Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 1 TEMPUS Információs nap 2011. december 8. A MAB nemzetközi közös.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 1 TEMPUS Információs nap 2011. december 8. A MAB nemzetközi közös."— Előadás másolata:

1 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 1 TEMPUS Információs nap 2011. december 8. A MAB nemzetközi közös képzések akkreditációs eljárása

2 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 2 Az előadás tartalma Nemzetközi közös képzések háttere (Rozsnyai Krisztina) –Egy nemzetközi projekt: TEAM II Hazai körkép - a MAB akkreditációs eljárása (Muhariné Szabó Szilvia) –Irányelvek Tanulságok

3 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 3 A közös képzés Közös képzés vagy szak vagy program –országon belül több intézmény vagy több ország intézményei (= nemzetközi) –Nem egy-egy intézmény hiányosságainak pótlására szolgál, hanem: –Hozzáadott érték! interdisciplinaritás együttműködés, csapatmunka tapasztalatcsere: oktatók és hallgatók számára nemzetközi szakoknál: kulturális, nyelvi hozam

4 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 4 A TEAM II projekt ECA szervezés www.ecaconsortium.net –ECA: 2003-2007 TEAM I, akkreditációs testületek kölcsönös elismerési egyezményei TEAM II: nemzetközi közös mester szakok akkreditációs eljárására –5 Erasmus Mundus szak vett részt, köztük a BCE részvételével a Master CoDe a résztvevő intézmények országainak akkreditációs bizottságai közösen vezették le az akkreditációt, a Master CoDe eljárását a MAB koordinálta

5 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 5 Akkreditációs eljárás: TEAM II A TEAM II (nemzetközileg szokásos) akkreditációs eljárás szerint: –útmutatók és értékelési szempontok –a vizsgált szak/intézmény önértékelést készít –szakértői csapatot állítanak össze –helyszíni látogatást végeznek –a szakértők jelentést készítenek a szak minőségéről a Master CoDe a MAB által koordinált eljárás szerint: –közös kritériumokat dolgoztunk ki (német, szlovén követelmények bedolgozásával) –ezek alapján készült egy önértékelési útmutató, majd a CoDe önértékelése –a résztvevő országok delegáltak 1-1 szakértőt szlovén (elnök) és magyar szakmabéli, német munkavállaló, olasz hallgató) –helyszíni látogatás (csak) a Trentói Egyetemen –jelentés 30 oldal + mellékletek

6 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 6 A TEAM II eredményei a TEAM II az összes résztvevő projekt/szakértékelés alapján módszertani útmutatót készített a nemzetközi közös mesterképzések akkreditációs eljárására Magyarországon a szaknak van KKK-ja (Kormányportál honlapján: www.kormany.hu) a szakot mindhárom országban akkreditálták –a MAB a döntéshozatalt szokásos eljárásrendje szerint végezte: Társadalomtudományi Bizottság plénum a német akkreditációs tanács határozatot hozott, hogy elfogadja más ország bizottságának akkreditációs döntését –a MAB pozitív döntése alapján akkreditált

7 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 7 A TEAM II tanulságai a MAB számára A MAB figyelembe veszi a közös képzések nemzetközi jellegét, hátterét –a kurrikulum és oktatói kar egészét nézi, nem csak a magyar intézményben oktatott részprogramot –az oktatói karnál figyelembe veszi a nemzetközi követelményeket (cím, végzettség stb) átdolgoztuk a közös képzések irányelveit

8 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 8 Akkreditációs eljárás, eltérés a hazai és a nemzetközi gyakorlat között A magyar követelmények szerint : –Szaklétesítés: a BCE részéről előzőleg KKK iránti kérelmet kellett akkreditáltatni (külföldi rendszerekben nincs) –Szakindítás: a MAB induló szakok értékeléséhez nem tesz helyszíni látogatást, felkért bírálók csak a beadvány alapján, a MAB bírálati lapjain megadott szempontok szerint készítik el bírálataikat –a MAB ritkán kér fel külföldi szakértőt –a MAB saját (nemzetközi követelményeknek megfelelő) minőségi kritériumok alapján méri a minőséget – a MAB szakindításhoz készített útmutatója alapján kéri a szak önértékelését (=szakindítás iránti beadványt)

9 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 9 Az akkreditáció az EFT-ben ENQA: European Association of Quality Assurance Agencies. Nem más országból hívnak akkreditorokat, hanem az ország akkreditációs ügynökségét értékel és veszi fel tagjai közé az ENQA, s ezek után az általa folytatott akkreditációs vizsgálat eredményét nem bírálja felül.

10 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 10 Bazsa György, a MAB elnöke 2009. február 24-én az Erasmus Mundus és Tempus információs napon tartott előadása: „Bonyolult, változatos, nem egységesen értelmezett és csak részlegesen szabályozott kérdéskör – itthon és Európában is. Számos kérdésben van jogszabályi háttér, de több az egyedi gyakorlat. Nincs egységes rendszer sem külföldön, sem itthon.”

11 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 11 Nemzetközi vállalások Bolognai Nyilatkozat (1999) Integrált programok támogatása, EHEA: European Higher Aducation Area (EFT) Prága (2003) Közös képesítési követelményrendszer kidolgozása Egységes minőségbiztosítási és akkreditációs / elismerési mechanizmusok megalkotása Tájékoztatás kiterjesztése Közösen kiadott oklevelek kérdéseinek kidolgozása Berlin (2003) Új, európai tartalmú és irányítottságú modulok, kurzusok és curriculumok kifejlesztése Külföldön tartósabb ideig folytatott tanulmányok lehetőségének biztosítása Nyelvtanulás (európai identitás, állampolgárság, alkalmazhatóság érdekében) A közös fokozatok létrehozásának és elismerésének útjában álló jogi akadályok eltávolítása A közös fokozatokhoz vezető integrált curriculumok megfelelő minőségbiztosításának kidolgozása

12 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 12 Bergen (2005) Az EFT-n belül két vagy több országban odaítélt közös oklevelek elismerése London (2007) Nemzeti szinten az elismerés teljes egyetértéssel meghatározott eszközeinek és eljárásainak megvalósítása A közös programok számának jelentős növelése Rugalmas tantervek kialakítása Intézmények ösztönzése arra, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget az EFT országai közötti mobilitásért. mobilitás → kölcsönös diploma elismerés→ közös program, közös képzés, közös diploma

13 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 13 A magyar „ rendszer ” 1. Közös képzések több intézmény szervezésében 1.1 magyar + magyar FOI*** [31. § (2) b)] (ez „ sok ” vendéghallgató ügye) 1.2 magyar + külföldi FOI együttműködése: nemzetközi közös képzés [itt is, ott is] – joint degree (E-M is)*** - [117. § (4)] 1.3 külföldi FOI „bér-képzése” itthon, de csak külföldi diploma adható ki [ez új lehetőség: Ftv. 106. § (7)] 2. Külföldi FOI-k hazánkban - önállóan [116.§]. (Magyar FOI nélkül, külföldi diplomát ad ki → diplomahonosítás kell) 3. Magyar FOI külföldön (székhelyen kívüli képzés)*** – magyar diplomát ad. [117.§ (1)] A MAB a KKK-nak való megfelelést, a személyi és infrastrukturális feltételeket értékeli – a hazai mérce szerint

14 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 14 MAB jogszabályban rögzített feladatköre: Az Ftv. 117. §-ban szabályozott közös képzés engedélyezésénél a 106. § (7) bekezdése (ill. utalás a 116. § alábbi (1) bekezdésére) szerint szakértői testületként közreműködik a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. 116. § (1) A Magyar Köztársaság területén külföldi felsőoktatási intézmény akkor működhet, illetve akkor adhat ki külföldi oklevelet, ha abban az államban, ahonnan származik, az intézményt felsőoktatási intézménynek, az általa kiadott oklevelet pedig az ilyen felsőoktatási intézménynek megfelelő oklevélnek jogszerűen elismerik, s az elismerést hitelt érdemlően bizonyították, továbbá a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt a regisztrációs központ kiadta. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a külföldi felsőoktatási intézmény alapítására, az intézményben folyó oktató és kutató munkára, valamint annak ellenőrzésére, az intézmény működésére, a felvételi feltételek meghatározására annak az államnak az előírásait kell alkalmazni, amelyik a felsőoktatási intézményt sajátjának elismerte. MAB jogszabályban rögzített feladatköre: Az Ftv. 117. §-ban szabályozott közös képzés engedélyezésénél a 106. § (7) bekezdése (ill. utalás a 116. § alábbi (1) bekezdésére) szerint szakértői testületként közreműködik a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. 116. § (1) A Magyar Köztársaság területén külföldi felsőoktatási intézmény akkor működhet, illetve akkor adhat ki külföldi oklevelet, ha abban az államban, ahonnan származik, az intézményt felsőoktatási intézménynek, az általa kiadott oklevelet pedig az ilyen felsőoktatási intézménynek megfelelő oklevélnek jogszerűen elismerik, s az elismerést hitelt érdemlően bizonyították, továbbá a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt a regisztrációs központ kiadta. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a külföldi felsőoktatási intézmény alapítására, az intézményben folyó oktató és kutató munkára, valamint annak ellenőrzésére, az intézmény működésére, a felvételi feltételek meghatározására annak az államnak az előírásait kell alkalmazni, amelyik a felsőoktatási intézményt sajátjának elismerte. Jogszabályi háttér

15 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 15 Magyar + külföldi, egyenlő partnerek nemzetközi közös képzése Ftv. 117. § (4) Magyar felsőoktatási intézmény külföldi felsőoktatási intézménnyel a következő feltételek együttes fennállása esetén folytathat magyar és külföldi, vagy közös oklevél kiállításához vezető közös képzést: a) a felsőoktatási intézmények jogosultak a képzés folytatására, b) a képzés megszervezésében az érintett felsőoktatási intézmények megállapodtak, c) az érintett felsőoktatási intézmények abban az államban, amelyben a székhelyük van, államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősülnek, d) a kiállított oklevél az érintett országok belső joga szerint felsőoktatásban kiállított oklevélnek minősül, e) a megállapodásból egyértelműen kiderül, hogy melyik magyar képzési terület, felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség vagy szakirányú továbbképzés követelményeinek felel meg a közös képzés.

16 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 16 FOI-k, OH jogszabályban rögzített feladata, tennivalói: 29/E. §… (2) A felsőoktatási intézmény rektora kérelmezi alap-, illetve mesterképzési szak indításának, … nyilvántartásba vételét. (3) A kérelemhez csatolni kell a) … a mesterképzési szak indításával … kapcsolatos dokumentációt; b) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményét; (4) Ha a kérelem jogszerű és a szakindítást... előzetesen a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatta, a(z Oktatási) Hivatal a … mesterképzési szak indítását … nyilvántartásba veszi. (6) Magyar felsőoktatási intézmény által külföldi felsőoktatási intézménnyel indítandó közös képzés esetén a kérelemhez a magyar felsőoktatási intézménynek mellékelnie kell továbbá a) az intézmények között létrejött megállapodás szövegét is, mely tartalmazza: aa) azt, hogy a kérelmező intézmény ellátja a tanulmányi adminisztrációval, a felsőoktatási információs rendszer felé történő adatközléssel, a felvételi eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, ab) azt, hogy a kérelmező felsőoktatási intézmény a képzésre felvételt nyert és beiratkozott személyekkel a hallgatói jogviszonyt létrehozza, ac) a társintézményekben a hallgatókat megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket, ad) azt, hogy a társintézményekben folytatott képzés a kérelmező felsőoktatási intézmény szempontjából a felsőoktatási törvény szerinti részképzés, melyet a kérelmező intézmény automatikusan engedélyezettnek tekint és kötelezettséget vállal a társintézményekben a közös képzés keretében teljesített követelmények elismerésére, ae) a részképzés támogatásának rendjét, af) azt, hogy közös vagy többes oklevél kiadására kerül-e sor, b) a külföldi felsőoktatási intézmény állami elismerésének igazolását.

17 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 17 Államigazgatási eljárás Bizonytalanságok, következetlenségek Forrás: www.kormany.hu (2011. december 7.):www.kormany.hu MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS KÉPZÉSEI.............. 782 1. SZOCIÁLIS MUNKA ÉS SZOCIÁLIS GAZDASÁG MESTERKÉPZÉSI SZAK.......... 782 2. KÖRNYEZETPOLITIKA ÉS MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK.... 785

18 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 18 MAB véleményezések: 2006-ban 1 2007-ben 0 2008-ban 3 2009-ben 3 2010-ben 2 2011-ben 6

19 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 19

20 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 20 A MAB határozata (2007/7/II.) A közös képzésben megvalósítani tervezett szakok létesítési és indítási véleményezésére a MAB hazai szakokra vonatkozó eljárása, akkreditációs követelményei, útmutatói és bírálati lapjai érvényesek, a szakindítási véleményezés tekintetében az alábbi megjegyzésekkel: A MAB olyan közös képzéseket kíván támogatni, amelyek többet adnak a hallgatónak, mint az egyes intézmények programjai külön-külön („added value”, szinergizmus), és az együttműködés magasabb színvonalat, újfajta képzést biztosít. Olyan FO intézmény vegyen részt közös képzésben, amely önmagában is képes az adott képzés folytatására. [Ezt az Ftv. a magyar-külföldi közös képzésre kimondja. Logikus, hogy itthon is legyen érvényes.] A közös képzésnek az érintett intézmények mindegyikében legyen megfelelő szakfelelőse. A további (tartalmi, kutatási, infrastrukturális stb.) követelményeket az összes résztvevő intézményben rendelkezésre álló elemek figyelembe vételével vizsgáljuk. A közös képzés elsősorban a hallgató mozgása, félév(ek)ben mért „vendéghallgatói” státusza révén valósulhat meg. Vendégoktatókkal a közös képzés az előírt kreditek lehetőleg minimum 25%-át elérő együttműködést jelentsen. A MAB nem tartja kívánatosnak a kizárólag írott anyagok (tantervek, programok) révén folytatott „közös képzést” és az erre alapuló közös oklevelet.

21 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 21 A MAB irányelvei 2011/8/III. (a 2008/9/IX/1. sz. MAB határozat módosítása ) „Az irányelvek, a 2007-es MAB határozat kibővített, pontosított, de lényegében nem módosított változata. A nemzetközi közös képzések (Erasmus Mundus) esetén nem szabad szigorú szabályokat alkalmazni, mert azok alapvetően nem a szabályok kijátszására irányulnak. Az Erasmus Mundus képzések az esetek legalább 90 %-ában összetett profilú (több képzési ágra kiterjedő) képzések, ilyen esetekben a most tárgyalt dokumentum szerint is elegendő, ha egy-egy intézmény az összetett profil egyik oldalán képes a követelményeket teljesíteni. (Pl. egészségügyi menedzser: az egyik intézmény adja az egészségtudományi, a másik a közgazdasági/gazdálkodási oldalt). Ez a lehetőség mind magyar- magyar, mind magyar-külföldi intézmények közös képzései esetén eddig is megvolt.” (MAB plénumülés, 2011.12.02.)

22 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 22 „Irányelvek a közös képzések véleményezéséhez” Mivel egyre több magyar felsőoktatási intézmény kíván részt venni közös képzések indításában nemzetközi vagy hazai együttműködésben, a MAB szükségesnek látja az ilyen képzések MAB véleményezésére vonatkozó irányelvek közzétételét, a következők szerint: Az Ftv. 117. § (4) bek. e) pontja szerint az érintett intézmények közös képzésre irányuló meg- állapodásából egyértelműen ki kell derüljön, hogy melyik magyar alap-, mesterképzés, (KKK), doktori képzés (vagy szakirányú továbbképzés) követelményeinek felel meg a közös képzés. Ennek fényében a tervezett közös képzésű szak lehet: 4. Magyarországon már létesített és megjelent képzési és kimeneti követelményekkel (KKK) rendelkező szak. (L. 4. pont.): Ha a tervezett közös képzés a KKK-nak megfelel, s a képzésben résztvevő magyar intézmény(ek külön-külön) már rendelkezik/(nek) az adott szak magyarországi indítására vonatkozó támogató MAB szakvéleménnyel, akkor nem kell a MAB újabb szakvéleményét kérni a közös képzésű szak indításához, arról a MAB-ot csak tájékoztatni kell (MAB Útmutató, www.mab.hu, Tájékoztatók menüpont).www.mab.hu Idegen nyelven folytatni tervezett képzés esetén, ha azt a MAB ilyenként még nem véleményezte és a képzésben résztvevő magyar intézmény(ek) a képzés MAB akkreditációjának igazolására igényt tartanak, akkor a magyar intézmény(ek) a MAB szakindítási szempontrendszerének megfelelően mutassa(ák) be, hogy oktatói(k) idegen nyelven előadóképesek. (Alap- ill. mesterszakindítás szakmai bírálati szempontjai II.5. szerint.) Ennek megfelelősége esetén a MAB a fenti tájékoztatás tudomásul vétele mellett az idegen nyelven folytatandó közös képzésről a magyar fél vonatkozásában külön akkreditációs határozatot is hoz. Az akkreditáció nem előírás, de sok intézmény kéri a hitelesebb érdekében. 5. Magyarországon még nem létesített, KKK-val még nem rendelkező tervezett közös képzésű szak esetén az új szak létesítésére és indítására vonatkozó MAB szakvéleményt kell kérni.

23 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 23 6. A közös képzésben megvalósítani tervezett szakok létesítési és indítási beadványainak véleményezésére a MAB hazai szakokra vonatkozó eljárása, akkreditációs követelményei, útmutatói és bírálati lapjai érvényesek, a szakindítási véleményezés tekintetében az alábbi megjegyzésekkel: A MAB olyan közös képzéseket kíván támogatni, amelyek többet adnak a hallgatónak, mint az egyes intézmények programjai külön- külön („added value”, szinergizmus), és az együttműködés magasabb színvonalat, újfajta képzést biztosít. Magyar intézmények közötti együttműködésben olyan FO intézmény vegyen részt közös képzésben, amely önmagában is képes az adott képzés folytatására. Összetett profilú közös képzés esetén a közös képzésben részt venni kívánó intézmény legyen alkalmas legalább a közös képzés egyik összetevőjét adó, saját profilja szerinti képzési ágban képzés folytatására. A közös képzésnek az érintett intézmények mindegyikében (a 79/2006. Korm. rend. 29/E. §. (7) értelmében kérelmező és társintézmény(ek)) kell legyen a szakfelelősi követelményeknek megfelelő, a képzésért felelős oktatója. Közülük az elsődleges szakfelelős a kérelmező intézmény oktatója – amely intézmény alapító okiratában, képzési programjában az adott szak képzési területe/ága már szerepel! A további (tartalmi, kutatási, infrastrukturális stb.) követelményeket a MAB a közös képzést egészében, tehát az összes résztvevő intézményben rendelkezésre álló elemek együttes figyelembe vételével vizsgálja. A szakindítási beadványban a hazai és a külföldi elemeket is a közzétett MAB útmutatók szerint kell bemutatni. Magyar intézmények közötti együttműködésben a hallgató a kérelmező (a tanulmányi adminisztrációt végző) intézménybe iratkozik be, a társintézmény(ek)ben vendéghallgató. A közös képzés elsősorban a hallgató mozgása, félév(ek)ben mért vendéghallgatói státusza révén valósulhat meg, a társintézmény(ek) szempontjából ez az Ftv. szerinti részképzésnek felel meg. Kívánatos, hogy ez a részképzés lehetőleg a teljes képzésre előírt kreditek minimum 25%-át elérő együttműködést jelentsen. A MAB ugyanis nem tartja kívánatosnak a kizárólag írott anyagok (tantervek, programok) közös kialakítása vagy használata révén folytatott „közös képzést” és az erre alapuló közös oklevelet. 7. A közös képzés belső minőségbiztosítása szempontjából több megoldás lehetséges: A közös képzésben résztvevő intézmények külön-külön gondoskodnak saját képzési részük minőségének biztosításáról. A konzorciumi partnerek egy-egy tag delegálásával a közös képzés minőségét felügyelő bizottságot hoznak létre. A konzorciumi partnerek 2-3 független (minőségbiztosítási) szakértőt kérnek fel, akik rendszeresen nyomon követik a képzés működését valamennyi képzőhelyen.

24 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 24 Közös oklevelek (háttér információ) A bolognai folyamat utat nyitott az egyre újszerűbb, kooperatív, határokon átnyúló tanulmányi programok előtt. Jelenleg egyre több közösoklevél- program kidolgozása folyik Európa-szerte. A közös oklevélként meghatározott képesítéseket általában az alábbi kulcsfontosságú tulajdonságok jellemzik: a közös oklevelet adó programokat több intézmény közösen dolgozza ki vagy hagyja jóvá; a hallgatók jelentős időszakokat töltenek a partner-intézmény(ek)nél; a partner-intézmény(ek)nél töltött tanulási időszakokat és az ott letett vizsgákat az összes résztvevő intézmény teljes mértékben és automatikusan elismeri; a résztvevő intézmények oktatói együtt állítják össze a tantervet, közös felvételi és vizsgáztató testületeket hoznak létre és részt vesznek az oktatási célú mobilitásban; a résztvevő intézmények közösen bocsátják ki a teljes programot elvégző hallgatók okleveleit, amelyeket a résztvevő intézmények országai teljes mértékben elismernek. Forrás: http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/tudastar/bolognai-folyamathttp://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/tudastar/bolognai-folyamat

25 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 25 Tanulságok a teljesség igénye nélkül A képzési forma, a pályázat lehetőségének népszerűsítése Az eljárás áttekinthetősége (szerepek, elvárások, feladatkörök) Ne lehessen megkerülni az akkreditációt (sajtóhírek) Nagyon sok még a teendő a folyamat áramvonalasításában: –az egyes országok minőségi kritériumaiban sok a közös nevező, de a súlypontok mások pl. MAB az oktatók kvalifikáltságára helyezi a hangsúlyt –az eljárások eltérnek pl. a MAB csak az 5-évenkénti akkreditációs eljárásban tesz helyszíni látogatást, de az új szaknál nem (nem csak nálunk)

26 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 26 „ Nem kétséges, sőt biztos, hogy a jövő a nagyobb hallgatói mobilitás, a felsőoktatási intézmények között a minőségért, az elismerésért és ezzel a több (fizető) hallgatóért folyó verseny erősödését hozza. Ezzel együtt az együttműködés, a közös képzések és közös diplomák száma nőni fog. A magyar felsőoktatás, tágabb értelemben a magyar társadalom elemi érdeke, hogy ebben a versenyben jól szerepeljünk.” (Bazsa György, a MAB elnöke, 2009/2011)

27 Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 27 Köszönjük figyelmüket! rozsnyai@mab.hu muhari@mab.hu


Letölteni ppt "Tempus Információs Nap 2011. december 8. Rozsnyai Krisztina és Muhariné Szabó Szilvia 1 TEMPUS Információs nap 2011. december 8. A MAB nemzetközi közös."

Hasonló előadás


Google Hirdetések