Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kereszty Orsolya egyetemi docens Andragógia MA képzés ELTE PPK 2016. január 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kereszty Orsolya egyetemi docens Andragógia MA képzés ELTE PPK 2016. január 29."— Előadás másolata:

1 Dr. Kereszty Orsolya egyetemi docens Andragógia MA képzés ELTE PPK 2016. január 29.

2 Andragógia szak Készítette: Stéber Andrea

3 Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet Felnőtt-tanulás és tanítás kutatócsoport (Dr. Kereszty Orsolya) Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoport (Dr. Fábri György)

4 Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet Dr. Arapovics Mária Dr. Benkei-Kovács Balázs Berényi Ildikó Dr. Fábri György Gyenes Zsuzsa Hegyi-Halmos Nóra Dr. Kereszty Orsolya Dr. Kovács Zsuzsa Dr. Striker Sándor Dr. Székely Mózes Üröginé Ács Anikó Dr. Fehér Katalin Kraiciné dr. Szokoly Mária Doktoranduszok Stéber Andrea Kalina Andrea Demonstrátorok Sziki Zsuzsanna Szőcs Brigitta Sipos Petra

5 Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet Tanszéki honlap: https://andragogia.elte.hu https://andragogia.elte.hu Facebook oldal:https://www.facebook.com/elte ppkandragogiahttps://www.facebook.com/elte ppkandragogia Tanterv (2013): https://tanulmanyi.pk.elte.hu/sites/tanulman yi.pk.elte.hu/files/dokumentumok/tanulmanyi _PPK/MA_andragogia_nappali_2012.pdf

6 Képzéseink Andragógia BA (nappali, levelező) Andragógia MA (nappali, levelező) Emberi Erőforrás Tanácsadó MA (nappali, levelező) Neveléstudományi Doktori Iskola, Andragógia Doktori Program Előadások, szemináriumok, szakmai gyakorlat Levelező képzésben: konzultációk

7 Az andragógia MA képzés célja A képzés célja olyan andragógusok képzése, akik megszerzett társadalomtudományi ismereteik birtokában alkalmasak az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való felzárkózás támogatására és a felnőttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére. Ismerik a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét és képesek oktatási–képzési intézmény-, eszköz- és módszerfejlesztésére, valamint a tanulási lehetőségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

8 A végzettek képesek: rendszerszerűen és kreatívan foglalkozni az andragógia új és összetett problémáival, – a felnőttképzésben társadalmi, politikai, gazdasági döntések előkészítésére, – következtetéseiket és javaslataikat szakmai és nem szakmai közönségnek bemutatni, – önálló tudományos munkák létrehozására, – az andragógia mélyebb összefüggéseinek megértéséhez szükséges információ-források felkutatására, a társtudományok eredményeinek értelmezésére és felhasználására, – új információk gyűjtésére, a felmerülő új problémák, új jelenségek kritikus feldolgozására, – eredeti ötletekkel és önálló tevékenységgel hozzájárulni a felnőttképzéssel kapcsolatos speciális problémák megoldásához, – felnőttképzések és képző intézmények menedzselésére, – a felnőttképzésben adekvát célok megfogalmazására, – a célok elérését szolgáló andragógiai folyamatok megtervezésére és kivitelezésére, – teljesítményértékelési és minőségbiztosítási rendszerek működtetésére, – önműveléssel és folyamatos önfejlesztéssel ismereteik magasabb szintre emelésére.

9 Bemeneti követelmények Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia BA, főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser, művelődésszervező, humánszervező szakok, illetve ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai, egyetemi szintű szakok (népművelés, közművelődési) Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a pedagógia, a pszichológia és az emberi erőforrások alapképzési szakok, továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak

10 Felvételi beszélgetés Önéletrajz Szakmai tapasztalat Publikációk Versenyeredmények Nemzetközi tapasztalat Munkatapasztalat Motiváció

11 Az andragógia MA képzés felépítése 4 félév, 120 kredit Az alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Differenciált szakmai anyag Szabadon választható tantárgyak Diplomamunka

12 Alapozó ismeretek A humán tőke gazdaságtana és jogi környezete Politikatörténet és felnőttoktatás Kulturális antropológia Tudományelmélet Etika

13 Szakmai törzsanyag Andragógiai kutatások és fejlesztések A felnőttképzés mentálhigiénéje és ergonómiája Pályatervezés, karriertervezés, tanácsadás Tanuláselméletek és alkalmazásuk az andragógiában Kompetencia alapú, modulrendszerű képzések fejlesztése Az előzetes tudás és kompetenciák mérése

14 Szakmai törzsanyag Oktatásinformatikai rendszerek Távoktatás és e-learning Médialabor A hazai felnőttoktatás ágazatai

15 Differenciált szakmai ismeretek Nemzetközi felnőttképzési rendszerek Felnőttképzési rendszerek, a felnőttképzési intézmények menedzsmentje Andragógiai kompetenciák fejlesztése – csoportdinamikai és személyiségfejlesztő tréning Az ifjúsági rétegek szociálandragógiája Az időskorúak, a hátrányos helyzetűek és a kisebbségek szociálandragógiája

16 Szakmai gyakorlat ELTE Karrierközpont Műcsarnok JOB Személyzeti Tanácsadó Global HR Partner Alma Mater Nyelvstúdió Fővárosi Művelődési Ház Láthatatlan Egyetem Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola FSZEK Artemisszió Alapítvány Örkény Színház Ludwig Múzeum Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont HR Partner Consulting Öveges József Szakiskola Hátsó Kapu – Városi Színház

17 Kompetenciaterületek és ismeretkörök hasznosíthatósága, DPR 2015 E-learning Információtudomány, média Jogszabályok Módszertani órák Tudományos szemléletmód Kommunikáció, szervezés, tervezés, problémamegoldás Együttműködés Kritikai szemléletmód

18 Erasmus kapcsolataink Universität Wien Universitatea 'Babes- Bolyai' din Cluj- Napoca Universiteit Twente Université de Nantes Universität u Köln Univerzita Karlova Karl-Franzens- Universität Graz Universität Koblenz- Landau Johannes Gutenberg- Universität Mainz Università Cattolica del Sacro Cuore Linköping University Università di Bologna Friedrich Schiller- Universität Jena

19 Kutatásaink Oktatók, képzők szakmai tanulása Munkahelyi tanulás Életpálya-tanácsadás folyamata Validáció ELTE Harmadik Kor Egyeteme szemináriumsorozat – intergenerációs tanulás

20 Tudományos Diákkör ELTE Illyés Szakkollégium Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2017. tavaszán

21 Köszönöm a figyelmet! kereszty.orsolya@ppk.elte.hu kereszty.orsolya@ppk.elte.hu fti@ppk.elte.hu


Letölteni ppt "Dr. Kereszty Orsolya egyetemi docens Andragógia MA képzés ELTE PPK 2016. január 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések