Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vámjogi szabályozás, gyakorlati vám ismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vámjogi szabályozás, gyakorlati vám ismeretek"— Előadás másolata:

1 Vámjogi szabályozás, gyakorlati vám ismeretek
Külkereskedelmi ismeretek(1) Vámszakmai ismeretek(2) Forrás: (1) Sípos László – Skrám Katalin (szerk. 2005) Európai uniós vámszakmai ismeretek. Novoschool, Budapest. (2) Külkereskedelmi termékforgalom 2003 (2004) KSH, Budapest. Ponácz György Márk SAKK-tréner Győr 2005. október 5.

2 Világkereskedelem mutatói
A világkereskedelem értéke 2003-ban 16%-os folyó áras növekedés eredményeként 7270 milliárd dollárt tett ki. A legdinamikusabb, volumenben is kétszámjegyű külkereskedelmi bővülést a közép- és kelet-európai országok, valamint a kelet-ázsiai térség érte el. Kína a magas bázishoz viszonyítva rendkívüli – folyó áron 40%-os – növekedése eredményeként a ranglistán három helyet előrelépve immár a világ harmadik legnagyobb importőre. Forrás: KSH

3 Forrás: KSH

4

5 Forrás: KSH

6 Magyarország külkereskedelme az Európai Unióban
Protekcionizmus vagy szabadkereskedelem? Importigényesség a GDP-hez viszonyítva: EU: 11% Magyarország: 23% Fő külgazdasági determinációk: nemzetközi szerződéses kötelezettségek külföldi működő tőke szerepe, térnyerése külgazdaság relációs szerkezetére Forrás: KSH

7 Forrás: KSH

8 Forrás: KSH

9 A magyar külkereskedelem irányai
A fejlett országok exportunkból 80%-ban részesedtek; a feladott áruk értéke 7740 milliárd forint volt, amely folyó áron 6, volumenben mérve pedig 7%-os növekedést jelent a évi szinthez képest. A kivitel közel háromnegyedét átvevő Európai Unió viszonylatában a folyó áron és volumenben mért növekedés mértéke egyaránt 6%-os volt. A legfontosabb partnerünk, Németország számára feladott árukértéke 4%-kal nőtt, amely a növekedés ütemének 3 százalékpontos gyorsulását jelzi a mélypontot jelentő évhez képest. A németországi rendeltetésű export alakulásátigen jelentősen befolyásolta a videojáték kivitelének megszűnése, miután a termék 2002-ben lebonyolított exportjának több mint négyötöde, 150 milliárd forint értékű áru Németországba került kiszállításra. Az Ausztriába feladott termékek értéke 154milliárd forinttal, az Európai Unió tagállamai közül a legnagyobb összeggel nőtt. Az Olaszországba és Franciaországba irányuló export értéke 9–10%-kal haladta meg a megelőző évi szinteket. Az előbbi ország esetében meghatározóan a közúti járművek, míg Franciaország vonatkozásában az irodagépek forgalombővülésével magyarázható a kivitel növekedése. Az európai uniós tagállamok közül a legnagyobb mértékben, közel ötödével a Svédországba irányuló export csökkent. Ennek ellenére a skandináv országba irányuló export értéke még mindig többszörösét jelentette a évet megelőző évek forgalmának. A spanyolországi rendeltetésű kivitel több mint fél évtizede tapasztalható növekedése ezzel szemben 2003-ban is folytatódott: a forgalom mintegy negyedével lett nagyobb. A 2000–2003. években – az időszak középső két évében tapasztalt világgazdasági recesszió ellenére – a forgalom évente átlagosan több mint ötödével bővült; a növekedés mindenekelőtt a gépjárműmotorok felfutó exportjának volt a következménye.

10 Forrás: KSH

11 Forrás: KSH

12 Nemzetközi szerződéses kötelezettségek I.
WTO-egyezmény, azaz Világkereskedelmi Szerződés (1994): agrártermékek külkereskedelmének újraszabályozása, agrárszabályozók vámosítása számítástechnikai termékek külkereskedelmének liberalizálása (0% vám)

13 Nemzetközi szerződéses kötelezettségek II.
Európai Megállapodás szabadkereskedelmi és integrációs jellegű kötelezettségvállalások. Pán-európai származási kumulációs szabályozás -> nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország fő felvevőpiaca az Európai Unió legyen

14 Nemzetközi szerződéses kötelezettségek III.
Egyéb szabadkereskedelmi megállapodások EFTA, CEFTA, Törökország, Izrael, Törökország, Jugoszlávia (ipari termékek vámjának gyors leépítése, szabadkereskedelem) A piacvédelmi intézkedések lehetősége fennmaradt. 2002. Vámcsökkentési megállapodás az USA-val: Magyarország számára GSP megadása, az általános vámpreferencia megadása Számítástechnikai eszközök behozatalának 0%-os vámja.

15 Az Európai Unió vámelőírásai
Egységes vámtarifa harmadik országokkal szemben. Vámunió. Közösségi termelők a védelem mellett is versenyhelyzetben maradnak. A Közösségi Vámkódex egységes feltételrendszert teremt a vámeljárásokra és követelményekre. A közös Kombinált Nómenklatúra (KN) a közös kereskedelempolitika része. A vámpolitika alkotóeleme, a vámtarifaszámok és vámtételek egységes meghatározásának leírását tartalmazza. A KN egyben a TARIC alapjául is szolgál. Az TARIC az Európai Unió kereskedelempolitikai eszköze, amely minden adónemre és minden megszorító intézkedésre vonatkozóan az összes jogszabályt katalogizálja, az adómérték meghatározásában eligazít. Interneten szabadon hozzáférhető hiteles rendszer.

16 Vámjog 2913/92/EGK Tanácsi Rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról 2454/93 (EGK) bizottsági rendelet a Közösségi Vámkódex végrehajtásáról 2003. évi CXXVI. tv. a közösségi vámjog végrehajtásáról. (Többször módosult.) 15/2004. (IV.5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól. (Többször módosult.)

17 Közösségi áru Kizárólag a Közösség vámterületéről származó ÉS a Közösség vámterületén előállított/gyártott áru (nem tartalmaz a vámterületen kívülről származó árukat); A Közösség vámterületén kívülről importált ÉS szabad forgalomba bocsátott áru; A következőképp előállított áru: A Közösség vámterületén kívülről importált ÉS szabad forgalomba bocsátott áruból (csak a 2. pont) , vagy A Közösség vámterületéről származó és ott előállított/gyártott áruból ÉS a Közösség vámterületén kívülről importált és szabad forgalomba bocsátott áruból gyártott áru (az 1. és a 2. pont)

18 Nem közösségi áru Azon áru, amelyet a Vámkódex 4. cikk (7) bekezdése nem említ; A közösségi áru, amely a jellegét – a 163. és 164. Cikk sérelme nélkül – a vámterületről való kivitelt követően elveszti.

19 Az eljárás fajtái • Közösségi árutovábbítási eljárás
• TIR Egyezmény szerinti • Isztambuli Egyezmény szerinti • Rajnai Hajózási Egyezmény 9. Cikke szerinti • NATO Egyezmény szerinti • Postai árutovábbítás

20 Külső árutovábbítási eljárás
- A közösség vámterületén belül egy adott pontról egy másik pontra történő áruszállítás az alábbi áruk esetében: a., Nem közösségi áruk (anélkül, hogy behozatali vámok vagy más terhek vagy kereskedelempolitikai intézkedések valósulnának meg rájuk!) b., Közösségi árukat, amelyeknél a kivitellel kapcsolatban Bizottsági intézkedés van érvényben ( a KAP keretében a 3. Országba irányuló kivitelre járó export visszatérítések megadása céljából, intervenciós készletekből történő kiszállítás, importvám visszatérítésre jogosult termékek kivitele, aktív feldolgozásból kiszállítás) Külső árutovábbítási eljárás valamennyi árutovábbítási fajtában végrehajtható! Okmánya: Egységes Vámárunyilatkozat

21 Belső árutovábbítási eljárás
* Belső árutovábbítási eljárásban kell szállítani a közösségi árukat harmadik országon keresztül Belső árutovábbítási eljárás valamennyi árutovábbítási fajtában végrehajtható!

22 TIR eljárás Átmenő vámhivataloknál mentesül a behozatali vagy kiviteli vámok és illetékek megfizetésének vagy letétbe helyezésének kötelezettsége alól TIR eljárás szerint, zárral ellátott közúti járművekben fuvarozott árukat általános szabályként az átmenő vámhivatalokban nem vonják vámvizsgálat alá (visszaélések megelőzése céljából, itt is végezhetnek vizsgálatot)

23 Isztambuli egyezmény Eszköze: ATA igazolvány Szállítható áruk (1):
• Kiállításon, vásáron, kongresszuson vagy hasonló eseményen bemutatásra vagy felhasználásra kerülő áru • Szakmai felszerelés • Kereskedelmi minták • Gyártási vagy feldolgozási művelettel kapcsolatos termékek • Oktatási, tudományos vagy kulturális célra szolgáló áruk • Utasok személyes használati tárgyai és a sportcélokra szolgáló áruk • Idegenforgalmi reklámanyag • Határmenti forgalomban szállított áruk • Humanitárius célból szállított áruk • Kereskedelmi szállítóeszközök • Állatok Eszköze: ATA igazolvány

24 Vámeljárások Szabad forgalomba helyezés Árutovábbítás Vámraktározás
Aktív feldolgozás Feldolgozás vámfelügyelet alatt Ideiglenes behozatal Passzív feldolgozás Kivitel

25 Vámraktározás Vámraktárba betárolható
Nem közösségi áru (nem tartozik behozatali vám megfizetésének és ker.pol. intézkedés hatály alá) Közösségi áru, amelynél a különleges tárgykörökre vonatkozó közösségi jogszabályok előírják Vámraktár: vámhatóság által jóváhagyott terület, ahol áruk tárolása megvalósítható Típusai: Közvámraktár Magánvámraktár

26

27

28

29 Vas és acél (egy példa) TARIC
XV Áruosztály - Nem nemesfémek és ezekből készült áruk Árucsoport 72 - Vas és acél Szimuláció dátuma 04/10/2005 TARIC kód Meghatározás Lábjegyzet 7201  I. ELSŐDLEGES ANYAGOK; SZEMCSE VAGY POR ALAKÚ TERMÉKEK-7201  Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más hasonló elsődleges forma:-7202  Ferroötvözet-7203  Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert termék és más szivacsos vas tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vas tömb, pellet vagy hasonló formában:-7204  Vas- és acéltörmelék és hulladék; ingot újraolvasztott hulladékvasból vagy -acélból-7205  Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból:-7206  II. VAS ÉS NEM ÖTVÖZÖTT ACÉL-7206  Vas és nem ötvözött acél ingot vagy más elsődleges formában (a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével)-7207  Félkész termék vasból vagy nem ötvözött acélból:-7208  Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül-7209  Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül-7210  Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva-7211  Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül-7212  Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva:-7213  Melegen hengerelt rúd vasból vagy nem ötvözött acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben-7214  Egyéb rúd vasból vagy nem ötvözött acélból, legfeljebb kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de hengerlés után csavarva is-7215  Egyéb rúd vasból vagy nem ötvözött acélból-7216  Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy nem ötvözött acélból:-7217  Huzal vasból vagy nem ötvözött acélból:-7218  III. ROZSDAMENTES ACÉL-7218  Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában; félkész termék rozsdamentes acélból:-7219  Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból-7220  Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból:-7221  Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben-7222  Egyéb rúd és szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból-7223  Huzal rozsdamentes acélból:-7224  IV. MÁS ÖTVÖZÖTT ACÉL; ÜREGES FÚRÓRÚDVAS ÉS -RÚDACÉL ÖTVÖZÖTT VAGY NEM ÖTVÖZÖTT ACÉLBÓL-7224  Más ötvözött acél ingot vagy más elsődleges formában; félkész termék más ötvözött acélból:-7225  Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék, más ötvözött acélból:-7226  Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék más ötvözött acélból-7227  Melegen hengerelt rúd más ötvözött acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben-7228  Egyéb rúd és szögvas, idomvas és szelvény más ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy nem ötvözött acélból-7229  Huzal más ötvözött acélból:

30 Műszálas férfiing Kínából (példa)

31 Vámtételek meghatározása
Értékvám Mértékvám Vegyes vám Minimum vámtétel Maximum vámtétel Csökkentett vám gabonára Belépési árak Export visszatérítés Liszt/cukor kiegészítő vám Mezőgazdasági összetevők Antidömping vám

32 Statisztikai rendszer, export-és importengedélyezés, nemzeti szabályok
Extrastat Intrastat Exportengedélyezés szabályai Importengedélyezés szabályai Nemzeti szabályozás lehetősége közrend, közbiztonság, közerkölcs védelme emberi, állati és növényegészség-védelem kulturális örökség, természeti kincsek védelme

33 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vámjogi szabályozás, gyakorlati vám ismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések