Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üdvözöljük Önöket a 2007. március. 21 bemutatóján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üdvözöljük Önöket a 2007. március. 21 bemutatóján."— Előadás másolata:

1 Üdvözöljük Önöket a 2007. március. 21 bemutatóján

2 „Minden technika művészetté nemesedik a tudás legmagasabb fokán.” (Tápai Antal)

3 Tápai-díj

4 Iskolánkról

5 SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS tagozatkód: 33 nyomdaipari szakmacsoport tagozatkód: 44faipari szakmacsoport tagozatkód: 55 egyéb szolgáltatások szakmacsoport SZAKISKOLAI KÉPZÉSEINK tagozatkód: 11 műszaki szakterület, könnyűipari szakmacsoport tagozatkód: 22 felzárkóztató oktatás: szakképzést előkészítő évfolyam

6 Szakiskolai végzettséggel választható szakmák: fodrász (3) női szabó (3) bútorasztalos (3) épületasztalos (3) kárpitos (3) járműfényező (2) motor- és kerékpárszerelő (2) irodai asszisztens (1) elektronikai műszerész (2) finommechanikai műszerész (2) Középiskolai végzettséggel tanulható szakmák: kozmetikus (2) nyomdai gépmester (2) nyomdai kiadvány- és képszerkesztő (2) és a szakiskolai képzésnél felsorolt valamennyi szakma

7 KÜLFÖLDI KAPCSOLATAINK Darmstadt (fodrász) Hildburghausen (asztalos)

8 Mérés-Értékelés Csoport projektterve a 2006/2007-es tanévre Mérés tárgya /mit?/ Mérés eszköze /mivel?/ Érintettek köre Mérés felelőse /ki?/ Határidő /mikor?/ Mérés célja, felhasználása /miért?milyen céllal 1.Intézmény látogatottsága szülői értek. jelenléti ív tanulói létszámok rendezvényeken szülők diákok NKB KSK Szülői dátuma 2007.06.30. önértékelés 2.Iskola működése, felszereltsége MÉCS kérdőívtanárokBZS2007.04.30.önértékelés 3.Tanórán kívüli foglalkozások igénye és látogatottsága jelentkezési ív alapjándiákokMT2007.04.30.sportkörök,szakkörök, versenyfelkészítő órák tervezése a tantárgyfelosztás előkészítése 4.Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felmérése szülői nyilatkozatdiákokSZG2006.10.15képességfejlesztő foglalkozások szervezése 5.Partneri vélemény iskoláról, oktatásról önértékeléshez partneri elégedettség kérdőív szülők, tanárok, alkalmazottak Bá, PZ2007.03.31.önértékelés 6.Végzett tanulók munkába állása, elhelyezkedési aránya kérdőívdiákokHFné, Terhesné Zsuzsi és PZ, Bá 2006.11.30.szakmai képzés eredményessége, beiskolázási létszámok felülvizsgálata, képzési stratégia

9 7.Tanulmányi munka értékelése /osztályzat, dicséretek, bünt./ félévi és év végi statisztikaösszes diákSZG FB 2007.01.30. 2007.06.30. feladat meghatározás 8.Létszám adatok /hiányzás, lemorzsolódás/ félévi és év végi statisztikaösszes diákSZG FB 2007.01.30. 2007.06.30. beiskolázás, önértékelés 9.Külső mérésekSZFP.9.évf. komp. érettségi vizsgák szakmai záróvizsgák OKÉV komp. 10.évf. 9. évf. 12. évf. 2/12 és 2/14 évf., 10.évf FB SZG MT SZG 2006.09.?? 2007.06.30. 2007.05.?? fejlesztendő területek meghatározása, vizsgafelkészítés tervezése 10.Pedagógus továbbképzési igény jelentkezési laptanárokFB2007.02.15.éves továbbképzési terv elkészítése, támogatások prioritásának eldöntése 11.Külső mérésekközismereti versenyek, SZKT verseny eredm. központi mérőlapok diákokMkv-k és SZG, MT 2007.06.30hatékonyság növelése 12.Érettségire felkészítés igénye jelentkezési lapdiákokVI, PL,SZG 2007.05.20érettségire felkészítő foglalkozások tervezése a következő tanévre 13.Kisérettségi vizsga4 kötelező tantárgyból tantárgyi mérőlapok 10. évf. szakközép iskola SZG és a mkv-k 2007.05.30.hatékonyság növelése, érettségi vizsga eredményességének javítása 14.Pályázatok eredményessége eredményes/beadott pályázatok iskolahaszná lók MSZ2007. 06 30.tanévvégi beszámoló, fejlesztések meghatározása 15.Szakiskolai minősítő vizsga Feladatlapok és a szóbeli tételek értékelése szakiskolai 10. osztályok SZG2007.06.15.helyzetelemezés és a fejlesztendő területek meghatározása 16.Év eleji tantárgyi bemeneti mérések és visszamérés a tanév végén. tantárgyi mérőlapok9. évfolyamos tanulók munkakö -zösség- vezetők 2006.09.30. és 2007.06.15. hozzáadott pedagógiai érték vizsgálata

10 Mérés-Értékelés Csoport tevékenysége a 2006-2007-es tanévben MÉCS megalakulása 2006.05.10 Bemeneti kompetenciamérés szervezése és lebonyolítása2006.09.18-19 Feladatok egyeztetése a projektvezetővel és MICS vezetővel2006.09.20 Kompetenciamérés eredményéről a szülők és tanulók tájékoztatása2006.09.26-tól Budapesti konferencia, Tavaszi mérések értékelése2006.10.04

11 Stratégiai Terv MÉCS 2006-2011 MÉCS SZMSZ megalkotása MÉCS Iskolai mérések gyűjteménye és tematizálása MÉCS 2006-2007 Projekt terv Tantestületi tagok mérési-értékelési kompetenciáinak feltérképezése Kompetenciamérés tapasztalatainak megbeszélése, feljegyzések készítése 2006.10.15

12 Mérőeszköz-készítő tanfolyamon részvétel 2006.11.03-05 Tantestületi értekezlet – fejlesztési területek kijelölése2006.11.14 A MICS-es és MÉCS-es feladatok egyeztetése és az SZFP-ben tanító tanárok tájékoztatás 2006.11.23 Fórum a kompetenciamérés eredményeiről, szakértő előadása 2006.12.13 Fejlesztési terv elkészítése2007.01.15 Székesfehérvári konferencia, Őszi mérések értékelése2007.01.26 Volt tanulóink nyomon követése 2007 február-március

13 Projektjeinkről Órarend módosítása, projektnapok kijelölése minden héten (2 nap osztályonként) Februártól saját projekteket használunk Februárig dobozok tanulmányozása, beépítése a tananyagba Projektfelelősök (2 db/ projekt) Tantárgyi projektek Projektnapok (adott téma 5-6 tanítási órán)

14 Tanári bizonytalanság Kimerítő (folyamatos munka és figyelem) Alapos és széleskörű ismeretek alkalmazásának gyakorlata Tanári kommunikáció Pontos és precíz tervezés és előkészítés Projekt tapasztalatok Tanári

15 Gyerekek sokkal lelkesebbek, jobban szeretnek csoportokban dolgozni Jobban be lehet vonni mindenkit a kommunikációba Jobb eredményeket érnek el azáltal, hogy változatos az oktatás „Észrevettem, hogy nem figyelünk egymásra” Projekt tapasztalatok Diák

16 Projektek értékelése Diákok önmagukat Diákok a Csoportot Diákok a Tanárt (Jelenleg még erősen szubjektív) Fejlesztési terv SZFP-s osztályok összetétele vegyes (ismétlők,szolid képességűek, komolytalankodók) Kompetenciamérésnél szövegértelmezési, kitartásbeli problémák, illetve következmény nélküli munka nem elvégzése volt a jellemző.

17 Céljaink: szöveg végigolvasásának (hosszától függetlenül), értelmezésének javítása következtetések levonása, ok-okozati összefüggések feltárása munkamorál, kitartás javítása, önismeretük fejlesztése meghatározott, leírt szabályok értelmezése, követése

18 Fejlődés előfeltétele tanév végén újabb mérés feladatlapos formában feltérképezése közös, összehangolt pedagógusmunka tapasztalatcsere érdeklődés fenntartása (játékosság)


Letölteni ppt "Üdvözöljük Önöket a 2007. március. 21 bemutatóján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések