Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hiszem a test feltámadását 1. Az Ószövetség: A feltámadás gondolata nem központi jelentőségű A természeti vallások: istenek hallála, feltámadása (Ozirisz,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hiszem a test feltámadását 1. Az Ószövetség: A feltámadás gondolata nem központi jelentőségű A természeti vallások: istenek hallála, feltámadása (Ozirisz,"— Előadás másolata:

1 Hiszem a test feltámadását 1. Az Ószövetség: A feltámadás gondolata nem központi jelentőségű A természeti vallások: istenek hallála, feltámadása (Ozirisz, Tammuz, Baal- Adonisz) JAHVE örökkévaló: Ura a halálnak, életnek, Seolnak is.

2 Kollektív – egyéni feltámadás A feltámadás egyetemességének gondolata azonban még itt sem jelenik meg(‘rabbim” »sokak« értelemben fordítható). A feltámadás egyetemességének gondolata azonban még itt sem jelenik meg(‘rabbim” »sokak« értelemben fordítható).

3 Kollektív – egyéni feltámadás Izrael kollektív feltámadása (Ezék 37,1) a prófétai látomásban Egyén feltámadása(Illés és Elizeus által végrehajtott feltámasztási csodái /1Kir 17,17kk; 2Kir 4,18kk; 13,20kk/) Az első - és egyetlen - ÓSZ-i textus azonban, amely kifejezetten az egyénnek a halál utáni, éspedig ítéletre történő feltámadását említi, a Dán 12,2k.

4 Intertestamentális kor 2. Intertestamentális korban a feltámadás kérdése MAKKABEUS-szabadságharc idején: az igazak, akik elestek a harcmezőn? MAKKABEUS-szabadságharc idején: az igazak, akik elestek a harcmezőn? kegyesek és mártírok fel fognak támadni (Erre utal Dán 12,2) kegyesek és mártírok fel fognak támadni (Erre utal Dán 12,2) A ZSIDÓ APOKALIPTIKÁBAN: Feltámadnak mind az igazak, mind az istentelenek a végítéletre (kivéve a megölt bűnösök – elvették ítéletüket) A ZSIDÓ APOKALIPTIKÁBAN: Feltámadnak mind az igazak, mind az istentelenek a végítéletre (kivéve a megölt bűnösök – elvették ítéletüket)

5 Jézus tanítása 3. Újszövetség: Jézus tanítása A farizeusi alapelvhez közel áll – elutasítja a sadduceusok provokatív kérdéseit A feltámadottak állapota különbözik a földitől, (az angyalok, ugyanakkor megmarad a földi és a feltámadott lét közötti azonosság)

6 Jézus tanítása János Jézusnak azt a tanítását hagyományozta ránk, hogy a halottakat az »utolsó napon« ő maga fogja feltámasztani (Jn 6,39kk), ő maga a feltámadás és az élet (Jn 11,23kk). János Jézusnak azt a tanítását hagyományozta ránk, hogy a halottakat az »utolsó napon« ő maga fogja feltámasztani (Jn 6,39kk), ő maga a feltámadás és az élet (Jn 11,23kk). Jézus tanításában az UTOLSÓ ÍTÉLET képe is megjelenik (Mt 25,31kk ) Jézus tanításában az UTOLSÓ ÍTÉLET képe is megjelenik (Mt 25,31kk ) János 5-ben összekapcsolja a feltámaadást az ítélettel: János 5-ben összekapcsolja a feltámaadást az ítélettel:

7 Jézus tanítása Mert a mint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is a kiket akar, megelevenít. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta; (Ján. 5,22) Mert a mint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is a kiket akar, megelevenít. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta; (Ján. 5,22)

8 Jézus tanítása Jézusnak a halál feletti hatalmát bizonyítja, hogy a végső feltámadásra utaló jelekként halott feltámasztási csodákat is tett (János 11,1kk). Jézusnak a halál feletti hatalmát bizonyítja, hogy a végső feltámadásra utaló jelekként halott feltámasztási csodákat is tett (János 11,1kk). Tanítványait is felhatalmazza halottak feltámasztására (Mt 10,8; vö. ApCsel 9,36kk). Tanítványait is felhatalmazza halottak feltámasztására (Mt 10,8; vö. ApCsel 9,36kk).

9 Folytatás 2010.02.03

10 Az USZ középpontjában: JK halála és feltámadása Jézus feltámadásával kapcsolatban legrégibb részlet: 1Kor 15,3-8 Jézus feltámadásával kapcsolatban legrégibb részlet: 1Kor 15,3-8 Itt az a hangsúlyos, hogy Jézus feltámadásának első tanúiként itt férfiak szerepelnek, mindenekelőtt a tanítványok Itt az a hangsúlyos, hogy Jézus feltámadásának első tanúiként itt férfiak szerepelnek, mindenekelőtt a tanítványok Részletes beszámolót közöl Jézus feltámadásáról mind a négy ev (Mt 28,1kk; Mk 16,1kk; Lk 24,1kk; Jn 20,1kk). Részletes beszámolót közöl Jézus feltámadásáról mind a négy ev (Mt 28,1kk; Mk 16,1kk; Lk 24,1kk; Jn 20,1kk).

11 Ezek megegyeznek abban, hogy Jézus feltámadása a keresztre feszítést követő harmadik napon, a »hét első napján« történt (vö. 1Kor 15,4). Ezek megegyeznek abban, hogy Jézus feltámadása a keresztre feszítést követő harmadik napon, a »hét első napján« történt (vö. 1Kor 15,4).

12 Közös vonása a leírásoknak az is, hogy magát a feltámadás eseményét nem rögzítik, az tanúk nélkül ment végbe. Közös vonása a leírásoknak az is, hogy magát a feltámadás eseményét nem rögzítik, az tanúk nélkül ment végbe. Az első szemtanúk - mind a négy leírás szerint nők - csak az üres sírt találják, és számukra angyal mondja el a történteket. Az első szemtanúk - mind a négy leírás szerint nők - csak az üres sírt találják, és számukra angyal mondja el a történteket.

13 a Jézus feltámadásáról szóló bizonyságtétel az apostoli igehirdetés központi mondanivalója (ApCsel 2,24kk; 3,15; 4,10; 10,40; 13,30kk; 17,31; 26,22k). a Jézus feltámadásáról szóló bizonyságtétel az apostoli igehirdetés központi mondanivalója (ApCsel 2,24kk; 3,15; 4,10; 10,40; 13,30kk; 17,31; 26,22k). az apostoli tanítás alapvetően úgy tekint Krisztusra, mint feltámadott Úrra, nem a történelmi Jézus személyén van a hangsúly (1Kor 1,2; Ef 1,1kk; Zsid 1,3; Jak 1,11; 1Jn 1,1kk stb.) az apostoli tanítás alapvetően úgy tekint Krisztusra, mint feltámadott Úrra, nem a történelmi Jézus személyén van a hangsúly (1Kor 1,2; Ef 1,1kk; Zsid 1,3; Jak 1,11; 1Jn 1,1kk stb.)

14 Pünkösd előtt a beszámolók leírása szerint Jézus valóságos testben jelenik meg, teste azonban mégis különbözik a földitől Pünkösd előtt a beszámolók leírása szerint Jézus valóságos testben jelenik meg, teste azonban mégis különbözik a földitől

15 Kereszt + feltámadás Jézus tanításában az Ő feltámadása soha sincs elválasztva a kereszttől; a két esemény együtt képezi Krisztus megváltói művét Jézus tanításában az Ő feltámadása soha sincs elválasztva a kereszttől; a két esemény együtt képezi Krisztus megváltói művét Az apostoli igehirdetésben Jézus feltámadása az Ő valódi istenfiúságának és Messiás voltának bizonyítékául szolgált Az apostoli igehirdetésben Jézus feltámadása az Ő valódi istenfiúságának és Messiás voltának bizonyítékául szolgált

16 Kereszt+feltámadás Feltámadása és mennybemenetele után kezdte el szolgálatát, mint mennyei Főpapunk Feltámadása és mennybemenetele után kezdte el szolgálatát, mint mennyei Főpapunk záloga annak, hogy az élet folytatódik a halál után záloga annak, hogy az élet folytatódik a halál után bizonyíték az eljövendő ítéletről bizonyíték az eljövendő ítéletről

17 Kereszt+feltámadás Téves elképzelés: Jézusnak csak a lelke vagy alapelvei élnek tovább. Téves elképzelés: Jézusnak csak a lelke vagy alapelvei élnek tovább. Megismerhetjük feltámadása erejét: Megismerhetjük feltámadása erejét: „hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, „hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.”(Filippi 3,10-11)

18 3. Az egyén feltámadása az apostoli tanítás szerint 3. Az egyén feltámadása az apostoli tanítás szerint

19 Az egyén feltámadása

20 Folytatás 2010.02.17 Az egyetemes (Péter, János) levelek tanítanak ugyan Krisztus feltámadásáról, de az egyén feltámadásával nem foglalkoznak. Az egyetemes (Péter, János) levelek tanítanak ugyan Krisztus feltámadásáról, de az egyén feltámadásával nem foglalkoznak. Pál igehirdetésében ez a kérdéskör központi helyet foglal el (ApCsel 17,18kk; 23,6; 24,15kk; 26,23; 28,20). Pál igehirdetésében ez a kérdéskör központi helyet foglal el (ApCsel 17,18kk; 23,6; 24,15kk; 26,23; 28,20).

21 A feltámadással kapcsolatos legrészletesebb tanítása az 1Kor 15. részben olvasható A feltámadással kapcsolatos legrészletesebb tanítása az 1Kor 15. részben olvasható Az általános, mindenkire kiterjedő érvényű feltámadás alapja a Krisztus feltámadásának ténye (vö. 1Thessz 4,14) Az általános, mindenkire kiterjedő érvényű feltámadás alapja a Krisztus feltámadásának ténye (vö. 1Thessz 4,14) Pál tanítása szerint a halottakat az Atya támasztja fel, mint Krisztust is (Róm 8,11; 1Kor 6,14; 2Kor 4,14). Fil 3,21 szerint azonban maga Krisztus változtatja a feltámadottak testét a magáéhoz hasonlóvá (vö. 1Kor 15,21kk). Pál tanítása szerint a halottakat az Atya támasztja fel, mint Krisztust is (Róm 8,11; 1Kor 6,14; 2Kor 4,14). Fil 3,21 szerint azonban maga Krisztus változtatja a feltámadottak testét a magáéhoz hasonlóvá (vö. 1Kor 15,21kk).

22 ÉRZÉKI TEST: szóma pszükhikon. Az ember földi egzisztenciáját megjelölő kifejezés. ÉRZÉKI TEST: szóma pszükhikon. Az ember földi egzisztenciáját megjelölő kifejezés. LELKI TEST: szóma pneumatikon. A páli antropológia jellegzetes kifejezése, jelentése: »lelki test«. LELKI TEST: szóma pneumatikon. A páli antropológia jellegzetes kifejezése, jelentése: »lelki test«. A jelenlegi »gyarló test« (Fil 3,21) át fog változni és Krisztus dicsőséges testéhez lesz hasonlóvá (Fil 3,20). A jelenlegi »gyarló test« (Fil 3,21) át fog változni és Krisztus dicsőséges testéhez lesz hasonlóvá (Fil 3,20).

23 A Lélek (pneuma) Pál számára nem az anyagtalannal rokon értelmű, hanem erőt, fényt és szentséget jelent, tehát Isten világából való. A Lélek (pneuma) Pál számára nem az anyagtalannal rokon értelmű, hanem erőt, fényt és szentséget jelent, tehát Isten világából való. Pál érzékelteti: a testi ember a feltámadással olyan tulajdonság birtokába jut, amely földi léte fölé emeli, és rokonná teszi a mennyeivel. Pál érzékelteti: a testi ember a feltámadással olyan tulajdonság birtokába jut, amely földi léte fölé emeli, és rokonná teszi a mennyeivel.

24 a feltámadott test szellemi, romolhatatlan, megfelel az Istennél való új létezésmódnak, ugyanakkor személyében felismerhető, de nincs alávetve a tér és idő korlátainak (Lk 24; Jn 20). a feltámadott test szellemi, romolhatatlan, megfelel az Istennél való új létezésmódnak, ugyanakkor személyében felismerhető, de nincs alávetve a tér és idő korlátainak (Lk 24; Jn 20).

25 Jel 20,4kk beszél egy »első feltámadásról«, melyben azok részesülnek, akik hűségesek maradtak Krisztushoz, és nem imádták a fenevadat. Jel 20,4kk beszél egy »első feltámadásról«, melyben azok részesülnek, akik hűségesek maradtak Krisztushoz, és nem imádták a fenevadat. Ezek Krisztussal együtt ezer évig uralkodnak Ezek Krisztussal együtt ezer évig uralkodnak

26 a második (általános, testi) feltámadás mindenkire kiterjed, amikor a tenger is, az alvilág is visszaadja a halottait az ítéletre (20,11–15) a második (általános, testi) feltámadás mindenkire kiterjed, amikor a tenger is, az alvilág is visszaadja a halottait az ítéletre (20,11–15)


Letölteni ppt "Hiszem a test feltámadását 1. Az Ószövetség: A feltámadás gondolata nem központi jelentőségű A természeti vallások: istenek hallála, feltámadása (Ozirisz,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések