Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGON a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGON a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján."— Előadás másolata:

1 KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGON a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján

2 A JELENLEGI HELYZET – 2010. december 31-ig az alábbi intézmények működnek jogszerűen, engedéllyel Magyarországon Anglia Ruskin University (Budapesti Gazdasági Főiskola) Buckinghamshire Chilterns University College (Számalk Nyílt Gazdasági Iskola) Case Western Reserve University of Cleveland (Nemzetközi Menedzser Központ ) Central European University, New York Champlain College (New College International Oktatási Kft. ) Fernuniversität Gesamthochschule – in Hagen ------ Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (Pápai Református Teológiai Akadémia)

3 Jelenlegi helyzet (folyt.) Liverpool John Moores University (Szolnoki Főiskola) McDaniel College (korábban: Western Maryland College) - ------- Oxford Brookes University (International Business School Budapest) Swinburne University of Technology (New College International Oktatási Kft. ) University of Durham (Számalk Open Business School) University of Hertfordshire (Számalk Rendszerház Rt. Oktató és Konzultációs Központ) University of San Francisco (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) University of Sunderland (Számalk Open Business School)

4 Folyamatban lévő eljárások Schiller International University Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) - BGF

5 Az új eljárás Liberalizált terület Kérelemre induló eljárás Ügyintézési határidő: 30+30 nap (+ szakértői vélemények) Feltételek: abban az államban ahonnan származik ÉS abban az államban ahonnan származik felsőoktatási intézménynek elismerik ÉS az általa kiadott oklevelet felsőoktatási oklevélnek ismerik el. E két feltételt hitelt érdemlően bizonyítani kell.

6 Közös képzés Magyar felsőoktatási intézmény külföldi felsőoktatási intézménnyel a következő feltételek együttes fennállása esetén folytathat magyar vagy külföldi, illetve közös oklevél kiállításához vezető közös képzést (MAB): a felsőoktatási intézmények jogosultak a képzés folytatására, a képzés megszervezésében az érintett felsőoktatási intézmények megállapodtak, az érintett felsőoktatási intézmények abban az államban, amelyben a székhelyük van, államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősülnek, a kiállított oklevél az érintett országok belső joga szerint felsőoktatásban kiállított oklevélnek minősül, a megállapodásból egyértelműen kiderül, hogy melyik magyar alap-, mesterképzés, doktori képzés vagy szakirányú továbbképzés követelményeinek felel meg a közös képzés. A Magyar Köztársaság területén működő külföldi felsőoktatási intézmény részére - ha nemzetközi szerződés másképp nem rendelkezik - államilag támogatott hallgatói hely nem biztosítható.

7 Engedélyezés I. (az intézmény) A kérelem indoklása (max. 1 oldal) Akkreditáló szervezet neve, akkreditáció időpontja, tartama. A külföldi értékelés / akkreditáció zárójelentésének nyilvános része (ha volt) másolata és annak nem hiteles fordítása, továbbá ha interneten elérhető, az elérhetőség. A működtetni kívánt magyarországi intézmény organogramja. A külföldi intézmény organogramja, megjelölve a magyarországi képzés kapcsolódását ahhoz. A magyarországi infrastruktúra rövid (1-2 oldalas) leírása A magyarországi képzésszervezés személyi hátterének leírása A magyarországi együttműködő partnerrel kötött szerződés egy eredeti példánya A külföldi intézmény működési engedélyének másolata és nem hiteles fordítása A külföldi intézmény felsőoktatási intézményi státuszát biztosító jogszabály és annak nem hiteles fordítása A külföldi intézmény állami elismerését igazoló dokumentum(ok) másolata és nem hiteles fordítása. A külföldi intézmény okleveleinek állami elismerését igazoló dokumentum(ok) másolata és nem hiteles fordítása.

8 Engedélyezés II. (a képzés) Megtagadható a működési engedély megadása, ha a külföldi oklevél végzettségi szintjének, vagy az oklevél által tanúsított szakképzettségnek a magyarországi elismerésére nincs lehetőség (MEIK). A képzési cél, a képzés tanterve (tantárgyak megnevezése, óra- és kreditszáma, rövid tematikája) A képzés kimeneti kompetenciáinak felsorolása Az oktatásban részt venni szándékozó oktatók felsorolása, feltüntetve végzettségüket szakképzettségüket, tudományos fokozatukat, annak tudományágát, foglalkoztatási típusukat, felsorolva legjelentősebb publikációikat (max. 10. db) és/vagy gyakorlati tevékenységüket Az oktatásban részt vevők nyilatkozata arról, hogy az intézmény működése esetén az oktatást vállalja és milyen jogviszonyban (munkaviszony, szerződés, stb.)

9 Engedélyezés II. (a képzés) – folyt. 1. Az oktatásban részt vevők nyilatkozata arról, hogy mely magyarországi vagy Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézménnyel állnak munkaviszonyban (közalkalmazotti jogviszonyban). A kiadandó oklevél mintájának másolati példánya. A kiadandó oklevél állami elismerését igazoló dokumentum(ok) másolata és nem hiteles fordítása.

10 Engedélyezés II. (a képzés) – folyt. 2. A képzés során megszerzendő kreditek száma A képzés szintje, A képzésre bejutás feltételei A képzési idő A képzés elvégzését követően kiadott oklevél a honos országban jogosít-e szabályozott szakma gyakorlására? A képzés elvégzését követően megszerezhető végzettség és szakképzettség Az egyenértékűnek tekintett magyarországi végzettség és szakképzettség

11 Az eljárás -Kérelemre induló eljárás (FRK-8510, és FRK 8520-as adatlap, www.frkp.hu) www.frkp.hu -Általános ügyintézési határidő, DE szakértőként működik közre a MAB (120+30) és a MEIK A MAB arról foglal állást, hogy a felsőoktatási intézmény által folytatott magyarországi tevékenység megfelel-e a magyar felsőoktatási intézményekkel szemben támasztott követelményeknek, valamint szakvéleményt ad a kiadott szakképzettségek megfeleltethetőségéről (közös képzés). A MEIK arról foglal állást, hogy az érintett felsőoktatási intézmény származási országában felsőoktatási intézménynek minősül-e és az általa kiadott oklevél végzettségi szintjének és szakképzettségének magyarországi elismerésére lehetőség van-e.

12 Törvényességi felügyelet Nyolc évente törvényességi felügyeleti eljárásban kérheti az oktatási és kulturális miniszter, hogy bizonyítsa az intézmény a fenti feltételek fennállását.

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGON a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések