Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató A MANORKA Projekt Esélyegyenlőségi Munkacsoportjának tevékenységéről Krausz Veronika Szakmai koordinátor „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató A MANORKA Projekt Esélyegyenlőségi Munkacsoportjának tevékenységéről Krausz Veronika Szakmai koordinátor „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató A MANORKA Projekt Esélyegyenlőségi Munkacsoportjának tevékenységéről Krausz Veronika Szakmai koordinátor „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013

2 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 MANORKA projekt céljai: a helyi demokrácia fejlesztése az önkormányzati szövetségek norvég- magyar tapasztalatcseréje és szakmai együttműködés által; a nők szerepvállalásának erősítése a közéletben, a munka és magánélet egyensúlyának elősegítése; az önkormányzati érdekképviselet és érdekérvényesítés rendszerének megújítása; a jó gyakorlatok és tapasztalatok feltárása és együttműködési hálózatok kialakítása; az önkormányzati és járási hivatalok együttműködésének segítése a közigazgatási reform végrehajtása során.

3 4. Munkacsomag: Nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elősegítése A munkacsoport tevékenységei 4.1 Munkacsoport alakuló ülés – munkacsoport-ülés 40 választott képviselővel évente kétszer 4.2 Felmérés a nők részvételéről az önkormányzatokban, önkormányzati választások előtt és azt követően 4.3 Pilot projektek 5 magyar és 5 norvég választott női képviselő részére 4.3.a. Előkészítő workshop pilot projekt résztvevői számára 4.3. b. Csereprogram, tanulmányút választott nők részére 4.4 Mintaprojektek, kísérleti tevékenységek itthon / munka-magánélet egyensúlyának megteremtéséhez és az ezeket bemutató workshopok / promociós anyagok 4.5Esélyegyenlőségi tervezés Norvégiában és Magyarországon Norvégiában jó gyakorlatok cseréje a munkacsoport-üléseken 4.5.a.Workshop az esélyegyenlőségi tervezés norvég és magyar gyakorlatáról Norvégiában tanulmányút keretében 4.7Összegző kiadvány a munkacsoport munkájáról és a mintaprojektek alakulásáról 4.8Szakmai anyagok fordítása „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013

4 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Pilot program előkészítő workshop (2014. ápr.28-30) Résztvevők: 5 – 5 pilot résztvevő; Sebestyén Zsuzsa, EMMI; dr. Zongor Gábor, főtitkár; Sabján Katalin, projekt menedzser; Zsiros Sándorné, a TÖOSZ Polgármesternői Tagozat vezetője; Krausz Veronika, Balla Mónika, TÖOSZ szakmai koordinátorok; KS részéről Gunnbjorg Navik, Marthe Leistad, nemzetközi szakértők Témák: - A két ország önkormányzati rendszere -Női esélyegyenlőség helyzete Norvégiában és Magyarországon -Norvég és magyar jó példák a női esélyegyenlőség témakörében -Problémák feltárása a női esélyegyenlősége területén -Magyar pilot résztvevők norvég tanulmányútjának téma meghatározása, időpont meghatározás.

5 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Pilot résztvevők Norvég résztvevők: Bjørg Tingstad, Fosnes polgármestere Hege Nordheim-Viken, Høylandet polgármestere Grete Bækken Mollan, Steinkjer alpolgármestere Eva Søgnebotten, Stange alpolgármestere Marit Voll, Verdal település képviselője Kiválasztás norvég partner (KS) által Magyar résztvevők: Németh Violetta, képviselő, Bük Rujp Zsuzsa, Etyek alpolgármestere Zakar Ágnes, képviselő, Szentendre Pénzes Erzsébet, Hidegkút polgármestere Füzy Andrea, képviselő, Abasár Kiválasztás: Két körös, országos felhívás alapján – írásbeli angol / norvég nyelv ű motivációs anyagok és szóbeli angol nyelvű interjú alapján Párok: Abasár- Hoylandet Etyek-Verdal Szentendre- Stange Bük- Steinkjer Hidegkút-Fosnes

6 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Pilot tanulmányutak fókuszpontjai az önkormányzati hivatal példamutató munkaszervezési módozatai esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével; a fiatal nők munkaerőpiacra való visszaintegrálása a szülési szabadságot követően; a női politikusok kapacitásfejlesztése; a választott státusszal járó feladatok összehangolásának módjai egyéb munkahelyi megbízásokkal és a családi élettel; a gazdálkodói tevékenységekben való munkamegosztás nők és férfiak között; a gyermekellátó rendszerek közötti különbségek feltárása; a hagyományos szerepfelfogások átértékelésének lehetőségei; sztereotípiák elleni küzdelem formái; a kora gyermekkortól történő ítéletmentes gondolkodásra való nevelés módozatai. 5 tanulmányút június hónapban Norvégiába- „shadowing”, intézményi látogatások, önkormányzati-hivatali munkatársakkal való találkozók

7 Az esélyegyenlőségi felmérés konklúziója I. Az önkormányzat, mint a helyi közösség szolgáltatója  Tehet azért, hogy a saját és az általa befolyásolt, a lakosságát szolgáló közszolgáltatások jobban összhangba kerüljenek a nők, az anyák, a családosok szükségleteivel  Tehet olyasmit, ami nem alapfeladata  Szervezhet olyan, akár fizetős szolgáltatásokat, amelyekkel segíti a jobb munkába jutást  Párbeszédet kezdeményezhet a nagyobb foglalkoztatókkal „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013

8 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Az önkormányzat, mint munkahely:  Biztosíthatja az „egyenlő munkáért, egyenlő bért”  Biztosíthatja a rugalmasságot munkavállalóinak ha a hivatali-ügyfélfogadási rend fenntartása mellett  Biztosíthatja munkavállalói védelmét személyes biztonságát  Hozhat családbarát intézkedéseket  Teendőit, cselekvéseit összefoglalhatja egy esélyegyenlőségi tervben Az esélyegyenlőségi felmérés konklúziója II.

9 A tanulmányút céljai  A projekt általános céljával összhangban: a magyar önkormányzati szövetségek kapacitásépítése, tapasztalatok szerzése a norvég önkormányzati szövetség esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenységeiről  A norvég központi esélyegyenlőségi szabályozásról információgyűjtés  A norvég és magyar helyzet összehasonlítása a szociális intézményrendszerek tekintetében „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013

10 A delegáció összeállításának szempontjai:  A kormány-önkormányzatok együttműködése, háromoldalú társadalmi párbeszéd szempontjából releváns intézmények és szereplők bevonása, az Emberi Erőforrások Minisztériumának bevonása  A TÖOSZ Polgármesternői Tagozata megújított elnöksége  Az esélyegyenlőség témájával helyi és kormányzati szinten foglalkozó érintettek részvétele, a téma iránt érdeklődő önkormányzatok vezetőinek bevonása  TÖOSZ kibővített elnökség képviselői „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013

11 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Nők és férfiak esélyegyenlősége, munka és magánélet egyensúly Norvégiában Főbb jellemzők: Norvégiában nagyon magas a születések aránya és egyedülálló módon magas a nők foglalkoztatottsága is Óvodáztatási törvény előírja, hogy az önkormányzat köteles minden óvodás korú gyermek számára helyet biztosítani és maximalizálja az óvodáztatás költségeinek szülőkre eső részét Az állami szektorban kötelező a nemek közötti 40-60%-os arányt biztosítani az alkalmazottak körében A szülési utáni szabadság egy részét csak apukák használhatják fel, ez az általános férfi- női otthoni „munkamegosztást” is módosította, egyre gyakoribb a házimunkákban is aktív szerepet vállaló férfiak jelenléte Még mindig vannak olyan szektorok, amelyekben a főképp csak nők, vagy csak férfiak dolgoznak A nők nagyobb arányban dolgoznak részmunkaidőben, a közszférában (de még itt is nagyobb a férfivezetők aránya). Növekedett a női középvezetők aránya, de még mindig kevés a női felső vezetők aránya a privát szférában

12 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Nők és férfiak esélyegyenlősége, munka és magánélet egyensúly Norvégiában II. Főbb célkitűzések: Egyenlő lehetőségek megteremtése jogi szabályozással, különféle támogató, gyakorlati tevékenységekkel a nők és férfiak részére az önálló döntések meghozatalához a családban és a munkaerő piacon egyaránt Jóléti állam alapja, hogy a nők és a férfiak teljes foglalkoztatásban megjelenjenek a munkaerőpiacon, mint adófizető polgárok Az elnőiesedett szakmákban is megjelenjenek a férfiak, a férfiak óvodapedagógusként való elhelyezkedésének elősegítésére iskolás kortól vannak programok Női vezetők arányának további növelése

13 „Élhető település egyenlő esélyekkel” záró konferencia 2015. december 3. Budapest „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013

14 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Továbblépési lehetőségek A projekt jó gyakorlataként kialakított folyamatos kapcsolattartás, együttműködés az Emberi Erőforrások Minisztériumával Záró összegző kiadvány készítése a projekt befejezéséig magyar és angol nyelven a norvég és magyar jó gyakorlatokról A norvég és a KS tapasztalatainak integrálása a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatának munkájába

15 Kísérjék figyelemmel a MANORKA projekt kínálta lehetőségeket! Köszönöm a figyelmet! www.toosz.hu www.manorka.net „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013


Letölteni ppt "Tájékoztató A MANORKA Projekt Esélyegyenlőségi Munkacsoportjának tevékenységéről Krausz Veronika Szakmai koordinátor „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések