Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1002/2010. (I. 07.) VPOP UTASÍTÁS A VÁMRAKTÁROZÁS EGYSÉGES ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1002/2010. (I. 07.) VPOP UTASÍTÁS A VÁMRAKTÁROZÁS EGYSÉGES ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL."— Előadás másolata:

1 1002/2010. (I. 07.) VPOP UTASÍTÁS A VÁMRAKTÁROZÁS EGYSÉGES ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL

2 HÁTTÉR Magyarország 2004. május 1-től az Európai Unió teljes jogú tagja. Az Európai Közösség vámterületén az Európai Közösség vámjogszabályait kell alkalmazni. A vámterület a huszonöt tagállam területét foglalja magába. A közösség vámterületére érkező vámáru vámjogi sorsát rendezni kell. Az áru vámjogi sorsa az alábbi módok egyikével rendezhető: az áru vámeljárás alá vonásával, az áru beléptetésével vámszabad területre, vagy vámszabad raktárba, az áru újrakivitelével a Közösség vámterületéről, az áru megsemmisítésével, vagy az áru felajánlásával az államkincstár számára.

3 HÁTTÉR Az áru vámjogi sorsát leggyakrabban a vámeljárás alá vonással rendezik. A vámeljárások a következők lehetnek: árutovábbítás, szabad forgalomba bocsátás, vámraktározás, aktív feldolgozás, felügyelet melletti feldolgozás, ideiglenes behozatal, passzív feldolgozás, kiviteli eljárás

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vámkódex végrehajtási rendelet 525. cikkében megnevezett vámraktárak főként a nem közösségi áruk raktározásának célját szolgálják. A raktározás időtartamára a vámraktárban raktározott nem közösségi áruk mentesülnek a behozatali vámok kiszabása és a kereskedelem-politikai intézkedések alkalmazása alól.

5 ALAPOK o Nem közösségi áruk mentesek a vámraktározási eljárás alá vételt követően az importárura kiszabandó általános és egyéb forgalmi adók, valamint a jövedéki adó megfizetése alól. o A vámhatóság engedélyezheti valamely vámraktár területén nem közösségi áruk feldolgozását. o A közösségi árunak a vámraktár területén történő tárolását, illetve a nem közösségi áruk feldolgozását a vámraktár működésére vonatkozó engedélyében fel kell tüntetni. o Alapesetben a vámraktár kiskereskedelmi célra nem használható.

6 A vámraktárak lehetnek közvámraktárak és magánvámraktárak Közvámraktár Közvámraktárak típusai: „A” típusú közvámraktár, a benne tárolt áruért az üzemeltetője, az engedélyese a felelős. „B” típusú közvámraktár, a benne tárolt áruért a betárolója a felelős. „F” típusú közvámraktár, a vámhatóság üzemelteti. Az „A” vagy „B” típusú közvámraktárt gazdálkodó, az F típusú raktárt vámhatóság hozhatja létre. Ezek a raktárak vámraktározás céljára bármely személy részére rendelkezésre állnak. "A" típusú raktár különösen akkor jöhet szóba, ha különböző beraktározók árui ugyanazon a helyen raktározandók. Ez adódhat pl. hűtőházak, áruforgalmi vagy disztribúciós központok esetében. A „B” típusú közvámraktár annyiban tér el az „A” típusú közvámraktártól, hogy a vámraktárba beraktározott nem közösségi áruk utáni felelősséget a beraktározó viseli. Az „F” típusú közvámraktárt a vámhatóság működteti. RAKTÁRTÍPUSOK

7 Magánvámraktár Magánraktárak típusai: (az üzemeltető, engedélyes tárolhat be árut) „C” típusú magánvámraktár, ahol a beraktározó nem feltétlenül az áru tulajdonosa. „D” típusú magánvámraktár, az engedély tartalmazza a vámraktározási eljárást követő szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó engedélyt is (helyi vámkezelési engedélyt). „E” típusú magánvámraktár, nem jelent egy konkrét raktárépületet, az engedélyt egy adott telephelyre adják meg (például egy gyártelep).

8 II. ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 6. Engedély kérelem, engedélyezés feltételei, engedély kiadása, tartalmi elemei Illetékesség o A vámraktár engedélyezésére irányuló kérelmet a kérelmezőnek a vámraktárként jóváhagyandó hely vagy azon hely szerint kijelölt vámhatósághoz kell benyújtania, ahol a kérelmező főkönyvelését tartják. o Az engedélyeztetési kérelmet írásban, kettő példányban kell benyújtani.

9 AZ ENGEDÉLY FELTÉTELEI a) Személyi feltételek o engedély kizárólag a Közösség területén letelepedett személyek részére adható b) Gazdasági feltételek o vámraktár üzemeltetésére vonatkozó engedély nem adható meg anélkül, hogy a vámhatóság megvizsgálná a gazdasági feltételeket c) Azonosság biztosítása o a betárolt áruk azonosságát biztosítani kell d) Az adminisztratív ráfordítás arányossága o a szükséges felügyeleti és ellenőrzési intézkedések végrehajtása nem követelhet a gazdasági szükséglethez képest aránytalanul nagy adminisztratív ráfordítást e) Kiskereskedelmi értékesítés o a vámraktárban vagy a raktározás helyiségeiben történő kiskereskedelmi értékesítés nem megengedett.

10 AZ ENGEDÉLY TARTALMA a) Általános rész b) Vám- és pénzügyőri hivatalok c) Biztosíték nyújtása d) Az áru megjelölése e) Raktározás f) Szokásos kezelési módok g) Ideiglenes kitárolás h) Átszállítások i) Raktárnyilvántartások j) A raktárkészlet listája k) Egyszerűsített eljárások

11 BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSA Vámraktár engedély megadásához teljes összegű biztosítékot kell nyújtani! A biztosíték összegét a kérelmező forgalmi adatai vagy üzleti terve alapján kell megállapítani! A biztosíték összegének mindenkor fedeznie kell a raktározás alatt álló áruk után, a szabad forgalomba kerülés esetén felszámítható vám és nem közösségi adók és díjak együttes összegét!

12 KÖZÖSSÉGI/NEM KÖZÖSSÉGI ÁRUK KÖZÖS TÁROLÁSA A vámhatóság engedélyezheti a vámraktározási eljárás alá nem vont közösségi áruk és nem közösségi áruk ugyanabban a vámraktárban vagy ugyanabban a raktározási létesítményben történő együttes raktározását.

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "1002/2010. (I. 07.) VPOP UTASÍTÁS A VÁMRAKTÁROZÁS EGYSÉGES ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések