Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lakhatási program hajléktalanoknak Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lakhatási program hajléktalanoknak Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás."— Előadás másolata:

1 Lakhatási program hajléktalanoknak Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás

2 Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális Munka Szolgálat Észak-alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat Gyermekprogramok Egyéb szolgáltatások Felügyelő Bizottság

3 Szolgáltatások hajléktalanoknak a Periféria Egyesületben Utcai szociális munka 1995-től Szociális Információs Iroda 1998-tól Diszpécser Szolgálat 2003-tól Megyei krízisautó a téli időszakban 2003-tól Támogatott lakhatási program 2006-tól Hajléktalanok egészségügyi ellátása 2006-tól Munkába állás támogatása 2008-tól

4 Támogatott lakhatási program hajléktalanoknak Nyíregyházán ProgramfinanszírozásKezdete Hajléktalanokért Közalapítvány 2006 Vodafon Alapítvány2007 Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2008

5 Támogatott lakhatásban résztvevők száma 2006 – 2008.

6 A program általános célja elősegíti a célcsoport társadalmi beilleszkedését, javítja munkaerő-piaci helyzetét, erősíti az egyén autonómiáját: segíti a jövedelem átrendezést, az egyén saját sorsa feletti felelősség érzését, társas kapcsolatainak megőrzését, csökkenti a hajléktalansággal együtt járó fizikai és mentális veszélyeztetettséget, életmódváltozást eredményez a lakhatással járó biztonságérzés javítja a segítő munka hatékonyságát: új célok kitűzése és értékek figyelembe vétele a munka során.

7 Célcsoportja Fedél nélküliek, akik  rendszeresen utcai szálláshelyen alszanak és saját forrásból önálló lakhatás megszerzésére vagy fenntartására nem képesek, de a program során nyújtott támogatással és szociális munkával alkalmassá tehetők.  krízishelyzet miatt elveszítették korábbi lakhatásukat, és a támogatott lakhatással megelőzhető utcai életvitelre való berendezkedésük. Lakástalanok, akik  átmeneti helyen élnek lakásban vagy intézményben, de annak megtartására nem képesek külső segítség, illetve támogatás nélkül vagy a gondozási időszak befejezésével szűnik meg a lakhatás számukra.  elfogadható színvonalú lakhatásban élnek (albérlet, szívességi lakáshasználat) de ennek költsége a jövedelmi helyzetükhöz képest olyan magas, hogy napi megélhetésüket veszélyezteti, más lakástámogatási formát helyzetüknél fogva nem tudnak igénybe venni.

8 A támogatott hajléktalan ügyfelek jellemzői Nemek aránya: ¼ nő és ¾ férfi Korábbi szálláshely: utcai szállás, éjjeli menedékhely, télen krízis szálló, ágybérlet, átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény (szenvedélybetegek átmeneti otthona), albérlet. Jövedelem: társadalombiztosításból (nyugdíj, rendszeres járadék), szociális segélyből (rendszeres szociális segély), munkából, képzési támogatásból

9 A program felépítése 1.Előkészítés A program meghirdetése Jelentkezések fogadása 2. Személyes meghallgatás, kiválasztás Szerződéskötés Felkészítés 3. Támogatási szakasz Pénzbeni támogatás és szociális munka Értékelés, lezárás Folyamatábra

10 A program elemei Előkészítés A program meghirdetése Jelentkezések fogadása Folyamatábra A program meghirdetése: a hajléktalanok tájékoztatása. Elsődleges célcsoport a fedél nélküliek, akik utcai szálláshelyeken alszanak, igénybe veszik az utcai szociális munka szolgáltatásait. A hajléktalanok az utcai szociális munkásoktól kapták meg az első információkat a lakhatási támogatásról. A rendszeres segítő kapcsolat kedvező hatása a jelentkezésben utolérhető. Utcai szociális munkások fogadják a jelentkezéseket. 1.

11 Személyes meghallgatás, kiválasztás Szerződéskötés Felkészítés Folyamatábra Szakértői bizottság felállítása szociálpolitikus, szociális munkás és pszichológus részvételével. A jelentkezők meghívása és meghallgatása. A meghallgatás után a támogatott lakhatási programba kerülő ügyfelek kiválasztása. Utcai szociális munkások segítenek a lakhatás (albérlet) megtalálásában, a főbérlővel való szerződéskötésben. Csoport munka megszervezése a programba került hajléktalanoknak. A lakhatásra felkészítő csoport működése. Szerződéskötés a támogatott hajléktalan és a Periféria Egyesület között: pénzbeni támogatás a lakhatáshoz és szociális munka a lakásban élés kialakítására, megtartására. 2.

12 C) Támogatási szakasz Pénzbeni támogatás és szociális munka Értékelés, lezárás Folyamatábra Szerződéskötés után kezdődik. Havonta kerül kifizetésre a támogatási összeg az ügyfélnek. A szociális munkás rendszeresen találkozik a támogatásban részesülővel, meglátogatja otthonában, esetmunka. Beszámoló és esettanulmány elkészítése. 3.

13 A szolgáltatásban alkalmazott módszerek Szociális esetmunka  a támogatott lakhatási programban együttműködést vállaló egyénnel vagy családdal;  segítségnyújtás az albérlet kiválasztásában, a szerződéskötésben, az otthon berendezésében adományokkal, munkahely keresésben, szociális problémák kezelésében. Szociális csoport munka  a csoporttagok motiváltságának, programhoz való elkötelezettségének növelése, aminek eléréséhez felhasználják a csoport természetes támogató hatását;  önismereti munka, kommunikációs technikák fejlesztése annak érdekében, hogy saját egyéni képességeiket, készségeiket reálisan értékeljék, és tapasztalatot szerezzenek saját érdekeik képviseletében.

14 Nyíregyházi önkormányzati rendelet lakbér hozzájárulási szolgáltatásról Hajléktalan személyek részére nyújtható - lakhatásukat segítő – lakbér hozzájárulási szolgáltatás 2008. február 1-től (Letölthető: http://www.nyirhalo.hu/adattar/2008/rendelet/0114/002R0115.pdf)http://www.nyirhalo.hu/adattar/2008/rendelet/0114/002R0115.pdf Jogosultság feltételei:  havi nettó jövedelme vagy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, de nem haladja meg annak 300 %-át és  a kérelem benyújtásakor nyilatkozatában tartózkodási helyként Nyíregyháza közigazgatási területét megjelölte,  bérleti/albérleti szerződést kötött, továbbá  vállalja a lakhatást segítő programban való részvételt és a megállapodást megköti,  saját maga és családjának lakhatása más módon nem biztosított. A szolgáltatást család és személy igényelheti.

15 Lakbér hozzájárulási szolgáltatás elemei a) lakbér hozzájárulás b) lakhatást segítő program

16 Lakbér hozzájárulás A lakbér hozzájárulás havi összege nem lehet kevesebb az albérleti díj 20 %-nál, de legalább 8000 Ft, és nem lehet több annak 60 %-nál, de legfeljebb 25. 000 Ft. A hozzájárulás adható a) lakásbérleti, albérleti díjra b) lakásbérlet, albérlet egy összegű tartós lekötésére, kauciójára. A lakbér hozzájárulást legfeljebb 1 évre lehet megállapítani. A lakbér hozzájárulás egy összegben is nyújtható (pl. kaucióra), melynek mértéke legfeljebb 50.000 forint. A megállapított lakbér hozzájárulást a kérelmező részére kell folyósítani. A hozzájárulás folyósításának feltétele, hogy az együttműködésre kijelölt szerv havonta igazolja, hogy a jogosult a bérleményben lakik és a megállapodásban foglaltakat teljesíti. A jogosultat a hozzájárulás a lakbér hozzájárulásról szóló határozatban megjelölt időponttól illeti meg azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi hozzájárulás teljes összegét kell folyósítani.

17 Lakhatást segítő program elemei A lakbér hozzájárulási szolgáltatást az együttműködésre kijelölt szervnél kell kezdeményezni. Együttműködésre kijelölt szerv lehet: Periféria Egyesület, Oltalom Szeretet Szolgálat. A kérelemhez szükséges: jövedelem igazolás, lakhatási alternatíva, információk a személy vagy család lakhatás megoldásairól. Szociális munkás segít a kérelmezőnek: megfelelő lakhatási forma kiválasztásában, bérleti szerződés megkötésében, az otthon kialakításában, szükség szerint munkahely keresésében, támogató kapcsolatai megerősítésében.

18 Eredmények 2 év alatt 30 fő fordult meg a programban, és ⅔-uk legalább 12 hónap támogatásban részesült. A programban bennmaradó emberek aktívak voltak az albérlet megtalálásában, a szociális munkással való együttműködésben, érdekképviseletben. A lakhatási program integrációs hatásainak közös képviselete az ügyfelekkel a helyi önkormányzatnál.

19 Köszönöm a figyelmet! www.periferiaegyesulet.hu


Letölteni ppt "Lakhatási program hajléktalanoknak Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések