Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TERMOLÍZIS SZABÁLYOZÁS VITANAP TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2014. JÚNIUS 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TERMOLÍZIS SZABÁLYOZÁS VITANAP TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2014. JÚNIUS 30."— Előadás másolata:

1 TERMOLÍZIS SZABÁLYOZÁS VITANAP TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2014. JÚNIUS 30.

2 TERMOLÍZIS SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ Dr. Farkas Hilda Dr. Gosztonyi Ádám SZIE-GAEK A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

3 A piaci igények és a szükségletek, valamint a technológiai lehetőségek ismeretében egy szakmapolitikai javaslatcsomag kidolgozása Egységes, szilárd álláspont kialakítása a hőbontás, mint hulladék- hasznosítási, illetve energia, alapanyag előállítási technológia kapcsán A javaslatcsomag – megvitatása a szakmai és tudományos körökkel valamint a civil szervezetekkel – szabályozási javaslat bemutatása a döntéshozók felé A KUTATÁS CÉLJA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

4 A jelenlegi szabályozási környezet áttekintése – A hőbontásos technológiák EU és hazai jogi és gazdasági szabályozásának, engedélyeztetésének vizsgálata – A hőbontásos hulladékkezelési eljárások termékeire, azok értékesítési lehetőségeire vonatkozó gazdasági szabályozó eszközök áttekintése – Nemzetközi jogalkotási és jogalkalmazási jó gyakorlatok és problémák összegyűjtése és elemzése – Az iparjogvédelmi szabályok összegyűjtésére Szakmapolitikai javaslat csomag elkészítése – Szakmapolitikai javaslat csomag elkészítése, amely tartalmazza a pirolízissel és hasonló technológiákon alapuló hulladékkezelés végzéséhez szükséges jogszabály változásokat, azok indoklását. A KUTATÁS FÁZISAI TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

5 Jelenleg hatályos műszaki, hulladékgazdálkodási, levegőtisztasági és egyéb vonatkozó környezetvédelmi szabályozási háttér (HU, EU, USA) Az alkalmazott gazdasági szabályozó eszközök (HU, EU) A technológiákra vonatkozó speciális szabályok (HU, EU) Az iparjogvédelemmel kapcsolatos szabályok (HU, EU) Főbb szabályozási javaslati irányok – Ezek egyeztetése Záró tanulmány, benne szakmapolitikai javaslatcsomag MÉRFÖLDKÖVEK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

6 Engedélyezés Működtetés – Hulladék átvétel – Technológiai követelmények – Kibocsátások Ellenőrzés – Bevallás, adatszolgáltatás Bezárás LEGFONTOSABB MŰSZAKI SZABÁLYOK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

7 Az engedélyezés általános feltételei: a Hulladéktörvényben és egyes végrehajtási rendeletekben – A telephely engedélyezésről, a hulladék égetésről, a hulladékgazdál- kodási tevékenységek hatósági engedélyezéséről, és szükség szerint az állati hulladékokról szóló rendeletek Az engedélyezés speciális feltételei: a Környezetvédelmi törvényben megfogalmazott környezeti hatásvizsgálat, BAT, egységes környezet- használati engedély (EKHE) – Környezeti hatásvizsgálat: kötelező, (EKHE engedély) vagy a hatóság által előírt, nem EKHE köteles esetekben, ekkor előzetes vizsgálat is – függ: létesítmény jellemzői, környezeti hatás, hatásterület Az engedély tartalma: – Hulladékkezelés, vízgazdálkodás, kibocsátások ENGEDÉLYEZÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 jelentős környezeti hatás esetén

8 A hulladék átvétele: – A beérkező hulladék átvétele előtt meg kell határozni minden hulladékfajta tömegét, a hulladékjegyzék kategóriái szerint – veszélyes hulladék esetén kirakodás előtt reprezentatív minták vétele Üzemeltetés: – Salak és a tűztéri hamu összes TOC kisebb legyen, mint 3%, vagy az izzítási veszteség kevesebb legyen, mint a maradékanyag száraz tömegének 5%-a – Technológiai paraméterek: gáz hőmérséklet min. 2 mp 850 o C, 1 % szerves klórtartalom esetén 1100 o C, ettől a felügyelőség eltérést engedélyezhet Légszennyező anyagok kibocsátási határértékei: – A hulladékégetésről szóló jogszabály szerint MŰKÖDTETÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

9 Monitoring: – Az engedélyben meghatározott gyakorisággal a kibocsátások, illetve a környezeti állapot rendszeres mérése (módszerek, szabványok) Telephelyi nyilvántartás: – A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló rendelet szerint, a hulladékkezelőre vonatkozóan Adatszolgáltatás: – HIR, LAIR, (FAVI) szerint Hatósági ellenőrzés: – Bevallások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés ELLENŐRZÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

10 Az Ipari Kibocsátások Irányelv alapján: – 2013 január 7. után: engedélyhez alapállapot jelentés – Minimálisan tartalmazza a terület aktuális, esetleg korábbi használatával kapcsolatos információkat, a mérésekkel kapcsolatos információkat kiindulási és aktuális állapotra – Bezárás alkalmával végpállapot jelentés – Ha szükséges, kármentesítési kötelezés, az aktuális és jóváhagyott jövőbeni területhasználatra tekintettel BEZÁRÁS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

11 A hulladék keletkezésével kapcsolatos gazdasági szabályozók – Termékdíj, kötelező betétdíj, (bányajáradék, kitermelési járulék) A hulladék kezelésével kapcsolatos gazdasági szabályozók – Lerakási járulék, környezetterhelési díj, pénzügyi biztosíték és céltartalék képzés A késztermékre vonatkozó gazdasági szabályozók – Jövedéki szabályozás – Zöld áram átvétel GAZDASÁGI SZABÁLYOZÓK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

12 AZ ALAP PROBLÉMA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Termolízis KÁT Égetés IPPC IED Hulladék szabályozás Jövedéki szabályozás Termékdíj

13 A szabályozási lehetőségeknek a felsorolása, amelyek megkönnyíthetik a pirolízis előnybe részesítését, a pirolízis hazai elterjedésének elősegítését. A szabályozási javaslat célja olyan szabályozási elemek felvetése, amelyek külön-külön előrelépést jelentének, együtt pedig kifejezetten támogatnák a pirolízis elterjedését. Igyekeztünk figyelembe venni a szabályozási elveket, mind közjogi, mind környezeti jogi szempontból. Olyan szabályozási javaslat nyilvánvalóan kizárásra kerülhet, amely a szabályozási elvekkel ellentétben áll. (Pl. a pirolízis egyáltalán ne legyen engedély, vagy bejelentés köteles). Nem vettük figyelembe a vélt politikai realitásokat, a költségvetés szempontjait, illetve véglegesként eldönteni szándékozott szakpolitikai álláspontokat (a szabályozási javaslat igyekszik „feszegetni a határokat”). A SZABÁLYOZÁSI JAVASLAT - CÉL TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

14 I.Javaslat: a pirolízis gáz hulladék státuszának megszűnésére vonatkozó kritérium rendszer kidolgozása II.Javaslat: a pirolízis olaj hulladék státuszának megszűnésére vonatkozó kritérium rendszer kidolgozása vegyipari feldolgozás céljából III.Javaslat: a pirolízis olaj hulladék státuszának megszűnésére vonatkozó kritérium rendszer kidolgozása energetikai felhasználás céljából IV.Javaslat: a Ht. 15. § (4) bekezdése utolsó mondatának törlése „veszélyes hulladékot kizárólag veszélyes hulladék égetőben lehet kezelni” FOGALOM, ALAPVETŐ SZABÁLYOK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

15 V.Javaslat: A pirolízis, mint tevékenység sajátosságaira tekintettel meg kell határozni, hogy a pirolízis tevékenység milyen technikai feltételek között végezhető, meg kell határozni, hogy ezek a feltételek mennyiben különbözőek, illetve azonosak a hulladékégetéssel kapcsolatos szabályozásban meghatározott technikai feltételekkel. VI.Javaslat: Meg kell határozni, hogy a pirolízis üzem üzemeltetésének, milyen környezeti kibocsátási feltételeknek kell megfelelnie. Az Égetés rendeletben kapna egy fejezetet FOGALOM, ALAPVETŐ SZABÁLYOK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

16 A Ht.-ben szereplő felhatalmazás nem egyértelmű, mivel szerepel benne a „kritérium” szó (ezt egyértelműen a hulladék státusz megszűnésének műszaki előírásaival kapcsolatban használják), miközben a helyes szóhasználat „feltétel” lehetne VII.Javaslat: a Ht. 88. § (1) bekezdése 29. pontjának módosítása a következők szerint: – a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására vonatkozó részletes feltételeket, valamint a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatos tanúsítás rendjét, a tanúsításra jogosult szervezetekre vonatkozó szabályokat” VIII.Javaslat: a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására vonatkozó részletes feltételek tartalmi elemeire az alábbiak szerint: – Az eljárás kezdeményezése – A kritériumok tartalmi követelményei – A kritériumok véleményezésében résztvevők köre – A műszaki javaslat elfogadásának rendje HULLADÉK STÁTUSZ VÉGE TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

17 IX.Javaslat: a Ht. 88. § (2) bekezdése egészüljön ki a következővel: 9. a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására vonatkozó részletes kritériumokat X.Javaslat: a Ht. 10. § (4) bekezdését javasoljuk az alábbiak szerint: „A hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert az arra feljogosított tanúsító szervezet legalább három évente ellenőrzi.” AZ EOW-HEZ SZÜKSÉGES HT. MÓDOSÍTÁSOK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

18 XII.Javaslat: Meg kell vizsgálni, hogy az egyes engedélyezési fajták közül melyik esetében, milyen egyszerűsítés képzelhető el. Ennek kidolgozására később fog sor kerülni ADMINISZTRATÍV KÖNNYÍTÉSEK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

19 XIII.Javaslat: A környezetvédelmi hatóság döntése alapján a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek körében a pirolízis csak 50t/nap kapacitás fölött legyen hatásvizsgálat köteles XIV.Javaslat: Amennyiben a pirolízis eredményeként létrejött anyag terméknek minősül, a termék felhasználásához szükséges üzem működtetése esetén az engedélyeztetési feltételek könnyítése javasolt. XV.Javaslat: az egységes környezethasználati engedélyezés megadása esetén a környezethasználónak ne kelljen külön vízjogi létesítési, illetve üzemeltetési engedélyt kérnie, hanem az vízjogi szabályokat, a hulladékkezelési engedély szabályainak megjelenítése mintájára az egységes környezethasználati engedély tartalmazza XVI.Javaslat: külön jogszabály kerüljön kiadásra, amely megállapítaná a kis kapacitású (50t/nap alatt) pirolízis tevékenység esetén kötelezően betartandó feltételeket XVII.Javaslat: a kis kapacitású (50t/nap alatt) pirolízis tevékenység esetén kerüljön eltörlésre a telepengedély kötelezettség, továbbá meg lehet szüntetni az igazgatás szolgáltatási díj fizetési kötelezettséget is. ENGEDÉLYEZÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

20 Amennyiben sajátos szabályok kerülnek megfogalmazásra a hulladék égetés szabályaihoz képest (lásd: V. és VI. Javaslat), akkor ezen szabályok körében egyszerűbb engedélyeztetési feltételek is megfogalmazásra kerülhetnek. XVIII.Javaslat: az égetés rendeletbe kerüljenek egyszerűbb engedélyeztetési feltételek ÉGETŐS RENDELET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

21 a pirolízis útján előállított üzemanyag és tüzelőanyag mennyisége nem jelentős, és várhatóan nem is lesz összemérhető az így előállított mennyiség az elsődleges energiahordozókéval ennek okán a költségvetési bevétel minimális, azonban fölösleges adminisztrációs terhet jelent azon keveseknek, akik ezt az eljárást alkalmazzák a javaslat szolgálná a fenntarthatóság elveit, miszerint segítené a másodlagos tüzelőanyagok előállításának és felhasználásának növekedését az elsődleges energiaforrásokkal szemben XIX.Javaslat: a pirolízis tevékenység eredményeként létrejött termék kerüljön ki a jövedéki szabályozás hatálya alól GAZDASÁGI SZABÁLYOZÓK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

22 A termékdíj törvény 16. §-a előírja, hogy: – Az anyagában történő hasznosítás mértéke termék- és anyagáramonként legalább 75%-ot el kell érjen, termék- és anyagáramonként az energetikai hasznosítás legfeljebb 25%-os arányban vehető figyelembe. XX.Javaslat: termékdíj szabályozás keretében kerüljön megemelésére a hasznosítás keretében elismerhető energetikai hasznosítás részaránya egyes hulladék áramonként legalább arra a szintre, amelyet az egyes EU hulladékhasznosítási célértékek az anyagában történő hasznosítási arányra tekintettel megengednek A hulladékból előállított termék gyártása során képződő maradékok lerakása után kell lerakási járulékot fizetni, miközben a törvény a nem veszélyes termelési hulladékok lerakását teljes mértékben mentesíti a járulék fizetés alól. XXI.Javaslat: a pirolízis tevékenység eredményeként létrejött maradék anyagok lerakása esetén ne kelljen lerakási járulékot fizetni GAZDASÁGI SZABÁLYOZÓK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

23 XXII.Javaslat: kerüljön korlátozás alá a gumi hulladék hasznosítási célú felhasználása a lerakókban XXIII.Javaslat: kerüljön bevezetésre az energetikai hasznosítás esetén az átadási jegyzőkönyv, amely tartalmazza a beszállított hulladék égetés szempontjából legfontosabb szennyező paramétereit. PÉNZ PÉNZ PÉNZ! GAZDASÁGI SZABÁLYOZÓK TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015


Letölteni ppt "TERMOLÍZIS SZABÁLYOZÁS VITANAP TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2014. JÚNIUS 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések