Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„OEFI Egészségfejlesztési szakmai hálózat kialakítása projekt” KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK FELKÉSZÍTŐ MŰHELYMUNKÁJA workshop Általános iskolai egészségnevelés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„OEFI Egészségfejlesztési szakmai hálózat kialakítása projekt” KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK FELKÉSZÍTŐ MŰHELYMUNKÁJA workshop Általános iskolai egészségnevelés."— Előadás másolata:

1 „OEFI Egészségfejlesztési szakmai hálózat kialakítása projekt” KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK FELKÉSZÍTŐ MŰHELYMUNKÁJA workshop Általános iskolai egészségnevelés „ Jó gyakorlatok” Általános iskolai egészségnevelés „ Jó gyakorlatok” Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola Előadó: Kirsch Ferenc Lászlóné tanár, életmód tanácsadó E-mail: bardos@bardosiskola.hu kirschferencne@gmail.com

2 Intézményi szintű elemzés (SWOT ) Erősségek Holisztikus szemlélettel, a környezeti, a testi - lelki és szellemi egészségért. Akkreditált egészségfejlesztő képzésen a tantestület 2/3-a vett részt. Hagyományos és korszerű értékrend harmóniájának elve /egészségnevelés néphagyományokba ágyazva/ Az iskola dolgozói nyitottak az új kezdeményezésekre. A kiegyensúlyozott napirendet és elegendő alvást, az egészség erős alappilléreként naponta tudatosítjuk. Az egészséges táplálkozásra nevelést szolgálta : a NUTRIKID program 10 éven át, az Egészségnapok- és hetek, valamint a napközis interaktív programok. Egészséges életmódra nevelés a művészeti neveléssel karöltve (ének-zene, képzőművészet, néptánc és egyéb hagyományőrző tevékenység) Partnerközpontúság: a szülők és számos szervezet segítségét elfogadjuk, pályázatokban, aktivitásokban kiemelkedő közös eredményeket érünk el. Tanórán kívüli sokféle, szabadidős mozgás - sport lehetőségek, környezetvédő aktivitások, kirándulások, vidám együttlétek. Gyengeségek Nincs a folyosón és az udvaron ivóvízcsap. A tanulói személyes higiénéjére nagyobb odafigyelés kell különösen a felső tagozaton. Az iskolaudvar felújításra szorul. A gyakorlókonyha felszerelése hiányos. Az egészségfejlesztés indikátorrendszerének hiánya. A pedagógusok sokrétű munkájuk miatt kevesebb figyelmet fordítanak saját testi-lelki egészségükre. Nem teljesen folyamatos, hanem „lüktető” az iskolai egészségfejlesztés.

3 Lehetőségek Testben-lélekben kiegyensúlyozott, harmonikus, kulturált ifjak nevelése-oktatása. „Az egészség érték” tudatosítása mindenkinél. Természetes igény legyen a napközbeni higiéné. A gyermek az iskolai jó szokásokat haza is viszi! Kerékpárral az iskolába! Jutalommatricát ér. A kortársak általi jó példák felkarolása. Az egészséges és igényeses életvitel divattá válik. A pedagógusok testi-lelki egészségükkel, és életvitelükkel jó példával szolgálnak. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az önismeret játékos fejlesztése a lelki egészségért. A függőségek prevenciója, vagy korai felismerése, és az elutasítás segítése szerető, alkotó közösséggel. Országos szakmai hálózat tevőleges támogatása. Veszélyek „Túltáplált - éhezők” továbbra is szép számmal vannak köztünk! Ők már gyermekkorban megalapozzák a magas-vérnyomás, csontritkulás, és mozgásszervi betegségeiket. A média káros tartalmai A Tv, internet, mobil rabságában, mozdulatlanul, egyedül Céltalan életvitel - káros szenvedélyek Gyakori, hogy a családi értékrend eltér az optimálistól (szabados, engedékeny, támasz nélküli) Intézményi szintű elemzés (SWOT )

4 Szervezetfejlesztés az egészségért az oktatási nevelési törvény előírásainak megfelelően.  Az egészséget támogató, biztonságos, tiszta és esztétikus munkakörnyezet kialakítása és védelme. / Külső takarító cég miatti színvonal csökkenés! /  Alapvető higiéniai normák megismertetése és betartatása A higiéné következetesebb betartatása a megbetegedések (antibiotikum ) elkerüléséért. E-bug program  Az étkezési kultúra fejlesztése az ebédlőben és a tanteremben.  Az egészséges táplálkozás szorgalmazása a büfé, a menza reformjával és salátabárral, valamint, élmény dús NUTRIKID órák, projektnapok és Egészségnapok - és hetek, Családi nap interaktív programjaival  Helyes napirend és életrend kialakítása: - elegendő alvás és pihenés, - mindennapos testnevelés, testmozgás, élményprogramok, - természetjárás, a szabadidő kulturált eltöltése  Az egészségnevelés és a környezeti nevelés „kéz a kézben jár” régóta az iskolánkban. „Egészségtúra” – „Ökotúra” minden tanuló részvételével  Környezettudatos magatartásformák, ismeretek és aktivitások bővítése, aktív természetvédelem ÖKO- iskola lett iskolánk!  Lelki- jellembeli és hitbeli fejlődés elősegítése:hittan, erkölcstan, drámapedagógia  Egészségkárosító élvezeti cikkek és életvitel elutasítása, pozitív alternatívák nyújtása, a megnyert Drog-prevenciós pályázatok programjai segítségével, DADA program  A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése  A baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás oktatása

5 A külső pozitív hatásokat erősítjük! társadalom Környezet médiaiskola család Testi genetikai SzellemiLelki

6 Fő irányelvünk A testi- lelki- szellemi és környezeti egészség fejlesztése mindenkinek mindennap A teljes körű egészség-fejlesztéshez adaptáltuk, és minden programunkban igen hatékonyan alkalmazzuk a tanulók és családjuk motiválására irányuló legfontosabb 8 alapelvet, ami meghatározza az egészséget. Az egészségünk 8 pillére: Egészségesen táplálkozunk, Helyes napirendre, életrendre törekszünk, Kerüljük a testi- lelki káros hatásokat, Elegendő időt fordítunk a pihenésre és az alvásra, A mindennap eleget mozgunk és sportolunk, Természetben tartózkodunk és óvjuk azt, Törekszünk műveltségünk gyarapodására A szeretetet, jókedvet és tiszteletet őrizzük a családban.

7 Egészségvirág Egészség táplálkozásVízNapfényLevegő Természetes környezet Fizikai aktivitás PihenésAlvás Szellemi fejlődés Lelki, érzelmi jó állapot Egészség = kiegyensúlyozottság testben, lélekben, szellemben+ egészséges környezet

8 Jó gyakorlatok „Egész évben egészségesen!” Széleskörű együttműködés révén,(tanár, tanuló, szülő, partnerek) változatos színtereken, hatékony és élmény dús módszerekkel formáljuk tanulóink egészségmagatartását. Egész éves tisztaság és környezetvédelmi versenyek – Tisztasági pontverseny az osztályok között. - Szelektív hulladékgyűjtés (papír, kupak, elem ). Felső tagozatos tanórákon – 5 osztályfőnöki órán, egészségtanórákon, technika, természetismeret, biológia órák egyes témaköreiben képzett kollegák és külső szakemberek vezetésével, saját oktatójátékainkkal. Táplálkozási PIRAMIS felépítése Ételek megfelelő társítása Kockajáték – az egészség alapvető tényezői Párosító – Mi a hosszú élet titka az egyes népeknél? Hogyan egyensúlyoz a szervezetünk? Önismereti játék

9 Tanórán kívül „Egészségünkért „ híradó táblán, egész évben friss információval egészségvédő tanácsokkal látjuk el a tanulókat és a szülőket. Októberi Drog-prevenciós Egészségnap megrendezése Takarítási Világnap /szept. 23./ társadalmi munka a szülőkkel, tanulókkal közösen

10 Víz Világnapja /márc.22/ Happy hét (OETI országos programja ), az elegendő vízfogyasztás népszerűsítéséért. Tavaszi Egészségnap (témanap tanítási órákkal) Családi Egészségnap májusban a „ Bárdos Napok ” záró programja Tanórán kívül

11 Nutrikid egészség program A Nutrikid Egészségvédő szakkör A szakkörös gyerekek interaktív módon –oktató játékokkal szereznek hasznos ismereteket. Nutrikid országos versenyekre készültünk. Nutrikid bemutató órákat tartottunk.

12 Betekintés az Egészségnapok programjába Ötlettár Őszi Drog-prevenciós egészségnap ELŐZETES FELDATOK : A Bárdos Iskola Egészségnap dala (dalszöveg és dallamírás) Mozgásra, sportolásra buzdító vers vagy dal írása Közmondás gyűjtő verseny (egyéni) egészséges táplálékokról, mozgásról, alvásról stb. Iskolarádióba szöveges (zenés) reklámok írása, az egészség megőrzése céljából. Reklámplakátok készítése az egészség meghatározó pilléreiről. (táplálkozás, mozgás, lelki egészség, káros szenvedélyek kerülése, testi higiénia, környezetvédelem stb.) Reklámozzátok a lehető leghatásosabban! /plakáttal, rajzzal, verssel, ismertetővel, hangos reklámmal, stb. / a diákbüfé egészséges táplálékait! „Az alkohol öl, butít, nyomorba dönt” plakátpályázat 6 dohányzás ellenes matekpélda írása (elrettentő adatokat adunk hozzá) „Füstmentes fal”rajzpályázat vagy installáció

13 Drog-prevenciós egészségnap Reggeli futóverseny, zenés torna Tantermi prevenciós előadások meghívott szakemberekkel 5. o. egészséges táplálkozás, higiénia: védőnők 6.o. dohányzás veszélyei, elsősegélynyújtás: iskolaorvos, védőnő 7. o. bűnmegelőzés: rendőr 8. o. drog-prevenció: rendőr, KEF szakember

14 Drog-prevenciós egészségnap Reformbüfé : egészséges ételek, italok bemutatása, árusítása,zsűrizése 15 osztály tanulói és a szülők készítik zöldség-gyümölcs szobrászat

15 Drog-prevenciós egészségnap sport-mozgásművészet bemutató a tornateremben, udvaron Egészségmegőrző foglalkozások Zeneterápia, relaxáció, jóga Önismereti kártyajáték

16 Drog-prevenciós egészségnap Divatbemutató: a helyes testtartás és öltözködés bemutatása

17 EGÉSZSÉGTÚRA Akadály verseny: elméleti és gyakorlati feladatok osztályoknak, családoknak Az EGÉSZSÉGTÚRA állomásai Egészséges életmód vetélkedők sport vetélkedők 1. állomás Terítés – tálalás lövés íjjal 2. állomás Óvd a környezetedet és takarékoskodj! ping–pong 3. állomás Számolj az egészségedért! dobás gránáttal 4. állomás A mozgás jótékonyan hat az életedre! vakvezetés 5. állomás Kerüld a káros szenvedélyeket! egyensúlyozás 6. állomás A természet gyógyít. 3 lábú futás 7. állomás Aludj eleget! pólócsere 8. állomás Helyes napirendre törekedj! helycserés játék 9. állomás Egészségesen táplálkozz! tosziga

18 Tavaszi egészségnapok ELŐZETES FELDATOK : Húsvéti locsolóvers írása, az egészség megóvása jegyében. A Bárdos Iskola Egészségnap dala (dalszöveg és dallamírás) Egyéni fotópályázat: „Húsvéti asztal a tavasz ízeivel és színeivel”. Egészséges élelmiszerek ötletes reklámozása, Salátakészítő verseny Rajzpályázat, plakátverseny Témanapok tanítási órákkal Happy–hét A vízivás népszerűsítése az OÉTI programcsomagjával

19 Tapasztalataink, eredményeink Országos egészségnevelési pályázatokban sikeresen veszünk részt. Tanár- diák- szülő összefogással elkészült pályázatokkal nagyon sok hasznos ismeretet szereznek Nutrikid országos egészségnevelési pályázatokon, /féléves oktató és alkotó munkával/ 2004-től 3-szor nyertek 1. díjat a gyerekek A Rákliga „Számolj a füsttel” országos matematika pályázatán iskolánkból 65 tanuló vett részt, II. helyezést értünk el 125 matematika példával.

20 Egészségnevelés alsó tagozatos tanórákon és a napköziben Cél: A test a lélek ápolása, és a szellemiség komplex fejlesztése A népi kultúra megtartó erejével Közös éneklés kórusban, népszokások ápolása Az alsós egészségnevelés és hagyományőrzés megálmodója és szervezője: Fejes Károlyné napközis munkaközösség vezető

21 Népi tánc, táncház, keresztszemes hímzés, természetes anyagokkal való kézművesség, népszokások ápolása

22 A népmeséknek a gyermeki lélekre, testi egészségre gyakorolt jótékony hatásával Meseolvasás, bábozás, akadályversenyek a mese útján

23 Természetvédelemmel Madárodú kihelyezésével, kertészkedéssel, túrákkal Környezettudatos szemlélettel / Az ökoiskolai program alapján/

24 Egészséges táplálkozásra való neveléssel Gyógynövények ültetése, fogyasztása, gyümölcsök, zöldségek aszalása, egészségnapok a népszokások felelevenítésével

25 Egészséghetek Balázsolás –egészségvarázslás víz- zöldség - gyümölcs – magvak –tej- méz- fogászati napok. A medve töprengése vers tanulása, mézkóstolás néphagyományához kötve /február 1. hetében/

26 A mozgás a játék örömével Futóversenyek szervezése, negyedévenként /Budapest, Decathlon, Fitness, családi futás

27 Mindenkinek kívánom az egészségéhez a tiszta levegőt, italnak vizet, ételnek nyerset, a testnek munkát, a léleknek nyugalmat! Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "„OEFI Egészségfejlesztési szakmai hálózat kialakítása projekt” KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK FELKÉSZÍTŐ MŰHELYMUNKÁJA workshop Általános iskolai egészségnevelés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések