Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes BM Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes BM Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság."— Előadás másolata:

1 Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes BM Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

2 Jelenlegi helyzet TECHNOLÓGIA SZABÁLYOZÁS GIS alapú nyilvántartási rendszerek nyílt forráskódú szoftverek széleskörű elterjedése OGC szabványok Új technológiák (WMS, WFS) nincs egységes műszaki és jogi szabályozás a szabályozási rendszer rendkívüli módon széttagolt a különböző szervek által vezetett nyilvántartások egymáshoz nem kapcsolódnak duplikált nyilvántartások az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások több esetben hiányosak BM Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

3 Közműnyilvántartás szabályozása 1990 előtt: 3/1979. ÉVM utasítás a közműnyilvántartásról költségek megosztása a hatóság és az üzemeltető között egységes közmű jelkulcs részletes szakmai szabályozás nyíltárkos bemérési kötelezettség kötelező közműszolgáltatói adatszolgáltatás kötelező alapja az állami földmérési alaptérkép kötelező települési közműnyilvántartás vezetése 1990 után: EURÓPÁBAN AZ EGYIK ELISMERTEN LEGJOBB, MŰKÖDŐ RENDSZER közműcégek privatizációja állam és közigazgatás átalakulása jogszabályi környezet megváltozása finanszírozási rendszer átalakulása JOGILAG, SZAKMAILAG ÉS PÉNZÜGYILEG SZABÁLYOZATLAN HELYZET /1979. (Ép. Ért. 11.) ÉVM utasítás hatályon kívül helyezve jan. 1-tőls 18/1984. (XII. 13.) ÉVM rendelet a külterületen levő nyomvonalas létesítmények műszaki nyilvántartásáról hatályon kívül helyezve júl. 1-től BM Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

4

5

6

7 Egységes elektronikus közműnyilvántartás (e-közmű) Érintettjei, funkciója: Zavartalan közműellátás és információ biztosítása A hatósági munkához megfelelő műszaki háttér biztosítása (kiemelten az építésügyi hatósági munkához) Állampolgár Központi és helyi hatóság A település biztonságos, koordinált üzemeltetése Minősített helyzetekben, vészhelyzeti szituációkban a minimálisan szükséges információk biztosítása Az egyes szakágak részletes közmű nyilvántartásához egységes alap biztosítása A különböző szakági nyilvántartások összhangjának biztosítása Közmű üzemeltetők BM Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

8 Digitális nyilvántartások aránya 65% Digitális földmérési alaptérképek használatának aránya a digitális nyilvántartásokban 92% BM Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság as országos felmérés

9 Szabályozás előzményei 2233/2007. (XII. 12.) Korm. határozat közfeladatként nevesítette a szabályozórendszer kidolgozását Megalapozó tanulmány elkészítése (VÁTI) január – Bizottsági rendszer felállítása Szakági objektumok attribútumainak és jelkulcsainak kidolgozása augusztus 31. – Kormány-előterjesztés január 20. – Kormánykabinet-előterjesztés május – KHEM kezdeményezés a nyomvonalas létesítményekre október 7. Koordinációs Bizottság ülése Fővárosi pilot projektre együttműködési megállapodás előkészítés október 20. Szakmai és jogi munkacsoportok ismételt felállítása október Étv. módosítás – kiegészítés és felhatalmazás a Kormány számára BM Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

10 A szabályozási rendszer felépítése A szabályozó rendszer tartalma Az e-közmű működési alapelve Kormányrendelet (közmű – nyomvonalas létesítmények), Ágazati szabályozások/Szabványok Kormányrendelet: az egységes elektronikus nyilvántartás létrehozásáról és működtetéséről, az adatok előállításáról és karbantartásáról, az adatforgalom rendjéről, az adatszolgáltatásra és a rendszer használatára kötelezettek köréről, az adatokhoz való hozzáférés jogosultságáról, az adatok védelméről, a működés finanszírozásának pénzügyi rendjéről. Szakminiszterek: meghatározzák az egyes szakági nyilvántartásokra vonatkozó műszaki előírásokat, szabályokat, szabványokat. a) Az összes adatgazda saját rendszerében, elkülönült adatbázisokban vezeti saját nyilvántartását EOV rendszerben, b) A felhasználók az interneten keresztül férnek hozzá a nyilvántartások egyes elemeihez, c) A lekérdezések eredményeként közös koordináta rendszerbe (EOV) helyezve virtuálisan jön létre az e-közmű nyilvántartás, d) Szolgáltatási típusú rendszer létrehozása a cél, az adatok előállításáért, birtoklásáért nem, csak a szolgáltatásért kellene fizetni. A szabályozási rendszer alapelvei BM Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

11 Szabványok SZAKÁGI SZABÁLYOZÁS SZABVÁNYOK INFORMATIKAI SZABVÁNYOK HOZZÁFÉRÉSI SZABÁLYOK Egységes közműnyilvántartás Térinformatikai disztribúciós rendszer Digitális FöldhivatalÖnkormányzati Rendszer Statisztikai adatokEnergia közmű Vízi közmű adatok Közlekedési infrastruktúra adatok Távközlési infrastruktúra adatok Internet Főhatóságok Lakosság Önkormányzatok Szolgáltatók Osztott relációs adatbázisokon megvalósuló internetes lekérdezési rendszer

12 Az e-közműhöz kapcsolódó adatgazdálkodási feladatok Kötelező igazodás követelménye Minőségbiztosítás Hibák bejelentésének kötelezettsége Egy adott szakághoz tartozó adatgyűjtést kizárólag az adott nyilvántartásért felelős szervezet végezhet, más szervezetnek tiltott. A cél az, hogy elkerüljük az adatok többszörös nyilvántartását és a különböző nyilvántartások egymás adatait tudják hasznosítani. Az egyes nyilvántartásokra vonatkozó követelmények jogszabályi változás, vagy új jogszabály miatt módosulnak, az interoperabilitás megőrzése érdekében elengedhetetlen, hogy az e-közműben érintett összes fél egy központi koordináció mellett kövesse a változásokat. Mivel a felhasználók részére az e-közmű az egyetlen információforrás, ezért az adatok minőségének biztosítása megkérdőjelezhetetlen. A folyamatszabályozás során minőségbiztosítási eljárást kell kidolgozni. A rendszernek biztosítania kell a folyamatos hibajavítás lehetőségét. Ha a nyilvántartást használók eltéréseket észlelnek a nyilvántartott adatok és a tényleges állapot között, akkor azt jelenteni kötelesek az e-közmű részére. A szabályozási rendszer alapelvei BM Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

13 Finanszírozás Felelősség vállalás Hálózat működésére vonatkozó adatok Az adat előállítás és a változásvezetések költsége a mindenkori adatgazdát terheli. Az e-közmű szolgáltatás díjköteles. A szolgáltatási díj a szolgáltatók illetve a szolgáltatás üzemeltetője között megosztásra kerül. A szabályozásnak ki kell terjednie a közművek és nyomvonalas létesítmények nyilvántartásának helytelen használatából, vagy a használat elmaradásából keletkezett anyagi, gazdasági károk megtérítésére. Az átláthatóság, az ellenőrzés és a felelősség megállapítás érdekében az e-közműnek alkalmasnak kell lennie statisztikai adatok rendszerből történő kigyűjtésére is. A szabályozási rendszer alapelvei BM Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

14 Szabályozás és bevezetés ütemterve I.Jogszobály kidolgozása 1.Nyomvonalas létesítmények attribútumainak meghatározása Szakági partnerek megkeresése, munkacsoport kialakítása Előkészítő fázis Az érintettek teljes körének meghatározása Finanszírozási/üzleti modell kidolgozása Szükséges jogszabály harmonizáció meghatározása Technikai feltételek meghatározása Adatvédelmi eljárásrend meghatározása Társadalmi/gazdasági elemzés Jogszabály kodifikációja II.Jogszobály egyeztetése és jóváhagyása 1.Civil és önkormányzati egyeztetés Előzetes egyeztetés Közig. Államtitkári egyeztetés Notifikáció Jogszabály Kormány általi jóváhagyása III.E-közmű rendszer kialakítása 1.Igazgatási rendszerterv kidolgozása A rendszer tervezése, az első prototípus elkészítése A prototípus pilotra alkalmazásként való továbbfejlesztése Végleges központi felület kialakítása IV.E-közmű rendszer üzemeltetése és továbbfejlesztése 12.Alapinformációs szolgáltatás bevezetése és üzemeltetése A közműegyeztetést támogató szolgáltatás kialakítása BM Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

15 Elvárások az e-közműtől Az infokommunikációs eszközök által kínált mai technikai lehetőségek jobb kihasználása, Transzparens és ellenőrizhető adatgyűjtés, változásvezetés és adatszolgáltatás, Javul a szakági nyilvántartásokban kezelt adatok közcélú felhasználása, Hatékonyabbá válik az önkormányzatok településüzemeltetési feladatainak ellátása, Többszörös adatgyűjtés kiküszöbölése, költségcsökkenés, A közműbalesetekből származó közvetlen és közvetett károk jelentős mérséklődése, Csökkennek a hatóságok adminisztratív terhei, ami a beruházások engedélyezésének gyorsítását eredményezi, Javítja a nemzeti versenyképességet és a közigazgatás minőségét, csökkenti a bürokráciát. BM Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes BM Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések