Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktuális változások a szakképzésben Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2012.05.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktuális változások a szakképzésben Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2012.05."— Előadás másolata:

1 Aktuális változások a szakképzésben Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2012.05.

2 Új jogszabályok: 2011. évi CLXXXVI. szakképzési törvény 2011. évi CLXXXVI. szakképzési törvény új szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 2011. évi CLV. tv. új szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 2011. évi CLV. tv. szakmacsoportos normatívákat tartalmazó 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet szakmacsoportos normatívákat tartalmazó 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

3 Cégek problémái a gyakorlati képzéssel MKIK felmérés 2011. bonyolult, időigényes adminisztráció bonyolult, időigényes adminisztráció éves visszaigénylés esetén jelentős az előfinanszírozás éves visszaigénylés esetén jelentős az előfinanszírozás költségeink nem térülnek meg költségeink nem térülnek meg alacsony a gyakorlati órák száma alacsony a gyakorlati órák száma sok a munkafegyelmi probléma sok a munkafegyelmi probléma a tanulók elméleti és gyakorlati előképzettsége nem megfelelő a tanulók elméleti és gyakorlati előképzettsége nem megfelelő sok a tanulói hiányzás sok a tanulói hiányzás

4 Tanulószerződés 2385 db tanulószerződés módosítása, ellenjegyzése történt meg 2012.03.31. határidővel szakképzési hozzájárulás terhére a tanulói normatíva elszámolása havonta, NAV felé a hozzájárulás alapja: egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékalap 1,5 %-a (bruttó kötelezettség) a hozzájárulás alapja: egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékalap 1,5 %-a (bruttó kötelezettség)

5 Tanulószerződés Cég + tanuló köti teljes képzési időre Cég + tanuló köti teljes képzési időre Kamarai ellenjegyzés nélkül érvénytelen! Kamarai ellenjegyzés nélkül érvénytelen! Normatív elszámolás: Normatív elszámolás: - Tanulószerződéssel: visszaigénylési lehetőség - Együttműködéssel: csak elszámolás - TSZ+EM együtt: csak elszámolás lehet - Megoldás: választási lehetőség……

6 A tanulószerződés azzal a tanulóval köthető, aki a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel. a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel. A tanulószerződés tartalmát a felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. A tanulószerződés tartalmát a felek csak közös megegyezéssel módosíthatják.

7 Együttműködési megállapodás Iskola + cég köti meghatározott időre Iskola + cég köti meghatározott időre Kamarai ellenjegyzés nélkül érvénytelen szeptember 1. után! (nem lehet elszámolni) Kamarai ellenjegyzés nélkül érvénytelen szeptember 1. után! (nem lehet elszámolni) Köthető: Köthető: - Az szvk-ban előírt gyakorlati képzési idő 40%- nál kevesebb - Az szvk-ban előírt gyakorlati képzési idő 40%- nál kevesebb - Költségvetési szervnél folyó gyakorlati képzéskor - Költségvetési szervnél folyó gyakorlati képzéskor - középfokon: évközi gyakorlatra - középfokon: évközi gyakorlatra nyári összefüggő gyakorlatra nyári összefüggő gyakorlatra - felsőoktatásban: szakmai gyakorlatra

8 Pénzbeli juttatás TSZ esetén: - Egységes belső motivációs szabályozás kialakítása a vállalkozásoknál. (Ft-ban vagy a minimálbér %-ban, tanulmányi eredménytől függően) - Csak az e szerint adott juttatás szja mentes a tanulónak! - Csak bankszámlára utalható!

9 A tanulói pénzbeli juttatás tanulószerződéssel Első félévtől jár, a gyakorlati és elméleti órák arányának függvénye az alapösszeg, Minden további sikeres félévben emelni kell, a tanulószerződésben rögzített mérték és feltételek alapján.

10 Tanulói juttatások Együttműködési megállapodással összefüggő szakmai gyakorlaton: A tanulószerződésre érvényes mérték szerint havonta A tanulószerződésre érvényes mérték szerint havonta Ennek negyed része hetente Ennek negyed része hetente Minden megkezdett hét után kell fizetni Minden megkezdett hét után kell fizetni Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad

11 A tanulószerződés megszűnésének egyes esetei a tanuló sikeres komplex szakmai vizsgát tett a tanuló sikeres komplex szakmai vizsgát tett a szakképző iskolából való kizárással (a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a tanulói jogviszony megszűnésének napjáról a gyakorlati képzőt és a kamarát) a szakképző iskolából való kizárással (a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a tanulói jogviszony megszűnésének napjáról a gyakorlati képzőt és a kamarát) közös megegyezéssel közös megegyezéssel rendes felmondás esetén a felmondás közlésétől számított tizenötödik napon, rendes felmondás esetén a felmondás közlésétől számított tizenötödik napon, rendkívüli felmondás esetén a felmondás közlésének napján (A felmondást írásban kell közölni és közölni kell a szakképző iskolával és a kamarával) rendkívüli felmondás esetén a felmondás közlésének napján (A felmondást írásban kell közölni és közölni kell a szakképző iskolával és a kamarával)

12 Rendkívüli felmondással bármelyik fél megszüntetheti, ha a másik fél: A tanulószerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy A tanulószerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a tanulószerződés fenntartását lehetetlenné teszi, és emiatt lehetetlenné válik a tanuló komplex szakmai vizsgára történő felkészülése, vagy a gyakorlati képzés további biztosítása a tanuló részére. olyan magatartást tanúsít, amely a tanulószerződés fenntartását lehetetlenné teszi, és emiatt lehetetlenné válik a tanuló komplex szakmai vizsgára történő felkészülése, vagy a gyakorlati képzés további biztosítása a tanuló részére. Ha a szakképző iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idő alatt másodszor utasította a szakképzési évfolyam megismétlésére. Ha a szakképző iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idő alatt másodszor utasította a szakképzési évfolyam megismétlésére. A gazdálkodó a rendkívüli felmondást indokolni köteles, melyből a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a valódiságát és okszerűségét a gyakorlati képzőnek kell bizonyítania. A gazdálkodó a rendkívüli felmondást indokolni köteles, melyből a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a valódiságát és okszerűségét a gyakorlati képzőnek kell bizonyítania.

13 Bármelyik fél rendes felmondással akkor mondhatja fel a tanulószerződést, ha más gyakorlati képzést szervezőnél a tanuló tanulószerződéssel történő foglalkoztatása biztosított. Bármelyik fél rendes felmondással akkor mondhatja fel a tanulószerződést, ha más gyakorlati képzést szervezőnél a tanuló tanulószerződéssel történő foglalkoztatása biztosított. A tanulószerződést nem mondhatja fel: A tanulószerződést nem mondhatja fel: - a tanuló betegségének időtartama alatt - a táppénzre való jogosultság teljes ideje alatt - a terhesség ideje alatt, továbbá a szülést követő hatodik hónap végéig.

14 A mulasztás és a foglalkozási napló A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében meghatározottak szerint. / iskolai tájékoztatási kötelezettség A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében meghatározottak szerint. / iskolai tájékoztatási kötelezettség A tanuló mulasztását a gyakorlati képzést folytató szervezet is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. A tanuló mulasztását a gyakorlati képzést folytató szervezet is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. Egyidejűleg legalább három szakképző iskolával állnak tanulói jogviszonyban, úgy a mulasztás nyilvántartására és igazolására vonatkozóan a gyakorlati képzést folytató saját szabályozást készíthet. Egyidejűleg legalább három szakképző iskolával állnak tanulói jogviszonyban, úgy a mulasztás nyilvántartására és igazolására vonatkozóan a gyakorlati képzést folytató saját szabályozást készíthet.

15 A gyakorlati képzést folytató szervezet kötelezettsége a foglalkozási napló vezetésével kapcsolatban: A tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni. A tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni. Tartalmaznia kell: a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését. Tartalmaznia kell: a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését. A foglalkozási naplót a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. A foglalkozási naplót a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. Szervezet a foglalkozási naplót nem tudja bemutatni, a szakképző iskola értesíti a gazdasági kamarát, amely soron kívül ellenőrzi a gyakorlati képzőnél a foglalkozási napló vezetésére vonatkozó előírások betartását. Szervezet a foglalkozási naplót nem tudja bemutatni, a szakképző iskola értesíti a gazdasági kamarát, amely soron kívül ellenőrzi a gyakorlati képzőnél a foglalkozási napló vezetésére vonatkozó előírások betartását.

16 gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) 20 százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) 20 százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati óraszám 20 százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati óraszám 5 százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati óraszám 20 százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati óraszám 5 százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. Ha igazolatlan mulasztása nincs és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, mentesíthető az évfolyam megismétlése alól - - szakképző iskola nevelőtestülete dönt a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára. Ha igazolatlan mulasztása nincs és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, mentesíthető az évfolyam megismétlése alól - - szakképző iskola nevelőtestülete dönt a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára.

17 A gyakorlati képzést folytató szervezet köteles értesíteni a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskolát a tanuló gyakorlati képzésről való első alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor. A gyakorlati képzést folytató szervezet köteles értesíteni a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskolát a tanuló gyakorlati képzésről való első alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor. igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 10 órát, a 30 órát, az 50 órát, a gyakorlati képzést folytató szervezet a mulasztásról minden esetben újabb értesítést küld a szakképző iskolának. igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 10 órát, a 30 órát, az 50 órát, a gyakorlati képzést folytató szervezet a mulasztásról minden esetben újabb értesítést küld a szakképző iskolának.

18 Fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi 7 órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi 8 órát nem haladhatja meg. Fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi 7 órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi 8 órát nem haladhatja meg. tanuló napi képzését 6 óra és 22 óra között, folyamatosan kell megszervezni tanuló napi képzését 6 óra és 22 óra között, folyamatosan kell megszervezni Ha a napi gyakorlati képzési idő a négy és fél órát meghaladja, a tanuló részére legalább 30 perc, megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a képzési időn belül. Ha a napi gyakorlati képzési idő a négy és fél órát meghaladja, a tanuló részére legalább 30 perc, megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a képzési időn belül. A tanuló pénzbeli juttatását a tanuló részére csak banki átutalással lehet teljesíteni. A tanuló pénzbeli juttatását a tanuló részére csak banki átutalással lehet teljesíteni. tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell. tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell. hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás időarányos része illeti meg. hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás időarányos része illeti meg. tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is megilleti. tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is megilleti. betegszabadság időtartamára tanulói pénzbeli juttatásának 70%-a illeti meg. betegszabadság időtartamára tanulói pénzbeli juttatásának 70%-a illeti meg.

19 Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. Ha a tanuló a befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesíti, a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult. Ha a tanuló a befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesíti, a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult.

20 Szabadságok Tanulószerződéssel: 30/35 nap összefüggően. Tanulóval egyeztetni! Tanulószerződéssel: 30/35 nap összefüggően. Tanulóval egyeztetni! Végzős diák: Végzős diák: - tanév végén megbukott - megegyezés szerint - OKJ vizsgán bukik – meg kell szüntetni

21 A gyakorlati képzés elvei A tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséért a gyakorlati képzést szervező a felelős a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján!

22 Köszönöm a figyelmet! www.pecsikamara.hu


Letölteni ppt "Aktuális változások a szakképzésben Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2012.05."

Hasonló előadás


Google Hirdetések