Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Munkahelyvédelmi Akcióterv foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezményeiről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Munkahelyvédelmi Akcióterv foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezményeiről."— Előadás másolata:

1 A Munkahelyvédelmi Akcióterv foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezményeiről

2 Munkahelyvédelmi Akcióterv Vonatkozó jogszabályok: A Munkahelyvédelmi Akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes módosításokról szóló 2012. évi CXLVI. törvény A kisadózók tételes adójáról szóló és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény A törvényekben foglalt intézkedések szakaszosan, 2012. november 1- jétől, december 1-jétől és 2013. január elsejétől léptek hatályba.

3 Az akciótervben megfogalmazott intézkedéscsomag 3 fő csoportja: I. A munkáltatóknak a foglalkoztatásra tekintettel nyújtott adókedvezmények II. Vállalkozások számára biztosított új, választható adózási formák (egyszerűbb, kedvezőbb adózási feltételek/ KATA, KIVA) III. A vállalkozások finanszírozását, adminisztrációját segítő intézkedések (pl.: a devizaárfolyam-veszteségek miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások megsegítése) Munkahelyvédelmi Akcióterv

4 I. A munkáltatóknak a foglalkoztatásra tekintettel nyújtott adókedvezmények Célja: hogy a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatóinak a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létesítése érdekében jelentős mértékű szociális hozzájárulási adókedvezményt nyújtsanak. Az adókedvezmény érinti a SZHA-t és a szakképzési hozzájárulást is. 2013. január 1-től az alábbi kedvezmények vehetők igénybe: 1. 25 év alatti munkavállalók utáni kedvezmény; 2. 55 év feletti munkavállalók utáni kedvezmény; 3. A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény; 4. Tartósan álláskeresők utáni kedvezmény; 5. Kisgyermekes munkavállalók utáni kedvezmény; FONTOS! Az akcióterv nemcsak az új foglalkoztatottakra, hanem a jelenleg alkalmazottakra is érvényes!!! Munkahelyvédelmi Akcióterv

5 A kedvezmény mértéke: 1. A 25 év alatti és az 55 év feletti munkavállalók foglalkoztatása esetén: a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás 28,5%-os együttes összege helyett 14%-ra csökken; 2. A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén: a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás 28,5%-os együttes összege helyett 14%-ra csökken; 3. A 25 év alatti, legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező pályakezdő munkavállaló foglalkoztatása esetén: a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás 28,5%-os együttes összege a foglalkoztatás első két évében 0%-ra csökken; 4. A tartós munkanélküliséget követően elhelyezkedő, valamint a GYED folyósítását követően, illetve a GYES és a GYET folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén: a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás 28,5%-os együttes összege a foglalkoztatás első két évében 0%-ra csökken, a harmadik évben 14%. Munkahelyvédelmi Akcióterv

6 A kedvezmény alapja: A munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó munkabér összegéig, de legfeljebb 100 ezer forintig terjedhet, az ezen felüli részt már az általános szabályok szerint terheli közteher. FONTOS! 1. A bevezetésre kerülő adókedvezmények a START PLUSZ, START EXTRA vagy START BÓNUSZ kártyák alapján járó adókedvezménnyel nem vonhatók össze. 2. A tartósan álláskeresők foglalkoztatása után járó kedvezményt a munkáltató csak abban az esetben tudja érvényesíteni, ha a NFSZ / illetékes járási munkaügyi kirendeltség állít ki erről igazolást. Ez egy hatósági bizonyítvány, amelyet az ügyfél ad át a foglalkoztatójának. Az Akciótervben foglalt kedvezményekről szóló tájékoztató megtalálható a www.munka.hu weboldalon is. www.munka.hu Munkahelyvédelmi Akcióterv

7 A VG online-on az olvasható, hogy 2013. év március első felében nyílik lehetőség a minimálbér-támogatások kérelmezésére. Az alábbi veszélyeztetett ágazat munkáltatói igényelhetik majd a támogatást: 1. élelmiszergyártás; 2. textilgyártás; 3. ruházati ipar; 4. bőr-, bőrtermék-, lábbelik gyártása; 5. fafeldolgozás; 6. bútorgyártás; 7. épületépítés; 8. speciális szaképítés; 9. kiskereskedelem; 10. szálláshely-szolgáltatás; 11. vendéglátás; MINIMÁLBÉR TÁMOGATÁS – előzetes tájékoztatás

8 A támogatás igényelhető azon munkavállalókra is, akik után az akciótervben meghatározott kedvezményt vesznek igénybe. A javaslatban az áll, hogy nem jár támogatás azon munkavállaló után, akikre vállalkozás pl.: bértámogatást kap. A támogatás jár ugyanakkor minden dolgozó után, akinek alapbére nem érte el a tavalyi év utolsó napján a bérminimumokat (93.000,-Ft és 108. 000,-Ft); A támogatás összege az alapbér emelésének hat havi összege, megnövelve a 27 %-os SZHA-val és a 1,5%-os szakképzési hozzájárulással, valamint KIVA adóalanyok esetén16%-os béradóval. A kötelező béremelés 6 havi költségének 1 főre jutó összege nem lehet nagyobb 46 260,-Ft-nál. A támogatást a munkáltatók egy összegben kapják majd meg. Várhatóan május végéig lesz lehetőség a támogatás igénylésére. MINIMÁLBÉR TÁMOGATÁS – előzetes tájékoztatás

9 A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

10 A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása Pályázat kódja: NFA-2013-KKV Kiemelt kormányzati feladat a munkahelyteremtés, ezért a Kormány a tavalyi évvel egyező mértékben biztosította az erre a célra felhasználható forrás összegét. A magyar KKV-k fejlődését új munkahelyek létrehozásának támogatásával segíti elő. A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt. A pályázati program alapján, kizárólag hazai forrásból, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 10 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. (ebből közel 700-800 KKV-nál várhatóan 5200 új munkahely létesíthető)

11 NEM VEHET RÉSZT a pályázaton az a vállalkozás,amely  jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási eljárás alatt áll;  amely már megkezdte a beruházást (megkezdett beruházás);  lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van, kivéve ha számára a hatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;  amely a NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el;  amely a NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült;  amely a NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 3 évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette;  amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak;  amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti megyei kormányhivatal munkaügyi központja illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre; A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

12 Pályázni bármely településről lehet, ha a pályázó:  A beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban-, EV-k esetében az EV-k egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványában telephelyként bejegyezve szerepel (lezárt üzleti év nem szükséges feltétel, tehát kezdő, induló vállalkozások is pályázhat, amennyiben nyilvántartott vállalkozás);  ha beruházását a munkaügyi központ által megküldött, a pályázó támogatásra jogosultságáról szóló írásbeli tájékoztatás átvételét követően kezdi meg; a beruházást legkésőbb 2013. november 30-ig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolást benyújtja; a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet; legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal,megtartva az éves átlagos statisztikai állományi létszámát; a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban; a beruházás befejezését követő 90 napon belül a létszámbővítést megvalósítja; a beruházás nettó bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja; megfelelő anyagi biztosítékot (fedezetet) bocsát rendelkezésre a beruházástól számított 3 évig. A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

13 Kedvező feltétel a pályázatban: 15 millió Ft támogatási összeg igényléséig nem kell fedezetet nyújtani, ha: - amennyiben a vállalkozás a pályázat benyújtását megelőző legalább 2 teljes naptári éven keresztül folyamatosan működött, és ebből legalább 1 évben az adózás előtti eredménye pozitív volt, továbbá - azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz. Ez a kedvező feltétel tehát a 2011. január 1-jén már működött vállalkozásokra vonatkozik. Ha a támogatási összeg a 15 millió Ft-ot meghaladja, az anyagi biztosíték kötelezettség a teljes támogatási összegre vonatkozik. A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

14  a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás esetén kötelezettséget vállal arra, hogy: - a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja vagy - a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembe vételével átdolgozza és csökkentett formában valósítja meg;  a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybe vétele esetén nyilatkozik, hogy annak esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja a hiányzó forrást;  a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályban foglaltak betartását; A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

15 Elszámolható költségek: - kizárólag új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések; - a találmány, szabadalom, licenc, know-how beszerzéséhez kapcsolódó költségek, amelyek megfelelnek a számviteli törvény erre vonatkozó rendelkezéseinek; - új épület, épületrész építése során felmerülő építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési.. stb.) hozzájárulások vehetők figyelembe. Nem számolható el:  szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke,  ingatlan, ill. földterület vásárlása,  a szállítási ágazatban a szállító berendezések bekerülési értéke,  gépjárművek bekerülési értéke,  bérleti díjak, lízing költségek stb.  a korábban már használatba vett tárgyi eszközök bekerülési értéke,  a munkaügyi központ által megküldött írásbeli tájékoztatás átvételét megelőzően felmerült költségek. A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

16 NEM NYÚJTHATÓ beruházási támogatás:  acélipari tevékenységhez;  hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez,  szénbányászathoz,  szintetikusszál-ipai tevékenységhez;  a Rendeletben meghatározott nagyberuházáshoz;  halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá ilyen termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz;  mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez;  mezőgazdasági termékek feldolgozásához, forgalomba hozatalához a Bizottság 1628/2006/EK rendeletének 2. cikk (1) bekezdés p) és q) pontjában meghatározott kizárásos esetekben (támogatható azonban olyan mezőgazdasági terméket feldolgozó és/vagy fogalomba hozó vállalkozás, amely kizárólag más – nem partner, nem kapcsolódó – vállalkozás által előállított mezőgazdasági terméket dolgoz fel és/vagy hoz forgalomba);  nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére; A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

17 A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke: Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,5 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan: a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településen valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft; b) amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településen valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft; c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft, d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft e) Amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft (a Közép-dunántúli Régióban nem releváns); A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

18 A beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft igényelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 250 új munkahelyet eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető. A támogatási intenzitás mértéke: A támogatás intenzitása - más állami támogatással együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek, régiónként eltérő 10-50%-os mértékét. A támogatás számításának alapja: A beruházás levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli összes költsége. A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

19 A pályázati dokumentáció 2013. február 13-ától az alábbi honlapokról letölthető: www.kormany.hu; www.munka.hu www.kormany.huwww.munka.hu A pályázat benyújtása: A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolati +CD!), külön-külön, egy db zárt borítékban kell postai úton vagy gyorspostai/futárposta szállítás igénybevételével benyújtani a beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központja részére a 2013. február 14-tól 2013. április 5-éig terjedő időszakban, az alábbi címre: Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. Egyebek: a beruházás megkezdése; hiánypótlás; támogatási javaslat, támogatásról szóló döntés; a támogatásról szóló hatósági szerződés megkötése, a támogatás folyósítása; szerződésszegés és jogkövetkezményei; Egyedi kérdések, konzultációs igény: Jenvay Viktória szakreferens (22/505-225/158) A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Befektetés Ösztönzési Osztály Benkó Adrienn osztályvezető benkoa@lab.hu, 22/505-225/175


Letölteni ppt "A Munkahelyvédelmi Akcióterv foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezményeiről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések