Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 A tatárjárás és következményei:  IV. Béla politikája a tatárjárás előtt,  a tatár támadás, a pusztítás mérlege,  IV. Béla reformjai  várépítés, 

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " A tatárjárás és következményei:  IV. Béla politikája a tatárjárás előtt,  a tatár támadás, a pusztítás mérlege,  IV. Béla reformjai  várépítés, "— Előadás másolata:

1  A tatárjárás és következményei:  IV. Béla politikája a tatárjárás előtt,  a tatár támadás, a pusztítás mérlege,  IV. Béla reformjai  várépítés,  várospolitika,  kunok letelepítése. A tatárjárás A tatárjárás

2  IV. Béla célja  III. Béla-kori állapotok visszaállítása  Hogyan: birtokállomány helyreállítása  Apja birtokadományait felülvizsgálja  bárók, serviensek, várjobbágyok  A bárók befolyásának visszaszorítása  Királyi tanács székeit elégette  Kérvény a király elé járuláskor  Nem csak „bárók”-tól, a serviensektől is vesz vissza birtokokat  Ellenszenv uralmával szemben  érzékeli  Felfüggeszti birtokvisszaszerző, tekintélyelvű politikáját IV. Béla politikája a tatárjárás előtt

3  Az uralkodó  bárók ellentéte, míg  A mongolok meghódítják Kelet-Európát  Egységre lett volna szükség  Julianus 1235-36. útja után (keleten maradt magyarokat kereste)  meghozza a tatárok híre  1237. domonkos missziók a kunok földjére (térítő misszió)  Mongol előretörés - kunok vereségei:  1223 vereség a Kalka folyónál  1238 ismét vereség a tatároktól  1239-ben befogadja Kötöny vezetésével  Az Alföldön kapnak „szállásterületet”  A kunok befogadásának következménye  Bárók ellenérzése  a kunokat felhasználhatja ellenük  közép- és alsó rétegek  nomádok szokásaik ellenérzést vált ki,   ismerik a földmagántulajdont Hír a tatárokról - A kunok betelepülése

4 Taligára szerelt jurtákkal vonuló kunok

5 Hír a tatárokról – A kunok betelepülése  Tettének valós oka:  a bárók katonai erejére  igen támaszkodhat  katonai erejét kívánja növelni   számíthat a pápára, az NRCs-ra, az Babenbergekre és Halicsra sem  Az ország a tatár támadás „előestéjén”  Nem mérték kellően Julianus hírét  1240 - Kijev eleste  A „véres kard” körbehordozása  fegyverbe szólítja a bárókat, servienseket, várjobbágyokat  Most üt vissza birtokvisszaszerző, tekintélyelvű politikáját

6

7  1241. márc. Batu kán vezetésével három irányból (ÉK: Bajdár; Verecke: Batu; DK: Kadán) betörnek a tatárok M.o.-ra  Védekezés megszervezése  Tomaj Dénes nádor erődrendszert épít ki Vereckei-hágónál De a nádor hadai Vereckei-hágónál   szabad az út  Az ország külső segítség nélkül veszi fel a harcot  A gyepű áttörése  Vácig jutnak a tatárok  A kalocsai (Csák Ugrin) érsek csapatai   Újabb veszteség - a kunok elhagyják az országot  Pesti németeket Harcias Frigyes felhecceli  Kötönyt és kíséretét felkoncolják  A kunok pusztítva dél felé a Balkánra vonulnak  A kunokban a tatárok kémeit látták A tatárok betörése

8

9

10  1241. 03. 31. - Az Erdélybe betörő egyik mongol seregrész a Barcaságban megsemmisíti az erdélyi vajda hadát  1241. 04. 11.  Muhinál megsemmisül a IV. Béla vezette magyar had  aki II. Harcias Frigyeshez menekül, de fogságba veti Hainburg várába  Szabadulása fejébe három magyar ispánság átadására kényszeríti A tatárjárás: 1241-42 A tatárjárás : 1241-42 Muhi IV. Béla emlékmű, Bükkszentkereszt

11

12

13 The battle of Mohi (Muhi)

14 A tatárjárás (IV. Béla menekülése)

15  IV. Béla Hainburgból megszökik és Dalmáciába menekül  Az ország magára maradt  várakba, erdőkbe, mocsarakba menekült a lakosság  A kővárak, kőfallal körülvett helyek megmenekültek  Az erdélyi városok viszont elestek (  kőfal)  1242. A tatárok átkelnek a Dunán  IV. Béla Dalmáciából Trau szigetére menekül  A dunántúli városok is megmenekültek (kőfal)  1242 03. Sikertelenül próbálják kézre keríteni IV. Bélát  1242. márc. A tatárok kivonulnak az országból (nagykán † miatt ?)  Az ország pusztulását Rogerius a Carmen Miserabile-ben írja le

16 Rogerius - Carmen Miserabile Trau ma

17

18

19

20  Tatárjárás  a pusztulás  emberben és anyagi javakban hatalmas  egy német krónika írja „Magyarország 350 éves fennállás után elpusztult”  A pusztulás  Eltérő kutatási eredmények  20-50%-os veszteség  a nem egyformán érinti az országot  a legnagyobb veszteség a magyarságot érte  A veszteség pótlása betelítések, betelepedések  1246. Kunok visszahívása  Jászok betelepítése  Németek (szászok) északi országrész  Románok Erdélybe A pusztítás méretei - etnikai összetétel

21

22


Letölteni ppt " A tatárjárás és következményei:  IV. Béla politikája a tatárjárás előtt,  a tatár támadás, a pusztítás mérlege,  IV. Béla reformjai  várépítés, "

Hasonló előadás


Google Hirdetések