Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összefoglaló a Szlovák pénzügyi és adózási előírásokról Janok Júlia mérlegképes könyvelő Losonc, 2005. szeptember 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összefoglaló a Szlovák pénzügyi és adózási előírásokról Janok Júlia mérlegképes könyvelő Losonc, 2005. szeptember 27."— Előadás másolata:

1 Összefoglaló a Szlovák pénzügyi és adózási előírásokról Janok Júlia mérlegképes könyvelő Losonc, szeptember 27.

2 Zhrnutie slovenských daňových a finančných predpisov Ing. Júlia Janoková bilančný účtovník Lučenec, 27. september 2005

3 A szlovák adórendszer - törvények Jövedelemadó Adó a hozzáadott értékből = ÁFA Fogyasztási adók = Jövedéki adók Helyi adók Az adók és illetékek kezelése

4 Daňový systém na Slovensku - zákony Daň z príjmu Daň z pridanej hodnoty Spotrebné dane Miestne dane Správa daní a poplatkov

5 595/2003 sz. törvény a jövedelemadóról Alapvető rendelkezések Természetes személy és egyéni vállalkozó jövedelmének adózása Jogi személy adózása Közös rendelkezések Az adószedés és adófizetés Közös, átmeneti és záró rendelkezések

6 Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov Základné ustanovenia Daň fyzickej osoby Daň právnickej osoby Spoločné ustanovenia Vyberanie a platenie dane Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

7 222/2004 sz. ÁFA törvény Jövedéki adók 98/ kőolaj 104/ bor 105/ szesz 106/ dohánytermékek 107/ sör

8 Zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH Spotrebné dane č. 98/ z minerálneho oleja č. 104/ z vína č. 105/ z liehu č. 106/ z tabakových výrobkov č. 107/ z piva

9 582/2004 sz. törvény - Helyi adók Ingatlanadó - telekadó, épületadó, lakás és nemlakáscélú helység adója Kutyaadó Közterület használati adó Adó a szállásnyújtás után Adó az eladási automaták után Adó a játékautomaták után Adó - az autó behajtása és tartózkodása a történelmi városközpontban Helyi illeték a hulladék után Gépjárműadó

10 Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach Daň z nehnuteľností - z pozemkov, zo stavieb, z bytov a nebytových priestorov Daň za psa Daň za úžívanie verejného priestranstva Daň za ubytovanie Daň za predajné automaty Daň za nevýherné hracie prístroje Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Miestny poplatok za komunálne odpady Daň z motorových vozidiel

11 További adózással kapcsolatos témák 511/1992 sz. törvény - Az adók és illetékek kezelése Nemzetközi adózás Utiköltségek

12 Ďalšie témy v súvislosti so zdaňovaním Zákon č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov Medzinárodné zdaňovanie Cestovné náhrady

13 Egészségügyi és szociális biztosítás alkalmazott munkáltató Egészségügyi alap 4,0% 10,0% Szociális alapok betegbiztosítás 1,4% 1,4% öregségi nyugdíjbiztosítás 4,0% 14,0% rokkantsági nyugdíjbiztosítás 3,0% 3,0% balesetbiztosítás - 0,8% munkanélküliség - biztosítás 1,0% 1,0% garanciaalap - 0,25% tartalékalap - 4,75% összesen 13,4% 35,2%

14 Zdravotné a sociálne poistenie zamestnanec zamestnávateľ Zdravotný fond 4,0% 10,0% Sociálne fondy nemocenské poistenie 1,4% 1,4% starobné dôchodkové poistenie 4,0% 14,0% invalidné dôchodkové poistenie 3,0% 3,0% úrazové poistenie - 0,8% poistenie v nezamestnanosti 1,0% 1,0% garančné poistenie - 0,25% rezervný fond - 4,75% spolu 13,4% 35,2%

15 Bérszámfejtés - általános példa Bruttó bér Sk Levonások az alapokba Sk Adó Sk Nettó bér Sk Bruttó bér Sk Munkáltató az alapokba Sk 0,6% munkáltatói szociális alap 105 Sk Munkáltató hozzájárulása az étkezéshez 550 Sk Munkáltatónak a költségei Sk

16 Výpočet mzdy - všeobecný príklad Hrubá mzda Sk Odvody do fondov Sk Daň Sk Čistá mzda Sk Hrubá mzda Sk Zamestnávateľ do fondov Sk 0,6% do sociálneho fondu 105 Sk Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 550 Sk Celkové náklady zamestnávateľa Sk

17 Számviteli és könyvelési témák 431/2002 sz.törvény a könyvelésről Számviteli eljárások lízing

18 Témy z oblasti účtovníctva Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve Postupy účtovania pre podnikateľov lízing

19


Letölteni ppt "Összefoglaló a Szlovák pénzügyi és adózási előírásokról Janok Júlia mérlegképes könyvelő Losonc, 2005. szeptember 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések