Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyepgazdálkodás Bevezető előadás A gyep fogalma, csoportosítása A Föld növénytakarója, gyepterületei Európa gyepgazdálkodása A hazai gyepgazdálkodás A.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyepgazdálkodás Bevezető előadás A gyep fogalma, csoportosítása A Föld növénytakarója, gyepterületei Európa gyepgazdálkodása A hazai gyepgazdálkodás A."— Előadás másolata:

1 Gyepgazdálkodás Bevezető előadás A gyep fogalma, csoportosítása A Föld növénytakarója, gyepterületei Európa gyepgazdálkodása A hazai gyepgazdálkodás A gyephasználat sokoldalsága A gyep funkciói A gyepekkel szembeni elvárások

2

3  Gyep: főként évelő fűfélékkel és részben pillangós, valamint egyéb növényekkel állandóan benőtt terület, amely vagy természetes úton, emberi beavatkozás nélkül keletkezett, vagy mesterséges úton – magvetéssel létesítettek.  A gyep olyan ökoszisztéma, amelynek növényállományában a fűfélék dominanciája érvényesül.

4 A gyepek csoportosítása I. A gazdálkodás célú használatban a gyep elnevezése lehet: Rét (kaszáló): állandóan gyepnövényzettel borított terület, amelyet rendszeresen kaszálnak, a fűtermést leggyakrabban szénaként vagy silózott takarmányként hasznosítják. Legelő: állandó gyepes terület, amelynek fűtermését a tenyészidőszak alatt friss állapotban, sarjadzás közben az állatokkal főképp legeltetés útján hasznosítják.

5 A gyepek csoportosítása II. Növényállomány szerint: Természetes növénytársulás - ősgyep Természetes növénytársulás - ősgyep Telepített fajokból álló növénytársítás - telepített gyep Telepített fajokból álló növénytársítás - telepített gyep Az ökológiai-hidrológiai adottságok szerint: (a gyep fekvése) aszályos – száraz – üde – nedves – vizenyős aszályos – száraz – üde – nedves – vizenyős Művelési, gazdálkodási állapot szerint: termőgyep termőgyep parlaggyep – melynek művelését hasznosítását időszakosan abbahagyták, v. rendszertelenül végzik parlaggyep – melynek művelését hasznosítását időszakosan abbahagyták, v. rendszertelenül végzik degradált gyep – a termést hasznosítják ugyan, de az ápolás elmaradása, a rendszertelen használat (vagy a túlzott igénybevétel) rontja le a gyepállományt degradált gyep – a termést hasznosítják ugyan, de az ápolás elmaradása, a rendszertelen használat (vagy a túlzott igénybevétel) rontja le a gyepállományt

6 Gyepek csoportosítása III. Fenntartási cél szerint: gazdasági gyepek természetvédelmi gyepek környezetvédelmi gyepek jóléti gyepek A termék előállítás (a termesztés) módszere szerint: tradicionális gyeptermesztés: - pásztoroló, terelgető legeltetés konvencionális gyeptermesztés - átlagos agrotechnika melletti használat ökológiai vagy bio- ill. organikus gyeptermesztés - extenzív, ökotudatos környezetgazdálkodás A ráfordítás szerint: extenzív fél intenzív intenzív

7 A növénytakaró földünkön Globális területi arányok: erdő:3o% gyep:25% szántó:11% Részesedés a föld növényi produkciójából: erdő:68% gyep:17% növ.term.: 7.7%

8 A gyep, mint természeti erőforrás Fontos szerepe van a Föld bioszférájának globális szabályozásában: - a természetes vízkészlet megőrzésében - a légkör gázkomponenseinek szabályozásában (szén-dioxid megkötés,oxigén kibocsátás) Kiemelendő a talajvédő talajképzőszerepe talajregeneráló

9 Gyepek a nagyvilágban Földterület és földhasználat földrészenként (millió ha) Kontinens Szántó Gyep Erdő Kontinens Szántó Gyep Erdő Afrika 181 900 684 Afrika 181 900 684 Ázsia 458 759 531 Ázsia 458 759 531 Észak-közép Amerika 271 362 709 Észak-közép Amerika 271 362 709 Dél-Amerika 113 493 829 Dél-Amerika 113 493 829 Európa 138 83 157 Európa 138 83 157 Szovjetunió (korábbi) 229 326 827 Szovjetunió (korábbi) 229 326 827 Ausztrália és Óceánia 49 431 157 Ausztrália és Óceánia 49 431 157 A gyepek területi megoszlása, nagyságának alakulása egy hosszú történelmi folyamat eredménye Kétféle tendencia: - termékenyebb természetes gyepekből szántó - termékenyebb természetes gyepekből szántó - a kiírtott erdők gyeptársulásokká fejlődtek - a kiírtott erdők gyeptársulásokká fejlődtek A földhasználat változása napjainkban is folyik. A földhasználat változása napjainkban is folyik.

10 Gyepgazdálkodási irányzatok, gyephasználati módok A csoportosítás több szempontból lehetséges: - a gyep eredete, kialakulása, az emberi beavatkozás mértéke - a gyep eredete, kialakulása, az emberi beavatkozás mértéke - ökológiai adottságok (elsősorban a klíma és talajadottságok) - ökológiai adottságok (elsősorban a klíma és talajadottságok) - a használók és a használat szerinti csoportosítás - a használók és a használat szerinti csoportosítás 1. Nomád pásztorkodás – a gyepterületek legnagyobb hányadán - elmaradott országok (Afrika, Ázsia, Közel-Kelet) - elmaradott országok (Afrika, Ázsia, Közel-Kelet) - mostoha ökológiai adottságú gyepek egyoldalú legeltetése - mostoha ökológiai adottságú gyepek egyoldalú legeltetése - túlnépesedés – a gyepek egyre növekvő állati terhelése - túlnépesedés – a gyepek egyre növekvő állati terhelése 2.A természetes gyepterületek extenzív használata: - fejlődő v. fejlett, elsősorban a mérsékelt égövbe tartozó orsz. - fejlődő v. fejlett, elsősorban a mérsékelt égövbe tartozó orsz. - legeltetés vagy egyszeri kaszálás lehetséges - legeltetés vagy egyszeri kaszálás lehetséges - bőséges terület áll az inkább csökkenő állatállomány számára - bőséges terület áll az inkább csökkenő állatállomány számára (piaci, hatékonysági problémák) (piaci, hatékonysági problémák) - a gyepek fenntarthatóságát a lecsökkent állati terhelés veszélyezteti - a gyepek fenntarthatóságát a lecsökkent állati terhelés veszélyezteti (kórós szárú gyomok, bokrok, akár beerdősülés) (kórós szárú gyomok, bokrok, akár beerdősülés)

11 Gyepgazdálkodási irányzatok, gyephasználati módok 3. Közepes intenzitású gyepgazdálkodás - a fejlettebb trópusi, szubtrópusi és a mérsékelt övi orsz. - a fejlettebb trópusi, szubtrópusi és a mérsékelt övi orsz. - jó adottságok mellett, minimális ráfordításokkal igen szakszerű hasznosítás - jó adottságok mellett, minimális ráfordításokkal igen szakszerű hasznosítás - a fenntarthatóságot sem a túlterhelés, sem a legeltetés hiánya nem veszélyezteti - a fenntarthatóságot sem a túlterhelés, sem a legeltetés hiánya nem veszélyezteti - a környezet terhelése elhanyagolható - a környezet terhelése elhanyagolható - a legszínvonalasabb változatát Új-Zéland képviseli - a legszínvonalasabb változatát Új-Zéland képviseli - a mérsékelt ráfordítások mellett végzett rendszeres, de nem túl hatékony hasznosítás kategóriába sorolható az észak- és dél- Amerikai vagy az ausztrál gyepgazdálkodás - a mérsékelt ráfordítások mellett végzett rendszeres, de nem túl hatékony hasznosítás kategóriába sorolható az észak- és dél- Amerikai vagy az ausztrál gyepgazdálkodás

12 Gyepgazdálkodási irányzatok, gyephasználati módok 4. Intenzív vagy magas ráfordítási szintű gyepgazdálkodás - a fejlett, mérsékelt égövi országokban terjedt el az 1900-as évek utolsó harmadában (pl. Nyugat-Európa) - a fejlett, mérsékelt égövi országokban terjedt el az 1900-as évek utolsó harmadában (pl. Nyugat-Európa) - a ráfordítások magas szintjét pl. a 400 kg, vagy afölötti N- hatóanyag használat mutatja - a ráfordítások magas szintjét pl. a 400 kg, vagy afölötti N- hatóanyag használat mutatja - igen fejlett legeltetési és tartósítási technológiák - igen fejlett legeltetési és tartósítási technológiák - nagy ráfordítások mellett kiemelkedő hozamok, nagyon magas területi hatékonyság - nagy ráfordítások mellett kiemelkedő hozamok, nagyon magas területi hatékonyság - a fenntarthatóság szempontjából az irányzatot számos ponton támadják - a fenntarthatóság szempontjából az irányzatot számos ponton támadják - tulajdonképpen a rendszer egy mesterségesen fenntartott közgazdasági környezetben működik - tulajdonképpen a rendszer egy mesterségesen fenntartott közgazdasági környezetben működik - tendencia az elmozdulás a mérsékeltebb intenzitású gazdálkodás felé - tendencia az elmozdulás a mérsékeltebb intenzitású gazdálkodás felé

13 Gyepgazdálkodás Európában Egészében jellemző, hogy a mezőgazdasági területből a gyepek részesedése jóval magasabb, mint Magyarországon. A skandináv országokban (Dánia, Svédország, Finnország) csupán 1-7%-ot képviselnek a gyepek. Nyugat-Európa (Benelux áll., Egyesült Királyság, Írország, Franciaország) országaiban a gyepek szerepe sokkal jelentősebb (a mg-i ter. 34-74%-a) A mediterrán térség (Görögország,Olaszország, Spanyolország, Portugália) szintén viszonylag jelentős gyepterületi aránnyal (29-46%) rendelkezik. A Kontinens középső szárazföldi részén (Németország, Ausztria) is jelentős a gyepek területe (30-57%) A Baltikumtól a Balkánig húzódó kelet-európai térség országaiban is magasabb a gyepek részaránya, mint Magyarországon.

14 Gyepek és a gyepgazdálkodás az Európai Unióban - Európa gazdasági fejlődésében a gyepre alapozott állattartás, mint elsődleges gazdasági ágazat hosszú történelmi korszakokon át meghatározó szerepet játszott. - Ez a „történelmi” szerep az általános gazdasági (ipari) fejlődéssel párhuzamosan egyre mérséklődött (az egész agrárium szerepvesztésével egyetemben), mára oda jutott, hogy szinte már csak epizód szerepe van a gyepterületeknek Európa gazdaságában.

15 Gyepek és a gyepgazdálkodás az Európai Unióban - A materiális javakban (állati termékben, a gazdasági eredményekben, a GDP-hozzájárulásban) kifejezett gazdasági haszon mellett – éppen az általános gazdasági fejlődés által kikényszerítve – felértékelődnek azok az immateriális javak, amelyekben a gyepterületek oldalán egyedülálló előnyként sorakoztathatók fel. Csak érintőlegesen néhány: - az élő és élettelen természeti környezet fenntarthatóságát biztosító környezetbarát földhasználat lehetősége (alacsony környezet- terhelés) - a társadalmi közérzetet befolyásoló esztétikus táj (turizmus, idegenforgalom) - egyéb jóléti funkciókat kiteljesítő gyephasználati módok (sport, szabadidő)

16 A hazai gyepgazdálkodás A gyepterületek aránya a földhasználatban (KSH 2004) A gyepterületek aránya a földhasználatban (KSH 2004) Megnevezés Mennyiség Megnevezés Mennyiség Gyepterület – 1000 ha 1059,6 Gyepek a mezőgazdasági terület %-ában 18,1 Gyepek a termőterület %-ában 13,7 Gyepek az ország összterületének %-ában 11,4

17 A hazai gyepgazdálkodás A gyepek területének változása 1935-2004 között Év Rét, ha Legelő, ha Összes gyep, ha Év Rét, ha Legelő, ha Összes gyep, ha 1935635 445 979 470 1 614 915 1935635 445 979 470 1 614 915 1950609 445 865 379 1 474 824 1950609 445 865 379 1 474 824 1960494 702 943 260 1 437 962 1960494 702 943 260 1 437 962 1970405 584 875 684 1 281 268 1970405 584 875 684 1 281 268 1980334 000 960 229 1 294 229 1980334 000 960 229 1 294 229 1990260 000 930 000 1 190 000 1990260 000 930 000 1 190 000 2000 - - 1 051 200 2000 - - 1 051 200 2004 - - 1 059 600 2004 - - 1 059 600

18 A gyep termésátlagának alakulása Magyarországon Szénatermés, t/ha Szénatermés, t/ha Év/időszak ____________________________________________________________________________ 1935 1.33 1935 1.33 1950 1.35 1950 1.35 1960 1.51 1960 1.51 1970 1.58 1970 1.58 1980 1.65 1980 1.65 1981-85 évek átlaga 1.61 1981-85 évek átlaga 1.61 1986-90 évek átlaga 1.25 1986-90 évek átlaga 1.25 1991-95 évek átlaga 0.79 1991-95 évek átlaga 0.79 1996-2000 évek átlaga 0.76 1996-2000 évek átlaga 0.76 2001-2003 évek átlaga 0.57 2001-2003 évek átlaga 0.57_____________________________________________________________________________________________________________________________________

19 A szálastakarmányok mennyisége és azok összetétele 1986-2003 között 1986-90 1991-95 1996-2000 2001-2003 1986-90 1991-95 1996-2000 2001-2003 Megnevezés évek átlaga évek átlaga évek átlaga évek átlaga 1000 t % 1000 t % 1000 t % 1000 t % 1000 t % 1000 t % 1000 t % 1000 t % ________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ Szálastakar- 3478 100,0 2379 100,0 2039 100,0 1346 100,0 mány (széna) Ebből gyep 1512 43,5 899 37,9 858 42,1 603 44,8 lucerna 1619 46,5 1275 53,5 1085 53,2 697 51,8 lucerna 1619 46,5 1275 53,5 1085 53,2 697 51,8 egyéb 347 10,0 205 8,6 34 4,7 45 3,4 egyéb 347 10,0 205 8,6 34 4,7 45 3,4

20 Gyephasználat Magyarországon A gyepre alapozott állattartás nálunk is hosszú történelmi korokon át játszott igen fontos szerepet (honfoglalás – pásztorkodás, mezőségi gazdálkodás a XIX. század végéig) Belterjes gazdálkodás térhódítása szántóföldi termesztésre alkalmas gyepterületek feltörése az istállózott állattartás térnyerése Az intenzív gyepgazdálkodás kiteljesedését gátolta - a jóval szélsőségesebb időjárás - gyakorlatilag a kedvezőtlen adottságú, -szántóföldi termesztésre alkalmatlan- területek maradtak meg gyepnek

21 Törekvések az „intenzifikálás” irányába a XX. században a Zöldmező Mozgalom eredményei erőfeszítések a nagyüzemi gazdálkodás keretei között A ’90-es években bekövetkezett változások Elmozdulás a multifunkcionális gyephasználat irányába

22 A gyephasználat sokoldalúsága (Multifunkcionális gyephasználat) A körülmények változása (fejlődés?) szemléletváltás ( mondhatni paradigmaváltás) A gyephasználat korábbi egyoldalúsága: gyepgazdálkodás, rét- és legelőgazdálkodás „gazdálkodás, mint tudatos termelői tevékenység” gyeptermesztés gyephasznosítás telepítés- és termesztés, - valamint hasznosítás- technológiák A színvonal mércéje: az előállított állati termék mennyisége területegységre vonatkoztatva

23 A körülmények változása: szabályozottság az EU agrárpolitikájában a természeti- gazdasági erőforrások társadalmi elvárások szerinti hasznosítása a természeti erőforrások fenntarthatóságának elve Társadalmi igény a mezőgazdasági termeléssel szemben: (a gazdálkodáson/termék-előállításon túl.) - környezetvédelem (a természeti erőforrások védelme) - természetvédelem (a biodiverzítás óvása) - táji értékek megőrzése - a lakott emberi környezet „élhetőbbé” tétele kommunális/urbanizációs gyepek, jóléti gyepek

24 A gyep, mint multifunkcionális földhasználati mód - termelői - ökológiai funkciók - jóléti - a funkciók kapcsolódásai egymás erősítése, gyengítése -adott funkción belüli változatok sokszínűsége

25 Termelő funkció: takarmány, végső soron állati termék előállítása energiafű termelés, belőle energia (villamos, ill. gáz) gyógynövény begyűjtési lehetőség többféle gazdálkodási mód mellett, valamennyi intenzitási szinten folytatható

26 Ökológiai funkció – természet- és környezetvédelmi előnyök -fontos szerep a légköri CO2 megkötésben -gyarapítják a talaj szervesanyag készletét -javítják és védik a talajokat (sűrű állomány, finom eloszlású gyökérzet) Vizek, ivóvíz források védelme Alacsony, nyitott vegetációk – a biodiverzítás őrzésében kiemelkedő a füves növénytársulások szerepe Természetvédelmi célú gyepfenntartás Kommunális célú gyepesítések

27 Gyepek a természetvédelemben A természetvédelem az a terület, amelyen belül a hazai gyepeknek nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő szerep jut. Tudományos törvényszerűségnek mondhatjuk hogy a gyepek mezőgazdasági értéke és természetvédelmi értéke között negatív kapcsolat van. Nagyobb mg.-i értékhez (nagyobb terméshez) nagyobb ráfordításokra van szükség (felülvetés, trágyázás, öntözés), melyek szűkítik a fajgazdazdagságot – mérséklik a természetvédelmi értéket A hazai gyepek jelentős hányada természetes vagy természetközeli állapotban van - mezőgazdasági értékük kicsi - természetvédelmi értékük (fajgazdagságuk,tájalakító szerepük) kiemelkedő

28 Természetvédelmi gyepek A gyepterületekről általánosan is elmondható (a nagyon intenzíven kezelt, erősen műtrágyázott, öntözött, telepített gyepek kivételével), hogy (az agroökoszisztémákhoz képest) „természet- közelibbek”, kevésbé terhelik a környezetet. Természetvédelmi szempontból szinte valamennyi gyepterület bizonyos fokig értékesnek tekinthető. A hagyományos védetté nyilvánítás eszközét azoknak a gyepeknek az esetében érdemes alkalmazni, amelyek természetvédelmi szempontból a legértékesebbek. - védelemre érdemes, reliktum vagy endemikus növénytársulást és/vagy állat-együttest tartalmaznak - veszélyeztetett növény-, illetve állatfaj legalább országos szinten jelentős állományának élőhelyei A védett területek kialakítása mellett azonban legalább olyan fontos a gyepterületek további fogyásának, degradációjának a megakadályozása

29 Természetvédelmi gyepek – védett gyepek Védett (védetté nyilvánított) gyepek: természetvédelmi kezelés alatt állnak kezelés: a védett természeti terület érdekében végzett tevékenységek (felmérés, nyilvántartás, megóvás, őrzés, fenntartás, bemutatás, helyreállítás) A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervként a kormány rendelet a nemzeti parki igazgatóságokat (NPI) jelölte ki. Más (jogi és közgazdasági) eszközökkel (is) védett területek: NATURA 2000 Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) Védelemre érdemes (természetvédelmi szempontból értékes) gyepek: - gyepterületek további fogyásának, degradációjának megakadályozása - extenzív gyepgazdálkodás, illetve mozaikos földhasználati rendszerek fennmaradásának elősegítése

30 A természetvédelmi területek megoszlása művelési ágak szerint Védett területek Szántó (ha) Gyep (ha) Erdő (ha) Egyéb (ha) Összes (ha) Nemzeti parkok 14.30466.24763.55833.629177.738 Tájvédelmi körzetek 68.36294.567252.59251.132466.653 Természetvédelmi területek 2.451 7.526 11.02889.986110.991 Összesen, ha 85.117l68.340327.178174.747755.382

31 A gyepterületek szerepe a természetvédelmi figyelmet* kapott állatfajok fennmaradásában G y e p e s v e g e t á c i ó t Megnevezés nem igénylő igénylő fajok 1. Gerinces emlős 9 3 madár 33 36 hüllő 1 3 kétéltü 1 - Gerinces összesen 44 42 2. Gerinctelen csiga 8 - rovar 133 95 Gerinctelen összesen 141 95 ÁLLATFAJOK ÖSSZESEN 185 (57%) 137 (43%) *A Vörös Könyvben (1989) jellemzett, még fellelhető fajok

32 A gyepterületek szerepe a természetvédelmi figyelmet * kapott növényfajok fennmaradásában G y e p e s v e g e t á c i ó t Megnevezés nem igénylő igénylő fajok NÖVÉNYFAJOK Zárvatermők 14 26 Harasztok 1 - NÖVÉNYFAJOK ÖSSZESEN 15(37%) 26(63%) * A Vörös Könyvben (1989) jellemzett, még fellelhető fajok G y e p e s v e g e t á c i ó t Megnevezés nem igénylő igénylő fajok NÖVÉNYFAJOK Zárvatermők 14 26 Harasztok 1 - NÖVÉNYFAJOK ÖSSZESEN 15(37%) 26(63%) * A Vörös Könyvben (1989) jellemzett, még fellelhető fajok

33 Jóléti gyepek Urbanizációs/kommunális gyepesítések Közterületek, magántelkek gyepjei, pázsitjai a legkülönbözőbb igények és kívánalmak kielégítését szolgálhatják: pl. útmenti területek,árkok, rézsűk gyepjei, parkok, egyéb közterek és magánterületek használati célú gyepjei vagy esztétikai igényeket is kielégítő pázsitjai stb. Közterületek, magántelkek gyepjei, pázsitjai a legkülönbözőbb igények és kívánalmak kielégítését szolgálhatják: pl. útmenti területek,árkok, rézsűk gyepjei, parkok, egyéb közterek és magánterületek használati célú gyepjei vagy esztétikai igényeket is kielégítő pázsitjai stb. Sportlétesítmények gyepfelületei Tenisz- és golfpályák speciális pázsitjai Labdarúgó-pályák és egyéb zöld gyepen űzött sportok játékterei Technikai sportok és egyéb a szabadban végezhető sport- és szabadidős tevékenységek terei Sportlétesítmények gyepfelületei Tenisz- és golfpályák speciális pázsitjai Labdarúgó-pályák és egyéb zöld gyepen űzött sportok játékterei Technikai sportok és egyéb a szabadban végezhető sport- és szabadidős tevékenységek terei

34 A gyepekkel szembeni elvárások  lássák el a kérődző, illetve legelőhasznosító állatállományt szálastakarmánnyal  védjék a talajt és a természetes vízforrásokat  teremtsenek élőhelyet a vadon élő növény- és állatvilágnak  járuljanak hozzá a vonzó tájkép kialakításához  a települések urbanizációs gyepesítései segítsék elő az egészséges, esztétikus lakókörnyezet kialakítását

35 A gyepterületek csoportosítása A gyep rendeltetése Kategóriák Terület (ezer ha) 1.100 eha Termő- képesség t/ha sz.a. Termesztés, hasznosítás Védett, ill. védő gyepek Szigorúan védett gyepek 3%Nincs adatNincs beavatkozás Nem szigorúan védett, egyéb term.védelmi gyepek 15% 2-4 Kemikáliák mellőzése Hasznosítás korlátozott,kaszálás Őshonos állatfajok legeltetéses tartása Talajvédő gyepek 25% 1-2Hasznosítás kiegészítő takarmány- forrásként, extenzív haszn. Termelő gyepek Nem mütr.,vagy kisadagú műtrágyával kezelt,köze- pes termőképességű gyepek 54% 3-7 N-pótlás természetes módon,eseten- ként kisadagú műtr. Megfelelő legel- tetési technika alk. (tenyészüsző nev. husmarha- juhtartás) Intenzíven műtrágyázott, nagy termőképességű gyepek 3% 8-14 Műtrágyázás, lehetőség szerint öntözés Hasznosítás:szilázs,szenázs és széna- készítés.Tejelő tehenészet, tejelő juhá- szat.

36 GYEP természetvédelmi, környezetvédelmi szerep takarmány sportcélú használat energia- termelés talajvédelem talán még üzlet is? humán „szépészet” egészségügy, gyógynövények GYEP sportcélú használat energiatermelés talajvédelem természetvédelmi, környezetvédelmi szerep egészségügy, gyógynövény humán „szépészet” talán még üzlet is? takarmány


Letölteni ppt "Gyepgazdálkodás Bevezető előadás A gyep fogalma, csoportosítása A Föld növénytakarója, gyepterületei Európa gyepgazdálkodása A hazai gyepgazdálkodás A."

Hasonló előadás


Google Hirdetések