Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalmi és történelmi emlékhelyeinek megismerése, felkutatása, a szakiskola 9. osztályos tantervhez kapcsolódó műveltségtartalom.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalmi és történelmi emlékhelyeinek megismerése, felkutatása, a szakiskola 9. osztályos tantervhez kapcsolódó műveltségtartalom."— Előadás másolata:

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalmi és történelmi emlékhelyeinek megismerése, felkutatása, a szakiskola 9. osztályos tantervhez kapcsolódó műveltségtartalom feldolgozása (tantárgyközi project) Készült a Szakiskola Programiroda pályázati felhívására. Készítette: Marczinkó István Kisvárda Szakiskolai Fejlesztési Program

2 A pályázat témája: A kiemelt fejlesztési területek közül kapcsolódik a) a hon- és népismerethez b) magyar nyelv és irodalomhoz c) az ember és társadalom műveltségi területhez (komplex jellegű project) A project alkalmazásának indokoltsága: - egy megújító célú fejlesztési stratégiát indítottak el 2003-ban - új tanítási módszerek elsajátítása - az önálló tanulás képességének fejlesztése - motiváció az új ismeretek elsajátítására - a hagyományos tanítási-tanulási módszerekkel nehéz megszerettetni a tantárgyat - csoportos foglalkozási formák beiktatása (pl. művészeti bemutató tablókészítés)

3 A project módszer lényegéről Mi a project? - tanulásszervezési forma - a tanulók közösen, együttműködve dolgoznak - belső indíttatásból fakad - tágabb közösség érdekeit szolgáló produktumot hoznak létre - az elmúlt és gyakorlat összhangja megvalósul jellemzői: - nehezen egyeztethető össze az iskolai időbeosztással - átlépi az osztálykereteket - áttöri a tantárgyi választóvonalat - hagyományos osztályozással nehezen értékelhető fajtái: - technikai - művészeti-kulturális - környezeti nevelési - gazdaságismereti - kutatási

4 A pályázati project alapkoncepciója - 9. osztályos szakiskolai tantervre épül - magyar nyelv és irodalomhoz +történelemhez kapcsolódó anyagok - kapcsolat a megyei irodalmi történelmi emlékhelyekkel - komplex tanítási-tanulási folyamat kialakítása - a tantárgyközi project élményszerűbbé tétele - alkalmazott munkaforma: kirándulás

5 Az emlékhelyek és a tantervi anyag kapcsolódó területei: magyar 1. Móricz Zsigmond novellái (Tiszacsécse, Turistvándi, Milota) 2. Kölcsey Ferenc – Szatmárcseke történelem 1.Honfoglalás, letelepedés 2. Szent László, az Új rend megszilárdulása (Kisvárda) 3. Rákóczi-Szabadságharc Kisvárda - Vaja Tarpa 4. Reform országgyűlések - Szatmárcseke 5. Az Árpád-ház művelődése - Csaroda – Tákos

6 A megcélzott célcsoport: - szakiskola 9. osztályos tanulói - 2 napos tanulmányi kirándulás (péntek-szombat) – autóbusszal - költségkiemeléshez pályázati források Pedagógiai cél: - nemzeti – történelmünk kiemelkedő eseményeinek megismerése - a megye legismertebb költői, írói munkásságának elsajátítása - felkelteni az érdeklődést a múlt társadalmi, politikai, művelődés-történeti eseményei iránt - a hon- és népismeret fejlesztése - a szűkebb környezethez való kötődés, az identitástudat fejlesztése

7 A tantervi követelmények érvényesülése Fejlesztendő területek: ismeretszerzés a feldolgozási képesség fejlesztése előzetes információk gyűjtése képesek legyenek egyéni beszámolók megtartása értsék a történelmi csoportok, személyek cselekedeteit a tankönyv segítségével vázlat készítése (útközben jegyzetelés) legyen képes szóban számot adni a szerzett tudásról tabló készítése, verselemzés irodalmi összeállítás tudatosítani a tantárgyköziség elvét

8 A megvalósítás menete I. nap: előkészítő szakasz a program megvalósítása feldolgozás - a kirándulás elméleti Útvonal: lehetséges feldolgozási előkészítése Kisvárda-Szent László formák - a végleges program emlékek, Rákóczi - vetélkedők összeállítása a tanulókkal emlékek (templom, vár) - pályamunka készítés közösen Szabolcs-földvár - térkép szerkesztés - a gyakorlatban Szabolcsi zsinat - tájékoztatók, múzeumi (szakmai képzésben) Vaja-Rákóczi emlékek kiadványok hasznosítható ismeretek Szoborgaléria 1 magyar pl. Turistvándi- Rákóczi és Pálffy generális 1 történelem óra vízimalom (ipari műemlék) tárgyalása (rögzítése) Mátészalka- Szatmár Múzeum (kocsimúzeum)

9

10

11 A megvalósítás menete előkészítő szakasz a program megvalósítása feldolgozása - a kiselőadásokat Tarpa-Esze Tamás osztályfőnöki óra tartók kijelölése Turistvándi-Vízimalom hasznosítása - technikai feladatok Szatmárcseke- újságcikk szerkesztése (jármű, névsor, biztosítás Kölcsey emlékek Szálláshely) Milota-dió közös tabló készítése - szórakoztató program Vásárosnamény (városnézés, DISCO) - naményi pátens Cél: minden tanuló vállaljon valamilyen feladatot

12

13

14 A project nevelési céljainak megvalósulása: - a tanulás személyes tapasztalaton, élményszerzésen alapul - a tanulónak aktívan részt kell venni saját tanulási folyamatainak alakításában - kötelességünk felébreszteni a szűkebb szülőföld iránti tisztelet, a hazaszeretet érzését - a szerzett tudás hagyományozódik a következő nemzedékre - később családi programok lebonyolítása

15 Köszönjük a figyelmüket!


Letölteni ppt "Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalmi és történelmi emlékhelyeinek megismerése, felkutatása, a szakiskola 9. osztályos tantervhez kapcsolódó műveltségtartalom."

Hasonló előadás


Google Hirdetések