Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlésmenedzsment 2. A távközlési piac fejlődéstörténete.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlésmenedzsment 2. A távközlési piac fejlődéstörténete."— Előadás másolata:

1 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlésmenedzsment 2. A távközlési piac fejlődéstörténete dr. Bartolits István 2001. február

2 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete2 Tartalmi áttekintés A jelenlegi távközlési piac méretei Távközlés a telefon feltalálása előtt Kezdeti próbálkozások elektromos megoldások a távíró elterjedése A telefon feltalálása, a hőskor ( 125 éves évford.) A hálózatok kialakulása A távközlési piac fejlődéstörténete az USA-ban Európában (néhány példával) hazánkban a hőskortól a kilencvenes évekig Miért fontos mindez ? (Miért, fontos mindez ?)

3 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete3 A jelenlegi távközlési piac méretei Ez csak a távközlés a teljes infokommunikációból ! Forrás: EITO 2000

4 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete4 Távközlés a telefon feltalálása előtt Az ókor távközlése Bőrdobok, csontsípok - ritmusminták Futár, hírnök - i.e. 470, Marathon, Pheidippidész Jelzőtüzek - i.e. 1184, Trójai háború: Agamemnon - Klütaimnésztra közötti pont-pont összeköttetés 600 km-en (kódolt üzenetek) Vízitávíró - Aeneiasz: Az ostromlás művészete Polübiosz történetíró közvetítésével (szinkron átvitel) Fáklyatávíró - Kleoxenész és Demoklitosz 24 betűs rendszere, Polübiosz közvetítésével (kódolt karakterkészlet) Róma-Jeruzsálem (i.sz. 70: Jeruzsálem bevétele, Titusz) Arab kalifátus: Kordova - Bagdad „forró drót”

5 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete5 Távközlés a telefon feltalálása előtt Az optikai távjelzők kora Heliográf - a Nap, a Hold fényének tükrözése Xenophon: Hellenica - hajó és a part között Győr vára 1598. március 28. - a vár visszavétele a töröktől - II. Rudolf, Prága Szemafortelegráf - Claude Chappe (1763-1805) rácsos szerkezetű karok és szárnyak 1794: Párizs-Lille 225 km II. év Fructidor 9. „Csapataink felszabadították Condé városát” 20 állomás 40 perc alatt 1805: 2000 km-nyi hálózat (!) 1852: 556 őrház, 4800 km Alexander Dumas: Monte Christo grófja (IT security) További kísérletek: A. N. Edelcrantz, Chudy József

6 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete6 Távközlés a telefon feltalálása előtt Elektromos kísérletek Galvani, Volta, Ampère, Faraday, Oersted - nagy kultúrtörténeti előrelépés, de még nincsenek gyakorlati eredmények Le Sage genfi fizikus, 1774 - bodzabél, 24 huzal, elektromozógép S. T. Sömmerring, Bajor Királyi Akadémia, 1809 - az elektromos áram elektrokémiai hatásán alapul Pavel Lvovics Silling, tallini nyug. katona, k.b. 1820 - tűtávíró, mágneses tűpár a tekercs fölött Moszkva - Szentpétervár távíró vonal William Cook, Charles Wheatstone, 1837 - a vasút számára Cook-Wheatstone tűtávíró

7 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete7 Távközlés a telefon feltalálása előtt A Morse-távíró és a betűtávíró Samuel Finley Breeze Morse (1791-1872) - hosszú angliai festészeti gyakorlat után 1832-ben vissza New York-ba. 1836 - a Morse-távíró első „deszkamodell”-je egy festővászon keretén 1837 - készülék és Morse-abc szabadalom 1844. május 27: Washington és Baltimore között Európa: Hamburg és Cuxhaven között távíró percenként 25-30 szó, de le kell írni a szöveget David Edvin Hughes (1831-1900) - Londonban született virginiai zenetanár. 1854 - a betűnyomó távíró szabadalma percenként 55-60 szó és kinyomtatott szöveg

8 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete8 A telefon feltalálása Korai kísérletek a beszéd átvitelére Giacomo Della Porta, 1579 - beszéd épületen belüli átvitele beépített ólomcsövek segítségével Robert Hook, 1667 - a zsinegtelefon a Royal Society előtt Charles Boursel francia mérnök és feltaláló, 1854 - cikk a „L’Illustration de Paris”-ban a hangátvitelről a távíró-vonalon - a gondolatot nem követi tett Phillip Reiss, 1861 - Boursel gondolatának megvalósítása, az átviteli áramkör periodikus szaggatásával a berendezés nem kezdetleges, hanem elvi hibás, ezért nem Reiss volt a telefon feltalálója

9 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete9 A telefon feltalálása Alexander Graham Bell (1847-1922) Alexander Graham Bell - Skót származású, de Bostonban egy süketnémákkal foglalkozó iskolában tanít Hermann Helmholtz német tudós kutatásai alapján Bell a multiplex távírón dolgozik Elisha Gray (Western Electric) szintén ezen dolgozik Thomas Alva Edison szintén megbízást kap a Western Union-tól a multiplex távíró kifejlesztésére Bell, Hubbard, Sanders trió és Thomas Watson külső támogatás nélkül, de hangtani ismeretekkel Az elv: más-más frekvenciára érzékeny rezgőnyelvek az adó- és vevőoladalon 1875. június 2.: egy véletlen hangátvitel felismerése

10 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete10 A telefon feltalálása Bell kontra Gray ? A cél megváltozik: előtérbe kerül a messzeszóló 1876. február 14.: Bell teljes szabadalmi beadványa Washingtonban 1876. február 14.: Gray óvadékbejelentése (caveat) egy pontosan meg nem határozott „elektromuzikális” szerkezetre Nincs tehát Bell kontra Gray kérdés ! 1876. március 7.: a Szabadalmi Hivatal bejegyzi a találmányt 1876. március 10.: „Mr. Watson, come here, I want you!”

11 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete11 A telefon hőskora A Bell Telephone Company 1876: Philadelphiai Centenáriumi Kiállítás William Orton (Western Union) visszautasítja Hubbard 100 ezer dolláros ajánlatot 1877. április 4.: Charles Williams, Boston 1877. május, Charlestown: 20 $-os bérleti díj 1877. július: megalakul a „Bell Telephone Company” 1877 vége: A Gold and Stock áttér a telefonra 1878: Orton ráébred tévedésére, megalakul az American Speaking-Telephone Company Edison és Gray részvételével

12 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete12 A telefon hőskora A telefónia Magna Chartája Edison és Gray is kifejleszt egy telefont, s megkezdi az előfizetők toborzását, a vonalak kiépítését Hubbard beperli a Western Uniont (Dávid és Góliát küzdelme) Egy évvel később: a telefónia Magna Chartája a Western Union elismeri, hogy Bell a feltaláló a Western Union kivonul a telefon üzletágból a Bell T.C. távol tartja magát a távíró üzletágtól a Bell T.C. megveszi a Western készülékét és minden egyes bérbe adott telefon után 20 %-ot fizet

13 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete13 A telefon hőskora A telefonközpont megjelenése Edison és a Menlo Park, mint innovációs központ Puskás Tivadar szerepe a telefonközpont létrejöttében A szabadalmat beadta Charles Scribner… Az első telefonközpont: 1878. január 28. New Haven, Connecticut 21 vonal, manuális kapcsolás 1880: 138 telefonközpont, 30 ezer előfizető 1887: 787 telefonközpont, 150 ezer előfizető 1882: A Western Electric és Bell szerződést köt 1885: American Telephone and Telegraph Company 1889. dec. 30.: Az AT&T megveszi az American Bellt, kialakul a legendás Bell System

14 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete14 A hálózatok kialakulása Az automata központ megjelenése 1894-ig szabadalmi védettség (285 ezer vonal) 1984-1904 több ezer telefontársaság, helyi kapcsolattal (3 317 ezer vonal) Almon B. Strowger temetkezési vállalkozó - az első automata telefonközpont La Porte, 1892. november 3. (Chichagótól 60 km) 99 vonal, nyomógombos (!) telefon Tenger alatti kábelek Kontinens és Nagy-Britannia: 1850. augusztus Európa és USA között: 1866. június (Cyrus Field) 1892. július: tíz kábel az óceán alatt

15 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete15 A távközlési piac fejlődéstörténete az USA-ban A Kingsbury egyezmény Theodore Vail 1907 - „a telefon a technológiájából következően a leghatékonyabban, mint egyetemes szolgáltatást nyújtó monopólium tud működni” ettől kezdve folyamatos monopóliumellenes harc 1913: Kingsbury Commitment a kis társaságok felvásárlásának beszüntetése a kis társaságok szabad felkapcsolódása a Western Union holding szétdarabolása Western Electric: A Bell telefonjainak 97 %-át, a világ többi részének 57 %-át adta az eszközök szabványosításában előrelépés

16 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete16 A távközlési piac fejlődéstörténete az USA-ban A távközlési törvény 1934 Communication Act, Roosevelt elnök 1934 június 19-én írja alá, hatályos 1934. július 1-től Federal Communications Commission létrehozása (7 tagú független testület elnöki kinevezéssel) 1949: Bejelentés az DoJ-hez trösztellenes törvény megsértése miatt 1956. jan. 4. Consent decree: az AT&T megtarthatja a Western Electric céget, de csak szabályozott szolgáltatási területen tevékenykedhet. A perben jogilag nincs nyertes és vesztes.

17 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete17 A távközlési piac fejlődéstörténete az USA-ban A végberendezések liberalizációja 1957: The Hush-A-Phone decision Az AT&T 1948-as előfizetői szabályzata 1956: Hush-A-Phone bejelentés FCC felé a pert a Hush-A-Phone nyeri 1968: Carterfone decision Tom Carter mobil rádió - nyilvános hálózat összeköttetést biztosító berendezés az AT&T az összekapcsolást visszautasítja, az FCC közbelép a végberendezés piac megnyílik

18 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete18 A távközlési piac fejlődéstörténete az USA-ban Az MCI megjelenése 1969: az FCC engedélyt ad távolsági magánhálózati szolgáltatásra a Microwave Communications Inc.-nek, azaz az MCI-nak 1971: az MCI támadást indít az AT&T ellen, az FCC ezt kiterjeszti minden „speciális távolsági szolgáltatóra” (nemzeti magánhálózati verseny) 1980: Computer Inquiry II.: alap és kiterjesztett szolgáltatás megkülönböztetése. Az alapszolgáltatás szabályozott, a kiterjesztett a versenyszférába tartozik. 1974: Az MCI a trösztellenes törvényre hivatkozva keresetet nyújt be az AT&T ellen 1974: Az US DoJ keresetet nyújt be a verseny illegális korlátozása és a piac monopolizálása tárgyában

19 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete19 A távközlési piac fejlődéstörténete az USA-ban Az AT&T feldarabolása, a Baby Bellek létrejötte 1981. március: USA vs. AT&T 1981. december: egyre nyilvánvalóbb, hogy az AT&T elveszti a pert. Megkezdődnek a peren kívüli tárgyalások 1982. január 8.: A két fél bejelenti a megegyezést Az AT&T 22 cégre bontják Regionális szolgáltatóként létrejönnek a Bay Bellek A Ma Bell, azaz az AT&T megtartja a távolsági szolgáltatást, a Bell Labot és a Western Electricet 1984. január 1.: A Bell System megszűnik

20 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete20 A távközlési piac fejlődéstörténete Európában Finnország 1878: az első telefonösszeköttetés 1882: telefon a nagyobb vársokban 1886: Telephone Statutum: a távíró forgalom az Orosz Cári Távíró Iroda, a a telefon a finn adminisztráció fennhatósága alatt 1930: mintegy 850 magán telefontársaság 1935: a Kormány megveszi a Southern Finland Long-Distance Telephone Company-t 1983: Végberendezés liberalizáció 1987: Távközlési törvény szolgáltató - szabályozó szétválasztás 1997.: a Parlament elfogadja a privatizációt 1997: Telecommunications Market Act (hálózat-szolgáltatás szétválasztás, SMP fogalma)

21 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete21 A távközlési piac fejlődéstörténete Európában Nagy-Britannia 1879: Három telefonközpont is települ, sorra alakulnak a szolgáltatók 1912: a felvásárlások következtében kialakul a GPO monopóliuma 1932: Bridgeman Committee: kísérlet a GPO átformálására (megbukik) 1964: a PO két divízióra oszlik: távközlés, posta 1981: brit távközlési törvény: a két profil szétválik 1983: Megjelenik a piacon a Mercury 1991: Competition and Choice: white paper, a duopólium megszűnik, a piac liberalizálódik

22 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete22 A távközlési piac fejlődéstörténete Magyarországon Az első lépések Puskás Ferenc huszárfőhadnagy, Tivadar öccse Kemény Gábor földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter: „Bécsben sincs ilyen, ide sem kell” Nem sértheti a távíróhálózat érdekeit Engedély 1880. május 20-án A távbeszélő állami jog koncesszió gyanánt évi nyolc aranyforint Az első telefonközpont: Fürdő utca 10. III. emelet Bell Telephone Company 100/64-es 1881. május 1., összesen 25 előfizető

23 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete23 A távközlési piac fejlődéstörténete Magyarországon Az államosítás 1882: A központok száma 3-ra nő Megindul a szolgáltatás Temesvár, Pozsony, Szeged, Arad, Pécs, Zágráb, Debrecen és Miskolc városába 1886: Baross Gábor veszi át a tárcát 1889: megindul a távolsági forgalom, megszületik a hálózat 1888. évi XXXI. törvénycikk: a távíró, távbeszélő- és villamosjelző-berendezések építése állami jog „telefon” vagy „távbeszélő” 1897. évi XVI. törvénycikk: március elsejével államosítja a budapesti távbeszélő hálózatot

24 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete24 A távközlési piac fejlődéstörténete Magyarországon A fejlődési görbe (1890-1930) I. Világháború Teréz kp. József kp. Krisztina kp.

25 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete25 A távközlési piac fejlődéstörténete Magyarországon A fejlődési görbe (1931-1960) II. Világháború

26 TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete26 A távközlési piac fejlődéstörténete Magyarországon A fejlődési görbe (1961-1999)


Letölteni ppt "TávközlésmenedzsmentA távközlési piac fejlődéstörténete1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlésmenedzsment 2. A távközlési piac fejlődéstörténete."

Hasonló előadás


Google Hirdetések