Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

APEH Pásztorné Szerezlai Márta Eger, 2005. szeptember 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "APEH Pásztorné Szerezlai Márta Eger, 2005. szeptember 21."— Előadás másolata:

1 APEH Pásztorné Szerezlai Márta Eger, 2005. szeptember 21.

2 2  Magyar Közlöny 60. szám I. kötet 2005. évi XXIV. tv. Szja. ( munkába járás )  Magyar Közlöny 61. szám 2005. évi XXVI. tv.Szja., Eva., Tao., Áfa., Art.  Magyar Közlöny 92. szám 2005. évi LXXIII. tv. START kártya, 2005. évi LXXVI. tv. Építőipari kivitelezésről adatszolg.  Magyar Közlöny 95. szám 2005. évi LXXXII. tv. Szja., Tbj.,(alkalmi munkavállalás)  Magyar Közlöny 97. szám 2005. évi LXXXV. tv. Art.  Magyar Közlöny 114. szám 165/2005. (VIII. 22.) Korm. r.Fejlesztési adókedvezmény

3 3 Munkába járás költségtérítése I. Szja. tv. 25. § (2) bek. b) S aját gépjármű 9,- Ft / km Helyközi tömegközlekedés költségtérítés ( számla, utazási igazolvány száma nem szükséges, de a bérletet le kell adni ! ) természetbeni juttatás ( munkáltató nevére szóló számla )

4 4 Munkába járás költségtérítése II. Helyi tömegközlekedés (adómentes természetbeni juttatás) 2.000,- Ftétkezési utalvány nélkül 6.000,- Ft(4.000,- + 2.000,-) 10.000,- Ft(8.000,- + 2.000,-) Tetszőleges arányban megosztható, de az arány adóéven belül nem módosítható Az adómentes összeget meghaladó rész adóköteles természetbeni juttatás

5 5 2005. évi XXVI.tv. Szja törvényt módosító szabályai Veszteségelhatárolás ( Szja tv. 22. §, 49/B. § ) Az adóalap utólagos növekedése esetén is érvényesíthető ( egyéni vállalkozó, őstermelő ) A közös tevékenység előtt elhatárolt veszteség csak egyénileg számolható el !

6 6 2005. évi XXVI.tv. Szja törvényt módosító szabályai Cégautó személyes használata( Szja tv. 70. § (1) bek.) munkahely – lakóhely Adómentes kifizetések korlátozása(Szja tv. 72/A. § ) Államháztartási, nemzetközi, egyházi forrás Helyi iparűzési adó kedvezménye( Záró rendelkezések) Az adótartozás a kizáró ok, nem a köztartozás !

7 7 2005. évi XXVI.tv. Szja törvényt módosító szabályai 100 %-os értékcsökkenési leírás Szja tv. 11. sz. melléklet II.2. p) pont 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. szerinti hátrányos helyzetű Kistérség (Heves, Pétervására, Bélapátfalva) Választási lehetőség  de minimis támogatás vagy  csoportmentességi szabályok

8 8 2005. évi XXVI.tv. EVA törvényt módosító szabályai Az elemi kárra tekintettel a biztosítótól kapott kártérítés összege levonható az adóalapból (EVA tv. 5. § (5) bek.) 2004. január 01-jétől visszamenőlegesen is alkalmazható

9 9 2005. évi XXVI.tv. Tao törvényt módosító szabályai Személygépkocsi fogalma Tao. Tv. 4. § 31/c) Új adóalapcsökkentési lehetőség Tao. Tv. 7. § (1) bek. ny) (üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméből származó jövedelem 50%-a)

10 10 2005. évi XXVI.tv. Tao törvényt módosító szabályai Veszteségelhatárolás (Tao. Tv. 17. § (8), (11) bek.) Nem kell adóhatósági engedély, ha az adózás előtti eredmény pozitív, vagy nulla Adóhatósági engedélyt kell kérni a 4. adóévtől ha az adózás előtti eredmény negatív és a bevételek < költségek + ráfordítások 50%-a, vagy az adóalap a megelőző két adóévben is negatív volt Az adóalap utólagos növekedése esetén is felhasználható

11 11 2005. évi XXVI.tv. Tao törvényt módosító szabályai Átalakulás, kedvezményezett eszközátruházás (Tao. Tv. 17. § (7) bek.) Az elhatárolt veszteség feltétel nélkül levonható Beruházási adókedvezmény (Tao.tv. 21. § (16) bek.) Eltérő üzleti évre áttérés esetén 10 naptári évre Fejlesztési adókedvezmény (Tao. Tv. 22/B. §) Egyszerűsödik a rendszere ( MK. 114. szám 165/2005. (VIII. 22.) Korm. r.)

12 12 2005. évi XXVI.tv. Tao törvényt módosító szabályai 100 %-os értékcsökkenési leírás - kis- és középvállalkozások - műszaki gépek, berendezések, járművek (kivéve szgk.) (Tao. Tv. 1. sz. melléklet 14. pont) 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. szerinti hátrányos helyzetű Kistérség (Heves, Pétervására, Bélapátfalva) Választási lehetőség : - de minimis támogatás (69/2001/EK r.) vagy - csoportmentességi szabályok (70/2001/EK r.)

13 13 2005. évi XXVI.tv. Áfa törvényt módosító szabályai Egyes támogatások után az arányosítási kötelezettség visszamenőlegesen megszűnik : - 25/2004. (III. 3.) FVM. r. - 68/1996. (V. 15.) Korm.r. - 39/1998. (III. 4. ) Korm. r. - 6/1996. (VII. 16. ) MüM. r. - 11/1998. (IV. 29.) MüM. r. - 30/2000. (IX. 15.) GM. r. - 25/2004. (III.3.) FVM. r. 93. §, 265. §, 269. § - 107/2004. (VI. 8.) FVM. r. 2. § - 149/2004. (X. 1.) FVM. r. 7. § - 6/2004. (I. 22.) FVM. r. 18. § Áfa. tv. 2003. december 31-én hatályos szabályai

14 14 2005. évi XXVI.tv. Áfa törvényt módosító szabályai Import Áfa 2005. 07.01. után kivetéses adózás vámhatósági engedély alapján önadózás Vámhatósági engedély feltételei Nyilvántartott adóalany Nem tárgyi adómentes, nem különleges jogállású mezőgazdasági termelő, nem alanyi adómentes Megbízható vámadós Legalább 1 éve nyilvántartásba vett adózó 10 millárd Ft-os vagy 20 milliárd Ft-os adóalap

15 15 2005. évi XXVI.tv. Áfa törvényt módosító szabályai Láncügyletek Teljesítés helyének meghatározása Víziközmű társaságok adóalanyisága A 2004. április 30-án folyamatban lévő beruházásaikra a 2004. április 30-án érvényes szabályokat kell alkalmazni !

16 16 2005. évi XXVI.tv. Art-t módosító szabályai Nyilvános adatbázis az APEH honlapján Bankszámlanyitás határideje Adószám közlése után max. 15 napon belül Adóhatósági kiutalások Faktor cég részére is lehetséges Áfa bevallások önellenőrzése Levonható adó göngyölítése esetén nem kell kérelem

17 17 2005. évi XXVI.tv. Art-t módosító szabályai Naptári évtől eltérő üzleti év bejelentése Döntés után max. 15 napon belül. Előlegfizetés Indokolatlan mérséklés esetén 20% mulasztási bírság Adóigazolás Korábbi időpontra is kérhető Közbeszerzéshez egyszerűsített eljárás Eljárási rend öröklés esetén

18 18 Vállalkozói járulék 2005. január 1-jétől visszamenőleg változik a kötelezettek köre 2005. II. negyedévétől a társas vállalkozás állapítja meg, vonja le illetve fizeti meg. 185. adónem kód Adatszolgáltatás a K 78. számú nyomtatványon – Társas vállalkozó neve – Táras vállalkozó adóazonosító jele – Járulékalap – Járulékfizetés időtartama – Vállalkozói járulék összege

19 19 START - program 2005. október 01-jétől START kártya (2005. évi LXXIII. Tv.) Pályakezdő fiatalok – foglalkoztatásra irányuló jogviszony, – ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony Munkaadót kedvezmény illeti meg – tételes EHO-t nem kell fizetni – 3% munkaadói és 29% Tb. járulék helyett a bruttó munkabér 15 %-a illetve 25%-a (adónemkód 186)  Adatszolgáltatás – Tárgyhónapot követő hónap 15-éig

20 20 Ösztöndíjas foglalkoztatás (2004. évi CXXII. Tv. 9 – 14. §) – felsőfokú végzettség megszerzését követően – egy alkalommal – legalább 9, legfeljebb 12 hónapig határozott időtartamra – írásba foglalt szerződés (kötelező adattartalom) – kötelező ösztöndíjat fizetni (legalább a mindenkori minimálbér) – ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszűnése (igazolás, ajánlólevél)

21 21 Építőipari kivitelezéssel kapcsolatos adatszolgáltatás 2005. évi LXXVI. tv. alapján (92. MK.) Elsőfokú építésügyi hatóság (Art. 3. sz. melléklet G.5.) Építtető (135/2005. (VII. 14.) Korm. r.) – 8 napon belül – az építkezés építési hatósági engedélyhez kötött és a nettó kivitelezési érték > 10 millió Ft, vagy – közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építési tevékenység

22 22 Felszolgálási díj, természetbeni juttatás Felszolgálási díj 2005. évi LXXXII. tv alapján, 2005. október 01-től Adóterhet nem viselő járandóság, de Járulékalapot képez (Tbj. 4. § k) pont) 15 %-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék foglalkoztató fizeti(adónemkód 125.) Természetbeni juttatás Tb. járulék alapja = adóalap + 44% Szja

23 23 Alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás 2005. augusztus 01. után adókedvezmény közteherjegy értékének 75%-a (foglalkoztató magánszemélynél) A munkabér + közteherjegy értéke költségként elszámolható, de adókedvezmény nem vehető utána igénybe (foglalkoztató önálló tevékenységet végző magánszemélynél) Nyilvántartási kötelezettség

24 24 Egyéni adó- és járulékrendszer Átláthatóbb nyilvántartási rendszer Egyéni adó- és járulék nyilvántartás Havonkénti részletező bevallás tárgyhót követő hónap 12-éig elektronikus úton vagy gépi adathordozón Megszűnik Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek felé a közvetlen adatszolgáltatás Adóévet követő január 31-ig teljesítendő éves adatszolgáltatás 2006. január 01-től

25 25 Befizetések egyszerűsítése I. Kötelezettségcsoportok a)az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetéseket, juttatásokat terhelő adók, járulékok b)az általános forgalmi adó c)az a) – b) pontokba nem tartozó egyéb adók, járulékok d)a bírságok és az önellenőrzési pótlék e)a végrehajtás során teljesített befizetések

26 26 Befizetések egyszerűsítése II. Befizetések felosztása – ha a befizetés valamennyi kötelezettségre nem nyújt fedezetet esedékesség sorrendjében – azonos esedékesség esetén a a tartozások arányában – ha a befizetés több, mint a nyilvántartott kötelezettség az adózó rendelkezhet a túlfizetés összegéről – később esedékes kötelezettségekre számolják el – elkülönítetten tartják nyílván

27 27 Magánszemélyek adókötelezettségének teljesítése 2007-től megszűnik a munkáltatói adó-megállapítás Önadózás Adóhatósági adómegállapítás Adóévet követő év február 15-éig nyilatkozat Adótanácsadó, adószakértő ellenjegyezheti

28 Gyakorított Áfa bevallás Korábbi gyakorítási szabályok, de a havi kétszeri bevallásra nincs lehetőség A 2005. évre kiadott engedélyek 2005. 07.01. után is hatályban maradnak Az engedély megadása az adóhatóság mérlegelési jogkörébe tartozik –beszerzéseket terhelő áfa % > áthárított áfa % –adózó beruházást valósít meg 28


Letölteni ppt "APEH Pásztorné Szerezlai Márta Eger, 2005. szeptember 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések