Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nemzeti drogstratégia megvalósítását szolgáló 2008. évi pályázati programokról Portörő Péter Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Osztály Szociális és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nemzeti drogstratégia megvalósítását szolgáló 2008. évi pályázati programokról Portörő Péter Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Osztály Szociális és."— Előadás másolata:

1 A nemzeti drogstratégia megvalósítását szolgáló 2008. évi pályázati programokról Portörő Péter Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Osztály Szociális és Munkaügyi Minisztérium

2

3 Kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek komplex megelőző és egészségfejlesztési programjainak támogatása (A pályázat kódja: KAB-PR-08-A/B) A pályázat keretében a helyi közösségi résztvevők együttműködésen alapuló olyan komplex, az egészségmegőrzés/egészségfejlesztés különböző színterein - család, gyermekvédelmi intézmények, információs társadalom, szórakozóhelyek, büntetés- végrehajtási intézetek, szabadidő - megvalósuló programok támogatására van lehetőség, amelyek kapcsolódnak a kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez, a kábítószer-használattal szemben pozitív mintát nyújtanak, valamint amelyek a prevenciós tevékenység keretében jelenítik meg az ártalomcsökkentő szemléletet. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 80 000 000 Ft A pályázható támogatás mértéke legfeljebb: 3 000 000 Ft

4 Ebben a pályázatban nem támogathatók az iskolák pedagógiai programjára, illetve az iskolai drogstratégiára épülő programok. Ebben a pályázatban a prevenciós hangsúlyú alternatív jellegű, valamint a szórakozóhelyek, bevásárlóközpontok színterén biztosított programok esetében kizárólag a már működő programok támogatásra, fenntartására van lehetőség, szolgáltatásfejlesztésre, modellprogramok kialakítására az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében biztosított források révén nyílik lehetőség 2008-ban. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Gyermekek és fiatalok integrációs programjai: 5.2.5 Kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek komplex megelőző és egészségfejlesztési programjainak támogatása (A pályázat kódja: KAB-PR-08-A/B)

5 Hátrányos helyzetű személyeket elérő drogmegelőzési modell programok támogatása (A pályázat kódja: KAB-HAT-08) A pályázat célja a hátrányos helyzetű, a kábítószer-probléma szempontjából különösen veszélyeztetett személyeket (különösen: iskolából kimaradó; munkanélküli; gyermekvédelmi szakellátásban részesülő; büntetés- végrehajtásban; telepszerű lakókörnyezetben élő fiatalokat) elérő célzott, javallott prevenciós modellprogramok támogatása. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 40 000 000 Ft A pályázható támogatás mértéke legfeljebb 5 000 000 Ft Speciális szempontok alapján.

6 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatását végző szervezetek támogatása (A pályázat kódja: KAB-AL-08-A/B/C/D/E) A pályázat célja az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek komplex működési támogatása, infrastrukturális, és humánerőforrás fejlesztése a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentum, valamint „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény” és az „1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szemléletének és prioritásainak figyelembevételével. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 120 000 000 Ft Ebben a pályázatban a szórakozóhelyeken biztosított ártalomcsökkentő alacsonyküszöbű szolgáltatások esetében kizárólag a már működő programok támogatásra, fenntartására van lehetőség, szolgáltatásfejlesztésre, modellprogramok kialakítására az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében biztosított források révén nyílik lehetőség 2008-ban.

7 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatását végző szervezetek támogatása (A pályázat kódja: KAB-AL-08-A/B/C/D/E) „A” és „C” kategória: Állami normatív támogatásban részesülő, működő alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek szolgáltatás-fejlesztése A pályázható támogatás mértéke legfeljebb 6 000 000 Ft „B” és „D” kategória: Állami normatív finanszírozással nem rendelkező alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek működési támogatása A pályázható támogatás mértéke legfeljebb 6 000 000 Ft „E” kategória: Alacsonyküszöbű szolgáltatást nyújtó szervezetek infrastrukturális fejlesztésének támogatása A pályázható támogatás mértéke legfeljebb 10 000 000 Ft

8 Szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő fejlesztések támogatása (A pályázat kódja: KAB-RE-08-A/B/C) A pályázat célja a józan szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő fejlesztések, programok megvalósítása (relapszus prevenció). „A” kategória: A reszocializációt, reintegrációt végző intézmények infrastrukturális fejlesztése. Józan szenvedélybetegek utógondozását biztosító intézményrendszer (szenvedélybetegek lakóotthonai, félutas házak, védett szállások) fejlesztése. A pályázható támogatás mértéke legfeljebb 10 millió Ft „B” kategória: Józan szenvedélybetegek relapszus prevencióját szolgáló, valamint önsegítő jellegű tevékenységek, programok támogatása. A pályázható támogatás mértéke legfeljebb 3 millió Ft „C” kategória: Józan szenvedélybetegek komplex képzési programjainak támogatása. A pályázható támogatás mértéke legfeljebb 5 millió Ft A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 50 millió Ft

9 A szenvedélybeteg-ellátórendszer kiegészítő működési támogatása (A pályázat kódja: KAB-KRI-08-A/B) A pályázat célja a szenvedélybeteg-ellátórendszer kiegészítő működési támogatása, és szubsztitúciós fenntartó kezelést biztosító szolgáltatások fejlesztése és működtetése. „A” kategória: A szenvedélybeteg-ellátórendszer (drogambulanciák, rehabilitációs intézetek) drogbeteg ellátást végző intézményeinek kiegészítő működési támogatása, az ellátásba kerülést elősegítő szolgáltatások fejlesztése. „B” kategória: Szubsztitúciós fenntartó kezelést biztosító ellátások fejlesztése, új szolgáltatások létrehozása és működtetése A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 40 000 000 Ft A pályázható támogatás mértéke legfeljebb 5 000 000 Ft

10 A kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos képzési tevékenység támogatása (A pályázat kódja: KAB-KP-08-A/B/C) A pályázat célja a kortársprogramok mind szélesebb körű elérhetővé tétele, a drogmegelőzéssel kapcsolatos tematikus tantárgyak bevezetése a felsőoktatásban és a kábítószer-probléma kezelésével foglalkozó tudományos konferenciák szervezése. „A” kategória: A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos kortársképzés, szupervízió, valamint kortársoktató- és kortárssegítő-hálózat kialakításának támogatása. „B” kategória: Egyetemek, főiskolák drogmegelőzéssel, drogprobléma kezelésével kapcsolatos, a felsőoktatási intézmény képzési tematikájába integrálható tematikus tantárgyak kialakításának, valamint oktatásának támogatása. „C” kategória: A kábítószer-probléma kezelésével foglalkozó tudományos konferenciák szervezése. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 35 000 000 Ft A pályázható támogatás mértéke legfeljebb 2 500 000 Ft

11 Kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatása (A pályázat kódja: KAB-KT-08) A pályázat célja a kábítószer-problémával kapcsolatos társadalomtudományi elemzések, vizsgálatok, kutatási programok támogatása a következő témákban:  Közlekedési balesetek okozóinak toxikológiai vizsgálata a tiltott szerek vonatkozásában,  A politoxikománia kérdéskörével kapcsolatos vizsgálatok,  Egészségügyi kezelésben nem részesülő drogfogyasztók főbb jellemzői,  Kábítószer-fogyasztó terhes nők, valamint függő újszülöttek számának feltérképezése, a kábítószer-fogyasztó terhes nők körében végzett felvilágosítás, tanácsadás vizsgálata,  A fertőző betegségek (HIV, HCV) prevalenciáját, terjedését befolyásoló kockázati tényezők és védőfaktorok az intravénás kábítószer-fogyasztók körében, szűrésen való részvétel motivációja, HCV, HBV, HIV tesztelés és tanácsadás helyzetének vizsgálata a kezelőhelyeken,

12 Kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatása (A pályázat kódja: KAB-KT-08)  A HCV vírussal fertőzött intravénás kábítószer-fogyasztók gyógykezelésének társadalmi költségei,  A kábítószer-kínálati oldal vizsgálata, a kábítószer piac működésének sajátosságainak vizsgálata,  Az elterelés monitorozása, hatékonyságvizsgálata A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 30 000 000 Ft A pályázható támogatás mértéke legfeljebb 6 000 000 Ft

13 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására támogatás (A pályázat kódja: KAB-KEF-08-A/B/C) A pályázat célja Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) alakítása, működésük fejlesztése és a helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 80 000 000 Ft A témában külön tájékoztatót tart a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok részére.

14 További tervezett pályázatok 2008 tavaszán (II. ütem)  Munkahelyi drogmegelőző programok A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 30 000 000 Ft  Iskolai drogmegelőzési és egészségfejlesztési pályázat A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 160 000 000 Ft  Kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos kommunikációs eszközök fejlesztésének támogatása 20 000 000 Ft

15 Köszönjük a figyelmet! Sikeres pályázást!


Letölteni ppt "A nemzeti drogstratégia megvalósítását szolgáló 2008. évi pályázati programokról Portörő Péter Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Osztály Szociális és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések