 2013. január 1. napjától bekövetkezett emelkedéséből adódó költségeinek csökkentéséhez. A támogatás forrása A Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből „A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása” előirányzatából biztosított 10 milliárd Ft. A támogatás időtartama A cég székhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja a támogatást 2013. január 1-től június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan egy összegben állapítja meg és folyósítja a munkaadó részére. 14

15 A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó program Kirendeltség Pályázatok számaTámogatás FtTámogatás fő Celldömölk17 3 688 393102,37 Körmend35 15 343 697449 Kőszeg15 11 255 223295,33 Sárvár41 14 804 454501,04 Szentgotthárd10 4 540 868121,43 Szombathely53 29 544 641755,71 Vasvár7 9 489 533234,63 Vas megye összesen178 88 666 8092459,51 Elutasítás8 1 058 43026,18 Részösszeg visszafizetése17 471 297 15

16 Munkaerő-piaci adatok 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Forrás: KSH, Népszámlálás 2001., Népszámlálás 2011. 26

27 27

28 Forrás: KSH, Népszámlálás 2011. 28

29 Forrás: KSH, Népszámlálás 2001., Népszámlálás 2011. 29

30 Forrás: KSH, Népszámlálás 2001., Népszámlálás 2011. 30

31 31

32 A MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA KORCSOPORTOK SZERINT*, 2012 (%) Régió15–74 éves összesen Ezen belül 15–2425–64 éves Közép- Magyarorszá g 9,223,98,4 Közép- Dunántúl 9,823,88,7 Nyugat- Dunántúl 7,420,36,4 Dél-Dunántúl12,028,010,9 Észak- Magyarorszá g 16,638,714,8 Észak-Alföld13,935,712,0 Dél-Alföld10,528,39,2 ÖSSZESEN10,928,19,7 * A KSH munkaerő-felmérése alapján. 32

33 Forrás: KSH, Népszámlálás 2001., Népszámlálás 2011. 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 Forrás: AMS 40

41 Forrás: AMS 41

42 Forrás:VMKH MK 42

43 VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2013 / 2014. TANÉV Vas megye 75 általános iskolájában tanuló 2.195 fő 8. osztályos diákjának továbbtanulási szándékát szerkesztettük összehasonlító táblázatba. 43

44 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 44


Letölteni ppt "SZAKKÉPZÉSI FÓRUM MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMOK, TÁMOGATÁSOK SZOMBATHELY, 2013. november 15. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések