Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyakorlatorientált szakképzés és a magyar kamarai rendszer 2008. szeptember 10. Dr. Szilágyi János.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyakorlatorientált szakképzés és a magyar kamarai rendszer 2008. szeptember 10. Dr. Szilágyi János."— Előadás másolata:

1 A gyakorlatorientált szakképzés és a magyar kamarai rendszer 2008. szeptember 10. Dr. Szilágyi János

2 Vigasztalásul: „Ez szörnyű, kiáltott Eduard, hogy az ember most már nem tanulhat az egész életére. Elődeink ahhoz a tanításhoz tartották magukat, amit fiatalkorukban kaptak; nekünk viszont ötévenként át kell képeznünk magunkat, ha nem akarunk egészen kimenni a divatból.” Goethe: Vonzások és választások, megjelent 1809-ben

3 Szakképzési problémafa  Elérendő stratégiai célok: A szakmunkásképzés átjárhatóságának megteremtése Szétaprózott iskolaszerkezet megszüntetése Regionális képzési és beiskolázási szerkezet alakítása: RFKB Szakképzés-felnőttképzés integrált megújítása Mesterképzés, mint szakmunkás életpálya modell Tanulószerződés a magyar szakképzés meghatározó formája Teljesítmény értékelése és mérése, hatékonyság - finanszírozás Szakképzés ne a maradék elv alapján működjön Mentálisan: új kooperációs és együttműködési kultúra  Megoldandó feladatok: Szakképzési feladatok további átadása a gazdaság önkormányzatainak, tényleges közjogi feladatok „kiszervezése” Az NFT II. szakképzési projektekben statiszta szerep jutott

4 Szakképzési problémafa  Szakképzés társadalmi küldetésének teljesítése: A szakképzés, fizikai szakmák társadalmi leértékelődése, bérek A korosztály mindössze 20% -a végez a szakiskolában, Eu.50% Magyarországon 1990-ben ez az arány közel 50%-os volt A 18/19 éves korosztály 20%-a szakképzetlen marad 10 év múlva a 15-19 éves korosztály száma negyedére csökken egyetemi-főiskolai papírgyárak elszívják az utánpótlást  Következmény: NFT II. végére 300-350 ezer fő szakképzett munkaerő hiánya  Megoldási módok: Szakképzés vonzerejének növelése, munka világába történő átmenet ösztönzése Szakképzettek arányának növelése az ifjúsági képzésben Évjárat 30%-a szerezzen szakiskolai-szakmunkás végzettséget A szakmatanulás képzési ideje 3 év legyen (9 évf. alapképzés)

5

6 Jó gyakorlatok a szakképzési feladatok átadásában  A szakképzés társadalmi támogatottságának a növelése  A gazdaságot minél közelebb vinni a szakképzéshez  A szakképzés foglalkoztatás politikai és tanügy igazgatási kérdés  Az iskolák pedagógiai és társadalmi felelősségének a növelése  A közigazgatás karcsúsítása, az állami túlsúly lebontása  A gazdaság szereplőinek nagykorúsítása, nagykoalíciója, az együvé tartozás érzése, „tulajdonosi tudat”, feladatok kiszervezése  Paradigma váltás: A szakképzés partnerségi modellje, regionalitás

7 Szakképesítések megnevezése Új OKJ szerinti megnevezés Gondozásra átadott szakképesítések Szakmai záróvizsgák elnök delegálása Gyakorlati szintvizsgák szervezése, feladatbank Szakmai verseny szervezése (SZKTV) AsztalosBútorasztalos  Ács-állványozó  Bőrdíszműves  Cipőfelsőrész-készítő Cipész, cipőkészítő, cipőjavító  Cukrász  ÉpületburkolóBurkoló  Férfiruha-készítőSzabó  Fodrász  Kárpitos  Kozmetikus  Kőműves  Nőiruha-készítőSzabó  Pincér  Szakács  Szobafestő-mázoló és tapétázóFestő, mázoló és tapétázó  villanyszerelő  CNC-forgácsoló  Javasolt Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő  Javasolt Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető  Javasolt Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő  Javasolt Géplakatos  Javasolt Hegesztő  Javasolt Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó  Javasolt Szerkezetlakatos  Javasolt Szerszámkészítő  Javasolt Tetőfedő  Javasolt Kereskedő  Javasolt

8 A tanulószerződés intézményrendszere  A munkával egybekötött szakképzés – munkára szocializálás  A munkatapasztalatokra épülő gyakorlati képzés – sikerélmény  A szakképzés vonzerejének növelése: amiben tehetségesek  A munka világába történő átmenet segítése  A fizikai szakmák társadalmi presztízsének a növelése  Szociális státusz, anyagi függetlenség, munkabér-teljesítmény  42 ezer fő a foglalkoztatási és társadalombiztosítási rendszerben  Évente kb. 7 milliárd Ft juttatás a tanulóknak  A tanulószerződés a magyar szakképzés meghatározó formája

9

10

11

12 Gyakorlati képzés óraszáma Magyarországon kőművesszobafestőkereskedő élelmiszer- eladó 2517 1645 óraszám 2210 1596 2517 1596

13 Gyakorlati képzés óraszám arányának alakulása Németországon és Magyarországon fémforgácsoló kőműves élelmiszer vegyiárukereskedő óraszám 1645 1144 4288 1596

14 A problémák fontossági sorrendje (MKIK GVI felmérés alapján 2001.) Hiányosságok- problémák OKJ szakképzettséggel Főiskolai végzettek Egyetemi végzettek Érettségi nélkülÉrettségivel Önálló munkavégzés képességének hiánya 1. 2. Gyenge szakmai gyakorlati jártasság 2. 4. Munkafegyelmi problémák 3.3-4.7. Munkakultúra hiányosságai általában 4.3-4.5-6.6. Gyenge szakmai elméleti alapok 5.5-6.9. Rossz együttműködési készség 6.7.8. Gazdasági ismeretek hiánya 11. 5-6.5. Számítógépes ismeretek hiánya 12.5-6.3.2. Idegennyelv-tudás hiánya 13.8.1.

15 „Az ember nevelésének a cselekvéssel kell kezdődni. A fej (értelem), a szív (érzelem) kiművelése mellett nem szabad a kéz normális munkaszerepéről sem megfeledkezni.” Pestalozzi

16 P á ly á z ó i csoportok Előnyt jelent K ö z ö mb ö s H á tr á nyt jelent Szakk é pzett fizikai dolgoz ó Az illető p á lyakezdő 9,357,233,4 Fiatal, de gyakorlattal rendelkezik85,912,81,3 20-30 é ves tapasztalattal rendelkezik 61,334,54,2 K ö z é pfok ú v é gzetts é gű szellemi dolgoz ó Az illető p á lyakezdő 10,250,339,5 Fiatal, de gyakorlattal rendelkezik86,811,91,3 20-30 é ves tapasztalattal rendelkezik 5835,76,2 Forr á s: MMSZ vizsg á lat (1995.) Munkáltatói szempontok munkaerő-felvételkor

17

18 „Látva azt a rengeteg embert, főleg fiatalt, akik nézőként megjelentek, figyelve őszintének tűnő érdeklődésüket és elgondolkodva azon, hogy a 16-17 éveseknek nem túl késői-e ez a tájékozódási lehetőség, arra gondoltam, hogy milyen jó is lenne az elődöntőket is így, összevontan megrendezni, mégpedig - mondjuk Ózdon, Mátészalkán és Barcson vagy máshol, az ország elmaradott, halmozottan hátrányos helyzetű részein. Úgy vélem, hogy Magyarországon már létrejött a családoknak, közösségeknek egy igen jelentős rétege, ahol generációkra visszamenve senki sem dolgozott, dolgozik. Az ilyen körülmények között felnövő gyerekek már önhibájukon kívül - ami a felnőttekre azért nem teljesen igaz - kerülnek-kerültek abba a helyzetbe, hogy nem is ismerik a munka fogalmát. Én - és remélem ez nem diktatórikus gondolat - kötelezővé tenném a 6-8. osztályos gyerekeknek, hogy az osztállyal együtt, az iskola szervezésében utazzanak el erre a versenyre, a területi elődöntőkre, és töltsenek ott egy napot, járkáljanak, nézelődjenek, ismerjék meg, hogy igazából úgy is el lehet tölteni az időt - talán még kellemesebben is -, hogy az ember hasznos tevékenységet folytat, dolgozik.” Egy cég vezetőjének véleménye a Szakma Sztár Fesztiválról

19

20 RFKB feladatok, érdekképviseletek Humánkapacitás, hálózatszerű működés kiépítése: 420 szakember közreműködése, foglakoztatása Felmérés elkészítése: 12 800 interjú Regionális konzultációs fórumok szervezése: 196 fórum szervezése Képzési beiskolázási szerkezetre javaslat leadása: 173 kistérségre, 257 iskolai szakmában

21 Koncepcionális kérdések  Képzési beiskolázási szerkezet: 2-3 éves szakképzés fejlesztési, struktúra átalakítási terv  Körültekintő, sokszereplős, önfejlesztő érdekegyeztetési rendszer  A fő cél, nem iskolák bezárása, pedagógusok elbocsátása, hanem egy reális empirikus és komoly elemzéseken, tapasztalatokon nyugvó tükör tartása  A legnagyobb feszültségpontokra célszerű koncentrálni és ennek alapján egy beavatkozási tervet, struktúraváltási programot elfogadtatni az iskolafenntartó önkormányzatokkal  Különös figyelem a kritikus szakmákra, illetve a TISZK rendszerre  Nem társadalmi munkában történik

22 Eredmények Felépült működik a rendszer, kapacitásépítés, humánerőforrás fejlesztés megtörtént A felmérés eredményesen lezajlott, 12 ezer interjú bevitele megtörtént, elkészült a felmérés eredményeinek feldolgozása, amelyhez hasonló még nem készült Magyarországon Ne feledjük a teljes rendszer tartalmas kiépítéséhez 3 éves program lett jóváhagyva az NSZFT ülésen Projekt típusú munkavégzés, hálózatszerű működés, új kooperációs kultúra

23 Munkamódszer  2009/2010-ben menyi szakiskolai tanulót kell beiskolázni szakmánként és régiónként, hogy 2012-ben a gazdaság munkaerő- piaci szükségletei ki legyenek elégítve  Ki kell emelni a 257 iskolai szakmából a kritikus szakmákat  Kritikus szakmák definiálása csoportosítása, kategorizálása: kiemelten támogatott szakmák (hiányszakmák): források itt! támogatott szakmák (tűr) szakképzési fejlesztési forrás által nem támogatott szakmák a régióban nem oktatott szakmák  TISZK-kek, szakképzés szervezési társulások, társaságok: szakmánként a beiskolázási keretszámok meghatározása; szeptember 1-től kötelező nyilvántartásba vétel

24 A szakiskolában tanulók várható létszáma 2015-ig, régiónként (fő)

25 A szakiskolában tanulók várható aránya 2015-ig, régiónként (%)

26 A 2012-ben várható kereslet-kínálat vonatkozásában nagy eltéréseket mutató néhány szakma

27

28 Ács, állványozó Ápolási asszisztens Ápoló Állattenyésztő Automatikai műszerész Cukrász Épület- és építménybádogos Épületasztalos Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész Gépgyártástechnológiai technikus Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő Gépi forgácsoló Géplakatos Hegesztő Kertész Mentőápoló Népi kézműves Pék Pék-cukrász Szerkezetlakatos Szociális gondozó Szociális szakgondozó Tartósítóipari termékgyártó Tejtermékgyártó Villanyszerelő Kiemelt szakmák É Alföldön

29

30 Kamarai szakképzési vízió, jövőkép  Elérendő stratégiai célok: A NAT felmenő rendszerével párhuzamosan 2012-ig, A szakképzés a 10. évfolyamon is indítható legyen, Iskolai – szakmai vagy szakmacsoportos alapképzés formájában A korosztály 30%-a szerezzen szakiskolai végzettséget

31 Megoldási lehetőségek  Magyarországon a 18/19 éves korosztály létszáma 125 ezer fő, ebből: 60% érettségit szerez:75 ezer fő 20% szakiskolát végez25 ezer fő 20% nem szerez végzettséget25 ezer fő ebből 15 ezer fő beemelhető lenne a szakképzésbe  35 év alatti segélyezettek közül: 7 ezer még az ált iskolát sem 28 ezer fő 8 ált isk.

32 Köszönöm a figyelmet

33


Letölteni ppt "A gyakorlatorientált szakképzés és a magyar kamarai rendszer 2008. szeptember 10. Dr. Szilágyi János."

Hasonló előadás


Google Hirdetések