Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hellenizmus kora (Kr.e. III-I.sz.).  Alexandrosz váratlan †  a birodalmat is váratlanul éri  Harc az utódlásáért  bomlásnak indul  Örökösök (diadokhoszok)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hellenizmus kora (Kr.e. III-I.sz.).  Alexandrosz váratlan †  a birodalmat is váratlanul éri  Harc az utódlásáért  bomlásnak indul  Örökösök (diadokhoszok)"— Előadás másolata:

1 A hellenizmus kora (Kr.e. III-I.sz.)

2

3  Alexandrosz váratlan †  a birodalmat is váratlanul éri  Harc az utódlásáért  bomlásnak indul  Örökösök (diadokhoszok) - háborúi egymás ellen  323-301  Ipszosz ütközet zárja le a hadakozást  Utódállamok létrejötte  Egyiptom  Ptolemaioszok birodalma  Kis-Ázsiától Mezopotámián át Indiáig  Szeleukidák birodalma  Pergamon kiválása  az I. századra felbomlik Szeleukidák bir.  Makedónia  Antigonidák birodalma  görög területek leválnak A hellenisztikus államok kialakulása

4 A hellenisztikus államok a III. század közepén illetve az I. század elején. Jól látható a területi változások!!!

5  A keleti és a görög kultúra összeolvadása  jelentős gazdasági fellendülést eredményez  Városi élet fejlődése  árutermelés, pénzgazdálkodás  kereskedelem fejlődése  Társadalom élén - despotikus királyi hatalom  Támasza a papi, katonai, hivatalnok arisztokrácia  földadomány  Termelést rabszolgák (kl.) - függő helyzetű szabadok végzik  A hellenisztikus államok érdekessége  görög lakosságú városok  kiváltságot élveztek  kir. támasza  Az uralkodó fő támasza azonban a A hellenisztikus gazdaság és társadalom hadsereg

6  A hellenizmus a kultúra területén alkotta a legmaradandóbbat  görög tud. gondolkodás + kelet tudása  szakosodás megjelenése  Gazdaság közp.-i áthelyeződése  műveltség is keletre helyeződnek  poliszdemokráciák   királyi udvarok  Filozófia (bölcselet) - jelentős változás  Polisz az emberi sors irányítható  Polisz   úgy érzik a végzet játékszereivé válnak  két irányzat alakul ki   Epikurosz  Zenon - sztoikusok Az élet kellemes oldala a sors elfogadása Tudomány, művészet, hitvilág

7 Ókori világ 7 csodája közül az alexandriai világítótorony volt az egyetlen, amely esztétikai szépségén és építészeti elegan- ciáján túl gyakorlati funkciót is betöltött. A tengerészeknek ál- landó biztonságot nyújtott a ki- kötőbe való visszatérésre. A kü- lönböző korok építészeinek ezen felül sokkal többet jelen- tett, hisz sokáig a világ legma- gasabb épülete volt. A tudóso- kat pedig a torony tetején talál- ható varázslatos tükör bűvölte el, amelynek tükröződését több mint 50 km-ről látni lehetett.

8 Eratoszthenész világtérképe, aki az alexandriai könyvtár igazgatójaként sokoldalú tudományos tevékenységet folytatott

9 Belvedere-i Apollo Seated Bronze Boxer, by Apollonios of Athens

10 The Farnese Bull Group, by Apollonius of Tralles and brother Tauriscus

11 A rodoszi Lindoszból származott, Lüszipposz tanítványa volt. Főműve az ókori világ hét csodájának egyike, a Rodoszi Kolosszus volt. A szobor Héliosz napistent ábrázolta, 32 m magas volt, s a rodosziak felszabadulást jelentő győztes csatájuk emlékére emelték védőistenüknek. 12 évi munkával, Kr. e. 290-ben állították fel.

12 Laokoón trójai papot és két fiát egy kígyó halálos szorításában ábrázoló márvány szoborcsoport

13 Pergamon városának rekonstrukciója … És a berlini múzeumban felállított pergamoni Zeusz oltár

14  Régi világ   régi istenekben való hit is   Újak keresése  Kezdet: Hadvezérek, uralkodók istenítése (keleti hagyomány)  nem oldottak meg semmit  új istenek keresése  Misztériumvallások előretörése  biztonság, megváltás, túlvilági boldogság ígérete  Beavató szertartások   Mithrász, Ízisz kultusz, és a későbbi keresztény vallás örök élet ígérete

15  Életszemlélet változása  politikai élet  családi élet kerül előtérbe  százados gazd. fejlődés  jólét  család világa fontosabb  már  irányítója sorsának  Filozófiája újplatonista irányzat  jó  rossz szétválasztása  szeretet hirdetése  kereszténység előfutára  Zsidó diszpóra hellenizálódása  segíti kereszténység későbbi megjelenését

16 Mithrász illetve az Ízisz kultusz jelképei

17  19/1; 19/2; 19/3; 19/4; 19/5;


Letölteni ppt "A hellenizmus kora (Kr.e. III-I.sz.).  Alexandrosz váratlan †  a birodalmat is váratlanul éri  Harc az utódlásáért  bomlásnak indul  Örökösök (diadokhoszok)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések