Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bácskai Tünde r. alezredes BRFK Bűnmegelőzési Osztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bácskai Tünde r. alezredes BRFK Bűnmegelőzési Osztály"— Előadás másolata:

1 Bácskai Tünde r. alezredes BRFK Bűnmegelőzési Osztály
A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége, együttműködési lehetőségek az új normatív utasítás 2/2013. (I.31.) tükrében Bácskai Tünde r. alezredes BRFK Bűnmegelőzési Osztály

2 2012/29/Eu irányelv a bűncselekmények áldozatainak jogairól:
Cél: tudatosítani, hogy a bűncselekmény : a társadalom ellen elkövetett rossz, az áldozatok egyéni jogainak megsértése; Fontos: figyelembe kell venni személyes helyzetét, szükségleteit meg kell védeni a másodlagos viktimizációtól; szakértő módon kell támogatni.

3 Áldozatsegítési jogok az új irányelv tükrében:
anyanyelv/jelnyelv használatának joga szóban és írásban; közérthető kommunikációhoz való jog; kísérőt (támogatót) vehessen igénybe; minimális kötelező tájékoztatás az első kapcsolatfelvételkor; térítésmentes tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog; üggyel kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog; áldozatsegítő szolgáltatások igénybevételének joga;

4 Áldozatvédelmi jogok az új irányelv tükrében
Nyomozás során: feljelentést követően késedelem nélküli kihallgatás; kihallgatások számának minimalizálása; jogi képviselő, támogató személy jelenlétéhez való jog; orvosi vizsgálatok minimalizálása.

5 Büntetőeljárási jogok az új irányelv tükrében:
meghallgatáshoz való jog; jogorvoslati jog az eljárás megszüntetése esetén; helyreállító igazságszolgáltatáshoz való jog; jogi segítségnyújtáshoz való jog; költségtérítéshez való jog; vagyontárgyak visszaszolgáltatásához való jog; polgári jogi igény elbírálásához való jog

6 Utasítás célja Valamennyi rendőri intézkedés során kiemelt figyelmet kapjon: a potenciális áldozati kör védelme a sérelmet szenvedett és környezete védelme; speciális intézkedések megfogalmazása az áldozati magatartások feltérképezése, bűnelhárító intézkedések megtétele céljából

7 Speciális védelmi szükséglettel bíró áldozatok jogai:
Nyomozási szakban: kihallgatás megfelelően átalakított helyiségben; kihallgatás erre kiképzett szakember által, mindig egyazon személy legyen; nemi erkölcs elleni cselekménynél azonos nemű legyen a kihallgató;

8 Az áldozattá válás megelőzése - áldozatvédelmi referensek -
Elemzés-értékelés: a jellemző áldozati magatartásokat, a bűncselekmények létrejöttét segítő okokat, körülményeket, Intézkedési tervek Munkakapcsolat: nyomozati, vizsgálati, rendészeti, elemző-értékelő terület Tájékoztatás: aktuális bűnügyi helyzetről, új elkövetési módokról Tájékoztató anyagok: Kapcsolattartás: állami, önkormányzati, civil szervezetekkel; Éves értékelő jelentés az áldozatvédelem helyzetéről, az áldozati jogok érvényesüléséről,

9 Az áldozatsegítés rendőri feladatai
másodlagos áldozattá válás megelőzése; tájékoztatás, informálás, gyakorlati segítségadás, Az áldozatok személyiségi, adatvédelmi, büntető eljárási jogainak érvényesítésében való segítségnyújtás; Adatok zártan kezelése, iratmegismerés, felvilágosítás kérés, indítvány, polgári jogi igény előterjesztése, észrevétel, jogorvoslat lehetősége, anyanyelv használata, jelenléti jog, védelemhez való jog; Az áldozatsegítés lehetőségére való figyelmeztetés, igazolás kiállítása; Áldozatok meghallgatása, panaszfelvétel kultúrált körülmények között, áldozat kíméletével, erre a célra kialakított helyiségben; Annak vizsgálata, hogy az ügyek alkalmasak lehetnek-e kárenyhítési eljárás megindítására;

10 Az új norma kiadásának oka:
szabálysértési tv. (2012. évi II. tv.) hatályba lépése; szabálysértési értékhatár emelkedése ( Ft-ra); Ást kiterjeszti hatályát a tulajdon elleni szabálysértések áldozataira; A szabálysértések áldozatai számára is megnyílt az út az Ást. támogatási rendszeréhez való hozzáféréshez

11 Prioritások Munkatársak érzékenyítése, áldozatsegítés össz - rendőri szemléletté tétele; Bűnügyi -bűnmegelőzési-rendészeti terület munkájának, még erőteljesebb összehangolása; Külső és belső kommunikáció erősítése (információ átadása); Áldozatvédelmi normából adódó feladatok, oktatása területi szinten; Áldozatvédelem-áldozatsegítés hazai és nemzetközi tapasztalatainak oktatása, a belügyi tanintézetekben; Az áldozattá válás megelőzését célzó felhívások, célcsoportokhoz történő eljuttatásának új formái; Együttműködések erősítése áldozatsegítésben érintett állami és civil szervezetekkel

12 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület - BRFK
Együttműködés jogi alapjai: Társadalmi bme nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY határozat Bűncselekmények áldozatainak segítéséről és állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV. Tv. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 17/2007. (III.17. IRM rendelet Rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 50/2008. (OT 29) ORFK utasítás Rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 2/2013. ORFK utasítás

13 Rendőrségi feladatvállalás
Szakirányítás folytán kiemelt hangsúlyt kapjon az áldozatvédelem, áldozatsegítés, sértettek jogainak maradéktalan érvényesülése Áldozatok meghallgatása személyiségi jogaik maradéktalan tiszteletben tartásával történjen Pszichés sérülések elkerülése Ismételt áldozattá válás kockázatának csökkentése Kiemelt kockázatú csoportok Sértettek tájékoztatása – állami, társadalmi szervek lehetőségei Valamennyi kapitányság ügyfelek által látogatott helyiségében tájékoztató anyag elhelyezése

14 Egyesület feladatvállalása a rendőrség vonatkozásában 1.
Díjtalan jogsegély Segítség személyes iratok pótlása során Rokonok, külképviseletek értesítése kapcsolatfelvétel elősegítése Szervezetek, intézményekkel való kapcsolatfelvétel Szállás, szállítás, ékezés, áldozatok számára (tanúk) Tájékoztatást ad külföldi áldozatsegítő szervezetekről

15 2. Külföldiek másodlagos áldozattá válásának megelőzése
Rendőrségen elhelyezett tájékoztató anyagok utánpótlása Közreműködés az idősek számára rendezett megelőzési programokban Idényjellegű megelőzési tájékoztatók Rendőrségi megelőzési kiadványok, filmek elhelyezésében történő közreműködés Rendőrségi programokon előadások megtartása

16 A Budapesti Rendőr-főkapitányság által terjesztett kiadvány

17

18 Kapcsolati háló felhasználása
Vállalat Gyógyfürdők Zrt. Magyar Szállodaszövetség Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. valamennyi áldozatvédelmi referens (V. Kerület kiemelt kezelése)

19 Egyéb lehetőségek pályázati kereteken belül
Konferenciák Képzések, tréningek (mediáció) Tematikus csoportfoglalkozások (szakemberek, áldozatok, környezet, életvezetési tanácsok)


Letölteni ppt "Bácskai Tünde r. alezredes BRFK Bűnmegelőzési Osztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések