Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A program tapasztalatai és eredményei a munkaügyi szervezet tevékenységében „ Út a munkához” program Szakmai Fórum Kecskemét, 2009. július 23. Előadó:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A program tapasztalatai és eredményei a munkaügyi szervezet tevékenységében „ Út a munkához” program Szakmai Fórum Kecskemét, 2009. július 23. Előadó:"— Előadás másolata:

1 A program tapasztalatai és eredményei a munkaügyi szervezet tevékenységében „ Út a munkához” program Szakmai Fórum Kecskemét, 2009. július 23. Előadó: Dr. Nagy Ágnes főigazgató Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

2 „Az a nemzet a legboldogabb, ahol a legkevesebb a dologtalan.” /Saint Simon/

3  Lakónépesség* (ezer fő) :  Foglalkoztatottak (ezer fő) :  Munkanélküliek száma (ezer fő) :  Gazdaságilag aktív népesség (ezer fő) :  Gazdaságilag inaktív népesség (ezer fő) :  Álláskeresők száma** (fő) :  Pályakezdő álláskeresők száma** (fő) :  50 év feletti álláskeresők** (fő)  Lakónépesség* (ezer fő) :  Foglalkoztatottak (ezer fő) :  Munkanélküliek száma (ezer fő) :  Gazdaságilag aktív népesség (ezer fő) :  Gazdaságilag inaktív népesség (ezer fő) :  Álláskeresők száma** (fő) :  Pályakezdő álláskeresők száma** (fő) :  50 év feletti álláskeresők** (fő) Dél-Alföld Bács- Kiskun megye Békés megye Csongrád megye 1 334,5533,7376,7424,1 467,5187,8122,2157,5 54,622,518,813,3 522,1210,3141,0170,8 494,1195,4142,8155,9 79 90532 57626 47220 857 6 6432 4692 4701 704 16 3666 7335 2524 381 Munkaerő-piaci jellemzők - adatok Forrás: KSH 2009. I. negyedév * 2009. január 01-én ** 2009. június 3

4 Munkaerő-piaci jellemzők A régióban mindhárom megyében emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma. A növekedés Bács- Kiskun megyében volt a legintenzívebb.

5 Aktív korú ellátottak Dél-alföldi régió 2008. december 31-én RSZS-ben részesülők létszáma: 20 912 fő 2009. július 20. (254 települési önkormányzatnál) RÁT-osok létszáma: 19 350 fő RSZS-ek létszáma: 3 292 fő 2009. június 20. DaRMK nyilvántartásában RÁT-osok létszáma: 17 995 fő RSZS-ek létszáma: 429 fő

6 Aktív korú ellátottak száma az önkormányzatoknál

7 Az „Út a munkához” program és a közfoglalkoztatás tervezett adatai a régióban Véleményezett közfoglalkoztatási tervek száma ( 254 település közül Bugac és Bugacpusztaháza társulva adta be a tervet) 253 db Tervezett közfoglalkoztatottak száma 20 257 fő 35 év alatti 8. ált. nem rendelkező RÁT-osak száma 1 114 fő Források (központi és önkormányzati) összesen ( 95% kp-i költségvetés, 5 % önkormányzat saját forrás) 9 843 millió Ft

8 A közfoglalkoztatási tervek alapján a közcélú foglalkoztatás keretében tervezett főbb tevékenységek   köztisztaság és településtisztaság biztosítása,   helyi közutak és közterületek fenntartása,   vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás,   településfejlesztési, településrendezési feladatok,   egészségügyi és szociális ellátásról való gondoskodás

9 Út a munkához” programhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási tervek végrehajtása 254 települési önkormányzatból 9 önkormányzat módosította a közfoglalkoztatási tervét. A módosításokkal 176 fővel nőtt a tervezett létszám, mely kevesebb, mint 1 %. A módosítások okai:   az új bekerülők miatt nőtt a rendelkezési állási támogatásra jogosultak száma a tervezetthez képest,   az ellátandó feladatok bővültek, magasabb létszámot tudnak foglalkoztatni az önkormányzatok,   a tervezett napi 6 órás foglalkoztatás helyett napi 8 órában történik a foglalkoztatás, mert csak így végezhetők el a tervezett feladatok.

10 Út a munkához” programhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási tervek végrehajtása A közfoglalkoztatási tervek végrehajtása a települések 90,5 %-nál a tervezett szinten valósul meg, 24 önkormányzatnál elmaradás tapasztalható, melynek oka:   a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy egészségügyi vagy mentális alkalmatlansága,   az érintett csoport munkamorálja, rendszeres munkához való viszonyulása nem megfelelő,   a munkaviszony létesítést követően, kihasználva a lehetőséget táppénzes állományba vetetik magukat a közcélú foglalkoztatottak,   a RÁT-osok között több a női munkavállaló, mint a tervezett létszám és velük nem tudják elvégeztetni a nehéz fizikai munkákat,   a RÁT-os nem vállalja a felajánlott közcélú munkát,   a RÁT-os munkaviszonyt létesített,   a tervezetthez képest kevesebb RÁT-os ügyfél van az önkormányzatnál,   a közfoglalkoztatási tervben szereplő feladatok ütemezése későbbre tolódik.

11 A közfoglalkoztatás helyzete Jelenleg közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma 12 522 fő A foglalkoztatás átlagos időtartama 5 hónap A foglalkoztatás átlagos napi ideje 6 óra A közcélú foglalkoztatásra felhasznált összeg 2 304 397eFt A tervezett pénz összege a hátra lévő időszakra 6 744 790eFt Egyéb keresőtevékenység miatt szűnt meg a RÁT-ja 2 736 fő Nem vállalta az együttműködést 1814 fő

12 A pályázat célja: A pályázat célja: legalább középfokú végzettségű szakemberek biztosítása az önkormányzati feladatok ellátásához, elsősorban álláskeresők munkahelyi és társadalmi beilleszkedésének, tartós munkába állásának elősegítése, közfoglalkoztatás-szervező munkakörben történő legfeljebb 12 hónap időtartamú foglalkoztatásának támogatása. Forrása: Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprész kp-i kerete (6/2009. MAT hat. alapján), összege régiós szinten: 397,429 millió Ft. Régió Pályázható létszám184 fő Beadott / Nyertes pályázatok száma56/56 Foglalkoztatott létszám138 fő Támogatási összeg236,2 millió Ft „Elveszett” létszám46 fő Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” központi munkaerő-piaci program

13  a 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet, az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól, amely tartalmazza a regionális fejlesztési tanácsok által önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások számára különböző jogcímeken (LEKI/TEKI/CÉDE) hirdethető pályázatait, melyekbe beépítésre került az önkormányzatok eszközbeszerzésének támogatási lehetősége is.  A CÉDE (önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül) keret terhére pályázhatnak az önkormányzatok - többek között – az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzésre. A közcélú foglalkoztatás eszköz- és anyag- igényéhez szükséges források

14 2009. CÉDE (önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül) keret terhére benyújtott pályázatok az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag-és eszközbeszerzésre 2009.07.20 Bács- Kiskun BékésCsongrádRégióösszesen A fenti célra beadott pályázatok (db) 2118948 A fenti célra igényelt támogatás összege (Ft) 56 956 192 143 665 314 14 085 374 214 706 880

15 A foglalkoztatási kapacitás bővítésére a mezőgazdasági ágazatban az idény jellegű foglalkoztatás lehetőségeinek növelésével   Kapcsolatfelvétel az Agrárkamarákkal, „foglalkoztatási térkép” összeállítása érdekében   Önkormányzatok, kirendeltségek tájékoztatása a programról; kirendeltségi felelősök kijelölése, felkészítése   Mezőgazdasági vállalkozók által benyújtott munkaerőigények fogadása, munkaerő közvetítés   Folyamatos adatszolgáltatás a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal felé Agrárkamaráktól kapott "idényjellegű mezőgazdasági foglalkoztatási térkép" alapján a mezőgazdasági idénymunkához kapcsolható tervezett munkaerőigény havi bontásban (fő) Tényleges bejelentett munkaerő igény a foglalkoztatási jogviszony jelege alapján Ténylegesen kiértesítetek száma (fő) Ténylegesen foglal koztatottak száma (fő) 06.07.08.09.10. Σ ebből RÁT-os AM könyves fogl. Határozott idejű munkaviszony Σ ebből RÁT-os 111415404434440826929

16 Jó gyakorlatok a régióban   Szeged grafiti-mentesítési program   Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark értékeinek megóvása, rendbe tétele 3 önkormányzat összefogásával (Kistelek, Baks, Ópusztaszer )   Közcélú munka Bátmonostoron Kollár Zoltán grafikus és festő által Bátmonostor község részére végzett közcélú esztétikai értéknövelési projektmunka   „Út a munkához” program megvalósítása a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szervezésében   Közcélú munkaprogram Pusztaföldvár, az önfenntartó falu

17   Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által megvalósul egy intézmény felújító program, melynek keretén belül a város 20 intézményének felújítása, karbantartása történik.   Békés Város Önkormányzata „Peremkerületi program” és az Erzsébet ligeti új játszótér kialakítása.   Gyula Város Önkormányzata idegenforgalmi jellegéből adódóan a történelmi belváros rekonstrukcióját és az élővíz-csatorna idegenforgalmi célokra való alkalmassá tételét valósítja meg.   Hódmezővásárhely: a városközpont rekonstrukciója. Jó gyakorlatok a régióban

18 “A legnagyobb áldás nem abból származik, hogy ingyen kenyér adassék a szegény népnek, hanem hogy lehetőleg mindenkinek munkaalkalom nyittassék, amelyben talán fárasztó dologgal, de biztos és megérdemelt kenyeret lehessen szerezni„ gróf Széchenyi István

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Nagy Ágnes főigazgató Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ


Letölteni ppt "A program tapasztalatai és eredményei a munkaügyi szervezet tevékenységében „ Út a munkához” program Szakmai Fórum Kecskemét, 2009. július 23. Előadó:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések