Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Várháborúk A királyi Magyarország és a hódoltság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Várháborúk A királyi Magyarország és a hódoltság."— Előadás másolata:

1 Várháborúk A királyi Magyarország és a hódoltság

2 Temesvár Lippa Az 1552-es hadjárat  A gyalui szerződés érvényesítése  1551 Castaldo kísérlete  a török válasza  1552-es nagy hadjárat  Bosszú Erdély elszigetelése a két országrész szétválasztása  Két irány  Főerők Ali budai pasa Temesvár Veszprém, Drégely Szolnok Nógrád, Szécsény Eger Hollókő, Buják A két sereg Szolnok alatt egyesül   Eger - a „Felvidék kapuja”

3 Szolnok Eger  Temesvár  Losonczy István Temesi ispán  Drégely  Szondi György 150 fős védősereg  Szolnok  Nyáry Lőrinc  Eger - a „Felvidék kapuja”  Dobó István Sikeres védelem, a védők helytállása  Temesvár, Drégely, Szolnok katonáinak kitartása  A török terve nem sikerült Az 1552-es hadjárat

4 Szigetvár ’66-os hadjárat Gyula  1566 - a török ismét Eger ellen indul  a szultán változtatott tervén  és a Zrínyi M. védte Szigetvár ellen vonul  A utolsó csepp vérükig védik a várat  számos kirohanás, megzavarták és meg is tépázták a török sereget  Szept. 5. éjjel meghal Szulejmán  Zrínyiék végső kirohanása  hősi halál  A császár, II. Miksa 100 ezer fős serege  Győrnél áll...  A másik sereg  Gyula elfoglalása

5 XVI. századi várostrom … …és szünete A XVI. századi jobbágyság e- gyik legsúlyo- sabb terhe: a várépítkezés

6 A törökök a megerősített végvárrendszert 1543-66. között 3x támadták Az 52-es és 66-os volt Szulejmán legnagyobb ilyen jellegű vállalkozása  Szulejmán † után  patt helyzet alakul ki  Drinápolyi béke  rögzíti a status quo-t  évi adó A béke következménye  Nincs „béke” Állandósulnak a portyák, párviadalok mindkét részről

7 Végváriak párbaja Török foglyok

8 Török portyázók Huszárvirtus (Báry Péter) Keresztények rajtaütése törökökön

9 A mindennapok képei

10  Az ország nyugati és északi része  betagozódik a Habsburg Birodalomba  Megköveteli az egységes irányítást  Egységes kormányszerveket hoz létre (BÉCS)   nádori intézményt  Helytartóság (kir. helytartó)   Udvari Kancellária  m. Kancellária  Udvari Kamara  m. Kamara  Udvari Haditanács   m. Haditanács  Főkapitányság !!!kormányzat.ppt!!!kormányzat.ppt A királyi Magyarország

11  Palánkvárak,  agyag, gerendaváz, vessző- nyalábok, külső tapasztással  A várak: védelem irányítói  hadjáratok felfogása  felmentő sereg híján sorsuk megpecsételődik: lásd Szigetvár A védelem  Védelem a törökkel szemben  6 főkapitány  100 végvár és 15-20 ezer katona  A várak típusai  Kővárak, óolasz bástya, valamint  modern un. Újolasz, „füles bástyák” Bástya típusok

12  A politikai és igazgatási rendszer átalakul  megerősödik a rendiség  kir. udvar  országban  rendi intézményrendszer átvészelte  ogy.  adómegajánlás joga  nemesi vm.  állami élet jelentős része  közép- és alsófokú bíráskodás, közigazgatás, adószedés  belügyekben a rendek nagyobb önállósággal bírnak (rendi dualizmus)  A nemesi társadalom militarizálódik !!!Familiáris,Szervitor.ppt!!!Familiáris,Szervitor.ppt  Főnemesség szerepe , nemességé  (ogy. csak képviselet)  Főnem.: várak, magánhadsereg (familiárisi, szervitori rendszer) Az uralkodó és a rendek

13  A török birodalom legészakibb tartománya  katonai alapon rendezkedik be  Közigazgatási  Vilajetek - élükön a pasa - a budai pasa a szultán helytartója is  Szandzsák - élükön a bég  Fontosabb hivatalok  Defterdár - adóügyek  Mufti - egyházjogász  Kádi - bíró AHódoltság A Hódoltság Kádi Török főtisztviselő

14  A meghódított föld a rajta élőkkel (a rájákkal) együtt a szultáné  Ebből kaptak szolgálati földet a  a tisztviselők és a lovas katonák  A szolgálati birtok  örökíthető  rablógazdálkodás  Tulajdonformák  Szultáni föld (szultáni hász)  a legjobb minőségű földek  Szolgálati birtok - két forma  Hivatali, szolgálati birtok, nem tulajdonos, csak a föld jövedelmével rendelkezett  Katonai, szpáhi birtok - katonáskodáshoz rendelt, szolgálati bir- tok,  örökölhető  rablógazdálkodás alakult ki

15  A birtok nem örökölhető  rablógazdálkodás  Tulajdonformák  Szultáni föld (szultáni hász)  Szolgálati birtok - két forma  Hivatali birtok - szolgálati birtok, nem tulajdonos, csak a föld jövedelmével rendelkezett, a földdel nem.  Katonai szpáhi birtok - katonáskodáshoz rendelt, szolgálati birtok, nem örökölhető, emiatt rablógazdálkodás alakult ki, nem érdekelt a befektetésben  A lakosok pénzzel és terménnyel szolgáltak a földesuruknak. Pénzben fizették a kapuadót (50 akcsé értékben). Az állami adók közül a legfontosabb a harádzs, melynek összege szintén 50 akcsé volt. Jelentős teher volt az állami robot (pl. postaszolgálat ellátása, hajóvontatás, várépítés)

16 SzpáhiTopcsiJanicsár Török katonák

17 Defter jegyzék Török tisztségviselők Janicsár Agák

18 Defterdár ülésterme Isztambulban

19

20


Letölteni ppt "Várháborúk A királyi Magyarország és a hódoltság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések