Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miért és miből képezzünk munkaerőt? A szakképzési hozzájárulás hatékony felhasználásának lehetősége Eger, 2008. május 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miért és miből képezzünk munkaerőt? A szakképzési hozzájárulás hatékony felhasználásának lehetősége Eger, 2008. május 14."— Előadás másolata:

1 Miért és miből képezzünk munkaerőt? A szakképzési hozzájárulás hatékony felhasználásának lehetősége Eger, 2008. május 14.

2 Ki kötelezett szakképzési hozzájárulás fizetésére?  A szakképzési hozzájárulásról a 2003. évi LXXXVI. Törvény rendelkezik. Eszerint szakképzési hozzájárulásra kötelezett a belföldi székhelyű - Gazdasági társaság - Szövetkezet, (kivéve a lakásszövetkezet és az iskolai szövetkezet) - Állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat, egyes jogi személyek vállalata és a leányvállalat - Ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, és a szabadalmi ügyvivői iroda - Egyéni vállalkozó (az átalányadózó egyéni vállalkozó kivételével)  A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény külön nevesíti, hogy az egyéni vállalkozók esetén a szakképzési hozzájárulás alapját a munkaviszonyban foglalkoztatott személyek számára kifizetett bérköltség jelenti. Az egyéni vállalkozónak tehát a vállalkozói kivétként elszámolt összeg után nem kell szakképzési hozzájárulást fizetnie, míg a társas vállalkozónak a személyes közreműködése díjazása után igen (mivel azt nem nevesíti a törvény kivételként, és keresetnek minősül). A szakképzési hozzájárulás mértéke a számviteli törvény szerint elszámolt bérköltség ég 1,5 %-a, amely többféle módon, akár együttes igénybevételükkel is teljesíthető, a meghatározott limiteket figyelembe véve.  Jogszabályok: 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól.

3 A szakképzési hozzájárulás felhasználásának lehetőségei: 1. gyakorlati képzés megszervezésével 1. gyakorlati képzés megszervezésével 2. saját munkavállalói számára megszervezett képzéssel 2. saját munkavállalói számára megszervezett képzéssel 3. szakképző iskola, ill. felsőoktatási intézmény részére nyújtott fejlesztési támogatással 3. szakképző iskola, ill. felsőoktatási intézmény részére nyújtott fejlesztési támogatással 4. állami adóhatósághoz történő befizetéssel 4. állami adóhatósághoz történő befizetéssel

4 Befizetés az állami adóhatósághoz Az adóalany a szakképzési hozzájárulási kötelezettségét 2007. április 1-től legfeljebb 70%- áig csökkentheti a fent felsorolt tételekkel akkor, ha gyakorlati képzésben nem vesz részt. Az adóalany a szakképzési hozzájárulási kötelezettségét 2007. április 1-től legfeljebb 70%- áig csökkentheti a fent felsorolt tételekkel akkor, ha gyakorlati képzésben nem vesz részt. A kötelezettség legalább 30%-át az állami adóhatóság felé kell megfizetnie, így érdemes már előre megterveznie, és az egyes tételeket úgy kialakítania, hogy a költségei a szükséges mértéket ne haladják meg. A kötelezettség legalább 30%-át az állami adóhatóság felé kell megfizetnie, így érdemes már előre megterveznie, és az egyes tételeket úgy kialakítania, hogy a költségei a szükséges mértéket ne haladják meg.

5 Gyakorlati képzés megszervezésével A szakképzési hozzájárulási kötelezettség A szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesíthető szakközépiskolai vagy szakiskolai tanuló részére tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján, másrészt felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján nyújtott gyakorlati képzéssel teljesíthető szakközépiskolai vagy szakiskolai tanuló részére tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján, másrészt felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján nyújtott gyakorlati képzéssel Bejelentési kötelezettség NSZFI-hez. Bejelentési kötelezettség NSZFI-hez. Visszaigénylés lehetősége-akkreditált képzőhely esetén. Visszaigénylés lehetősége-akkreditált képzőhely esetén.

6 Fejlesztési támogatás nyújtása Szakképző iskola és felsőoktatási intézmény számára nyújtható fejlesztési támogatás. A fejlesztési támogatás maximum a szakképzési hozzájárulási kötelezettség 70%-a lehet szakképző iskola esetén, vagy maximum 35 %-a lehet felsőoktatási intézmény esetén. Szakképző iskola és felsőoktatási intézmény számára nyújtható fejlesztési támogatás. A fejlesztési támogatás maximum a szakképzési hozzájárulási kötelezettség 70%-a lehet szakképző iskola esetén, vagy maximum 35 %-a lehet felsőoktatási intézmény esetén.

7 Saját munkavállalói számára szervezett képzés A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves szakképzési hozzájárulás egy részét saját dolgozóik képzésére fordítsák. Az elszámolás feltételei 2007. január 1-jétől megváltoztak: a végrehajtást szabályozó 3/2004. (II.17.) OM-FMM rendeletet felváltotta a 13/2006. (XII.27.) SZMM rendelet. A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves szakképzési hozzájárulás egy részét saját dolgozóik képzésére fordítsák. Az elszámolás feltételei 2007. január 1-jétől megváltoztak: a végrehajtást szabályozó 3/2004. (II.17.) OM-FMM rendeletet felváltotta a 13/2006. (XII.27.) SZMM rendelet. Változások az elszámolási feltételekben Változások az elszámolási feltételekben Szakképzési hozzájárulás felhasználása gyakorlati képzést nem folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén 30% (!) befizetési kötelezettség az APEH által vezetett számlára.  Mikro- és kisvállalkozások esetében az elszámolható kötelezettség mértékének növekedése 33%-ról → 60%-ra.  Az elszámolhatóság feltételeként eddig meghatározott munkaügyi tanács általi döntés eltörlése.  A részben vagy egészben külső képzések megvalósítására kizárólag akkreditált felnőttképzési intézményben kerülhet sor.  Az elszámolható képzés minimális időtartama 20 óra.  Az elszámolható képzési költség résztvevőnként és képzési óránként a minimálbér 12%-a. 69000 Ft*0,12 =(8280Ft/óra/fő)  Az elszámolás feltétele az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése (február 15-ig) a székhely szerint illetékes regionális munkaügyi központ részére. (munkaügyi központ ellenőrzi!)  Az ellenőrzéshez kötelező dokumentálás. (rendelet 5. számú melléklet)

8 Fogalmak belső képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezve valósít meg. (A képzés lefolytatásához szükséges a 48/2001. (XII.29.) egyszerűsített nyilvántartásba vétel, melyet a területileg illetékes regionális munkaügyi központnál kell kérelmezni.)belső képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezve valósít meg. (A képzés lefolytatásához szükséges a 48/2001. (XII.29.) egyszerűsített nyilvántartásba vétel, melyet a területileg illetékes regionális munkaügyi központnál kell kérelmezni.) külső képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült, az Fktv. szerint akkreditált felnőttképzési intézmény (a továbbiakban: képző intézmény) közreműködésével valósít meg;külső képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült, az Fktv. szerint akkreditált felnőttképzési intézmény (a továbbiakban: képző intézmény) közreműködésével valósít meg; vegyes képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett részben belső, részben pedig külső képzéssel valósít meg.vegyes képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett részben belső, részben pedig külső képzéssel valósít meg. (A felnőttképzési szerződést a képzésre vonatkozóan a képző intézmény köti meg a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával (A felnőttképzési szerződést a képzésre vonatkozóan a képző intézmény köti meg a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával áthúzódó képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett több naptári évet érintően valósít meg.áthúzódó képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett több naptári évet érintően valósít meg. Az előző (2006.) évről áthúzódó képzések esetén az elszámolás, amennyiben a jóváhagyás megtörtént, a képzés befejezéséig a jóváhagyásban rögzített mértékben történhet. Az előző (2006.) évről áthúzódó képzések esetén az elszámolás, amennyiben a jóváhagyás megtörtént, a képzés befejezéséig a jóváhagyásban rögzített mértékben történhet.

9 Az elszámolás alapja: Az elszámolás alapja a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (Fktv.) 20. Az elszámolás alapja a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (Fktv.) 20. §-ában meghatározott felnőttképzési szerződés, vagy §-ában meghatározott felnőttképzési szerződés, vagy  a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 110. §-sa szerinti tanulmányi szerződés, vagy  a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 110. §-sa szerinti tanulmányi szerződés, vagy  a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés.  a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés.

10 Az elszámolás feltételei: A hozzájárulásra kötelezett az Fktv. 20. §-ában meghatározott felnőttképzési szerződés, az Mt. szerinti tanulmányi szerződés, vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett szakképzés esetében a következő feltételeknek együttesen megfelel: A hozzájárulásra kötelezett az Fktv. 20. §-ában meghatározott felnőttképzési szerződés, az Mt. szerinti tanulmányi szerződés, vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett szakképzés esetében a következő feltételeknek együttesen megfelel: külső képzés esetén - akkreditált felnőttképzést folytató intézményben külső képzés esetén - akkreditált felnőttképzést folytató intézményben belső képzés esetén - a gazdálkodó szervezet saját munkaszervezetén belül valósítja meg a képzést - a gazdálkodó szervezet a felnőttképzést folytató intézmények egyszerűsített nyilvántartásában szerepel ; belső képzés esetén - a gazdálkodó szervezet saját munkaszervezetén belül valósítja meg a képzést - a gazdálkodó szervezet a felnőttképzést folytató intézmények egyszerűsített nyilvántartásában szerepel ; vegyes képzés esetén mindkét ( külső és belső képzés ) előírást figyelembe kell venni; vegyes képzés esetén mindkét ( külső és belső képzés ) előírást figyelembe kell venni; a képzés a Fktv-ben, illetve a 8/2006 ( III.23. ) OM rendelet 1-4 §-ban foglaltak szerint történik, a képzés a Fktv-ben, illetve a 8/2006 ( III.23. ) OM rendelet 1-4 §-ban foglaltak szerint történik, a képzés OKJ-ben szereplő szakképesítést ad vagy nyelvi képzés; a képzés OKJ-ben szereplő szakképesítést ad vagy nyelvi képzés; a képzés minimális időtartama 20 óra, a képzés minimális időtartama 20 óra, a teljes képzési óraszám: -szakmai képzés, vagy legfeljebb 30 százaléka általános képzés, nyelvi képzés, a teljes képzési óraszám: -szakmai képzés, vagy legfeljebb 30 százaléka általános képzés, nyelvi képzés, -a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges önálló nyelvi kép, -a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges önálló nyelvi kép, a képzésre az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor; a képzésre az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor; a hozzájárulásra kötelezett teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét a hozzájárulásra kötelezett teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét

11 Az elszámolás mértéke: Az elszámolható költségek mértéke képzésben résztvevőnként és képzési óránként nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére – külön jogszabály alapján – megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének (minimálbér) 12 százalékát. (69 000 Ft * 0,12 = 8 280Ft/fő/óra) Az elszámolható költségek mértéke képzésben résztvevőnként és képzési óránként nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére – külön jogszabály alapján – megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének (minimálbér) 12 százalékát. (69 000 Ft * 0,12 = 8 280Ft/fő/óra) Az elszámolás alapja Az elszámolás alapja - belső képzés esetén: A belső kapacitások igénybevételének elszámolása képzésenként, belső elkülönített számlán és bizonylaton, tényleges önköltségen történik. - belső képzés esetén: A belső kapacitások igénybevételének elszámolása képzésenként, belső elkülönített számlán és bizonylaton, tényleges önköltségen történik. - vegyes képzés esetén: A belső és a külső képzésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. - vegyes képzés esetén: A belső és a külső képzésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. - áthúzódó képzés esetén: A hozzájárulásra kötelezett a képzés költségeit évente, a hatályos számviteli szabályoknak, valamint a képzés tárgyévében érvényes pénzügyi előírásoknak megfelelően teljesítésarányosan számolhatja el, amennyiben a képzés megkezdésének tárgyévétől kezdődően a képzés költségeit a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére évente elszámolta. - áthúzódó képzés esetén: A hozzájárulásra kötelezett a képzés költségeit évente, a hatályos számviteli szabályoknak, valamint a képzés tárgyévében érvényes pénzügyi előírásoknak megfelelően teljesítésarányosan számolhatja el, amennyiben a képzés megkezdésének tárgyévétől kezdődően a képzés költségeit a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére évente elszámolta.

12 Külső képzés esetén: a hozzájárulásra kötelezett és a képző intézmény közötti szolgáltatási szerződés és az annak alapján kiállított számla a hozzájárulásra kötelezett és a képző intézmény közötti szolgáltatási szerződés és az annak alapján kiállított számla A szolgáltatási szerződésben az OKJ-ben nem szereplő és a nyelvi képzés esetén A szolgáltatási szerződésben az OKJ-ben nem szereplő és a nyelvi képzés esetén -a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének– 8 számjegyű azonosítóját, -a hozzájárulásra kötelezett statisztikai számjelét. -a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének– 8 számjegyű azonosítóját, -a hozzájárulásra kötelezett statisztikai számjelét. A képző intézmény köteles a hozzájárulásra kötelezettnek –kötelezettsége teljesítése érdekében – átadni a következő dokumentumok cégszerűen hitelesített másolatát. : A képző intézmény köteles a hozzájárulásra kötelezettnek –kötelezettsége teljesítése érdekében – átadni a következő dokumentumok cégszerűen hitelesített másolatát. : - a külön jogszabályban meghatározott intézmény-akkreditációs tanúsítvány. - a külön jogszabályban meghatározott intézmény-akkreditációs tanúsítvány. - a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával megkötött felnőttképzési szerződés. - a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával megkötött felnőttképzési szerződés. - OKJ-ban nem szereplő, valamint nem akkreditált program alapján folytatott képzés esetén – az Fktv. 16. §-ának (2) bekezdése szerinti – képzési program. - OKJ-ban nem szereplő, valamint nem akkreditált program alapján folytatott képzés esetén – az Fktv. 16. §-ának (2) bekezdése szerinti – képzési program. - akkreditált képzés estén a program-akkreditációs tanúsítvány. - akkreditált képzés estén a program-akkreditációs tanúsítvány.

13 Elszámolásnál figyelembe vehető kiadások : Külső képzés esetén: Külső képzés esetén:  a képző intézmény képzés díja,  a képző intézmény képzés díja,  a felnőttképzési szolgáltatás díja,  a felnőttképzési szolgáltatás díja,  a vizsga- és vizsgáztatási díj,  a vizsga- és vizsgáztatási díj,  a felhasznált tankönyvek, taneszközök költségei.  a felhasznált tankönyvek, taneszközök költségei. Belső képzés esetén: Belső képzés esetén:  az oktatók részére fizetett juttatás és annak - a kifizetőt terhelő – járulékai,  az oktatók részére fizetett juttatás és annak - a kifizetőt terhelő – járulékai,  a vizsga- és vizsgáztatási díj,  a vizsga- és vizsgáztatási díj,  a felhasznált tankönyvek, taneszközök költségei,  a felhasznált tankönyvek, taneszközök költségei,  a gyakorlati képzéshez szükséges tárgyi eszközök bérleti díjának igazolt költsége,  a gyakorlati képzéshez szükséges tárgyi eszközök bérleti díjának igazolt költsége,  a gyakorlati képzés során felhasznált, a gyakorlati képzéshez szükséges anyagok igazolt költségei,  a gyakorlati képzés során felhasznált, a gyakorlati képzéshez szükséges anyagok igazolt költségei,  a képzéshez kötelezően biztosított munkaruha, védőruha költségei,  a képzéshez kötelezően biztosított munkaruha, védőruha költségei,  tananyagfejlesztés költségei,  tananyagfejlesztés költségei,  egyéb, a képzés megszervezésével önköltségek (terembérleti díjak, posta- és adminisztrációs költségek).  egyéb, a képzés megszervezésével önköltségek (terembérleti díjak, posta- és adminisztrációs költségek). Elszámolásnál figyelembe vehető kiadások Elszámolásnál figyelembe vehető kiadások Vegyes képzés esetén: Vegyes képzés esetén:  a belső képzés esetén meghatározott kiadások,  a belső képzés esetén meghatározott kiadások,  a külső képző intézmény által lebonyolított képzés díja.  a külső képző intézmény által lebonyolított képzés díja. Külső, belső, illetve vegyes képzés esetén: Külső, belső, illetve vegyes képzés esetén:  a képzéssel összefüggő igazolt utazási és szállásköltségek, amennyiben a képzés lebonyolítására nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója munkavégzési helyeként megjelölt telephelyén történik.  a képzéssel összefüggő igazolt utazási és szállásköltségek, amennyiben a képzés lebonyolítására nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója munkavégzési helyeként megjelölt telephelyén történik.

14 Elszámoláskor összeállítandó (és 5 évig kötelezően megőrzendő) dokumentáció Külső képzés esetén: Külső képzés esetén:  a képző intézmény külön jogszabályban meghatározott intézmény-akkreditációs tanúsítványának cégszerűen hitelesített másolata,  a képző intézmény külön jogszabályban meghatározott intézmény-akkreditációs tanúsítványának cégszerűen hitelesített másolata,  felnőttképzési szerződés eredeti vagy cégszerűen hitelesített másolata,  felnőttképzési szerződés eredeti vagy cégszerűen hitelesített másolata,  tanulmányi szerződés, vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötelezés,  tanulmányi szerződés, vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötelezés,  az Fktv. 16. §-ának (2) bekezdése szerinti képzési program, ha a képzés nem szerepel az OKJ-ban, vagy nem akkreditált képzési program alapján valósul meg,  az Fktv. 16. §-ának (2) bekezdése szerinti képzési program, ha a képzés nem szerepel az OKJ-ban, vagy nem akkreditált képzési program alapján valósul meg,  akkreditált képzési program alapján folytatott képzés esetén a külön jogszabályban meghatározott program-akkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolata,  akkreditált képzési program alapján folytatott képzés esetén a külön jogszabályban meghatározott program-akkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolata,  önálló nyelvi képzés elszámolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása, vagy munkaszerződése,  önálló nyelvi képzés elszámolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása, vagy munkaszerződése,  szolgáltatási szerződés,  szolgáltatási szerződés,  szolgáltatási szerződés alapján képzésenként kiállított számla,  szolgáltatási szerződés alapján képzésenként kiállított számla,  elkülönített pénzügyi elszámolás képzésenként, a 4. számú mellékletben meghatározott, külső képzés esetén elszámolható költségekről.  elkülönített pénzügyi elszámolás képzésenként, a 4. számú mellékletben meghatározott, külső képzés esetén elszámolható költségekről. Belső képzés esetén: Belső képzés esetén:  a belső képzést folytató képző intézmény egyszerűsített nyilvántartásba vételi dokumentuma,  a belső képzést folytató képző intézmény egyszerűsített nyilvántartásba vételi dokumentuma,  felnőttképzési szerződés,  felnőttképzési szerződés,  tanulmányi szerződés, vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötelezés,  tanulmányi szerződés, vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötelezés,  az Fktv.16. §-ának (2) bekezdése szerinti képzési program,  az Fktv.16. §-ának (2) bekezdése szerinti képzési program,  önálló nyelvi képzés elszámolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása, vagy munkaszerződése,  önálló nyelvi képzés elszámolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása, vagy munkaszerződése,  a felnőttképzési intézmények számára külön jogszabályban meghatározott kötelezően vezetendő dokumentumok,  a felnőttképzési intézmények számára külön jogszabályban meghatározott kötelezően vezetendő dokumentumok,  elkülönített pénzügyi elszámolás képzésenként a 4. számú mellékletben meghatározott, belső képzés esetén elszámolható költségekről tényleges önköltségen számolva.  elkülönített pénzügyi elszámolás képzésenként a 4. számú mellékletben meghatározott, belső képzés esetén elszámolható költségekről tényleges önköltségen számolva. Vegyes képzés esetén: Vegyes képzés esetén:  a külső és a belső képzés esetén meghatározott dokumentumokat.  a külső és a belső képzés esetén meghatározott dokumentumokat.

15 Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: Bejelentőlap - a rendelet 1. számú melléklete Bejelentőlap - a rendelet 1. számú mellékletea rendelet 1. számú mellékletea rendelet 1. számú melléklete Adatlap a képzésre vonatkozóan - a rendelet 2. számú melléklete Adatlap a képzésre vonatkozóan - a rendelet 2. számú mellékletea rendelet 2. számú mellékletea rendelet 2. számú melléklete A hozzájárulásra kötelezettnek a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott dokumentumokat 5 évig meg kell őriznie, ezek a következők: A hozzájárulásra kötelezettnek a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott dokumentumokat 5 évig meg kell őriznie, ezek a következők: - a Képzõ intézmény intézményi akkreditációs tanúsítványának cégszerűen hitelesített másolata, - Felnõttképzési szerzõdés eredeti vagy cégszerűen hitelesített másolata, - Tanulmányi szerzõdés vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó - a Képzõ intézmény intézményi akkreditációs tanúsítványának cégszerűen hitelesített másolata, - Felnõttképzési szerzõdés eredeti vagy cégszerűen hitelesített másolata, - Tanulmányi szerzõdés vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó Munkáltatói kötelezés, - a képzési program, ha a képzés nem szerepel az OKJ-ban, programakkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolata, - Szolgáltatási szerzõdés, - Szolgáltatási szerzõdés alapján képzésenként kiállított számla, elkülönített pénzügyi elszámolás képzésenként, a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott, külsõ képzés esetén elszámolható költségekrõl. Munkáltatói kötelezés, - a képzési program, ha a képzés nem szerepel az OKJ-ban, programakkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolata, - Szolgáltatási szerzõdés, - Szolgáltatási szerzõdés alapján képzésenként kiállított számla, elkülönített pénzügyi elszámolás képzésenként, a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott, külsõ képzés esetén elszámolható költségekrõl.

16 Ellenőrzés : Az adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplő adatok tartalmát a székhely szerint illetékes regionális munkaügyi központ ellenőrzi. Az adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplő adatok tartalmát a székhely szerint illetékes regionális munkaügyi központ ellenőrzi. Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokról a munkaügyi központ az ellenőrzést Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokról a munkaügyi központ az ellenőrzést követő 30 napon belül az ellenőrzéssel összefüggő dokumentumok megküldésével tájékoztatja követő 30 napon belül az ellenőrzéssel összefüggő dokumentumok megküldésével tájékoztatja a) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. §-a alapján teljesítő (gyakorlati képzést szervező) hozzájárulásra kötelezett esetében az NSZFI-t, a) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. §-a alapján teljesítő (gyakorlati képzést szervező) hozzájárulásra kötelezett esetében az NSZFI-t, b) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. §-a alapján teljesítő (gyakorlati képzést nem szervező) hozzájárulásra kötelezett esetében az APEH területileg illetékes igazgatóságát. b) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. §-a alapján teljesítő (gyakorlati képzést nem szervező) hozzájárulásra kötelezett esetében az APEH területileg illetékes igazgatóságát.

17 F O N T O S! ● Az új jogszabály (13/2006. (XII.27.) SZMM rend.) lényege, hogy a hozzájárulásra kötelezettnek csak adatszolgáltatást kell teljesítenie a munkaügyi központ felé, az engedélyeztetés megszűnt. Fontos változás az is, hogy tényadatokat kell közölni, ezért csak a gazdasági év lezárása után a tárgyévet követő év február 15. napjáig kell beküldeni az adatlapokat. ● Az új jogszabály (13/2006. (XII.27.) SZMM rend.) lényege, hogy a hozzájárulásra kötelezettnek csak adatszolgáltatást kell teljesítenie a munkaügyi központ felé, az engedélyeztetés megszűnt. Fontos változás az is, hogy tényadatokat kell közölni, ezért csak a gazdasági év lezárása után a tárgyévet követő év február 15. napjáig kell beküldeni az adatlapokat. ● Az adatszolgáltatás módja: ● Az adatszolgáltatás módja: - A rendelet 1.sz. melléklete szerinti „Bejelentő lap”-ból 1 db hiánytalanul kitöltött példányt, - A rendelet 1.sz. melléklete szerinti „Bejelentő lap”-ból 1 db hiánytalanul kitöltött példányt, - a 2. sz. adatlapból (Adatlap a képzésre vonatkozóan) 1-1 példányt kell beküldeni a regionális munkaügyi központ részére mindegyik tárgyévben folyó képzésről, melynek teljes, vagy részköltsége elszámolásra került a tárgyévi hozzájárulás terhére. - a 2. sz. adatlapból (Adatlap a képzésre vonatkozóan) 1-1 példányt kell beküldeni a regionális munkaügyi központ részére mindegyik tárgyévben folyó képzésről, melynek teljes, vagy részköltsége elszámolásra került a tárgyévi hozzájárulás terhére. ● Áthúzódó (két, vagy több évig tartó) képzés költségeit csak akkor lehet elszámolni, ha a képzés megkezdésének évétől kezdődően történt elszámolás. ● Áthúzódó (két, vagy több évig tartó) képzés költségeit csak akkor lehet elszámolni, ha a képzés megkezdésének évétől kezdődően történt elszámolás. ● Az áthúzódó, több évet átfogó képzésről minden évben kell benyújtani adatlapot, ha elszámolás történt az éves hozzájárulás terhére. ● Az áthúzódó, több évet átfogó képzésről minden évben kell benyújtani adatlapot, ha elszámolás történt az éves hozzájárulás terhére. ● Az útmutatóban felsorolt dokumentumokat képzésenként kell őrizni! ● Az útmutatóban felsorolt dokumentumokat képzésenként kell őrizni! Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Képzési Osztálya – Dakuné Tulipán Mariann Cím: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. Telefon: (46) 513-234, Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Képzési Osztálya – Dakuné Tulipán Mariann Cím: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. Telefon: (46) 513-234,

18 Jogszabály gyűjtemény: TÖRVÉNYEK: TÖRVÉNYEK: 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról RENDELETEK: RENDELETEK: 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól. 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól. 8/2006. (III. 23.) OM rendelet A Térségi Integrált Szakképző Központ Tanácsadó Testületéről. 8/2006. (III. 23.) OM rendelet A Térségi Integrált Szakképző Központ Tanácsadó Testületéről.

19 További információ: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Iroda www.kop-suli.hu


Letölteni ppt "Miért és miből képezzünk munkaerőt? A szakképzési hozzájárulás hatékony felhasználásának lehetősége Eger, 2008. május 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések