Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁLDOZATSEGÍTÉS MAGYARORSZÁGON „LEVENDULA” Az aktív időskor szabadegyeteme 2015. október 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁLDOZATSEGÍTÉS MAGYARORSZÁGON „LEVENDULA” Az aktív időskor szabadegyeteme 2015. október 19."— Előadás másolata:

1 ÁLDOZATSEGÍTÉS MAGYARORSZÁGON „LEVENDULA” Az aktív időskor szabadegyeteme 2015. október 19.

2 VÁZLAT Előzmények, szervezeti és törvényi háttér Az áldozatsegítés célja, az áldozat fogalma Az eljárás folyamata Az áldozatsegítő támogatások Munkánkról

3 Szervezetünk: Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály (Pártfogó Felügyelet, Családi Csőd, Szoc.pol.) Jogi Segítségnyújtó, Áldozatsegítő, Bűnmegelőzési és Jóvátételi Osztály Áldozatsegítő Szolgálat

4 FELTÉTELEK Személyi - megyénként ált. 2-3 munkatárs, főváros 7+1 fő - „alternatív” munkaerők (gyakornokok, önkéntesek) - pszichológus Országos szakmai nyilvántartó program (statisztika) Képzések, esetmegbeszélők, tapasztalatcserék Adminisztráció, költségvetési feltételek Társadalmi feltételek új bűncselekmény elkövetési módok megjelenése - tájékoztatás szerepe (van segítség, zöld szám, bűnmegelőzés) - a társadalom érzékenysége nőtt (igény a segítségre) szolgálatunk, a nyomozó hatóságok, és egyéb állami és civil szervezetek együttműködése

5 b) Jogi, törvényi háttér 2005. évi CXXXV. törvény – (Ást.) a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről Btk., Be., Ket., Egyéb (szociális, egészségügyi, polgári és családjogi, társadalom- és nyugdíjbiztosítási) jogszabályok

6 29/2012. Európai Uniós Irányelv Az áldozati jogosultságok kibővítése Családtagok részére is jár Jogi támogatás, Pszichés segítségnyújtás Külföldi, határon átnyúló ügyek szabályozása, feljelentések kölcsönös továbbítása Különösen érzékeny áldozatok speciális kezelése Áldozatok média bemutatásának szabályozása Támogató személykénti eljárás Bíróságokon zárt tárgyalás lehetősége Képzés, továbbképzés kötelező Összességében megállapítható, hogy már a jelenlegi magyar szabályozás is igen sok pontjában teljesíti az irányelvben megfogalmazottakat.

7 AZ ÁLDOZATSEGÍTÉS CÉLJA Az áldozatot a bűncselekményt megelőző, vagy ahhoz közeli helyzetbe hozni Az állam a méltányosság és szolidaritás alapján segítséget kíván nyújtani azoknak, akiket a bűncselekménnyel szemben megvédeni nem tudott

8 AZ ÁLDOZAT FOGALMA Bővebb a sértett fogalmánál: „aki a Magyar Köztársaság területén elkövetett bűncselekmény, vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet szenvedett, így különösen - testi, lelki sérülést - érzelmi megrázkódtatást, illetve - vagyoni kárt szenvedett el.

9 Segítségnyújtási lehetőségek az áldozatok szükségletei szerint információjogi támogatás gyakorlati segítségnyújt ás anyagi támogatás alapszintű szükségletek biztosítása érzelmi támogatás Az áldozat tájékoztatása a számára releváns információkról, mint pl.: - a feljelentésről - a támogató intézményekről - a büntető- eljárásról - a saját és az elkövető jogi helyzetéről - a bírósági eljárás menetéről - Az áldozat részére általános tanácsadás - Szükség esetén beadvány- szerkesztés, illetve.- Peres képviselet -Kapcsolat- felvétel egyéb szerveze- tekkel, ügyintézés az ügyfél „nevében” Fizikai védelem Orvosi vizsgálatok - Az alapvető szükségletek, mint: o élelmiszer o lakhatás o gyógyászat o utazás o ruházat o kegyeleti kiadások fedezete - A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény okozta igazolt kár enyhítése -anyagi támogatással -gyakorlati segítség- nyújtással (pl.: kapcsolatfel- vétel egyéb szervezetekkel) ügyintézés során az áldozat meghallga tása, megértése, empátia, jó szó, pszichológus

10 AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK I. SZOLGÁLTATÁSOK A) Azonnali pénzügyi segély B) Áldozati státusz igazolása Jogi segítségnyújtáshoz Személyes iratok pótlásához C) Érdekérvényesítés elősegítése Tájékoztatás Jogi tanácsadás Érzelmi segítség Egyéb (kapcs. felvétel, stb.) II. ÁLLAMI KÁRENYHÍTÉS

11

12

13 AZONNALI PÉNZÜGYI SEGÉLY Méltányossági döntés alapján a legalapvetőbb szükségletek fedezésére: - élelmezés 46 % - utazás 6,5 % - lakhatás 30 % - ruházkodás 2 % - gyógyászati 14 % - kegyeleti 1,5 % jellegű rendkívüli kiadások Ha bűncselekmény miatt kialakult helyzetet önerőből nem tudja megoldani (KRÍZISHELYZET) Benyújtható: a bűncselekményt követő 5 napon- belül !!! Legmagasabb összege: 99.210,- Ft

14 ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS Az áldozat személyre szabott felvilágosítást kap: alapvető jogairól, az igénybe vehető egészségügyi, biztosítási és szociális ellátásokról és segítséget az ezekhez való hozzájutáshoz Benyújtható: bűncselekményt követően határidő nélkül ! Kérelem: formai megkötés nélkül

15 Tájékoztatás A szolgálathoz forduló ügyfél teljes körű felvilágosítást kaphat büntetőeljárásbeli jogairól, a számára elérhető támogatások fajtáiról, feltételeiről. Általános jogi tájékoztatás Nem kell az „áldozatiságot” igazolni Nincs határidőhöz kötve

16 Jogi tanácsadás Az ügyfél részére általános jogi tanácsadás biztosítása

17 Érzelmi segítség Empatikus meghallgatás Pszichológus Mentális, életvezetési tanácsadás

18 Egyéb Például: A szolgálathoz forduló ügyfél teljes körű felvilágosítást kaphat büntetőeljárásbeli jogairól, a számára elérhető támogatások fajtáiról, feltételeiről. Kapcsolatfelvétel más szervvel

19 ÁLDOZATI STÁTUSZ IGAZOLÁSA - Iratpótláshoz - Jogi segítségnyújtáshoz Ha a szociálisan rászoruló áldozat ügyének további intézése az általános tájékoztatáson túl jogászi közreműködést kíván, őt az áldozatsegítő szolgálat a Jogi Segítségnyújtó Szolgálathoz irányítja. „ A nép ügyvédje” Benyújtható: bűncselekményt követően határidő nélkül ! Rászorultság vizsgálata JST szerint 198.402,- Ft Kérelem: formai megkötés nélkül

20 ÁLLAMI KÁRENYHÍTÉS A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak, ha a bűncselekmény következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott a tv. alapján rászorulónak minősül egy háztartásban élő egyenes ági rokona, aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében elhalt sértett eltemettetéséről gondoskodott

21 Lehet: - egyösszegű (max. 1.488.015,- Ft) vagy járadék (max. 99.201,- Ft/hó) Feltételei: - rászorultság (198.402,- Ft - súlyos egészségkárosodás - a kár igazolása Benyújtható: a bűncselekmény elkövetését követő 3 hónapon belül

22

23

24 Az igazolást kiállító nyomozó hatóságok 2014.

25

26 Pályázati és kísérleti projektek „Összefogás a bűnmegelőzésért és a rászoruló áldozatokért” „Hétvégén is az áldozatokért” „Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten…..” Kísérleti projektek: pszichológus ügyfelek megkeresése

27 Rendezvényeken való részvétel: Rendőrnapok Megyei, fővárosi önkormányzati rendezvények Nyugdíjasok Napja Sziget Fesztivál Bűnmegelőzési és egyéb konferenciák „Családon belüli erőszak” munkacsoport Folyamatos: Intézmények látogatása, civil és lakossági fórumok

28 Együttműködés az önkormányzati és civil szervezetekkel Együttműködési szerződések alapján Napi kapcsolattartás, információ csere Közös ügyek (team munka) Jelzőrendszeri feladatok

29

30

31 Nehézségek-problémák 17/2007. IRM rendelet / 2/2013. ORFK utasítás ellenére – főleg helyszíni intézkedés esetén elmarad a tájékoztatás – félreérhető a jegyzőkönyvek alján szereplő információ A kapcsolattartó áldozatvédelmi referensek személyének gyakori változása… „ a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve…” - pontatlan információ adás (ott kap.. Ft-t) Az áldozati státusz, illetve az egyes támogatásokra való jogosultság megállapítása az Áldozatsegítő Szolgálat feladata

32 a bűncselekmények minősítése (lopás-rablás-kifosztás) bejelentés-feljelentés VISSZAÉLÉSEK – küzdjünk ellene a saját eszközeinkkel A MÉDIA SZEREPE MEGVÁLTOZOTT ÜGYFÉLI MAGATARTÁS - elégedetlenség - panasz - lelki teher-kiégés

33 JAVASOLJUK, HOGY TELEFONON KERESSENEK MEG, MERT AKKOR: pontos tájékoztatást adunk, és felgyorsítjuk az eljárást csak egyszer kell befáradnia az ügyfélnek, mivel telefonon elmondjuk mi szükséges az eljáráshoz Telefon: 896-2174

34 HONLAP www.bpaldozatsegites.hu

35 Köszönöm megtisztelő a figyelmüket !

36 Dr. Vojnovics Ibolya Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat vezetője 896-2174 E-mail: vojnovicsib@kimisz.gov.huvojnovicsib@kimisz.gov.hu 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4.


Letölteni ppt "ÁLDOZATSEGÍTÉS MAGYARORSZÁGON „LEVENDULA” Az aktív időskor szabadegyeteme 2015. október 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések